Tag Archief van: gepland toeval

Waarom overtuiging en vertrouwen cruciaal zijn voor succes

 

Je moet gewoon geluk hebben om een baan te bemachtigen”. Ik las het laatst weer in een van de groepen op LinkedIn.

Is dat zo?

Is het inderdaad een kwestie of geluk of pech? En is pech iets waarover je per definitie geen controle hebt?

Er zijn inderdaad pechsituaties waarover je geen controle hebt. Bijvoorbeeld als een omvallende boom net op jouw auto terecht komt.

Maar er zijn ook situaties waarin je pech kunt hebben doordat je in feite je eigen tegenslag creëert. Ook al ben je je daar zelf niet bewust van. Je gedachten spelen daarin een belangrijke rol.

Hoe dat werkt, lees je in mijn artikel.

 

Het is echt pech als je je eigen pech creëert

 

Gedachten zijn krachtige ‘dingen’

 

Wist je dat je gedachten een grote invloed hebben op je gedrag? Ook al ben je je van die gedachten en het daaruit resulterend gedrag niet bewust.

En wist je dat gedachten vooral een enorme invloed hebben als ze een sterke emotionele lading hebben?

Misschien herken je dat, in positieve of in negatieve zin.

 

Emoties, het ‘gevoelsdeel van je gedachten’, geven je gedachten kleur.

Dat kunnen zonnige, vrolijke kleuren zijn, maar ook sombere kleuren.

Positief geladen gedachten leiden tot vitaliteit, levendigheid en daadkracht. Die woorden zeggen al veel over de invloed die ze hebben op je gedrag.

Negatief geladen gedachten remmen eerder je energie, je alertheid en creativiteit.

 

En hoe sterker de emotionele lading van je gedachten, hoe groter de invloed ervan op je gedrag.

 

Helaas ben je je van die processen vaak niet bewust. Ze spelen zich namelijk af in je onderbewuste. Je hebt er zelf nauwelijks invloed op. Het onderbewuste vertaalt jouw emotioneel geladen gedachten als het ware vanzelf naar hun fysieke equivalent en stuurt daarmee je gedrag aan.

 

 

Pech is niet altijd echt pech

 

Onder pech verstaan we iets negatiefs dat je toevallig overkomt. Echte pech is iets waar je zelf eigenlijk niets aan kunt doen, waar je geen aandeel in hebt.

Er zijn echter situaties die we labelen als pech, terwijl we ons niet realiseren dat we zelf mogelijk een aandeel hebben gehad in het ontstaan van de pech. En dus (deels) onze pech zelf hebben gecreëerd.

Napoleon Hill beschrijft in zijn boek Think & Grow Rich hoe dat werkt.

 

Negatieve gedachten raken je onderbewustzijn en sturen daarmee ook je gedrag.

Als jij bijvoorbeeld denkt dat iemand anders beter is dan jij, dan beïnvloedt dat jouw gedrag. En je hebt alle kans dat die ander dan ook daadwerkelijk beter presteert dan jij. Ook al doe je bewust nog zo goed je best.

Een ander voorbeeld betreft het zien van kansen. Als jij denkt dat je weinig kansen hebt, dan zul je ook niet zo gauw kansen zien. En bijvoorbeeld ook niet alert reageren als zich kansen voordoen.

En als je onderbewustzijn bijvoorbeeld geraakt wordt doordat jij je ziet als minderwaardig, dan zal het onderbewustzijn jouw gedrag in die richting sturen.

 

In een vorig artikel beschreef ik al hoe ‘ja-maar’ je ontkracht en je kansen op succes verkleint.

 

 

Vertrouwen is cruciaal voor succes

 

Je eigen overtuiging of vertrouwen is dé factor die jouw handelen vanuit je onderbewustzijn bepaalt.

Als jij vol overtuiging een idee of een doel in je onderbewustzijn verankert, dan zal je onderbewustzijn dat idee aanvaarden en ermee werken alsof het een feit is.

Zo’n idee of zo’n doel kan zelfs magnetiserend gaan werken. Het klinkt  misschien vaag en zweverig, maar elke gedachte, elk idee, plan of doel in je geest trekt verwante gedachten, ideeën, plannen en doelen aan.

Ik heb het dan over wat men noemt synchroniciteit.

 

Vol overtuiging is het sleutelwoord. Knagende twijfel raakt je onderbewustzijn. Daarmee bepaalt die twijfel je gedrag, ook al wil je dat niet.

 

Daarom is het belangrijk om iets vol overtuiging en met vertrouwen te doen.

Want daarmee vergroot je je kans op succes en voorkom je dat je je eigen pech creëert.

 

In een volgend artikel vertel ik je graag meer over hoe je dat vertrouwen kunt ontwikkelen en hoe de Meer Waarde Benadering jou daarbij helpt.

 

Ter illustratie en inspiratie geef ik je onderstaand gedicht. De dichter is mij onbekend, maar ik las het in het boek van Napoleon Hill

 

Als je denkt dat je verslagen bent, ben je dat,

Als je denkt dat je niet durft, durf je niet,

Als je graag wint, maar denkt dat je dat niet kunt,

Is het vrijwel zeker, dan win je niet.

 

Als je denkt dat je verliest, ben je verloren.

Want in de buitenwereld ontdekken we

Dat succes begint met wilskracht

Het zit allemaal tussen je oren.

 

Als je denkt dat een ander beter is, is hij dat,

Je moet hoog denken om hoger te stijgen,

Je moet zeker zijn van jezelf voor

Je ooit een prijs zult krijgen.

 

De overwinningen in het leven gaan niet altijd

Naar de sterkste of snelste man,

Maar vroeg of laat is de winnaar

Degene die denkt dat hij het kan!

 

 

 

 

Succesvolle mensen beseffen dat een carrière moet worden uitgebouwd

 

Heb jij een plan voor je loopbaan en volg jij de loopbaan zoals jij die hebt uitgestippeld?

Of ben jij iemand die vooral intuïtief keuzes maakt en rustig afwacht wat op jouw pad komt?

 

In een vorig artikel beschreef ik dat een loopbaan moeilijk te plannen is.

Je kunt wel een mooi loopbaanplan maken, maar door allerlei ontwikkelingen, in jezelf of in je omgeving, zul je die plannen toch vaak weer bij moeten stellen.

 

Betekent dat dan, dat je maar helemaal geen loopbaanplan moet maken?

Neen, integendeel.

 

Volgens Scott Blanchard is het opstellen van een loopbaanplan, een carrièreplan, cruciaal om een succesvolle loopbaan uit te bouwen.

 

Een loopbaanplan is cruciaal voor een succesvolle loopbaan

 

Misverstanden rondom het begrip ‘carrière’

 

Bij het begrip carrière ben je al gauw geneigd om te denken aan een loopbaan in opwaartse richting. We denken bij ‘carrière maken’ dan ook al gauw aan ‘promotie maken’.

‘Carrière’ is echter niet anders dan het Franse woord voor ‘loopbaan’. En een loopbaan is volgens de literatuur “de weg die een individu aflegt in de wereld van de arbeid, in samenspel met de andere actoren op de arbeidsmarkt”.

Een carrière is lang niet altijd een rechtlijnig klimmend traject. Een carrière kan zich ook horizontaal ontwikkelen. En ook een stap omlaag, ‘demotie’ is een vorm van loopbaanontwikkeling, ook al voelt die stap misschien als degradatie.

Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt. Je sorteert overigens al min of meer voor, voordat je daadwerkelijk de arbeidsmarkt betreedt. Dat voorsorteren doe je door te kiezen voor een bepaalde opleiding.

 

Een loopbaanplan is opdracht voor het heden

 

Volgens Blanchard denken de meeste mensen onvoldoende aan hun carrière. Ze zien een carrière als iets dat los staat van het werk dat ze nu doen. Discussies over een carrière gaan voor hun gevoel over de toekomst.

De realiteit is echter, dat je carrière over het heden gaat. Je carrière begint zodra je je eerste baan aanneemt. Met elk besluit dat je vervolgens neemt, gaat je  loopbaanpad verder.

 

Succesvolle mensen beseffen dat een carrière moet worden uitgebouwd

 

Succesvolle mensen hebben een loopbaanplan. Zij hebben een beeld van de richting die ze uit willen met hun loopbaan. Zij hebben hun koers bepaald en zij denken voortdurend na over de implicaties van hun huidige loopbaankeuzes voor hun toekomst.

Volgens Blanchard zou je als werknemer in eerste instantie vooruit moeten denken en bepalen waar je bijvoorbeeld over tien jaar wilt staan.

Vanuit die positie kun je dan achteruit kijken naar de stappen die je in de tussentijd moet zetten om je doel te bereiken.

Die strategie zal je helpen om de keuzes te identificeren die je moet maken om stappen te zetten in de richting van je doel.

Dat vraagt balanceren tussen actie en reflectie; “Hard trappen op momenten dat dat nodig is, maar ook niet bang zijn om van je fiets af te stappen, je benen te strekken en rond te kijken. Eenvoudigweg de tijd nemen voor reflectie zal vaak een volgende stap helderder maken”.

 

Succesvolle mensen realiseren zich dat een carrière niet altijd een rechtlijnig traject omhoog hoeft te zijn

 

Je kunt er op een bepaald moment bewust voor kiezen om een horizontale stap te zetten. Om vervolgens weer een stap omhoog te kunnen maken.

Een horizontale stap of zelfs een tijdelijke stap omlaag kan een middel zijn om te realiseren wat je uiteindelijk voor ogen hebt.

Zo herinner ik me een van mijn coachklanten, een ‘executive’. Hij heeft een helder beeld van zijn toekomst. Een functie als algemeen directeur, bestuursvoorzitter, CEO past in dat beeld.

Om die stap uiteindelijk te kunnen maken, wil hij ervaring opdoen op verschillende terreinen van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld productie, inkoop, logistiek.  Om uiteindelijk goed toegerust de beoogde stap omhoog te kunnen maken.

 

Een loopbaanplan biedt geen zekerheid

 

Ook al heb je een mooi loopbaanplan, je kunt nooit met zekerheid zeggen waar je uiteindelijk uit zult komen. Veel mensen zullen terecht komen op plekken die ze van tevoren niet hadden bedacht.

Loopbanen zijn steeds moeilijker te plannen. In een eerder artikel gaf ik dat al aan.

Gepland toeval’ als benadering van loopbaanontwikkeling wint de laatste jaren dan ook steeds meer aan populariteit.

 

 

Maar hoe het ook zij, een loopbaanplan zal je zeker helpen om je doelen te realiseren. En een loopbaanplan zal je ook helpen om hogere doelen te bereiken dan wanneer je je loopbaan aan het toeval overlaat.

Bij een loopbaanplan denk ik dan aan een plan in grote lijnen. Een ontwerp dat je van tijd tot tijd bij kunt stellen, afhankelijk van ontwikkelingen in je omgeving of in jezelf.

 

Heb jij een loopbaanplan? Zo ja, hoe werkt dat voor jou? Zo neen, hoe maak jij je keuzes met betrekking tot je loopbaan?

Ik lees het graag.

 

 

Heb je nog geen helder beeld van hoe jouw toekomst met betrekking tot werk eruit zou kunnen zien?

Meld je dan aan voor de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Bel (0575-544588 / 06 54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

© foto Martin Langbroek

 

 

Hoe je door focus kansen ziet en herkent

 

Onlangs had ik een oriënterend gesprek met Mirjam. Mirjam heeft rechten gestudeerd. Door een verhuizing en de geboorte van haar kindje heeft zij ruim drie jaar niet meer buitenshuis gewerkt. Ze wil graag weer aan de slag. Werken als projectsecretaris spreekt haar aan. We starten een traject. Nog voor de eerste coachbijeenkomst ziet zij ‘toevallig’ een mooie vacature. En ‘toevallig’ krijgt zij de baan.

Maar is dat echt toevallig? En als het allemaal zo gemakkelijk gaat, hoef je dan geen loopbaanplan meer te maken?

Zeker in de huidige tijd is het plannen van een loopbaan moeilijk. De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Beroepsbeelden vervagen en functies veranderen. Het is lastig in te schatten waar in de toekomst vooral behoefte aan is. En technologische ontwikkelingen zijn sterk van invloed op de wereld van arbeid en beroep.

Betekent dat dan, dat je maar helemaal geen plan moet maken om je loopbaan te ontwikkelen? Moet je maar wachten op wat er toevallig op je pad komt? Ik denk van niet. Dat gaat namelijk niet werken.

 

Toeval in je loopbaan bestaat niet

© foto: Martin Langbroek

Toeval in je loopbaan bestaat niet

 

Ook al noemen sommigen dat wel. Je denkt wellicht dat je toevallig die vacature zag. Of dat je toevallig iemand sprak die op zoek was naar een professional als jij. Maar toeval in je loopbaan bestaat niet.

De ervaring van Mirjam is een mooi voorbeeld van ‘gepland toeval’, ‘planned happenstance’. ‘Gepland toeval’ gaat over het zien en herkennen van kansen. Heb je geen beeld van wat jou interesseert en van waar jouw kansen liggen? Dan zul je die kansen ook niet herkennen, ook al komen ze op je pad.

Door het traject te beginnen, had Mirjam energie vrij gemaakt en was zij gefocust. En zag zij kansen die zij eerder niet zag. “Ik heb het gevoel dat het in een stroomversnelling is gegaan”, aldus Mirjam. “Wellicht dankzij het in gang zetten van het traject bij jou”.

 

 

‘Gepland toeval’ als benadering van loopbaanontwikkeling

 

Die insteek wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Temeer omdat loopbanen steeds moeilijker te plannen zijn. Gedacht vanuit ‘planned happenstance’, kun je de loopbaan zien als iets wat zich geleidelijk ontvouwt. En waarbij je gebruik maakt van de kansen die zich voordoen.

Bij ‘gepland toeval’ volg je je nieuwsgierigheid en stem je af op die activiteiten waartoe je je aangetrokken voelt. Niet voor niets zie je kansen vaak pas op het moment dat je er op gefocust bent. En dat is geen toeval. Zo zag Mirjam de vacature voor projectsecretaris, omdat ze voor zichzelf heel helder had dat ze dát werk wilde doen.

Het toeval was min of meer gepland. Mirjam was erop voorbereid om haar voordeel te doen met de kans die zich voordeed, omdat ze wist wat haar interesses zijn. Ze was ontvankelijk voor wat zich aandiende en stond klaar om daarop te reageren.

 

 

Is het dan nog wel zinvol om een loopbaanplan te maken?

 

Als een loopbaan toch nauwelijks te plannen is. Jazeker. Het is belangrijk om je een beeld te vormen van je ideale baan. En van daaruit mogelijkheden uit te stippelen. Dat geeft richting. Dat geeft focus. En dat helpt om kansen en mogelijkheden te zien.

Maar herken en erken dat de toekomst niet te voorspellen en eigenlijk dus onzeker is. Ga flexibel om met veranderende omstandigheden. Houd voor ogen dat onverwachte gebeurtenissen kansen kunnen bieden. En maak er geen probleem van als je het even niet meer weet.

Zo kun je mooi een mix van beide benaderingen hanteren in je werkleven.

 

 

Heb jij zelf een mooi voorbeeld van ‘gepland toeval’ en wil je jouw ervaring delen? Ik zie je reactie graag tegemoet.