Tag Archief van: angst voor werkloosheid

Tien tips om zelf de regie en de verantwoordelijkheid te pakken voor je loopbaan, kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt te zien en ervan te profiteren

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt.

Jouw manier van denken en jouw overtuigingen hebben invloed op jouw waarneming, gedachten, gevoelens en gedragingen. En zijn bepalend of je een arbeidsmarkt ziet met mogelijkheden in overvloed of in schaarste.

Schaarste en overvloed zijn tegelijk aanwezig. Het is maar net welke kant jij op kijkt, wat jij ziet. Waar jij aandacht aan wilt geven.

Overvloed is niet iets dat je overkomt. Je moet zelf actief de overvloed zien. Dan is het er, altijd en overal.

Het bijzondere is dat de ene persoon overvloed kan ervaren, terwijl een ander in dezelfde situatie schaarste ervaart. Dat hangt af van hoe je zelf kijkt naar de arbeidsmarkt.

Met een mindset van schaarste kun je vastzitten, het gevoel hebben dat alles je overkomt en dat je geen regie hebt.

Gelukkig kun je aan die mindset zelf actief werken, zodat je meer de overvloed ziet en voelt.

In mijn artikel help ik je, geïnspireerd door een Ted talk van Isaac Lidsky, op weg.

 

Overvloed of schaarste op de arbeidsmarkt; het is maar hoe je er zelf naar kijkt

 

Wat je ziet is geen objectieve realiteit

 

Isaac Lidsky zegt in zijn Ted talk:

Wat we zien is niet de universele waarheid. Wat we zien is geen objectieve realiteit. Wat we zien is een unieke, persoonlijke, virtuele realiteit die meesterlijk geconstrueerd wordt door ons brein”

Tot dat inzicht kwam hij nadat hij door een erfelijke aandoening zijn gezichtsvermogen verloor.

Zien is een illusie volgens Lidsky. Wat je ziet beïnvloedt wat je voelt en wat je voelt kan letterlijk veranderen wat je ziet.

Wat je ziet is een complexe zelfgemaakte mentale constructie. Maar je ervaart het passief als een directe representatie van de wereld om je heen. Je creëert je eigen realiteit en gelooft daarin.

Overigens is zien volgens Lidsky slechts één manier waarop we onze realiteit creëren. We creëren onze realiteit op veel andere manieren, maar het zien is wel dominant.

 

 

Angst vervormt je beeld van de werkelijkheid op de arbeidsmarkt en beïnvloedt je denkproces en gedrag

 

Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren.

 

Angst beperkt je gezichtsvermogen.

Als jij op de arbeidsmarkt focust op wat er allemaal mis kan gaan, dan kijk je met een bril van schaarste.

Dan voelt het verwerven van een mooie baan als een wedstrijd die je moet winnen. En bij die wedstrijd kan er dan volgens jou maar één de winnaar zijn.

Je voelt je afhankelijk van de buitenwereld en dus van anderen om je heen.

 

Angst belemmert je denkproces.

Angst leidt gemakkelijk tot selffulfilling prophecy.

Op het moment dat je juist je blik moet verruimen, om je heen moet kijken en kritisch moet nadenken, haalt angst je aandacht naar binnen. Je beeld van de werkelijkheid verschrompelt, vervormt en in je denken word je overmand door allerlei beperkende overtuigingen.

 

Angst leidt tot inactiviteit.

Angst maakt je passief en verleidt je om lijdzaam toe te zien hoe zijn voorspellingen zich voltrekken.

Want waarom zou je je bijvoorbeeld inspannen als je bang bent dat het je toch niet gaat lukken?

Dat mechanisme heeft ook veel te maken met attributie, een theorie uit de sociale psychologie. Wil je nog eens nalezen hoe attributie werkt? Je leest het in een van mijn vorige artikelen.

 

 

Niet gehinderd door angst heb je oog voor al je mogelijkheden op de arbeidsmarkt

 

Dan kun je kijken vanuit overvloed. En zie je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Je bent dan niet afhankelijk van vacatures, van recruiters of van een werving- en selectiebureau. Je kunt zelf proactief mogelijkheden creëren en bouwen aan je loopbaan.

Je hebt zelf de regie en pakt daar de verantwoordelijkheid voor.

Als je tenminste de inzichten en vaardigheden daarvoor, je eigen hebt gemaakt.

 

 

Tips om met je ogen wijd open te kijken naar de overvloed op de arbeidsmarkt

 

Geïnspireerd door Isaac Lidsky geef ik je tien tips.

 

1. Stel jezelf verantwoordelijk voor ieder moment, iedere gedachte en elk detail

Realiseer je dat de arbeidsmarkt zoals jij die ziet een unieke, persoonlijke realiteit is, geconstrueerd door jouw brein. Jij bent het zelf die betekenis geeft aan wat jij ziet, denkt en doet.

 

2. Kijk over je angsten heen

Ook al is dat lang niet altijd gemakkelijk. Durf je angst onder ogen te zien. Zet stap na stap om drempels te slechten. Zo krijg je gaandeweg meer zelfvertrouwen en de vaart erin.

 

3. Herken je aannames

Laat je niet weerhouden door jouw veronderstellingen. En zet jezelf niet klem door beperkende overtuigingen.

Doe je onderzoek. Ga de dialoog aan met jezelf en met anderen.

Want ‘niet het gebrek aan kennis berokkent een mens schade, maar denken dat iets een feit is, terwijl het dat niet is’.

 

4. Gebruik je innerlijke kracht

Weet wat je drijft en wat belangrijk voor je is. Weet waarvan jouw vuurtje gaat branden; your bigger why.

Houd jouw doelen voor ogen en ga ervoor.

 

5. Leg je innerlijke criticus het zwijgen op

Laat je niet verlammen door ja-maar. Want ja-maar beïnvloedt je waarnemen, je denken en je handelen.

 

6. Corrigeer je misvattingen over geluk en succes

Denk bijvoorbeeld niet langer dat geluk en succes maar voor een kleine minderheid is weggelegd.

Bovendien, wat is geluk en wat is succes? Dat is heel persoonlijk. Jij bepaalt wat jij nodig hebt om succes te ervaren en/of je gelukkig te voelen.

 

7. Accepteer je sterke en je zwakke kanten en begrijp het verschil

Realiseer je bijvoorbeeld dat de context bepalend is of persoonlijke eigenschappen een kwaliteit zijn, dan wel een belemmering.

En ook al is een bepaalde kwaliteit minder sterk ontwikkeld, in combinatie met jouw sterke kanten kan die wel van betekenis zijn.

 

8. Open je hart voor je vele zegeningen

Realiseer je wie je bent, wat je kunt en wat je hebt.

Zet bijvoorbeeld eens op een rij waar je tot op de dag van vandaag dankbaar voor bent. En koester dat.

 

9. Realiseer je dat je angsten en je critici je uitvluchten, je rationalisaties zijn

Het zijn verzinsels, spookbeelden die jij ziet als realiteit.

Kies ervoor om erdoorheen te kijken. Laat ze los.

 

10. Laat je begeleiden door een goede coach

 

 

 

 

Voel jij je onvoldoende toegerust om zelf de regie en de verantwoordelijkheid voor je loopbaan te pakken?

Neem gerust contact met me op (0575-544588/ 06-54762865 of e-mail ([email protected]). Graag help ik je op weg.

Een oriënterend gesprek verplicht je tot niets en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden.

 

 

 

 

Niet door angst voor werkloosheid met de staart tussen de benen, maar met zekerheid de arbeidsmarkt op.

 

Werkloosheid stijgt onverwacht snel. Zo kopt de NRC van donderdag 18 april.

De werkloosheid staat op het hoogste punt van de afgelopen dertig jaar. Alleen al de afgelopen maand nam het aantal mensen dat op zoek is naar een baan met 30.000 toe. Daarmee is de werkloosheid nu al hoger dan de raming van het Centraal Planbureau (CPB) voor 2013.”

“Niet alleen het aantal mensen zonder werk neemt toe, ook het tempo waarin ze ontslagen worden is sterk gestegen. In januari en februari kwamen er per maand nog 21.000 werklozen bij, nu is dat de helft meer.”

 

Ik kan me voorstellen dat je van die cijfers schrikt. Zeker als je zelf op zoek bent naar een baan. Want als de cijfers kloppen, dan gaan de negatieve ontwikkelingen wel heel erg hard.

Maar wat blijkt?

De werkloosheid stijgt vooral door angst voor werkloosheid. De werkloosheid is niet in grote getale gestegen omdat zoveel mensen hun baan zijn kwijt geraakt.

De werkloosheid is gestegen omdat meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk. Bijvoorbeeld omdat vrouwen vrezen voor de baan van hun man. De beroepsbevolking is daardoor met 28.000 mensen gegroeid, terwijl deze mensen er nog niet in slaagden om gelijk werk te vinden. 2.000 mensen raakten afgelopen maand werkloos, doordat hun baan verloren ging. Ruim 93% van de genoemde stijging zijn nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Dat steeds meer mensen hun baan verliezen is natuurlijk slecht nieuws. Maar de media schetsen met regelmaat een gekleurd beeld.

Dat boezemt angst in en angst is een slechte raadgever. Ook met betrekking tot loopbaan.

 

angst voor werkloosheid is een slechte raadgever

 

Angst voor werkloosheid beïnvloedt je waarnemen

 

Wist je dat je waarneming altijd subjectief is? Dat jij betekenis geeft aan wat je hoort of ziet?

Dat je waarneming ook altijd selectief is? En dat jij een keuze maakt wat voor jou de moeite waard is om gezien en of gehoord te worden?

Zo stond er in het NRC van vrijdag 19 april een artikel van twee pagina’s breed, over de stijging van de werkloosheid. Daarbij een interview met een vijfenveertig jarige man, voorheen ‘recruiter’ in de ICT, nu oproepkracht als vuilnisman. Als kop bij het interview ‘Ik pak alles aan, het is niet anders’. Het werken als vuilnisman kan prachtig werk zijn, maar het is de vraag of dat voor de ICT ‘recruiter’ de juiste stap is.

In dezelfde krant een pagina groot artikel over Henk Smit, onder de noemer ‘Tegen de crisis in’. Henk Smit is een voorbeeld van een ondernemer die juist nu durft te investeren. ‘Ik heb gepiekerd, maar dit gaat helemaal goed komen’.

 

Het is dus maar wat je ziet en wat je leest, bijvoorbeeld in een krant. Zowel een positieve als een negatieve blik kun je voeden.

Ik zie dat ook in sommige groepen op LinkedIn, bijvoorbeeld in de groep Wij zoeken werk. Ik heb daar al eens eerder over geschreven, maar het valt me steeds weer op. Sommigen kunnen heel negatief en zwart kijken naar hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Als je veel hebt gesolliciteerd en nul op rekest hebt gekregen, is dat heel begrijpelijk. Want een afwijzing doet pijn.

Maar negativiteit, vaak uit angst om buiten de boot te vallen, komt je  baanverwerving niet ten goede.

 

 

Door angst voor werkloosheid maak je verkeerde keuzes

 

Als je je baan dreigt te verliezen geeft dat veel onzekerheid. Dat is zeker het geval als je je baan daadwerkelijk kwijt bent geraakt.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat werkloosheid een van de factoren is, waar mensen het meest ongelukkig van worden. Naast uit elkaar gaan en gezondheidsproblemen (Layard, 2005, p. 64).

Niet voor niets zegt men dat baanonzekerheid kan leiden tot bestaansonzekerheid en dus angst.

Misschien herken je dat.

Dat geldt zeker als je identiteit heel sterk wordt bepaald door wie je bent en wat je doet in je werk. Valt je werk dan weg, dan kan het zijn, dat je je afvraagt wie je nu nog bent.

Werk voldoet aan algemeen menselijke behoeften en fijn werk levert een belangrijke bijdrage aan je geluk. In een eerder artikel heb ik daarover geschreven.

Het is dan ook geen wonder, dat je werkloosheid zo kort mogelijk wilt laten duren. En het liefst die situatie wilt voorkomen.

 

Maar beslissingen vanuit angst leiden eerder tot verkeerde keuzes.

Angst zorgt voor tunnelvisie en laat je kijken met oogkleppen op. Je kunt het vergelijken met een houding van ja-maar. Ook ja-maar beïnvloedt je denken en handelen negatief en ook dan zie je niet alle mogelijkheden die er zijn.

Door angst zie je de zaken niet meer in perspectief. Door je onrust en je onzekerheid heb je onvoldoende overzicht. Met als risico dat je bij het maken van keuzes teveel gericht bent op het moment en de mogelijkheden die zich op dat moment aan je voordoen. Ook al passen ze niet echt.

 

 

Laat je niet leiden door angst voor werkloosheid, neem zelf de regie

 

Niet met de staart tussen de benen, maar met zekerheid de arbeidsmarkt op.

Er zijn misschien niet veel vacatures, maar werk is er wel. Het is de kunst om dat werk boven water te krijgen.

Dat lukt je niet, als je angstig afwacht of er iets op jouw pad komt. Dat lukt je wel, als je vol zelfvertrouwen, zelfbewust en doelgericht erop af gaat. En heel cruciaal, als je gebruik maakt van een beproefde strategie.

Dan zijn er volop kansen. Gerekend vanaf 2010 heeft 90% van mijn outplacementklanten een baan verworven. Sommigen lukte dat binnen een paar maanden. Voor anderen kostte dat wat meer tijd. Maar 5 tot 6 maanden blijkt een reële termijn.

Bij die termijn spelen jouw achtergrond aan opleiding en werkervaring een belangrijke rol, evenals jouw motivatie, beschikbare tijd, energie en uitstraling.

 

 

Wil je een beproefde strategie leren die jou helpt om jouw baan te creëren?

Schrijf je in voor de driedaagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Wil je met mijn hulp een baan verwerven die matcht met jouw kwaliteiten en met de bijdrage die jij wilt leveren met het werk dat je doet?

Bel (0575-544588 / 06 54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.