Tag Archief van: werkloosheid

En het risico loopt dat je in de sloot belandt

 

Een baan vinden; wist je dat:

  • 48% van de werknemers die actief zijn op de arbeidsmarkt, zich pas begint te oriënteren wanneer ze hun baan dreigen te verliezen;
  • 45% van de Nederlanders die bang zijn om hun baan te verliezen, niet actief zoekt;
  • 9% van de mensen die bang zijn hun baan te verliezen, helemaal niet actief is op de arbeidsmarkt;
  • 36% afwacht tot er iets interessants voorbij komt, maar daar niet actief naar op zoek is?

 

Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), dat afgenomen wordt door Intelligence Group.

 

Veel werknemers blijken gelaten hun toekomstige ontslag af te wachten.

“Veel mensen komen pas in actie, als ze al (bijna) zonder werk zitten. Vaak zien we dat mensen die bang zijn om hun baan te verliezen uit angst niet durven solliciteren, omdat ze bang zijn om juist daardoor hun baan te verliezen”. (Geert-Jan Waasdorp, Intelligence Group)

 

Eenmaal ontslagen, wachten relatief veel mensen af of er iets interessants voorbij komt. 

“Ik heb niet voor niets jarenlang WW- premie betaald. Dan wil ik er nu ook wel even van genieten”, zei bijvoorbeeld een van mijn coachklanten in een outplacementtraject.

 

Ik kan me goed voorstellen dat menigeen, zeker bij outplacement, de klap van het verliezen van de baan moet verwerken.  En er de eerste weken na het ontslag niet aan toe is, om werk te maken van een baan vinden.

Toch is het onverstandig om achterover te gaan leunen en maar af te wachten of er toevallig iets op je pad komt. In dit artikel lees je waarom.

 

Hoe je zorgt dat je onafhankelijk van je werkgever bent

 

Een baan vinden is gemakkelijker als je solliciteert vanuit een bestaande baan

 

Solliciteren zonder baan verkleint je kansen op de arbeidsmarkt.

Dat heeft deels te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de werkwijze van selecteurs, maar zeker ook met ontwikkelingen in jezelf.

Als je solliciteert vanuit een baan zit je nog helemaal in de flow en in de context van het werkende bestaan.

Door wat je doet in je werk ervaar je waar je goed in bent en wat je ook leuk vindt om te doen. Dat maakt het gemakkelijker voor je om daarover met anderen te communiceren.

Ben je uit je werk, dan loop je het risico dat je de verbinding met de competenties die je inzet in je werk, verliest. En dat je in een eventueel sollicitatie- of netwerkgesprek diep moet graven om die weer naar boven te halen en precies te benoemen.

In een baan heb je contact met collega’s en wellicht ook met vakgenoten buiten je eigen werk. Daardoor blijf je bij en in de picture. Dat maakt een baan vinden gemakkelijker als je daadwerkelijk die stap moet maken.

In een baan heb je een werkritme. Werken aan werk is ook werken. Ik zie soms bij coachklanten, dat het maar moeilijk komt van werken aan werk en dat het voor hen lastig is om daarin een ritme te vinden. Misschien herken je dat.

Om kosten te besparen wordt er bijvoorbeeld bezuinigd op de kinderopvang, want papa of mama is nu toch thuis. Of er wordt anderszins veel tijd vermorst, waardoor er soms nog amper ruimte is voor werken aan werk.

 

 

Werkgevers zien graag werknemers die vanuit een baan, de stap maken naar een volgende baan

 

Als je al een baan hebt, heb je grotere kans op een nieuwe baan.

Het hebben van geen baan en de duur van de werkloosheid zijn kennelijk van invloed op de indruk die een werkgever zich vormt van een sollicitant.

Als je geen werk hebt, dan zul je wel niet zo bekwaam zijn, zo is de redenering.

Dat is te verklaren op grond van de signaaltheorie. Geredeneerd vanuit de signaaltheorie is het hebben van een baan een signaal voor proactiviteit, productiviteit en motivatie. Het hebben van een baan wordt dan gezien als een indicator voor goed werknemer zijn.

Werkgevers geven volgens die theorie bij bijna identieke kandidaten, waarvan de één geen baan heeft en de ander wel, de voorkeur aan de laatste.

 

 

Werkgevers zien de duur van werkloosheid als belangrijke indicator voor de geschiktheid voor een baan

 

Op 22 april verscheen er een artikel in NRC carrière met als titel ‘Duur werkloosheid belangrijkste reden om sollicitant niet uit te nodigen’.

Dat artikel heeft veel stof doen opwaaien en veel reacties uitgelokt. Niet alleen van mensen op zoek naar een baan. Zo schreef bijvoorbeeld blogger Catrien Spijkerman een artikel met de boodschap: De thuiszitter is een goede keuze. Zij neemt daarmee stelling tegen de opvatting van recruiters.

Het is fijn dat Spijkerman dat schrijft, maar de feitelijkheid op de arbeidsmarkt is dat je vanuit werkloosheid veel minder kans hebt op een baan vinden.

Het artikel in NRC carrière is geschreven op basis van de resultaten van een Amerikaans onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt, dat bij sollicitaties wordt gediscrimineerd op werkloosheid.

“Werkgevers bleken de voorkeur te geven aan werknemers die nog niet lang werkloos waren, werknemers met relevante ervaring en werknemers die niet te veel van baan naar baan hopten. Echter, bij de werklozen die langer dan zes maanden thuis zaten, bleken andere factoren zoals werkervaring niet meer van belang”.

In het onderzoek komt naar voren dat zelfs werknemers zonder werkervaring meer kans maken om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan werknemers met veel relevante ervaring, maar langer dan zes maanden werkloos.

 

Dat klinkt heftig, zeker als je als baanloze alles in het werk stelt voor een baan vinden en als je dat vooralsnog niet lukt. Het voelt alsof de sloot waar je overheen moet springen steeds breder wordt. Je hebt bijna een polsstok nodig om aan de overkant te komen.

 

 

Neem als werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor je loopbaan

 

Jij hoeft niet afhankelijk te zijn van een werkgever. Neem het heft in eigen handen. En kom zeker niet pas in actie als je met ontslag wordt bedreigd.

Zorg dat je interessant blijft voor werkgevers en zorg dat je zichtbaar bent, in je eigen organisatie en daarbuiten. Kun je daarbij nog wat tips gebruiken? Lees mijn artikel daarover er nog eens op na.

Wacht niet gelaten een toekomstig ontslag af, maar kom tijdig in actie en vaar je eigen koers.

Word je onverwacht ontslagen, zorg voor goede begeleiding en maak serieus werk van een baan vinden. Want een baan vinden gaat vele malen gemakkelijker met een beproefde strategie en met hulp van een deskundige begeleider. Daarmee voorkom je dat je waardevolle tijd verspeelt.

 

Want ook al is de situatie in Nederland misschien niet zo extreem als in Amerika, uit de discussies naar aanleiding van het artikel blijkt, dat een vergelijkbare gedachtegang met betrekking tot de duur van werkloosheid ook hier leeft. Met name bij werkgevers en recruiters.

 

Voorkom dus dat je voor een baan vinden moet polsstok springen. En voorkom het risico dat je in de sloot belandt. Bevind je je in de situatie dat je al langer werkloos bent en wil je graag een nieuwe baan, dan kan MEER WAARDE IN WERK je polsstok zijn.

 

Mocht het zo zijn, dat het je ondanks alle inspanningen nog niet is gelukt om een baan te vinden, in mijn volgend artikel geef ik je een aantal tips om aan het stigma van de werkloze te ontsnappen.

 

Wil of moet je daadwerkelijk werk maken van ander werk? En wil je gebruik maken van een beproefde strategie?

Schrijf je in voor de training ‘Bouw je ideale loopbaan’.