Hoe je als bescheiden sollicitant het wint van de overmoedige

Waarom het belangrijk is om gedetailleerd te kunnen vertellen over jouw succeservaringen

 

Uit onderzoek blijkt dat bij sollicitaties overmoedige kandidaten het vaak winnen van de meer competente, maar bescheiden sollicitanten.

Selecteurs laten zich gemakkelijk ‘inpakken’ door charisma en overmoed van kandidaten. Terwijl ze de talenten van meer bescheiden personen onvoldoende op waarde weten te schatten.

Ben jij iemand die niet hoog van de toren blaast, maar eerder geneigd is om zich bescheiden op te stellen, dan is het zaak om je extra goed voor te bereiden op een selectiegesprek.

Met name door gedetailleerd succeservaringen naar boven te halen, waaruit blijkt dat je de door jou genoemde competenties bezit.

Waarom het met name cruciaal is dat je gedetailleerd kunt vertellen over jouw succeservaringen, lees je in mijn artikel.

 

Hoe je als bescheiden sollicitant het wint van de overmoedige

 

Gedetailleerd naar boven halen van je succeservaringen is allereerst waardevol voor jezelf

 

Zoals je weet, is het werken met succesverhalen een belangrijk onderdeel in mijn loopbaantrajecten.

Daarbij is het cruciaal dat je zo concreet mogelijk beschrijft of vertelt hoe je iets hebt gedaan.

Door voor jezelf je verhaal zo concreet mogelijk te maken, plaats je je psychologisch gezien als het ware weer in die situatie. Waardoor je weer ervaart hoe gemakkelijk het je af ging en hoe leuk je het vond om met die activiteit bezig te zijn. Dat sterkt je zelfvertrouwen.

 

Gedetailleerd naar boven halen van ervaringen blijkt lang niet voor iedereen even gemakkelijk.

Lukt het je niet, dan blijven je verhalen algemeen.

Bijvoorbeeld:

“Ik gebruikte en werd in een aantal situaties ook gevraagd om mijn ‘gezonde boerenverstand’ te gebruiken, om alle theoretische onderbouwing even aan de kant te zetten en ergens praktisch en logisch over na te denken.

Veelal had ik wel slim inzicht in een bepaald onderwerp of situatie. Of ben ik in staat om een logische redenatie te volgen of duidelijk aan te voelen hoe de vork in de steel zit.”

Niet alleen voor mij als coach, maar ook voor jezelf blijft een ervaring zoals boven omschreven algemeen. Dat roept vragen op. Aan welke situaties denk je dan? Heb je een concreet voorbeeld van zo’n situatie? En heb je een voorbeeld van een onderwerp waarin je inzicht hebt? Hoe blijkt dat inzicht?

Bij doorvragen blijkt dan dat het voor de persoon zelf ook moeilijk is om de ervaring te koppelen aan concrete situaties.

Misschien omdat je wat je zelf doet zo gewoon vindt, dat je het ook niet echt opslaat in je geheugen? En dus ook maar moeilijk weer naar boven kunt halen?

Of omdat je wel die indruk hebt van jezelf, maar het heel moeilijk vindt om die indruk te staven met voorbeelden waaruit dat blijkt?

 

 

Door gedetailleerd vertellen over je succeservaringen kun je je overtuigend presenteren

 

Concreet een ervaring kunnen beschrijven heeft niet alleen zijn waarde voor jezelf, maar ook voor de persoon aan wie je jouw verhaal vertelt.

Een gesprekspartner, al dan niet een selecteur, wil gedetailleerde verhalen van je horen om een goed beeld van je te krijgen.

Als ik een algemeen verhaal hoor of lees, dan krijg ik geen beeld van hoe iemand doet wat hij zegt te doen. En kan ik er ook moeilijk kwaliteiten uit destilleren. Laat staan, dat ik kan beargumenteren hoe ik tot die kwaliteiten kom.

Datzelfde geldt ook voor partners waarmee je in gesprek bent voor een functie die je ambieert.

Je gesprekspartner wil er ‘de vinger achter krijgen’ dat je echt de kwaliteiten bezit, die je van jezelf hebt benoemd.

Als jij met jouw succesverhalen als bewijs van je competenties blijft hangen in algemeenheden, dan lukt dat niet.

Bovendien kan het zijn dat je gesprekspartner het gevoel krijgt dat je hem om de tuin wilt leiden, door met je verhaal te blijven hangen in algemeenheden.

 

 

De slimme interviewvraag van Elon Musk

 

Dat is niet de strikvraag die hij kennelijk graag aan zijn kandidaten schijnt voor te leggen:

Je staat ergens op aarde. Je loopt een kilometer naar het zuiden, dan een kilometer naar het westen, en dan een kilometer naar het noorden. Je komt precies uit waar je begonnen bent. Waar ben je?

Maar het is deze wetenschappelijk gefundeerde vraag:

‘Vertel me over enkele van de moeilijkste problemen waaraan je hebt gewerkt en hoe je ze hebt opgelost.’

Bij die vraag gaat het er voor de gespreksleider vooral om, zoveel mogelijk te vragen naar details. Dat is een techniek die succesvol wordt toegepast bij ondervragingen. Bijvoorbeeld bij de politie of in de rechtspraak.

‘Leugenaars’ houden er namelijk niet van om in details te treden. Ze weten dat als ze dat wel doen, dat ze dan tegen de lamp lopen.

In selectiegesprekken kan zich hetzelfde voordoen. Overmoedige kandidaten presenteren zich zelfverzekerd en hebben een sterk verhaal over hun kwaliteiten en hun prestaties.

Maar vraag je als selecteur daarop door om een beeld te krijgen van de details, dan laten ze het afweten.

 

 

Kortom

 

Wees je bewust van wat je een werkgever of opdrachtgever te bieden hebt.

Zorg dat je concrete voorbeelden kunt beschrijven waaruit blijkt dat je de door jou genoemde kwaliteiten echt bezit. Voorbeelden, waarin je gedetailleerd kunt vertellen hoe je gehandeld hebt.

Dat geldt zeker als je geneigd bent om je bescheiden op te stellen. Dat geldt ook als je geneigd bent om je vol zelfvertrouwen te presenteren. Want kritische selecteurs gebruiken de techniek van doorvragen om bloot te leggen hoe competent een kandidaat werkelijk is.

 

 

Vind je het lastig om je overtuigend te presenteren in een selectiegesprek?

Neem contact met me op.

Door mijn ervaring met het geven van trainingen voor selecteurs in het voeren van het criterium-, gedragsgerichte selectiegesprek kan ik jou supergoed voorbereiden op zo’n gesprek.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *