Tag Archief van: kwaliteiten

Wat je levensverhaal je kan leren over je toekomst 

 

Ik heb een afspraak met Mischa. Ons tweede coachgesprek alweer. Wat een ontwikkeling heeft ze sindsdien al doorgemaakt. Ons oriënterend gesprek herinner ik me nog goed. Naar haar gevoel was het algehele malaise. Tijd voor iets anders, maar wat? Bovendien, wat zou ze kunnen? De toekomst was voor haar één groot vraagteken.

Ook al wist Mischa nog niet wat dat andere zou kunnen zijn, de antwoorden op haar vragen droeg ze bij zich. Maar zij realiseerde zich dat niet.

Zij heeft namelijk de sleutel tot een unieke opslagplaats van waardevolle gegevens. Het is de kunst om die opslagplaats te openen en de waardevolle gegevens eruit te halen. Als coach kan ik haar daarbij heel goed helpen. En zo, eigenlijk net als een beeldhouwer, expliciteren wat er al is.

 

Dat kan, door te werken met levensverhalen, een belangrijk onderdeel van de Meer Waarde Benadering.

 

hoe je levensverhaal de brug vormt naar jouw betekenisvolle toekomst photo credit: Dougtone

 

Werken met levensverhalen

 

Levensverhalen gaan over specifieke herinneringen. Je ziet het duidelijk voor je en denkt met plezier terug aan wat je toen deed. Het zijn jouw succesverhalen. Elk verhaal werk je uit en leg je vast op een stuk papier of op je tablet. Hoe je die verhalen het beste kunt schrijven kun je lezen in mijn stappenplan. Daarover straks meer.

Al schrijvend zul je voelen waar jij warm voor loopt. Dat bedoel ik niet alleen figuurlijk, maar zelfs letterlijk. Je zult ervaren dat je hart bij sommige verhalen sneller gaat kloppen. Je krijgt een blos op je wangen en je voelt dat je spieren ontspannen of juist aanspannen, omdat je jezelf bijvoorbeeld overwon.

Dat effect zal sterker zijn naarmate je je verhaal specifieker maakt. Psychologisch gezien is dat goed te verklaren. Als het je lukt om in je herinnering de film terug te draaien en weer af te spelen, dan beleef je je ervaringen opnieuw. Met alle gewaarwordingen van dien. Je ziet het weer voor je en je voelt weer hoe het voelde. Misschien ruik je zelfs de geuren.

Ik herinner me een eigen levensverhaal, met als titel ‘Handgeweven, Marlène Langbroek’. Een verhaal over het spinnen en verven van wol en vervolgens het weven van een jasje. Al schrijvend rook ik de lucht van de ongewassen wol en voelde ik het wolvet tussen mijn vingers.

 

Bepaalde verhalen zullen het eerst opborrelen in je herinnering en dat is niet voor niets. Wellicht zijn dat verhalen die, zij het misschien nog onbewust, grote impact op je leven hebben gehad of anderszins je leven heel erg kleuren. Een van mijn coachklanten noemde het ‘sleutelverhalen’.

Die sleutelverhalen kunnen een ander licht werpen op je motieven of drijfveren. Voor jou zelf kunnen ze een verklaring geven waarom je bepaalde keuzes maakt of de dingen doet zoals je ze doet. Zo word je je bewust van wat je werkelijk drijft en van wat jij met name in de wereld wilt zetten.

 

Door je verhalen zul je ook ervaren waar jij goed in bent, waar jouw kracht ligt. In jouw levensverhalen komen jouw kwaliteiten boven drijven. Je zult ontdekken dat het er heel wat zijn. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, ook al zie je die zelf misschien nog niet direct.

Een ander kan je daarbij helpen en je wijzen op kwaliteiten die je zelf nog niet ziet. Zo verging het ook Mischa. Eigenschappen en vaardigheden kunnen zo van jezelf zijn, dat je ze niet meer onderkent en als gewoon ervaart. Maar zo gewoon zijn ze vaak niet.

Misschien zijn er ook wel kwaliteiten die je eerder als last ervaart, dan dat je er blij mee bent. Temeer omdat je merkt dat je met regelmaat in je valkuilen schiet. Die minder goede kant kunnen we in de coaching goed oppakken.

 

Door te werken met levensverhalen kun je aan den lijve en in je lijf ervaren waar je goed in bent. Bovendien kun je dat staven met eigen voorbeelden uit jouw eigen levensverhaal. Dat geeft kracht, want mede naar aanleiding van het werken met de verhalen heb jij ervaren wat jouw toegevoegde waarde is.

Op grond van jouw levensverhaal ben je je nog meer bewust van wat jou drijft en voel je verbondenheid met hoe jij van betekenis wilt zijn voor de samenleving. Daardoor kun je anderen daarvan overtuigen en je ideaal realiseren.

 

Zo vormen levensverhalen een betekenisvolle brug naar de toekomst. Een uitdaging om ermee aan de slag te gaan.

 

 

Wil je alvast een start maken met het schrijven van levensverhalen?

 

Hierbij mijn stappenplan:

 

Stap 1

Begin met het ophalen van specifieke herinneringen toen je bij iets was betrokken dat je je vrij duidelijk en met plezier herinnert. Denk aan perioden van vrij zijn, leren, studeren, werken. Zo mogelijk herinneringen uit iedere levensfasen. Bijvoorbeeld leren fietsen, een uitgave van je clubblad verzorgen, onderhandelen over een aankoop of over een contract, een teamvergadering voorzitten, zitting nemen in een discussiegroep of denktank.

 

Stap 2

Leg die herinneringen vast op een stuk papier of op je tablet. Schrijf op wat er in je opkomt. Let niet op belangrijkheid of speciale betekenis. Je ervaringen kunnen algemeen bekend zijn of vertrouwelijk, objectief waarneembaar of introspectief. Maak je lijst snel en zo lang als je kunt. Gebruik eenvoudig een sleutelwoord of een korte zin om je die ervaring voor de geest te halen.

 

Stap 3

Neem nu tijd om het hele verhaal van één van deze levenservaringen op te schrijven. Kies het verhaal dat je het meeste aanspreekt als je begint te schrijven. Bekommer je niet om een tijdsvolgorde. Denk vooral aan het beantwoorden van de drie HOE vragen:

  1. Hoe raakte ik betrokken? Eén of twee zinnen is voldoende.
  2. Hoe handelde ik destijds? In detail uitwerken; het grootst deel van je verhaal gaat over hoe jij te werk ging.
  3. Hoe voelde ik mij daarbij? Eén of twee zinnen zijn weer voldoende.

Houd het schrijven eenvoudig, maar levendig en gedetailleerd. Schrijf alsof je deze gebeurtenissen herbeleeft.

 

Stap 4

Heb je eenmaal één levensverhaal geschreven, ga dan door met schrijven. Schrijf een verhaal over een ervaring in je vrije tijd, een verhaal over een leer- of studiemoment en nog een over een werkervaring. Blijf de komende dagen/weken schrijven tot je 6 of 8 verhalen hebt.

 

 

Destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen

 

In een serie van drie artikelen lees je meer over het destilleren van kwaliteiten uit jouw levensverhalen.

Het eerste artikel geeft je zicht op wat we bij MEER WAARDE IN WERK onder kwaliteiten verstaan en hoe je door te denken in categorieën het volledige bereik van je kwaliteiten kunt ontdekken.

In het tweede artikel laat ik je zien waarom het identificeren en benoemen van eigen persoonlijke kwaliteiten een hele kunst is. Maar, ik geef je handreikingen hoe je die kunst in de vingers kunt krijgen.

Een stappenplan om daadwerkelijk aan het werk te gaan met het benoemen van je persoonlijke kwaliteiten uit eigen levensverhalen, geef ik je in een derde artikel.

 

 

 

In hoeverre heb jij ervaring met het schrijven van levensverhalen om te komen tot een antwoord op je loopbaanvraag? Wat heeft het schrijven je opgeleverd? Wil je dat delen? Ik lees het graag.