Tag Archief van: Unique Value Proposition

Handreikingen die je helpen om de kwestie salaris voor alle betrokken partijen gemakkelijker bespreekbaar te maken

 

Veel professionals vinden salaris een ongemakkelijk gespreksonderwerp in een selectieproces. Soms wordt al aan een kandidaat gevraagd wat zijn huidige inkomen is, nog voordat een selectieproces überhaupt wordt gestart. Vaker is salaris onderwerp van gesprek gaande de selectiegesprekken.

De vraag is dan, wanneer begin je over salaris in zo’n proces? Of begin je er zelf niet over, maar wacht je af tot je potentiële werkgever het initiatief neemt en hij het gesprek daarover begint of simpelweg het salaris noemt.

Mijn advies: zorg eerst dat een potentiële werkgever geïnteresseerd in je is. Hij vervolgens een beeld krijgt van hoe jij met jouw kwaliteiten van betekenis kunt zijn voor zijn organisatie. En overtuigd raakt van jouw meerwaarde als hij jou met jouw kwaliteiten in dienst neemt. Zodat jij letterlijk jouw kwaliteiten te gelde kunt maken.

Hoe je op die manier de kwestie salaris voor alle betrokken partijen gemakkelijker bespreekbaar maakt, lees je in mijn artikel.

Salaris aankaarten in een selectieproces; wanneer doe je dat?

 

Begin niet over salaris in de beginfase van een selectieproces, maar focus op het maken van een positieve indruk op je gesprekspartners

 

Investeer om te beginnen in het creëren van rapport en het bouwen aan relaties.

Ik vind het mooi om te zien hoe sommigen dat als van nature doen. Voor hen is het een van hun kwaliteiten. Voor anderen gaat het ogenschijnlijk niet vanzelf. Is het heel duidelijk dat ze er bewust aan moeten werken en soms flink, willen ze positief effect sorteren.

Geldt dat ook voor jou?

Werk eraan, investeer erin. Oefen en laat je desnoods coachen. Realiseer je dat mensen graag mensen aannemen die ze mogen. Mensen met wie ze graag als collega zouden willen samenwerken. En rapport is daarvoor cruciaal.

Wil je vaardiger worden in het creëren van werkelijk contact met je gesprekspartners? In een van mijn vorige artikelen gaf ik je vijf tips die je helpen bij het opbouwen van rapport.

 

Laat in de beginfase van een selectieproces zien en horen dat je gemotiveerd bent voor de baan en dat je je grondig hebt voorbereid op het interview.

Door die grondige voorbereiding kun je ook overtuigd en overtuigend presenteren wat jij de organisatie te bieden hebt met jouw kwaliteiten en ervaring.

En met name ook jouw unique selling points, dat wat jou van anderen onderscheidt én de waarde daarvan voor een werkgever. In zakelijke termen heeft men het dan over jouw unique value proposition, jouw unieke waarde propositie.

Laat je gesprekspartners ook ervaren dat jij iemand bent die goed kan samenwerken in een team. Dan ben je goed op weg om jouw ideale baan te realiseren.

 

 

Wacht met het bespreekbaar maken van het financiële aspect, het salaris, tot je duidelijke signalen ontvangen hebt dat de organisatie geïnteresseerd in je is

 

Heel expliciet zeg ik ‘duidelijke signalen’.

Bijvoorbeeld dat je uitgenodigd wordt voor gesprekken met toekomstige collega’s of een mogelijk leidinggevende. Of dat men je vraagt naar personen die men mag contacten voor referenties. Of dat men van je wil weten wanneer je zou kunnen beginnen.

Pas dan is het slim om het onderwerp salaris aan te kaarten. Als tenminste, je potentiële werk- of opdrachtgever het onderwerp zelf nog niet ter sprake heeft gebracht.

 

Begin in elk geval niet over salaris als je jouw unique selling points en jouw unique value proposition nog onvoldoende hebt neergezet.

Verleg je te vroeg de focus van het gesprek naar financiën en weg van jouw unique selling points, dan loop je het risico dat je een potentiële werkgever afschrikt.

Voortijdig aankaarten van je salaris kan door een werkgever ervaren worden als het paard achter de wagen spannen. Of je prijst jezelf letterlijk uit de markt nog voordat je de kans gehad hebt om jezelf goed neer te zetten.

Het is slimmer om te wachten met het bespreekbaar maken van het financiële aspect tot je de kans hebt gehad om je te onderscheiden van de andere kandidaten en bondgenoten in de selectiecommissie gecreëerd hebt.

 

 

Zie het onderwerp ‘salaris’ als secundair; belangrijker is het om de potentiële werkgever te overtuigen van jouw enthousiasme voor de vacante functie

 

Heb je een paar gesprekken gehad en signalen ontvangen dat de organisatie geïnteresseerd in je is, dan is het goed om het onderwerp salaris aan te kaarten.

Maar zelfs dan, is het secundair.

Nu is het goede moment om te praten over zaken als de verantwoordelijkheden in betreffende functie, soort projecten waar je mee te maken krijgt of waar je bij betrokken wordt, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in de organisatie.

Heb je jouw oprechte interesse in de functie kunnen laten zien, dan kun je overschakelen naar het bespreken van het salaris.

Het helpt om het onderwerp ter sprake te brengen door verschillende vragen te stellen over jouw positie in de organisatie; bijvoorbeeld wat met name jouw verantwoordelijkheid is, aan wie jij rapporteert, aan wie jij leidinggeeft.

Salaris in ruil voor jouw inzet wordt dan een van de vele onderwerpen van bespreking.

 

 

Zorg dat je goed voorbereid bent als het onderwerp salaris ter sprake komt

 

Doe je onderzoek naar welk salaris gangbaar is voor de functie die je ambieert. En naar jouw arbeidsmarktwaarde, ook gezien jouw ervaring en de resultaten die jij bij vorige werkgevers hebt neergezet.

Zorg dat je op basis van het onderzoek naar salaris dat je gedaan hebt, een bepaalde range in je hoofd hebt. Zodat je gereed bent om erin te duiken als het onderwerp ter sprake komt.

Dat onderzoek kun je online doen, maar ook het gesprek aangaan met gelijkgestemden kan je helpen. Als je goed je huiswerk hebt gedaan, dan weet je wat redelijk is. Je voorkomt dat je jezelf te laag in schaalt of juist uit de markt prijst door een veel te hoog salaris te vragen.

 

Wees voorbereid om te onderhandelen.

Laat zien dat je flexibel bent. En dat je elkaar tegemoet wilt komen. Daarbij wetend wat je waard bent.

En nogmaals, daarvoor is het belangrijk dat je jouw kwaliteiten specifiek hebt weten te benoemen. En de resultaten die jij met jouw kwaliteiten hebt neergezet.

Dat zijn zaken die je helpen om te laten zien wat jouw waarde is, wat de waarde is die je levert met jouw inzet.

 

 

Bij onderhandelen gaat het niet alleen om salaris

 

Bij salarisonderhandelingen gaat het om meer dan alleen het salaris. Ik heb de indruk dat men dat nog weleens vergeet.

Denk bijvoorbeeld aan scholings- en verlofmogelijkheden, een aantrekkelijke reiskostenvergoeding, IT-voorzieningen bekostigd door de werkgever.

Er zijn veel manieren om te komen tot een package dat jou past. Zelfs als je een lager startsalaris krijgt dan waarop je hoopte.

 

 

Tot slot

 

Voordat je definitief toezegt en een baan accepteert, verzeker je ervan dat alles wat je hebt uit onderhandeld, op schrift wordt gezet.

En al met al kun je door een beetje meer strategisch te werk te gaan in het sollicitatieproces, de kwestie salaris voor alle betrokken partijen gemakkelijker bespreekbaar maken.

 

 

 

Ben je nog onvoldoende voorbereid om succesvol onderhandelingen met een potentiële werkgever aan te gaan?

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Laat het me horen. Ik help je graag op weg.

 

 

 

 

Tips die je helpen om overtuigend te communiceren over de oplossing en de waarde die jij levert

 

Nu komt het er op aan.

De code voor het ontsluiten van je ideale baan heb je grotendeels ontcijferd. Alleen het laatste stukje ontbreekt nog.

Stap voor stap heb je toegewerkt naar je doel.

Je hebt je onderzoek afgerond.

Je hebt in kaart waar mensen zoals jij nodig zijn, contact met jouw ideale organisatie en een helder beeld van de expertise die zij nodig heeft. Dat is expertise waar jij, met wat jij te bieden hebt, op in kunt spelen.

Nu komt de laatste stap; de beslissers overtuigen dat jij de oplossing bent voor hun probleem.

Dat is voor menigeen een moeilijke opgave.

In mijn artikel help ik je op weg.

 

Hoe je overtuigend overbrengt dat jij de oplossing bent voor het probleem

 

Jouw ‘unique selling points’ en de waarde die jij levert

 

Het is belangrijk dat je een helder beeld hebt van waar jij met name goed in bent, jouw kwaliteiten.

En van wat jou van al die anderen met dezelfde opleiding en werkervaring onderscheidt. Dat zijn jouw unique sellling points (USP’s).

Het is nog niet zo gemakkelijk om die expliciet te maken.

Wellicht helpt het je om jezelf de volgende vragen te stellen:

  • Wat maakt jou met name geschikt voor de functie?
  • Waarom moet een werkgever jou kiezen en niet iemand anders?

 

Maar een helder beeld hebben van jouw USP’s is niet genoeg.

 

Belangrijker nog is goed te weten wat een werkgever daaraan heeft.

Wat levert de inzet van jouw kwaliteiten een werkgever op?

 

In zakelijke termen heeft men het dan over jouw unique value proposition, jouw unieke waardepropositie.

Jouw unieke waardepropositie gaat over jouw unique selling points én de waarde daarvan voor een werkgever of opdrachtgever.

 

Maar je unique sellings points kennen en weten wat jouw unique value proposition is nog niet genoeg om de code voor het ontsluiten van je ideale baan te ontcijferen.

Wil je je ideale baan daadwerkelijk kunnen pakken? Dan moet je over die waarde overtuigend kunnen communiceren.  

Ik geef je daarvoor een aantal tips.

 

 

Tips die je helpen om overtuigend te communiceren over de waarde die jij levert

 

Ik ga er voor het gemak even van uit, dat je een specifieke organisatie met een specifiek probleem voor ogen hebt.

En dat je voor die organisatie jouw unique value proposition helder en compact over het voetlicht wilt brengen.

In een traject bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat het doen van je voorstel; een van de laatste stappen in het proces van het realiseren van je ideale baan.

 

Ik geef je hierbij een aantal tips die je helpen om je boodschap helder en compact over te brengen:

 

1. Omschrijf het probleem of de behoefte van jouw ideale organisatie.

Zoals je die door het doen van je onderzoek boven water hebt gekregen. Met name ook door de gesprekken die je hebt gevoerd.

Daarbij denk ik niet alleen aan de behoeften in algemene zin in het werkveld van jouw ideale organisatie. Maar met name ook aan de behoeften van de door jou beoogde organisatie met betrekking tot haar producten of diensten.

En zeker niet onbelangrijk, de behoefte van jouw zakelijke gesprekspartner, aan wie je jouw unique value proposition presenteert.

Omschrijf helder en compact wat jij ziet als het probleem of de behoefte waar jij, met wat jij te bieden hebt, op in kunt spelen.

 

2. Omschrijf wat jij voorstelt te doen aan het probleem of de behoefte.

En welke resultaten op welke termijn verwacht kunnen worden.

Omschrijf een en ander zo specifiek mogelijk.

 

3. Omschrijf wat jou bij uitstek geschikt maakt om dit te doen.

Toon dat aan, aan de hand van pakkende voorbeelden.

Laat je daarbij inspireren door een van mijn vorige artikelen, waarin ik beschrijf hoe je met je succesverhalen een selecteur overtuigt.

 

4. Beschrijf welke winst de organisatie of de betrokken persoon mag verwachten.

Denk daarbij aan verschillende opbrengsten; financieel, maar ook bijvoorbeeld in werkplezier, verbetering van de betrokkenheid van medewerkers, optimalisering van processen.

 

5. Becijfer welk salaris jij redelijk vindt als tegenprestatie voor de diensten die jij levert.

Als het goed is, dan heb je ook daarnaar je onderzoek gedaan.

Houd goed voor ogen dat je hierover pas begint, als zowel jij als jouw potentiële werkgever heel helder hebben, wat jullie beiden zullen winnen bij een samenwerking.

Dan is het voor een werkgever belangrijk om een indicatie te hebben van de kosten, als hij jou in dienst gaat nemen. Of als hij jou als zelfstandige een opdracht verstrekt.

Pas dan kan hij namelijk berekenen wat jouw unique value proposition is. Want die waarde is de som van wat jij oplevert, minus de kosten.

 

 

Op deze manier jouw boodschap overbrengen lukt je niet of nauwelijks in een sollicitatiebrief. De weg daarvoor is echt het gesprek.

En werk je volgens de aanpak van MEER WAARDE IN WERK, dan heb je waarschijnlijk een sollicitatiebrief helemaal niet nodig.

 

Maar als het je lukt om een werkgever te overtuigen van jouw waarde voor zijn organisatie, dan heb je de laatste hobbel genomen.

En kun je jouw ideale baan daadwerkelijk pakken.

 

 

Heb je het gevoel dat je daarbij wel wat ondersteuning kunt gebruiken?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.