Tien tips om zelf de regie en de verantwoordelijkheid te pakken voor je loopbaan, kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te zien en ervan te profiteren

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt.

Jouw manier van denken en jouw overtuigingen hebben invloed op jouw waarneming, gedachten, gevoelens en gedragingen. En zijn bepalend of je een arbeidsmarkt ziet met mogelijkheden in overvloed of in schaarste.

Schaarste en overvloed zijn tegelijk aanwezig. Het is maar net welke kant jij op kijkt, wat jij ziet. Waar jij aandacht aan wilt geven.

Overvloed is niet iets dat je overkomt. Je moet zelf actief de overvloed zien. Dan is het er, altijd en overal.

Het bijzondere is dat de ene persoon overvloed kan ervaren, terwijl een ander in dezelfde situatie schaarste ervaart. Dat hangt af van hoe je zelf kijkt naar de arbeidsmarkt.

Met een mindset van schaarste kun je vastzitten, het gevoel hebben dat alles je overkomt en dat je geen regie hebt.

Gelukkig kun je aan die mindset zelf actief werken, zodat je meer de overvloed ziet en voelt.

In mijn artikel help ik je, geïnspireerd door een Ted talk van Isaac Lidsky, op weg.

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt

 

Wat je ziet is geen objectieve realiteit

 

Isaac Lidsky zegt in zijn Ted talk:

Wat we zien is niet de universele waarheid. Wat we zien is geen objectieve realiteit. Wat we zien is een unieke, persoonlijke, virtuele realiteit die meesterlijk geconstrueerd wordt door ons brein”

Tot dat inzicht kwam hij nadat hij door een erfelijke aandoening zijn gezichtsvermogen verloor.

Zien is een illusie volgens Lidsky. Wat je ziet beïnvloedt wat je voelt en wat je voelt kan letterlijk veranderen wat je ziet.

Wat je ziet is een complexe zelfgemaakte mentale constructie. Maar je ervaart het passief als een directe representatie van de wereld om je heen. Je creëert je eigen realiteit en gelooft daarin.

Overigens is zien volgens Lidsky slechts één manier waarop we onze realiteit creëren. We creëren onze realiteit op veel andere manieren, maar het zien is wel dominant.

 

 

Angst vervormt je beeld van de werkelijkheid op de arbeidsmarkt en beïnvloedt je denkproces en gedrag

 

Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren.

 

Angst beperkt je gezichtsvermogen.

Als jij op de arbeidsmarkt focust op wat er allemaal mis kan gaan, dan kijk je met een bril van schaarste.

Dan voelt het verwerven van een mooie baan als een wedstrijd die je moet winnen. En bij die wedstrijd kan er dan volgens jou maar één de winnaar zijn.

Je voelt je afhankelijk van de buitenwereld en dus van anderen om je heen.

 

Angst belemmert je denkproces.

Angst leidt gemakkelijk tot selffulfilling prophecy.

Op het moment dat je juist je blik moet verruimen, om je heen moet kijken en kritisch moet nadenken, haalt angst je aandacht naar binnen. Je beeld van de werkelijkheid verschrompelt, vervormt en in je denken word je overmand door allerlei beperkende overtuigingen.

 

Angst leidt tot inactiviteit.

Angst maakt je passief en verleidt je om lijdzaam toe te zien hoe zijn voorspellingen zich voltrekken.

Want waarom zou je je bijvoorbeeld inspannen als je bang bent dat het je toch niet gaat lukken?

Dat mechanisme heeft ook veel te maken met attributie, een theorie uit de sociale psychologie. Wil je nog eens nalezen hoe attributie werkt? Je leest het in een van mijn vorige artikelen.

 

 

Niet gehinderd door angst heb je oog voor al je mogelijkheden op de arbeidsmarkt

 

Dan kun je kijken vanuit overvloed. En zie je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Je bent dan niet afhankelijk van vacatures, van recruiters of van een werving- en selectiebureau. Je kunt zelf proactief mogelijkheden creëren en bouwen aan je loopbaan.

Je hebt zelf de regie en pakt daar de verantwoordelijkheid voor.

Als je tenminste de inzichten en vaardigheden daarvoor, je eigen hebt gemaakt.

 

 

Tips om met je ogen wijd open te kijken naar de overvloed op de arbeidsmarkt

 

Geïnspireerd door Isaac Lidsky geef ik je tien tips.

 

1. Stel jezelf verantwoordelijk voor ieder moment, iedere gedachte en elk detail

Realiseer je dat de arbeidsmarkt zoals jij die ziet een unieke, persoonlijke realiteit is, geconstrueerd door jouw brein. Jij bent het zelf die betekenis geeft aan wat jij ziet, denkt en doet.

 

2. Kijk over je angsten heen

Ook al is dat lang niet altijd gemakkelijk. Durf je angst onder ogen te zien. Zet stap na stap om drempels te slechten. Zo krijg je gaandeweg meer zelfvertrouwen en de vaart erin.

 

3. Herken je aannames

Laat je niet weerhouden door jouw veronderstellingen. En zet jezelf niet klem door beperkende overtuigingen.

Doe je onderzoek. Ga de dialoog aan met jezelf en met anderen.

Want ‘niet het gebrek aan kennis berokkent een mens schade, maar denken dat iets een feit is, terwijl het dat niet is’.

 

4. Gebruik je innerlijke kracht

Weet wat je drijft en wat belangrijk voor je is. Weet waarvan jouw vuurtje gaat branden; your bigger why.

Houd jouw doelen voor ogen en ga ervoor.

 

5. Leg je innerlijke criticus het zwijgen op

Laat je niet verlammen door ja-maar. Want ja-maar beïnvloedt je waarnemen, je denken en je handelen.

 

6. Corrigeer je misvattingen over geluk en succes

Denk bijvoorbeeld niet langer dat geluk en succes maar voor een kleine minderheid is weggelegd.

Bovendien, wat is geluk en wat is succes? Dat is heel persoonlijk. Jij bepaalt wat jij nodig hebt om succes te ervaren en/of je gelukkig te voelen.

 

7. Accepteer je sterke en je zwakke kanten en begrijp het verschil

Realiseer je bijvoorbeeld dat de context bepalend is of persoonlijke eigenschappen een kwaliteit zijn, dan wel een belemmering.

En ook al is een bepaalde kwaliteit minder sterk ontwikkeld, in combinatie met jouw sterke kanten kan die wel van betekenis zijn.

 

8. Open je hart voor je vele zegeningen

Realiseer je wie je bent, wat je kunt en wat je hebt.

Zet bijvoorbeeld eens op een rij waar je tot op de dag van vandaag dankbaar voor bent. En koester dat.

 

9. Realiseer je dat je angsten en je critici je uitvluchten, je rationalisaties zijn

Het zijn verzinsels, spookbeelden die jij ziet als realiteit.

Kies ervoor om erdoorheen te kijken. Laat ze los.

 

10. Laat je begeleiden door een goede coach

 

 

 

 

Voel jij je onvoldoende toegerust om zelf de regie en de verantwoordelijkheid voor je loopbaan te pakken?

Neem gerust contact met me op (0575-544588/ 06-54762865 of e-mail ([email protected]). Graag help ik je op weg.

Een oriënterend gesprek verplicht je tot niets en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

 

 

 

 

Een aantal tips om succesvol te bouwen aan je droombaan

 

Je hebt een beeld van hoe jouw droombaan eruitziet. Een belangrijke stap is gezet.

Maar wat als het proces dan stagneert?

Ik zie het soms bij mijn coachklanten. Met name als ze eraan toe zijn om de stap naar buiten te zetten. En hun onderzoek te doen naar de concrete mogelijkheden passend bij het profiel van hun ideale werk.

Sommigen lijken dan behoefte te hebben aan een heel gedetailleerd beeld van hun droombaan. En daardoor kan het proces stagneren.

Je moet natuurlijk een beeld hebben van je eindbestemming, het werk dat je wilt doen. Maar dat hoeft geen gedetailleerd beeld te zijn dat vooraf helemaal vastligt. Het kan onderweg nog veranderen.

Dat vraagt loslaten en dat is niet voor iedereen gemakkelijk.

Zoals een van mijn klanten mij mailde:

“De boodschap is mij duidelijk: stap voor stap, niet meteen alles helder willen hebben. Niet alles hoeft vast te liggen. Sommige antwoorden komen ook als ik verder ben op mijn pad. Ik zie dat in, maar voor mij is dat ‘loslaten’, geen controle hebben een lastig ding. Ik zie het (inzicht) maar moet er ook aan toegeven. Het ‘loslaten’ daadwerkelijk doen en vertrouwen hebben in het gekozen pad”.

En dat geldt niet alleen voor hem.

 

Hoe je voorkomt dat bouwen aan je droombaan stagneert

 

Blijf niet hangen in dromen of nadenken als je succesvol wilt bouwen aan je droombaan

 

Blijven dromen of blijven nadenken over hoe je ideale baan eruit moet gaan zien gaat je niet helpen als je jouw droombaan wilt realiseren.

 

Wil je jouw droombaan realiseren, dan is het cruciaal dat je aan het werk gaat.

Net zoals je een huis bouwt: steen voor steen, zo ga je ook aan de slag met het bouwen aan je droombaan.

Je moet concrete stappen gaan zetten in de praktijk. Stap voor stap, één ding tegelijk. Ook al heb je een beeld van het eindresultaat, je hoeft nog niet elk detail en exact elke stap in de richting van het eindresultaat te weten.

Veel mensen willen dat, net als mijn coachklant in het voorbeeld. Maar dat is maar zelden mogelijk.

 

Vertrek en dan komen de aanwijzingen voor de rest van je reis vanzelf.

Door te doen ga je ervaren wat werkt en dan kun je weer een volgende stap zetten.

Realiseer je dat veel grootse dingen zijn ontstaan met het zetten van een kleine eerste stap en door een bouwer die daarna consequent door bleef gaan. En die zich niet liet afleiden van zijn droom.

Een bouwer die steeds weer een stap zet, dat is een bouwer die uiteindelijk iets groots realiseert.

 

 

Geef elke stap volle aandacht in het nu, dan kunnen er onverwachte verbindingen ontstaan

 

Volle aandacht geven vraagt tijd, niet alleen kloktijd, maar ook mentale tijd.

Door volle aandacht in het nu kunnen mooie verbindingen ontstaan.

We noemen het dan vaak toeval, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Serendipity geeft beter aan, wat er dan gebeurt.

Serendipity heeft te maken met het open staan voor het ongewone, het onverwachte. Waardoor er nieuwe connecties worden gemaakt.

Dat kunnen connecties zijn met personen. Maar ook beelden of gedachten die je zelf koppelt aan elkaar, zodat er nieuwe ingevingen ontstaan.

En min of meer als vanzelf de richting wordt gewezen voor een volgende stap.

 

 

Een bouwer die uiteindelijk iets groots neerzet laat zich niet afleiden van zijn droom

 

Werk maken van werk kun je vergelijken met het lopen van een marathon.

Als marathonloper heb je een duidelijk doel voor ogen. Jij wilt de eindstreep halen.

Doelbewust, gestaag en vasthoudend ga je door. Ook al word je tijdens het lopen op sommige momenten op de proef gesteld. Als loper ga je niet zomaar aan de kant zitten of haak je af als het even tegen zit.

Wil je bouwen aan je droombaan, dan zou het niet anders moeten zijn.

 

Realiseer je dat het bouwen niet altijd van een leien dakje gaat.

Dat het soms tegenzit. En dat je mogelijk op momenten hulp moet inschakelen om weer verder te kunnen.

Weet je gesteund door mensen uit je omgeving. Vooral op momenten dat het niet zo lekker gaat en dat je minder vooruitgang boekt dan je had gehoopt.

Of als het even echt tegenzit. Dat je bijvoorbeeld bij het doen van je onderzoek erachter komt dat je het niet in de goede sector zoekt.

Goede supporters houden je dan op de been.

 

 

Kortom

 

Wil je succesvol bouwen aan je droombaan?

Blijf niet hangen, totdat je het beeld van jouw eindbestemming tot in detail helder hebt.

Ga naar buiten. Ga gesprekken aan met mensen die voor het specificeren van jouw droombaan van betekenis kunnen zijn. Zo kan het beeld van jouw ideale baan steeds concreter worden.

En houd de vaart erin. Zet stap na stap in de richting van je doel. Mocht je een keer struikelen, herpak jezelf en kom overeind.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat support gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected] ) me gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de cultuur van een organisatie

 

Wist je:

 • dat maar liefst 60% van de nieuwkomers in een organisatie de baan vindt tegenvallen?
 • dat bij 6 op de 10 personen minimaal één aspect tegenvalt bij de start van hun nieuwe baan?
 • dat 1 op de 3 mensen die teleurgesteld zijn, dat vertelt tegen niemand?
 • dat deze ontevredenheid zorgt voor demotivatie, mindere prestaties en mogelijk tot ongewenst voortijdig vertrek?

Dat blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group en Workwonders.

Veel werknemers stellen andere eisen aan hun werk dan werkgevers denken. Zo blijkt een prettige, leuke werksfeer voor werknemers een belangrijk criterium voor arbeidstevredenheid.

Werkgevers schetsen vaak geen realistisch beeld van de werksfeer.

Het is dus zaak om daar zelf goed je onderzoek naar te doen. Om te achterhalen of de cultuur van een organisatie bij je past.

Handreikingen daarvoor lees je in mijn artikel.

 

Een organisatiecultuur leren kennen: gedraag je als een detective© foto Betchaboy

 

Organisatiecultuur is niet in één woord te vangen

 

Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie”.

 

De organisatiecultuur presenteert zich in allerlei vormen. Die vormen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden.

 

Quinn en Rohrbaugh (‘Competing values framework’, 1983) onderscheiden vier dimensies waarop een organisatiecultuur scoort: mensgerichtheid, innovatie, beheersgerichtheid en resultaatgerichtheid.

In een mensgerichte organisatiecultuur staan medewerkers centraal. In een beheersgerichte organisatie zijn vooral regels en procedures belangrijk. In een organisatie die gekenmerkt wordt door innovatieve organisatiecultuur worden veel nieuwe producten of diensten ontwikkeld. En in een resultaatgerichte organisatie staat het eindproduct centraal.

In elke organisatie zijn deze vier elementen in zekere mate aanwezig.

 

Het model zegt niks over wat goed of slecht is. Het gaat erom wat bij jou past. Want wil je naar volle tevredenheid bij een organisatie kunnen werken, dan moet de cultuur van een organisatie bij jou passen.

 

Of een organisatiecultuur bij je past, heeft alles te maken met wie jij bent als persoon.

 

En met wat jij nodig hebt om te floreren in je werk.

In een eerder artikel beschreef ik, dat het belangrijk is om voor jezelf in kaart te brengen in welke omgeving jij goed gedijt.

Ik noemde dat je persoonlijke biotoop. Want net als een plant, heb jij als persoon een bepaalde omgeving nodig, om te floreren en succesvol te zijn in je werk.

 

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de organisatiecultuur van een bedrijf

 

Kleine dingen kunnen bepalend zijn voor de organisatiecultuur. Kleine dingen bepalen de sfeer en zeggen iets over de basisprincipes, de waarden en normen die ten grondslag liggen aan de cultuur.

Hoe kun je basisprincipes, waarden en normen in een organisatie boven water krijgen? Ik geef je een aantal tips.

 

1.   Verzamel informatie over het bedrijf waar je zou willen werken

 • Bekijk de website en Social Media-uitingen van het bedrijf.
 • Oriënteer je via sociale media hoe er over de organisatie gesproken wordt.
 • Vraag een jaarverslag aan.
 • Bekijk eventuele advertenties van het bedrijf. Denk daarbij niet alleen aan personeelsadvertenties, maar bijvoorbeeld ook aan productadvertenties.
 • Let op de toon en de vorm (je of u, formeel taalgebruik of juist losjes, kleur en stijl van het beeldmateriaal, vormgeving).

 

2.   Ga gesprekken aan met mensen die er werken of die anderszins contacten hebben met het bedrijf

 • Kijk daarvoor in je netwerk, bijvoorbeeld op LinkedIn. En heb je zelf geen connecties binnen het bedrijf? Kijk dan wie jij kent, die iemand kent, die werkt bij het bedrijf waarin jij interesse hebt.
 • Ga het gesprek aan en nodig die persoon uit om te vertellen over het bedrijf. Stel niet alleen vragen over bedrijfsmatige zaken. Vraag ook naar bijvoorbeeld de mensen die er zoal werken, omgangsvormen, kledingcode, sfeer, hiërarchische verhoudingen, samenwerking tussen collega’s, ontmoetingen met collega’s buiten het werk.
 • Bekijk ook hoe die persoon zelf is. Zou jij graag met zulke mensen willen werken?

 

3.   Arrangeer een gesprek binnen het bedrijf en snuffel rond als een detective

 • Zorg dat je ruim op tijd bent voor je afspraak.
 • Hoe word je ontvangen?
 • Geef je ogen en oren goed de kost.
 • Snuffel als dat kan een beetje rond.
 • Hoe is de uitstraling van het bedrijf?
 • Hoe zitten de werknemers erbij?
 • Hoe lopen ze rond?
 • Communiceren ze met elkaar? Zo ja, hoe?
 • Hoe voelt de omgeving voor jou? In hoeverre is het een omgeving waarin jij graag zou willen werken?

 

4.   Vraag of je een dag kunt meelopen in het bedrijf

 • Observeer met een open blik
 • Ga gesprekken aan
 • Ervaar de cultuur en voel of die bij je past.

 

5.   Vraag of je met je toekomstige collega’s kunt lunchen

 • Bereid vragen voor over wat je nog wilt weten
 • Wil je daarvoor nog inspiratie? Laat je leiden door de kenmerken van de organisatieculturen, zoals geschetst door Quinn en Rohrbaugh.

 

Als een detective speuren levert zijn vruchten af

 

Door goed je onderzoek te doen en als een detective te speuren, kun je je een goed beeld vormen van de cultuur van een organisatie.

En kun je een adequate inschatting maken of die bij jou past. Zo voorkom je dat je binnen korte tijd weer je bakens moet verzetten. Vooral omdat de organisatiecultuur niet de cultuur is waarin jij floreert.

 

Heb jij nog aanvullende tips om een goed beeld van de cultuur van een organisatie te krijgen?

En wil je die delen?

Ik lees graag je reactie.

 

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

 

 

Waarom netwerken belangrijk is voor jou als werknemer, maar ook voor jouw werkgever

 

Als je een vaste baan hebt, dan hoef je niet te netwerken”.

Dat hoor ik in ieder geval met regelmaat in de gesprekken die ik voer. Bovendien denken veel mensen dat ze een netwerk weinig te bieden hebben, als medewerker in loondienst.

 

Toch is netwerken essentieel als je je baan (of vak) serieus neemt.

Waarom? Dat lees je in mijn artikel.

Ben je nog niet vertrouwd met netwerken en weet je niet goed hoe ermee te beginnen? In een vorig artikel gaf ik je een stappenplan om netwerken effectief aan te pakken en voor je te laten werken.

 

Waarom netwerken belangrijk is, ook als je een vaste baan hebt

 

 

Bij het woord netwerken hebben veel mensen een wat negatief beeld

 

Ze denken dan aan recepties en borrels, met een glas in de hand vertellen dat je op zoek bent naar een andere baan. En dan maar hopen dat er iemand in het gezelschap is die jou een baan in de schoot kan werpen.

En bij die netwerkbijeenkomsten komen vooral commerciële mannen en vrouwen in nette pakken en met snelle auto’s. Met gladde praatjes, kruiwagens en ellebogenwerk brengen ze hun producten of diensten aan de man.

Dat is bij veel mensen in ieder geval een snel opkomend beeld. Bovendien heb je misschien geen zin om elke maand een aantal van je zeer gewaardeerde vrije avonduren te besteden aan netwerken.

 

En jij? Netwerk jij eigenlijk al? Of denk je dat jij dat niet nodig hebt?

Jij hebt misschien een vaste baan. Je hebt het goed naar je zin op je werk. En je hebt geen enkele behoefte om je te oriënteren op andere functies of organisaties. Bovendien hoef je in jouw functie geen acquisitie te doen.

Waarom zou je je tijd dan verdoen met netwerken?

 

 

Het is een groot misverstand te denken dat je niet hoeft te netwerken als je een vaste baan hebt

 

Als werknemer kun je er namelijk steeds minder op vertrouwen dat de organisatie waar je werkt morgen nog dezelfde is en dat er dan nog werk voor je is. Wie weet, zijn er plannen voor een organisatieverandering en blijkt dat jouw functie op de tocht komt te staan.

Vaak zie je dat ook niet aankomen.

Het volgende voorbeeld overkwam een van mijn coachklanten:

Ze werkte bijna acht jaar voor dezelfde baas. Ze werd zwanger van haar tweede kind, ging met zwangerschapsverlof. En na haar verlof bleek haar functie opgeheven. Ze kon haar spullen direct inpakken en weer terug naar huis.

 

Houd dus goed in de gaten waar voor jou mogelijkheden liggen voor werk en loopbaanontwikkeling. De kans is dan veel groter dat je daadwerkelijk werk houdt of vindt dat bij je past. Groter dan wanneer je alleen focust op werk hier en nu, in je eigen organisatie.

 

 

Positieve effecten van netwerken

 

Als je veel mensen kent, is de kans natuurlijk groter dat er iemand bij zit die je kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Mocht dat nodig zijn. Of mocht je dat graag willen.

Dat is zeker het geval als die mensen een goed beeld van je hebben en weten welk werk je precies doet of zoekt. Doordat je daar in je netwerk regelmatig gesprekken over voert, wordt het bovendien voor jezelf duidelijker wat je precies wilt.

Door het regelmatige contact bouw je ook een relatie op met mensen. En vanuit die relatie is men geneigd om met je mee te denken en gunnen ze jou een goede kans.

 

Een voordeel van netwerken is ook dat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in jouw vakgebied.

De hot items. De nieuwe trends. Het nieuwe jargon. Zeker als je netwerkbijeenkomsten bezoekt van professionals in jouw vakgebied. Je kunt dan ook goed inschatten in welke richting of op welk terrein bijscholing noodzakelijk is. Zo blijf je bij.

 

Netwerken is cruciaal voor jouw kansen op de arbeidsmarkt. Door netwerken blijf je actief en zie je kansen die je anders misschien gemist had. Bouwen aan je netwerk is belangrijk. Daarmee bouw je bovendien aan je goede naam. Dat vergroot je loopbaanmogelijkheden. En op zeker moment betaalt die investering in je netwerk zich zeker terug.

 

 

Netwerken is niet alleen direct voor jou als werknemer belangrijk

 

Zo zei bijvoorbeeld Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in haar oratie “Werknemers met een goed professioneel netwerk zijn de beste keus”. Werkgevers zien graag ondernemende medewerkers.

Ondernemende medewerkers zijn medewerkers die hun eigen “BV Ik” goed weten te managen. Zij hebben een goed beeld van wat zij te bieden hebben. En kunnen een goede koppeling maken met wat werkgevers nodig hebben.

Ondernemende werknemers kunnen verder kijken dan de eigen afdeling of organisatie. Zij investeren in hun eigen netwerk van vakgenoten, klanten en leveranciers buiten de eigen organisatie. Die contacten geven hen de kans kennis te delen. Zo draagt netwerken niet alleen bij aan samenwerken, maar ook aan verbetering van prestaties en innovatie.

Dat werkgevers behoefte hebben aan ondernemende medewerkers zie je ook terug in de selectiecriteria in vacatures. Zo zag ik laatst een vacature voor een provinciesecretaris met als een van de vier selectiecriteria: toonaangevend eigen netwerk. Het is de moeite waard om te achterhalen wat ze precies bedoelen met toonaangevend, maar het is wel duidelijk dat een sterk eigen netwerk voor deze functie belangrijk is.

 

 

Kortom

 

Het is zeker de moeite waard om te investeren in je netwerk. Ook al heb je een mooie, vaste baan. En ook al hoef je niet aan acquisitie te doen.

Netwerken versterkt jouw positie op de arbeidsmarkt. Het houdt je scherp en up-to-date. Mede door je toonaangevend eigen netwerk ben je een gewilde medewerker, die van waarde is voor zijn organisatie. En die een bijdrage kan leveren aan innovatie en verbetering van de prestatie.

 

Heb jij de positieve effecten ervaren van netwerken als medewerker in loondienst?

En wil je jouw ervaringen delen? Ik lees ze graag.

 

 

 

 

Over hoe je functies vindt die passen bij jou

 

“Ik pas die broek” zei mijn zoon laatst. Dat klinkt mij vreemd in de oren. Het is toch “Die broek past mij?”. Het gaat immers in de eerste plaats om mij en niet om die broek? Die broek moet mij passen.

“Ik pas in die functie”, hoor ik geregeld. En jij waarschijnlijk ook. Misschien hoor je het zelfs zo vaak, dat het je niet eens opvalt. En hoor je geen verschil met “Die functie past bij mij”. Het lijkt misschien een spel met woorden, maar dat is het niet. In essentie is het echt een wereld van verschil. 

Welke positie kies ik? Wie of wat plaats ik in het middelpunt? Bij broeken vinden we het kennelijk heel logisch dat een broek ons moet passen. Het is toch te gek, dat wij moeten passen in een bepaalde broek? Die broek maakt toch niet de dienst uit. Jij bent het, die bepaalt of de broek past of niet. En als die niet past, dan hang je die broek snel terug in het rek. Lees verder: Wat broeken en functies met elkaar te maken hebben

Waarom leuren met je cv weinig kans biedt op mooi werk

 

Met grote koffers kwam hij een of twee keer per jaar bij ons thuis op bezoek. Ik zie het nog voor me. Hij verkocht huishoudlinnen. Lakens, tafelkleden, handdoeken, theedoeken en meer van dat soort artikelen had hij bij zich.

Als kind stond ik erbij. Het een na het ander kwam uit de koffers en werd ten toon gespreid. Soms werd er door mijn moeder ook iets gekocht.

Zo kwam er ook af en toe iemand aan de deur met bezems en borstels. Of iemand die een encyclopedie probeerde te verkopen.

En die verkopers maar leuren met hun spullen.

Verkopers aan de deur zie je nauwelijks meer. Wel zie je bijvoorbeeld met regelmaat verkopers op het strand. Maar als ik zie en hoor hoe  sommigen hun cv onder de aandacht proberen te brengen, dan doet mij dat denken aan leuren.

En dat biedt weinig kans op een baan.

Lees meer

Hoe je de vertaalslag maakt van taken en rollen naar functies

 

Welke functies passen bij mij? Die vraag hoor en lees ik met regelmaat.

Ik kan me goed voorstellen dat die vraag in je op komt. Zeker als je op zoek bent naar werk of werk dat beter bij jou past.

Want, heb je eenmaal het antwoord op die vraag, dan kun je gericht gaan zoeken. Bovendien maken functienamen het voor jou gemakkelijker om met anderen te communiceren over het werk dat je zoekt.

De vraag ‘Welke functies passen bij mij?’ is echter niet gemakkelijk te beantwoorden. Om tot een goede match te komen, spelen veel factoren een rol. In een eerder artikel heb ik daarover al geschreven.

Bovendien zeggen de namen van functies nog niet alles over de inhoud. En ook kan een bepaalde functie-inhoud verschillende functienamen krijgen.

Lees meer daarover in mijn artikel.

 

van beroepen naar functies

 

Vervaging en verdwijning van beroepen

 

De wereld van arbeid en beroep is sterk veranderd en verandert nog steeds. Beroepen vervagen of verdwijnen en er komen veel functies bij.

Ter illustratie geef ik je een inkijkje in mijn eigen opleidingsverhaal.

Een van de opleidingen die ik heb gevolgd is de opleiding tot, wat toen nog heette, beroepskeuzeadviseur.

Een belangrijk vak in die opleiding was Beroepenkunde. De Beroepen Gids van Sanders staat nog steeds in mijn kast.

De inhoud van die gids moesten wij indertijd kennen. Ik kan me dat nu bijna niet meer voorstellen. Maar soms is het nog wel handig als je bijvoorbeeld weet wat een cargadoor of een stuwadoor doet. En als je dat niet op internet hoeft op te zoeken.

Maar beroepen zijn steeds vager geworden. Sommige beroepen zijn zelfs verdwenen. Heb jij bijvoorbeeld wel eens van een schrijnwerker gehoord? Of van een paleograaf? De woorden alleen al doen mij denken aan vroeger.

Het vak Beroepenkunde of het beroep van Beroepenkundige bestaat dan ook niet meer.

 

 

Van beroepen naar functies

 

Er wordt steeds meer gedacht en gesproken in termen van functies, in plaats van in beroepen. Het vak Beroepenkunde heeft bijvoorbeeld plaats moeten maken voor Functieanalyse.

Maar waar een beroepsnaam over het algemeen heel eenduidig was en is, geldt dat voor een functienaam niet.

Is jou dat ook al eens opgevallen?

Eenzelfde functienaam kan gebruikt worden voor functies met uiteenlopende rollen en taken. Omgekeerd kunnen aan eenzelfde takenpakket en vergelijkbare rollen verschillende functienamen worden toegekend.

Een functienaam zegt dus maar ten dele iets over de inhoud van de functie. Bovendien kan eenzelfde inhoud verschillende functienamen krijgen.

 

Ik geef je het voorbeeld van een accountmanager.

Een accountmanager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt.

Intermediair is een rol. Overigens kan een accountmanager afhankelijk van de inhoud van de functie ook meerdere rollen vervullen.

Ook de taakinhoud van een accountmanager kan van functie tot functie verschillen. Dat geldt overigens ook voor het niveau van de functie.

Zo denkt bijvoorbeeld een key-accountmanager op strategisch niveau mee met zijn accounts, terwijl de taken van een andere accountmanager meer gericht kunnen zijn op het binnenhalen van orders.

Voor de inhouden van de functies van accountmanager wordt overigens meer dan één functienaam gehanteerd. Varianten op accountmanager zijn bijvoorbeeld: vertegenwoordiger, commercieel medewerker, klantmanager, cliëntmanager, klantbeheerder, relatiebeheerder en relatiemanager.

 

 

Hoe je komt tot namen voor de functies die passen bij het werk dat je zou willen doen.

 

Ik geef je een viertal tips:

1.   Vorm jezelf allereerst een helder beeld van het werk dat je wilt doen.

Focus niet gelijk op functienamen, maar beschrijf het profiel van het voor jou ideale werk. Bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat je werkprofiel.

Maak daarbij gebruik van onderstaande vragen:

 • Welke taken of bezigheden doe jij in het voor jou ideale werk?
 • Werk je vooral met mensen, met informatie of met dingen/producten?
 • Wat is jouw favoriete kennis- of vakgebied?
 • Wat is jouw favoriete werkveld?
 • Bij wat voor soort organisatie zou je willen werken?
 • Welke rollen zou je willen vervullen?
 • Welk talent wil je met name inzetten in het werk dat je doet?

 

2.   Doe je onderzoek naar de functienamen die worden gebruikt voor het door jou beschreven werkprofiel.

Laat je inspireren door vacaturebeschrijvingen.

Bekijk bijvoorbeeld ook de profielen op LinkedIn van mensen die het werk doen dat jij graag zou willen doen. Welke functienamen gebruiken zij in hun profiel?

Welke functienamen voor het door jou beschreven takenpakket zijn gangbaar in het voor jou favoriete vakgebied en werkveld?

 

3.   Koppel functienamen aan jouw ideale werkprofiel.

Geef na de beschrijving van het profiel van het voor jou ideale werk aan, aan welke concrete functies je denkt: “ik denk hierbij concreet aan functies als…………………..”

 

4.   Gebruik die functienamen in de communicatie.

Zowel online (bijvoorbeeld op Twitter en op LinkedIn) als offline.

Zet de functienamen bijvoorbeeld in de kopregel van je LinkedIn profiel. Zorg dat betreffende functienamen ook terugkomen in je samenvatting.

En zet de functienamen ook in je bio op Twitter.

 

Het gebruik van gangbare namen voor functies wordt steeds belangrijker. Zeker als je op zoek bent naar (ander) werk. Het is dus alleszins de moeite waard om je daarin te verdiepen.

 

 

Ben je niet happy met het werk dat je doet?

Heb jij nog geen helder beeld van het werk dat je zou willen doen?

Vind je het moeilijk om een passende baan te verwerven?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Een stappenplan voor effectief onderzoek doen naar de behoeften op de arbeidsmarkt

 

Wist je:

 • dat het percentage baanopeningen dat geen vacature wordt, geschat wordt op zeker zo’n 70%?
 • dat de zichtbare banen als het topje van een ijsberg zijn en dat onder het topje dat je ziet nog een hele wereld aan werk te ontdekken is?
 • dat je die 70% boven water kunt krijgen door goed je onderzoek te doen?

 

Wil je succesvol zijn in de baanverwerving, dan is het zaak om te weten wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt. In mijn vorig artikel gaf ik dat al aan.

Om een goed beeld te krijgen van de behoeften op de arbeidsmarkt en de banen die ‘onder water zitten’ boven water te krijgen, is het belangrijk om goed onderzoek te doen.

In dit artikel geef ik je een stappenplan, aan de hand waarvan jij het doen van onderzoek voor je baanverwerving kunt laten werken.

 

Onderzoek doen naar een toegespitst onderwerp

 

Onderzoek doen begint met een specifieke interesse van jou

 

Wat interesseert jou zodanig dat je daar je werk van wilt maken?

Als het goed is, heb je stil gestaan bij de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? en kun je deze vragen beantwoorden.

Vooral de vraag Wat wil ik? is belangrijk. Want als jij niet weet waar je warm voor loopt en wat je wilt, dan is het bijna onmogelijk om te bepalen waarnaar jij je onderzoek moet doen.

 

Goed onderzoek doen is een kunde, maar ook een kunst

 

Goed onderzoek doen kun je leren. Het is voor een deel een vaardigheid, die je kunt ontwikkelen.

In een begeleidingstraject bij MEER WAARDE IN WERK is daar dan ook volop aandacht voor. Met name in de fase van het oriënteren naar de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt, passend bij de voor jou ideale baan.

Maar naast een kunde is onderzoek doen ook een kunst. Het is de kunst om relevante, specifieke informatie te verzamelen over het onderwerp dat werkelijk jouw interesse heeft. Dat doe je door mensen te ontmoeten en gesprekken met hen aan te gaan.

En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke stijl, zijn eigen persoonlijke benadering. Vandaar het woord kunst.

 

 

Een stappenplan om onderzoek doen voor jou te laten werken

 

In mijn vorige artikel gaf ik al aan, dat het doen van onderzoek wezenlijk anders is dan contacten leggen met mensen omdat je op zoek bent naar een baan.

 

Wil je onderzoek doen effectief en efficiënt aanpakken? Volg mijn stappenplan.

 

Stap 1: Bepaal het onderwerp dat je het meest interesseert.

Dat moet een onderwerp zijn, dat je zodanig interesseert dat je er je werk van wilt maken.

 

Stap 2: Verfijn je onderwerp en kom tot een toegespitst, specifiek  onderwerp.

Bij MEER WAARDE IN WERK doen we dat door te pinpointen.

Dat is een doorvraagtechniek waarbij je jezelf in een aantal stappen bevraagt wat jou nu specifiek interesseert of intrigeert met betrekking tot je onderwerp.

Je kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat boeit me met name aan mijn onderwerp?
 • Welk facet daarbinnen intrigeert mij het meest?
 • En binnen dat facet, wat triggert mij het meest?

Door jezelf deze vragen te stellen kom je tot een toegespitst onderwerp.

 

Stap 3: Zet je specifieke onderwerp om in een specifiek onderzoeksdoel.

Bepaal heel precies wat je aan de weet wilt komen. Bepaal daarbij ook hoe je het achtergrondonderzoek wilt doen. Bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over actuele ontwikkelingen in een branche. Bepaal de aard van en het aantal mensen dat je wilt spreken. Bepaal ook in welke regio je met name je onderzoek wilt doen en wanneer het afgerond moet zijn.

 

Stap 4: Brainstorm in je eentje en met vrienden en familie over mogelijke bronnen van informatie.

Denk voor je achtergrondonderzoek aan online bronnen, maar ook aan literatuur, verslagen, rapporten en video’s. En het belangrijkste, natuurlijke personen.

Het is slim om bij het benaderen van personen een bepaalde volgorde aan te houden.

Richt je in eerste instantie op mensen die bekend zijn met het product of de dienst die jij wilt leveren, maar die zelf daarbij niet direct betrokken zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan consultants, journalisten, leden van een beroepsvereniging.

Richt je vervolgens op mensen en organisaties die betrokken zijn bij wat jij voor ogen hebt. Dat kunnen producenten zijn, maar ook toeleveranciers of kopers, afnemers van wat jij in gedachten hebt.

 

Stap 5: Doe je achtergrondonderzoek.

Maar blijf daar niet in hangen. Als het goed is heb je in stap 3 bepaald hoe je je achtergrondonderzoek wilt doen en wanneer dat je dat hebt afgerond.

 

Stap 6: Formuleer je vragen.

Bepaal voor een gesprek precies wat je aan de weet wilt komen en de vragen die je daarvoor wilt stellen.

 

Stap 7: Oefen het doen van onderzoek met iets dat niets met werk te maken heeft.

Kies iets dat je interesse heeft, maar dat totaal niets te maken heeft met je zoektocht naar werk.

Denk bijvoorbeeld aan iets in de hobbysfeer. Doe je onderzoek naar een workshop of een cursus die je altijd nog graag een keer wilt volgen. Of doe je onderzoek naar een reis in het kader van vakantie.

Volg daarbij globaal het stappenplan.

 

Stap 8: Oefen het onderzoek doen met betrekking tot werk.

Bijvoorbeeld door een rollenspel met een vriend of vriendin.

Het is handig om daarbij eerst zelf de rol te spelen van de onderzoeker. Keer daarna de rollen om, zodat je een gevoel krijgt bij wat de mensen ervaren die jij straks gaat zien en spreken.

 

Stap 9: Ga mensen daadwerkelijk ontmoeten.

Maak afspraken voor gesprekken en houd daarbij de volgorde aan, die ik bij stap 4 genoemd heb.

Als je zo werkt, dan ben je goed voorbereid als je het gesprek aan gaat met sleutelpersonen. Die kunnen uiteindelijk wel eens jouw opdrachtgevers, dan wel jouw werkgevers worden.

 

Stap 10: Zorg voor goede verslaglegging van je ervaringen.

Maak aantekeningen tijdens de gesprekken, als je gesprekspartner dat goed vindt. Zo niet, maak dan meteen na afloop een korte samenvatting van de uitkomst van het gesprek en werk die later uit. Bij voorkeur in een samenhangend overzicht.

 

Stap 11: Schrijf een bedankbriefje of stuur een e-mail na je gesprek.

Het is mijn ervaring dat het erg op prijs wordt gesteld, als je mensen na een gesprek bedankt voor hun tijd en de informatie die je gekregen hebt.

 

 

Maak je het stappenplan en de techniek van het onderzoek doen eigen. Je zult merken dat je er steeds beter in wordt en steeds beter erin slaagt om exact die informatie boven tafel te krijgen die je nodig hebt om je interesses te focussen en uiteindelijk aan te sturen op een nieuwe baan.

 

 

Heb je veel moeite met het helder krijgen van jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt?

Of weet je eigenlijk nog niet goed wat je wilt?

Bel (06-54762865 / 0575-544588) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Waarom je als baanzoeker, net als een ondernemer grondig je marktonderzoek moet doen

 

Wist je:

 • dat de gemiddelde tijd voor baanverwerving op dit moment 6 maanden is?
 • dat je met de tool op arbeidsmarktapk.nl je eigen waarde en kansen op de arbeidsmarkt kunt berekenen?
 • dat je de tijd voor de baanverwerving aanmerkelijk kunt verkorten door de behoeften op de arbeidsmarkt goed te onderzoeken?

 

Weten waar je goed in bent en weten welk werk je wilt doen, zijn belangrijk in het proces van de baanverwerving. Maar daarmee ben je er nog niet.

Wil je succesvol zijn bij de baanverwerving, dan is het zaak om te weten wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt. Zodat jij de koppeling kunt maken tussen jouw behoeften en wensen en die van opdrachtgevers of werkgevers.

Wil je een goed beeld krijgen van de behoeften op de arbeidsmarkt? Dan moet je net als een ondernemer grondig je marktonderzoek doen, zodat jij met jouw aanbod op de behoeften in kunt spelen.

 

Baanverwerving vraagt grondig marktonderzoek

 

De valkuil van netwerken

 

In een eerder artikel gaf ik aan, dat alleen sollicitatiebrieven schrijven je niet gaat helpen aan een baan. En dat netwerken de beste manier is voor baanverwerving.

Netwerken gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Dat zie ik ook bij mijn coachklanten.  Voor lang niet iedereen is het een leuke activiteit, ook al onderken je het belang ervan. Misschien geldt dat ook voor jou.

Wist je dat mensen die netwerken vervelend vinden, er vaak aan twijfelen of ze het wel goed doen? Ze proberen zichzelf te verkopen en hebben het gevoel dat ze aan het ‘leuren’ zijn met zichzelf.

Je cv rond strooien en vragen om een baan is een grote valkuil van netwerken. Ik zie het met regelmaat gebeuren. Zelfs ook bij sommigen van mijn coachklanten.

Effectief netwerken is niet gericht op vragen, zeker niet op vragen om een baan. Het gaat om iets anders dan verkopen van jezelf. Het is goed om je dat te realiseren.

Effectief netwerken gaat over goed luisteren. Goed luisteren om te achterhalen tegen welke problemen een organisatie of een individu aan loopt. Met als doel, om je een goed beeld te vormen van wat jij in dat geval te bieden hebt.

Netwerken gaat ook over geven. Geven van informatie die voor je gesprekspartner voor het oplossen van zijn problemen interessant kan zijn. Door het delen van jouw expertise ‘you can share a unified voice’.

Daardoor bouw je aan een relatie en kun je waarde voor de ander creëren. Daarover gaat het bij effectief netwerken. En als je dat lukt, dan denkt men bij een baanopening ook aan jou.

 

 

Het doen van onderzoek als voorbereiding op de eigenlijke baanverwerving

 

Je hebt het antwoord op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? voor jezelf geformuleerd. Je kunt dat antwoord ook overtuigd en overtuigend over het voetlicht brengen.

Dan is het de tijd om je concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt daadwerkelijk te gaan onderzoeken.

Bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat de fase van het doen van je onderzoek.

Het is een onderzoekstechniek, met als doel om te komen tot een match tussen jouw behoeften en wensen en de wensen en behoeften van mensen, die willen betalen voor jouw diensten.

In het onderzoeksproces verzamel je specifieke informatie over een topic dat jou zodanig interesseert dat je er je werk van wilt maken.

Het doen van je onderzoek is leuk. Vooral ook omdat het is gebaseerd op iets dat je persoonlijk interesseert.

Het doen van je onderzoek is ook wezenlijk anders dan contacten leggen met mensen omdat je op zoek bent naar een baan.

Het doel van het doen van onderzoek is het verzamelen van informatie. Je hoeft geen indruk te maken op een potentiële werkgever of hem te overtuigen van je kwaliteiten. Je hoeft ook nog niet direct een besluit te nemen, je kunt vrijelijk de mogelijkheden onderzoeken.

Mede daardoor is het doen van je onderzoek veel minder stressvol dan het voeren van een sollicitatiegesprek. Mijn coachklanten vinden het over het algemeen erg leuk om te doen.

Zo herinner ik me Thomas. Hij had een netwerkgesprek met een van mijn connecties. Tijdens onze coaching sprak hij zijn verbazing uit over de ontspannen sfeer in het gesprek. Zo zei hij: “we waren met elkaar in gesprek, bij wijze van spreken met de voeten ontspannen op tafel”.

Dat is een sfeer waarin je echt contact kunt maken met mensen en jezelf ook als mens echt kunt laten zien. Doordat de sfeer heel anders is dan in een sollicitatiegesprek, kun je je als vanzelf ook beter profileren.

 

 

Het doen van je onderzoek is niet alleen relevant voor baanverwerving

 

De techniek van het onderzoek doen beperkt zich niet tot het creëren en vinden van werk, de baanverwerving.

Het doen van je onderzoek is toepasbaar op elk persoonlijk besluitvormingsproces. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een grote aanschaf, het plannen van een vakantie, het oplossen van medische problemen of het ontwikkelen van een hobby.

Het opmerkelijke is, dat velen van nature geneigd zijn om grondig hun onderzoek te doen naar behoeften en mogelijkheden als het gaat om een besluitvormingsproces in de privésfeer. Maar zich amper de tijd gunnen om vrijelijk hun onderzoek te doen als het gaat om een baan.

Het is de moeite waard om eens te experimenteren met het doen van onderzoek met betrekking tot een onderwerp, anders dan werk.

Heb je je de techniek eenmaal eigen gemaakt, dan zul je merken dat je er ook steeds beter in wordt en steeds meer erin slaagt om exact die informatie boven tafel te krijgen die je nodig hebt om je interesses te focussen en aan te sturen op een nieuwe baan.

In een volgend artikel meer over het maken van een onderzoeksplan en het opstellen van je vragen.

 

 

Heb jij moeite om de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? te beantwoorden?

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (06-54762865 / 0575-544588) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.