Tag Archief van: functienaam

Hoe je de vertaalslag maakt van taken en rollen naar functies

 

Welke functies passen bij mij? Die vraag hoor en lees ik met regelmaat.

Ik kan me goed voorstellen dat die vraag in je op komt. Zeker als je op zoek bent naar werk of werk dat beter bij jou past.

Want, heb je eenmaal het antwoord op die vraag, dan kun je gericht gaan zoeken. Bovendien maken functienamen het voor jou gemakkelijker om met anderen te communiceren over het werk dat je zoekt.

De vraag ‘Welke functies passen bij mij?’ is echter niet gemakkelijk te beantwoorden. Om tot een goede match te komen, spelen veel factoren een rol. In een eerder artikel heb ik daarover al geschreven.

Bovendien zeggen de namen van functies nog niet alles over de inhoud. En ook kan een bepaalde functie-inhoud verschillende functienamen krijgen.

Lees meer daarover in mijn artikel.

 

van beroepen naar functies

 

Vervaging en verdwijning van beroepen

 

De wereld van arbeid en beroep is sterk veranderd en verandert nog steeds. Beroepen vervagen of verdwijnen en er komen veel functies bij.

Ter illustratie geef ik je een inkijkje in mijn eigen opleidingsverhaal.

Een van de opleidingen die ik heb gevolgd is de opleiding tot, wat toen nog heette, beroepskeuzeadviseur.

Een belangrijk vak in die opleiding was Beroepenkunde. De Beroepen Gids van Sanders staat nog steeds in mijn kast.

De inhoud van die gids moesten wij indertijd kennen. Ik kan me dat nu bijna niet meer voorstellen. Maar soms is het nog wel handig als je bijvoorbeeld weet wat een cargadoor of een stuwadoor doet. En als je dat niet op internet hoeft op te zoeken.

Maar beroepen zijn steeds vager geworden. Sommige beroepen zijn zelfs verdwenen. Heb jij bijvoorbeeld wel eens van een schrijnwerker gehoord? Of van een paleograaf? De woorden alleen al doen mij denken aan vroeger.

Het vak Beroepenkunde of het beroep van Beroepenkundige bestaat dan ook niet meer.

 

 

Van beroepen naar functies

 

Er wordt steeds meer gedacht en gesproken in termen van functies, in plaats van in beroepen. Het vak Beroepenkunde heeft bijvoorbeeld plaats moeten maken voor Functieanalyse.

Maar waar een beroepsnaam over het algemeen heel eenduidig was en is, geldt dat voor een functienaam niet.

Is jou dat ook al eens opgevallen?

Eenzelfde functienaam kan gebruikt worden voor functies met uiteenlopende rollen en taken. Omgekeerd kunnen aan eenzelfde takenpakket en vergelijkbare rollen verschillende functienamen worden toegekend.

Een functienaam zegt dus maar ten dele iets over de inhoud van de functie. Bovendien kan eenzelfde inhoud verschillende functienamen krijgen.

 

Ik geef je het voorbeeld van een accountmanager.

Een accountmanager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt.

Intermediair is een rol. Overigens kan een accountmanager afhankelijk van de inhoud van de functie ook meerdere rollen vervullen.

Ook de taakinhoud van een accountmanager kan van functie tot functie verschillen. Dat geldt overigens ook voor het niveau van de functie.

Zo denkt bijvoorbeeld een key-accountmanager op strategisch niveau mee met zijn accounts, terwijl de taken van een andere accountmanager meer gericht kunnen zijn op het binnenhalen van orders.

Voor de inhouden van de functies van accountmanager wordt overigens meer dan één functienaam gehanteerd. Varianten op accountmanager zijn bijvoorbeeld: vertegenwoordiger, commercieel medewerker, klantmanager, cliëntmanager, klantbeheerder, relatiebeheerder en relatiemanager.

 

 

Hoe je komt tot namen voor de functies die passen bij het werk dat je zou willen doen.

 

Ik geef je een viertal tips:

1.   Vorm jezelf allereerst een helder beeld van het werk dat je wilt doen.

Focus niet gelijk op functienamen, maar beschrijf het profiel van het voor jou ideale werk. Bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat je werkprofiel.

Maak daarbij gebruik van onderstaande vragen:

  • Welke taken of bezigheden doe jij in het voor jou ideale werk?
  • Werk je vooral met mensen, met informatie of met dingen/producten?
  • Wat is jouw favoriete kennis- of vakgebied?
  • Wat is jouw favoriete werkveld?
  • Bij wat voor soort organisatie zou je willen werken?
  • Welke rollen zou je willen vervullen?
  • Welk talent wil je met name inzetten in het werk dat je doet?

 

2.   Doe je onderzoek naar de functienamen die worden gebruikt voor het door jou beschreven werkprofiel.

Laat je inspireren door vacaturebeschrijvingen.

Bekijk bijvoorbeeld ook de profielen op LinkedIn van mensen die het werk doen dat jij graag zou willen doen. Welke functienamen gebruiken zij in hun profiel?

Welke functienamen voor het door jou beschreven takenpakket zijn gangbaar in het voor jou favoriete vakgebied en werkveld?

 

3.   Koppel functienamen aan jouw ideale werkprofiel.

Geef na de beschrijving van het profiel van het voor jou ideale werk aan, aan welke concrete functies je denkt: “ik denk hierbij concreet aan functies als…………………..”

 

4.   Gebruik die functienamen in de communicatie.

Zowel online (bijvoorbeeld op Twitter en op LinkedIn) als offline.

Zet de functienamen bijvoorbeeld in de kopregel van je LinkedIn profiel. Zorg dat betreffende functienamen ook terugkomen in je samenvatting.

En zet de functienamen ook in je bio op Twitter.

 

Het gebruik van gangbare namen voor functies wordt steeds belangrijker. Zeker als je op zoek bent naar (ander) werk. Het is dus alleszins de moeite waard om je daarin te verdiepen.

 

 

Ben je niet happy met het werk dat je doet?

Heb jij nog geen helder beeld van het werk dat je zou willen doen?

Vind je het moeilijk om een passende baan te verwerven?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.