Tag Archief van: gelukkig met werk

Hoe je door fijn werk gericht kunt werken aan je geluk

 

Nog een kleine twee weken en dan hebben we de verkiezingen. Veel mensen maken zich zorgen.

Misschien denk je “fijn werk maakt gelukkig”. Hoezo? “Geluk is op dit moment niet aan de orde. Ik ben blij dat ik nog werk heb”.

Of misschien heeft het ongeluk jou al getroffen en ben je je baan kwijt geraakt.

 

Maar ook al ben je nu somber gestemd, ook in de omstandigheden van dit moment kun je zelf je geluk beïnvloeden, in je werk en daarbuiten.

 

Over geluk en geluksfactoren wordt veel gesproken en geschreven. Niet alleen sociaal wetenschappers zoals psychologen en sociologen houden zich met deze thematiek bezig, maar ook economen, zoals Richard Layard en politici.

 

Veiligheid levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan ons geluk. Dat weten we vanuit de psychologie en sociologie. Over het algemeen willen we verlies vermijden en nemen we liever geen risico’s.

Het merendeel van de werkenden geeft dan ook de voorkeur aan een baan in loondienst en onze sociale wetgeving en de ontslagbescherming ervaren we als een groot goed. Het is niet voor niets dat de overheid en de politiek zich daar dan ook mee bemoeien, want onvrijwillige werkloosheid heeft een sterk negatief effect op het welbevinden en dus het geluk van mensen.

Fijn werk maakt gelukkig

Wat gelukkig maakt verschilt van persoon tot persoon.

 

Veiligheid levert een belangrijke bijdrage aan geluk, maar de mate waarin, is voor iedereen verschillend.

Veel mensen zijn zich niet zo bewust van de factoren die hen gelukkig maken. Meestal kunnen ze wel goed aangeven of ze zich gelukkig voelen of niet. Maar vraag je wat hen vooral gelukkig maakt, of wat zij nodig hebben om zich gelukkig te voelen, dan is het moeilijk om een antwoord te geven. Dat ervaar ik ook in mijn werk als loopbaancoach.

Hoe is dat voor jou? Wat maakt jou gelukkig? Waar word jij gelukkig van?

 

Het is inderdaad niet gemakkelijk om die vragen te beantwoorden. Temeer omdat er zoveel factoren zijn, die een rol spelen bij het ervaren van geluk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan gezondheid, inkomen, vrijheid, een partner, familiebetrekkingen, werk, andere sociale contacten, waardering.

Om je op weg te helpen heb ik uit diverse artikelen een viertal cruciale factoren voor geluk gedestilleerd:

  1. Controle over je leven
  2. Zien dat je vooruitgang boekt
  3. Verbonden zijn met anderen
  4. Een bijdrage leveren aan het grotere geheel

 

Als je weet welke factoren je geluk bepalen, dan kun je er ook gericht aan werken. Onderstaand kun je lezen hoe.

 

1.     Controle hebben over je leven maakt gelukkig

 

Autonomie, de vrijheid om eigen keuzes te maken, maakt mensen gelukkig. Zelf kunnen kiezen voor wat jij wilt met en in jouw leven.

Vind je werk bijvoorbeeld belangrijker dan kinderen krijgen? Durf daar dan ook voor te kiezen, ook al verwacht je omgeving misschien iets anders. Wil je je kinderen (groten)deels zelf opvoeden? Maak je keuze en volg je hart, ook al zegt je omgeving dat het slecht is voor je carrière. Geluk is leven in overeenstemming met wie jij wilt zijn.

 

Autonomie komt ook naar voren in het zelf bepalen van de koers in je werk en actief daarop sturen.

Dan moet je je niet afwachtend en afhankelijk opstellen, zoals een van mijn coachklanten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt haar functie weggesaneerd. De termijn waarop dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Op dit moment doet zij niet meer haar eigenlijke werk, alhoewel ontslag nog niet aan de orde is. Haar werkplezier is echter danig tanende en zij is absoluut niet gelukkig met de situatie zoals die is.

Haar autonomie ervaart zij zelf nog niet. Door het coachtraject wil haar werkgever haar stimuleren om zelf het heft in handen te nemen, zodat zij stappen kan zetten op het moment dat dat noodzakelijk is.

 

2.     Zien dat je vooruitgang boekt maakt gelukkig.

 

Doe vooral waar je goed in bent en wat je ook leuk vindt om te doen. Dan heb je ook meer succes en je krijgt meer waardering. Dat werkt ook positief voor je zelfbeeld en dat leidt tot meer geluk.

Bovendien geven positieve ervaringen jou de energie en de moed om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zo jezelf te ontwikkelen. Ontwikkeling blijkt ook een belangrijke sleutel tot geluk.

Durf jezelf doelen te stellen. Heb lef en stap in iets nieuws. Zo is een van mijn coachklanten onlangs begonnen in een nieuwe baan. Zijn doel was een leidinggevende functie. Leidinggeven is nieuw voor hem en ook wel spannend. Maar hij heeft zijn kans gegrepen, wetend en voelend dat hij de competenties heeft.

Beperk doelen stellen niet tot je werk. Werk is vast maar één van de levensterreinen die belangrijk voor je zijn. Naast werk en je eventuele gezin heb je misschien ook nog een studie of cursus, hobby’s en sociale contacten. Wellicht heb je ook nog nevenactiviteiten als vrijwilliger. Bepaal ook daarvoor je doelen.

 

3.     Verbonden zijn met anderen maakt gelukkig

 

Wij mensen zijn sociale wezens. Wij willen bij een groep horen, erbij horen, kunnen spiegelen, ook al willen we dat niet altijd onderkennen. Verbinding met anderen, zeker als er sprake is van gedeelde doelen en waarden, levert een duidelijke bijdrage aan geluk.

Het kan heerlijk zijn, om op momenten ongestoord in je eentje te kunnen werken. Toch hoor ik met regelmaat van ‘eenpitters’, dat ze hun werkbestaan maar eenzaam vinden en behoefte hebben aan een ‘maatje’. Ook het ‘Nieuwe Werken’ wordt niet door iedereen gewaardeerd, vooral door het gemis van de verbondenheid met collega’s en het delen met elkaar.

In een vorig artikel beschreef ik hoe je omgeving van invloed kan zijn op je welbevinden en kan maken dat je óf kunt groeien en bloeien, óf geleidelijk aan steeds meer wegkwijnt. En mensen zijn voor de meesten van ons daarin een belangrijke factor. Wil je dat artikel nog eens nalezen, klik dan hier.

 

4.     Een bijdrage leveren aan een groter geheel maakt gelukkig

 

In een vorig artikel schreef ik over factoren die een cruciale rol spelen bij het ervaren van voldoening in je werk. Ik gaf het voorbeeld van Miranda, die graag ‘het verschil wilde maken’. Het gevoel ‘ertoe te doen’ geeft voldoening en dat maakt ons gelukkig.

‘Verschil maken’ zie ik als een bijdrage leveren aan een groter geheel. In een of andere vorm heeft iedereen die behoefte. Ook al realiseer je je dat zelf nog niet zo direct.

Als voorbeeld geef ik je een uitspraak van een van mijn coachklanten, een applicatieprogrammeur. Zijn doelstelling is “het programmeren van goede informatiesystemen, waar de gebruiker goed mee kan werken”.

Een andere coachklant formuleerde zijn bijdrage als volgt: “In mijn werk lever ik een aandeel in de ontwikkeling van het hulpverleningsaanbod voor cliënten, waardoor de hulpverlening beter aansluit bij de daadwerkelijke hulpvraag van cliënten en zij meer voldoening ervaren”.

Deze uitspraken zeggen veel over waar deze mensen qua werk warm voor lopen, hun persoonlijke werkmissie. Deze werkmissie is overigens een onderdeel van een meeromvattende persoonlijke missie. Zoals ik al zei, beperken je doelen zich niet tot werk. Juist buiten je werk kun je een bijdrage leveren aan een groter geheel.

 

 

Geluk heeft zijn weerslag op je lichamelijke en psychische gezondheid.

Geluk is niet alleen iets dat je overkomt. Je hebt er wel degelijk zelf invloed op. Je hebt het zelf in de hand en je kunt er zelf aan werken. Daarvoor is het belangrijk dat je weet welke factoren je geluk bepalen.

 

Wil je meer inzicht in de factoren die jouw geluk bepalen en wil je weten hoe je daarin kunt sturen?

Wil je meer balans tussen werk en privé en de verschillende rollen die je vervult?

Schrijf je dan in voor de driedaagse training “Bouw je ideale loopbaan”.

 

Wil je in een oriënterend gesprek je vraag aan me voorleggen? Bel (0575-544588/06-54762865) of e-mail ([email protected]) me.

 

Je reactie op dit artikel lees ik graag