Tag Archief van: baan

Waarom je jouw loopbaankeuze niet moet laten bepalen door meningen, opvattingen in je omgeving

 

‘Heel mijn leven en mijn denken draait om schilderijen. Het is mijn adem’ ; dat zegt Jeanne Bieruma Oosting, schilderes.

Op dit moment lees ik haar biografie ‘Geen tijd verliezen’, geschreven door Jolande Withuis.

Jeanne Bieruma Oosting heeft een lange strijd moeten leveren. Niet alleen om zich te ontworstelen aan het aristocratische milieu waarin ze opgroeide. Ook als kunstenares had ze te maken met seksevooroordelen.

Volgens de conservatieve opvattingen van haar familie hadden meisjes maar één doel in het leven: trouwen en kinderen krijgen. Werken was taboe.

Anno 2022 is het als vrouw nog steeds een hele prestatie om helemaal te gaan voor je carrière. Ook al is er historisch gezien al een hele strijd aan vooraf gegaan.

Maar ook voor mannen is het soms een strijd om los te komen van verwachtingspatronen. Om bijvoorbeeld te kiezen voor een rol als huisman of parttime werk.

Neem zelf de regie met betrekking tot de plaats die werk inneemt in jouw leven. Bepaal en neem de ruimte die jij nodig hebt om je te ontwikkelen in werk.

 

Bepaal en neem de ruimte die jij nodig hebt om je te ontwikkelen in werk

 

Ontsnappen aan een leven onder het juk van een man

 

Om te ontsnappen aan een leven onder het juk van een man koos een van mijn tantes voor het leven als Medische Missiezuster. Lange tijd leidde ze vroedvrouwen op in Malawi.

Ze vertelde me haar openhartige verhaal over haar drijfveer om zich aan te sluiten bij de Medische Missiezusters pas toen ze weer lang en breed terug was in Nederland.

Net als Jeanne Bieruma Oosting was zij een krachtige vrouw. Samen met haar medezusters. Ik hoor het mijn oma nog zeggen: ‘Stelletje feministen zijn jullie.

 

Jeanne Bieruma Oosting was ook een feminist, ook al vraag ik me af of men in haar tijd (1898-1994) in die termen over krachtige vrouwen sprak.

In elk geval noemde men een studerende vrouw een ‘geleerde vrouw’. En de keuze voor het uitoefenen van een vak kwam neer op een keuze tégen het huwelijk.

Dat werd de biografieschrijfster, een gepromoveerd sociologe, heel duidelijk toen Jeanne Bieruma Oosting verbaasd te kennen gaf ‘Als u wetenschapper bent, zult u toch geen man hebben? U kunt toch geen twee heren dienen?’

 

 

Aan de vrouwenemancipatie is een lange strijd voorafgegaan

 

Wist je dat vrouwen anno 1898 geen gelijke rechten hadden en gehuwde vrouwen helemaal rechteloos waren?

Dat ze voor het eerst mochten stemmen in 1922, maar niet konden beschikken over eigen geld of beslissingen konden nemen over de opvoeding van de kinderen? Dat je als gehuwde vrouw min of meer onder curatele stond van je echtgenoot? En dat je als gehuwde vrouw pas in 1957 ‘handelingsbekwaam’ werd en tot ongeveer 1970 bij zwangerschap of huwelijk kon worden ontslagen?

Toch waren er gedreven vrouwen die zelf hun kost verdienden en hun talenten ontwikkelden. Vooral overigens alleenstaande vrouwen.

 

 

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog steeds een item op de arbeidsmarkt

 

Zoals in een van mijn vorige artikelen naar voren komt, zijn het nu vooral de vrouwen die parttime werken. Ook al hebben steeds meer mannen tegenwoordig ook een parttimebaan.

Vrouwen die helemaal gaan voor hun passie of hun carrière zijn in de minderheid.

Bovendien is parttime werken sectorgevoelig. En met name in sectoren die feminiseren, in het onderwijs en in de zorg, werken mannen eerder in deeltijd.

Wat dat betreft is het ook opmerkelijk dat hoe meer vrouwen in een beroepsgroep gaan werken die voorheen gedomineerd werd door mannen, hoe meer de status van dat beroep afneemt. Bijvoorbeeld in de rechtspraak en in de geneeskunde, waar steeds meer vrouwen werken als huisarts en mannen eerder kiezen voor een specialisatie, bijvoorbeeld chirurgie.

Er is dus nog lang geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

 

 

Bepaal de ruimte die jij nodig hebt om je te ontwikkelen in werk en neem die ruimte

 

Stem je keuze niet af op externe beperkingen en schik je niet in beperkingen die je als knellend ervaart.

Houd voor ogen wat je doel is, waar jij warm voor loopt.

Als je dat opgeeft omwille van verwachtingspatronen, gewoontes of beperkingen die voortkomen uit de cultuur, dan zal dat je niet gelukkig maken.

Laat je niet bepalen door meningen, opvattingen in je omgeving.

De uitspraak van Jeanne Bieruma Oosting ‘Als u wetenschapper bent, zult u toch geen man hebben? U kunt toch geen twee heren dienen?’ is een mooi voorbeeld van zo’n opvatting. Alsof je als gehuwde vrouw er bent om jouw echtgenoot, jouw ‘heer’ te dienen.

Vind oplossingen voor reële beperkingen.

Wat staat je te doen, wat heb je te regelen om te gaan voor waar jij warm voor loopt?

De dilemmabenadering die ik beschreef in een eerder artikel, kan je daarbij helpen.

 

 

 

Heb je nog geen helder beeld van wat je nu echt wilt?

Van de richting waarin je je wilt ontwikkelen in werk?

En wat werk voor jou betekent?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?

 

En vind je het moeilijk om in je eentje tot een antwoord te komen op jouw vraag?

Neem gerust contact met me op. Via e-mail ([email protected]) of telefoon (06-54762865/ 0575-544588).

 

 

 

 

Wat je kunt doen aan de aspecten van je werk die je als negatief ervaart

 

In 2022 kampen veel bedrijven met een personeelstekort. Er staan veel vacatures open en er zijn weinig werkzoekenden. De kans op een nieuwe baan is dus relatief groot.

Toch kan het slim zijn om bij je huidige werkgever te blijven. En te sleutelen aan de aspecten in je werk waar je niet tevreden over bent.

 

Door mijn vorige artikel heb je vast taken en positieve en negatieve kanten van je werk in kaart gebracht.

Hoe ziet dat beeld eruit? Ben je nog tevreden met je werk? Of hoor jij bij de groep mensen die eigenlijk wel een andere baan wil? En had je misschien al lang een switch gemaakt als je geweten had wat je nu echt wilt.

In mijn vorige artikel heb je gelezen, dat voor een baan die niet meer past, een andere baan lang niet altijd dé oplossing is. Wellicht zijn er mogelijkheden om je baan te veranderen, zonder van baan te veranderen. En daarover gaat ook dit artikel.

De eerste stappen heb je gezet. Je werksituatie is in kaart gebracht. Je weet waaraan je kunt sleutelen.

Nu begint het eigenlijke werk.

 

Job craften; je baan zo modelleren dat die weer bij je past

 

Vier mogelijkheden om te ‘craften’

 

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan vier. Van Vuuren en Dorenbosch (Mooi werk, naar een betere baan zonder weg te gaan, Boom 2011) onderscheiden bijvoorbeeld zestien ‘craftingstechnieken’. Lees daarover meer in hun boek.

Om het niet te ingewikkeld te maken, heb ik daar de volgende mogelijkheden aan ontleend:

 

1.    Probeer de grote taken meer te vullen met positieve elementen.

Ben je bijvoorbeeld het sterkst in en krijg jij de meeste energie van beleidsmatige en strategische taken en vormen die in wezen ook de kern van jouw functie? Probeer die taken dan ook groter te maken.

 

2.    Werk negatieve dingen weg uit de taken.

Bepaal in hoeverre je bijvoorbeeld bepaalde beheersmatige, operationele zaken, die je afhouden van je hoofdtaken, kunt delegeren aan collega’s, die dat soort taken graag uitvoeren.

Naast delegeren kun je ook de betekenis van een taak voor jou herinterpreteren. De manier waarop je tegen dingen aankijkt is vaak belangrijker voor hoe je een taak ervaart, dan de taak zelf. Zo’n herinterpretatie noemt men ‘cognitieve crafting’.

Zo gaf ik in een vorig artikel al aan, dat het heel prettig kan zijn om een uurtje administratie te doen na een paar uur met abstracte beleidszaken bezig te zijn geweest. Even wat anders, de variatie ervaar je als positief. Terwijl administratieve klussen an sich voor jou misschien horen bij de categorie ‘rood’.

 

3.    Maak een positieve (maar kleine) taak wat groter.

Zo vond een van mijn coachklanten het mooi om als vakgroepleider te fungeren en als mentor nieuwe collega-docenten in te werken. Hij werkte voor het management een voorstel uit, zodat hij zich meer kan ontwikkelen en profileren in de rol als ‘Teacher Leader’.

 

4.    Maak negatieve taken kleiner.

Maak bijvoorbeeld een deal met collega’s over de verdeling van deeltaken. Op die manier zijn de taken zo te verdelen dat ze goed bij eenieder passen.

Zo kun je bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat ieder om de beurt het verslag maakt van een overleg, of dat het voorzitterschap tijdens vergaderingen rouleert.

 

 

Valkuilen bij ‘job craften’ en hoe je die kunt ontlopen

 

Mooi Werk is als een puzzel. Wat je mooi vindt en wat je goed kunt, moet tot op zekere hoogte aansluiten bij je huidige werk. Die aansluiting zal echter vrijwel nooit helemaal perfect zijn en zeker niet stabiel.

Het is dan ook goed om je bewust te zijn van valkuilen bij ‘job craften’ en te weten hoe je die kunt ontlopen.

 

1.    Het is een karikatuur dat iedereen alles kan bereiken als hij of zij het maar graag genoeg wil.

Er zijn onzekerheden in het leven, er zijn onaardige mensen onder collega’s en leidinggevenden van wie je afhankelijk bent. Het is dan ook belangrijk om een reële inschatting te maken van de ruimte die je hebt om zaken naar je hand te zetten.

Bovendien heeft iedere baan, zoals ook een van mijn oud-collega’s van Saxion Hogescholen het verwoordde, een zeker mate van corvee. Een baan is niet volledig maakbaar.

Bij ‘job craften’ is het dan ook goed om ervan uit te gaan dat je zekere ‘vrijheidsgraden’ hebt om actief vorm te geven aan je baan, maar geen onbeperkte vrijheid.

 

2.    ‘Job craften’ is geen eenmalig gebeuren, maar een continu proces.

Niet alleen jijzelf ontwikkelt je, maar ook jouw functie en jouw takenpakket is aan ontwikkeling onderhevig. ‘Job craften’ is dus geen eenmalig gebeuren, maar een continu proces.

Het is zaak om actief te blijven en steeds weer, goed te kijken naar de context. Dan kun je mogelijkheden vinden en creëren om je werk te ontwikkelen in de richting van voor jou ‘Mooi Werk’.

 

3.    ‘Job craften’ kun je niet alleen, neem je omgeving daarin mee.

Het is slim om de haalbaarheid van aanpassingen te onderzoeken en te bespreken met je collega(‘s) en/ of je manager. Zo kun je een adequate inschatting maken van eventuele belemmeringen en jouw kans op succes.

Zo kreeg mijn coachklant die opteerde voor de rol als ‘Teacher Leader’ in zijn oriënterend gesprek met zijn teamleider te horen dat een van zijn collega vakgroepleden zijn twijfels had over samenwerking met hem. Door die informatie wist hij dat hij in de relationele sfeer nog wat had te ‘craften’. Zijn teamleider was overigens heel enthousiast over het ingediende voorstel.

En zo ging een andere coachklant de samenwerking aan met een collega van een andere divisie om bij het management meer draagvlak te creëren voor zijn plan om te komen tot meer efficiency in het marketing- en salesproces.

 

4.    Staar je niet blind op eigen doelen.

Je kunt je baan zo ‘craften’, dat de werkgever er alleen maar nadeel van ondervindt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Veel werkgevers zullen daar ook een ‘stokje voor steken’.

Houd naast eigen doelen de behoeften en doelen van je organisatie goed voor ogen. Zorg ervoor dat de impact op anderen in de organisatie positief is. In elk geval, op zijn minst neutraal.

 

 

Tot slot

 

Wil je meer lezen over job craften? Lees Mooi Werk, van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch.

 

Wil je je baan veranderen, maar heb je onvoldoende zicht op je sterke kanten, je interesses en wat je voldoening geeft in je werk?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

Ook al is ‘job craften’ de laatste jaren steeds meer in de publiciteit, modelleren van je baan is eigenlijk van alle tijden. Wellicht heb jij zelf een voorbeeld van wat jij gedaan hebt om je baan weer passend te maken. Ik lees het graag.

 

 

 

 

Zes tips voor een cv dat eruit springt

 

Naar aanleiding van een discussie in de LinkedIn groep ‘Wij zoeken werk’ had ik telefonisch contact met Wim. Wim is naarstig op zoek naar ander werk en worstelt met het schrijven van zijn curriculum vitae. “Wat is nu een goed cv?” vraagt hij zich af. “En hoe schrijf ik dat dan?”

Over een goed curriculum vitae is al veel geschreven en gediscussieerd. De meningen blijven verdeeld, zelfs onder P&O’ers en recruiters. Dat lijkt me heel verwarrend. Zeker als je zelf je cv moet schrijven. Ik kan me voorstellen dat het heel prettig is als je in elk geval een basisrichtlijn hebt. Op grond van mijn ervaring en recente vakliteratuur kan ik je die geven. Maar realiseer je dat hoe naar een cv gekeken wordt en welke eisen eraan worden gesteld, sterk aan ontwikkeling onderhevig is.

 

In dit artikel geef ik je zes tips voor een curriculum vitae dat eruit springt.

 

1. Pas je curriculum vitae aan, aan de functie die je ambieert

Het is altijd zaak om je cv toe te spitsen op het werk dat je wilt doen, de functie die jij ambieert. Het is handig om een goed ‘basis cv’ te hebben. Dat is een mooi startpunt. Van daaruit kom je tot maatwerk. Vraag je steeds af, welke ervaringen en welke opleidingen, trainingen en cursussen vooral van betekenis zijn voor de functie waarnaar jij solliciteert. Zet die met name in de ‘picture’.

Zo laat je in je cv zien waarom vooral jij geschikt bent voor die baan.

 

verdubbel je kansen op werk met een goed cv.

 

2. Laat zien wie je bent

Neem een beschrijving van je persoonlijk profiel op in je cv. Een logische plaats is na je personalia. Maak er echt een beschrijving van. Beperk je niet tot het benoemen van een aantal persoonskenmerken en vaardigheden, maar beschrijf wie je bent, wat je kwaliteiten zijn, wat je ermee kunt én wat je ambities zijn.

Afhankelijk van de functie pas je de profielschets aan en laat je in je omschrijving cruciale persoonskenmerken en kwaliteiten naar voren komen. Je laat zien hoe jij voldoet aan de ‘kritieke succesfactoren’. Die factoren kun je destilleren uit het functie- en organisatieprofiel.

Wel een foto plaatsen, of toch niet? Wil je werkelijk laten zien wie je bent, dan is een foto op je curriculum vitae is een vereiste. Ikzelf bijvoorbeeld heb graag ‘een gezicht’ bij mensen. Ik kijk dan ook met regelmaat op LinkedIn om letterlijk ‘een beeld te hebben’ bij een naam.

Voor een aantal functies is een foto cruciaal, mits het een professionele foto is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan representatieve functies.

Ook je leeftijd kan een aanleiding zijn om een foto op te nemen op je cv. Zo herinner ik me twee coachklanten, beiden de vijftig gepasseerd. Alleen de geboortedatum roept in zo’n geval misschien vragen op. Voel je je nog jong en energiek en straal je dat ook uit, dan kan een passende foto in je voordeel werken.

 

3. Zet de belangrijkste informatie op de eerste pagina

Je curriculum vitae moet in één oogopslag duidelijk zijn. Wist je dat er recruiters zijn die maar 9 seconden besteden aan het lezen van een cv? Maak je cv dus niet te uitgebreid. Twee pagina’s is het maximum.

De eerste pagina is de belangrijkste. Heb je in je loopbaan meetbare resultaten behaald, vermeld die dan ook expliciet op de eerste pagina. Bijvoorbeeld onder een apart kopje ‘belangrijkste resultaten’ onder je profielschets. Of zet je prestaties bij de betreffende werkervaring.

Wat het eerst vermelden, je werkervaring of je opleidingen? Ook die volgorde is maatwerk. Vraag je af wat het beste scoort voor de functie die je beoogt. Zijn dat de opleidingen, trainingen en cursussen die je hebt gevolgd? Of is dat je werkervaring?

Heb je bijvoorbeeld veel werkervaring die gewicht in de schaal legt voor het werk dat jij wilt doen en liggen je opleidingen ver achter je? Vermeld dan in je cv eerst je werkervaring en pas daarna je opleidingen.

Wil je je graag ontwikkelen in een andere richting dan je tot nu toe bent gegaan? Heb je daar wel al opleidingen of cursussen voor gevolgd, maar nog geen vakspecifieke werkervaring opgedaan? Vermeld dan die relevante opleidingen eerst en daarna jouw werkervaring.

Wees sowieso selectief met het vermelden van opleidingen. Die hoeven niet allemaal in je cv. Noem vooral de hoogst genoten opleidingen.

 

4. Schrijf jouw werkervaring toe naar het werk dat je wilt doen

Vermeld met name die werkzaamheden en taken, die van belang zijn voor de functie. En vermeld de meest relevante taken en verantwoordelijkheden eerst. Dat geldt ook voor de resultaten die je tot nu toe in je werk hebt neergezet.

Zo laat je zien waarom jij met name geschikt bent voor die baan.

 

5. Gebruik bij de beschrijving van je werkervaring functietitels waarop jij gevonden wilt worden.

Kies functietitels die jobmarketingtechnisch het beste passen. Beperk je niet tot de functietitels op je contracten. Maar wees daarbij wel eerlijk! Zet niets in je cv wat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Gebruik de functietitel die op dit moment voor de betreffende set aan taken het meest gangbaar is. Zo was een van mijn coachklanten in het verleden medewerkster verkoop binnendienst. ‘Commercieel medewerker binnendienst’ is op dit moment een veel gangbaarder functienaam voor hetzelfde takenpakket.

Bepaal of de functienaam recht doet aan de zwaarte van je functie. De functietitel ‘Medewerkster Marketing’ roept een ander beeld op dan ‘Personal Assistent Divisiedirecteur Marketing’.

 

6. Kies voor een overzichtelijke en passende opmaak

De gemiddelde beoordelaar/selecteur neemt niet meer dan 2 minuten voor een curriculum vitae. Ook al wordt het cv echt gelezen. Overzicht is dus heel belangrijk. Een cv moet snel gescand kunnen worden.

Een origineel cv dat eruit springt is mooi, maar het moet wel passen bij de functie, de organisatie en bij jou als persoon. Wil je iets origineels? Laat je inspireren door de cv’s op deze website.

Origineel of niet, het beste cv is nog altijd het cv dat makkelijk leesbaar is. Zorg in elk geval voor een mooie bladspiegel en een brede kantlijn, zodat er aantekeningen gemaakt kunnen worden, als een cv wordt geprint.

 

Al met al is een goed curriculum vitae maken een klus op zich, om niet te zeggen een vak op zich. Het is mijn ervaring dat coachklanten over het algemeen onvoldoende uit de verf komen in het cv dat ze zelf maken. Collega Aaltje Vincent, auteur van o.a. het boek ‘Jobmarketing’, heeft het zelfs over ‘nog niet voor 30%’.

Het is een uitdaging om onderscheidend te zijn.

Een goed cv verdubbelt je kansen op de arbeidsmarkt. Sterker nog, een goed cv opent deuren die anders wellicht gesloten blijven.

Heb je aanvullende tips voor een goed cv of wil je anderszins ervaringen met een cv met ons delen? Ik lees het graag.

 

 

 

 

Een goede strategie is onmisbaar voor het verwerven van een baan    

 

Wist je:

 • dat afvallen en een nieuwe baan verwerven de meest populaire voornemens zijn voor een nieuw jaar;
 • dat die voornemens meestal niet gerealiseerd worden;
 • dat de reden daarvan zowel bij afvallen als bij de baanverwerving over het algemeen dezelfde  is?

 

Hoe vaak heb jij je al voorgenomen om af te vallen? Of bijvoorbeeld naar de fitness te gaan? Hoe lang heb je dat volgehouden? Na hoeveel weken was je goede voornemen alweer verdampt?

Als je de media moet geloven, worden er aan het begin van het jaar heel wat abonnementen van fitnesscentra verkocht. Om daarna vaak amper meer gebruikt te worden.

Kennelijk zijn we geneigd om onszelf te overschatten. Sterker nog, ons brein doet er alles aan om onze goede voornemens te saboteren. Wil je alvast meer weten over hoe dat werkt? Lees De kracht van wilskracht, Hoe zelfbeheersing werkt en wat je eraan kunt doen, geschreven door Kelly McGonigal.

 

Wilskracht speelt ook bij de baanverwerving een grote rol. 

Maar wilskracht alleen is niet voldoende. Wat je nodig hebt is een beproefde strategie, een gedetailleerd plan dat je stapsgewijs toeleidt naar je doel. En veel baanzoekers missen die strategie.

 

Hoe je je kans op falen bij baanverwerving vergroot

© foto Martin Langbroek

De kracht van wilskracht

 

Als voorbeeld geef ik je een passage uit een succesverhaal van een van mijn coachklanten. Zij wilde meedoen met een sponsorloop.

“Ik ben geen hardloper, dus ik moest direct beginnen met trainen om 2 maanden later de wedstrijd te kunnen lopen. 3 keer in de week ging ik een stuk hardlopen, om zo tijdig 6,5 kilometer binnen 45 minuten te kunnen halen. Ik heb getraind met een methode waardoor ik in 10 weken 5 kilometer zou kunnen lopen. Door me strak aan het schema te houden, zat ik na 8 weken op de 5 kilometer. Die laatste 1,5 kilometer moest ik op de dag zelf op wilskracht doen”.

En het is haar gelukt. Die laatste 1,5 kilometer hoefde ze gelukkig niet alleen op wilskracht te doen. Ze werd ook vooruit geschreeuwd door publiek langs de kant. De laatste meters kon ze er zelfs nog een sprintje uit persen om met een mooie tijd te finishen.

 

Het is een mooi voorbeeld van de kracht van wilskracht.

Het is ook een voorbeeld van de kracht van een goede strategie. Zonder trainingsschema had Anne waarschijnlijk de eerste 5 kilometer niet zo goed gelopen. En alleen op basis van wilskracht had ze als ongetrainde loper de 6,5 kilometer waarschijnlijk niet gered binnen de tijdslimiet.

 

 

Alleen wilskracht is ook bij baanverwerving niet voldoende

 

Helaas zijn veel baanzoekers geneigd om het bepalen van hun strategie te skippen.

Zij duiken gelijk in het proces. En gebruiken vaak verouderde en niet beproefde technieken om aan een baan te komen.

Ze vertrouwen op hun wilskracht en zien hun wilskracht als motor voor succes.

Zo had ik onlangs een oriënterend gesprek met een potentiële klant van wie het arbeidscontract was beëindigd. Ruim tien jaar had zij niet meer gesolliciteerd.

Ze was enorm gedreven om werk te maken van ander werk. Dat is prachtig. En ook heel belangrijk om succes te kunnen boeken.

Maar in mijn ogen was ze ook geneigd om wat komt kijken bij de baanverwerving te onderschatten. Een cv, een profiel op LinkedIn en een sollicitatiebrief zijn waardevolle instrumenten. Maar ze gaan niet werken, als ze niet zijn ingebed in een strategie.

 

Een goede voorbereiding op de daadwerkelijke baanverwerving is een belangrijk onderdeel van zo’n strategie.

En die voorbereiding gaat vooraf aan het schrijven van een cv, het opstellen van een profiel voor LinkedIn en het schrijven van een sollicitatiebrief.

 

 

Het belang van een beproefde strategie bij baanverwerving

 

You Don’t Need Willpower-You Need Strategy” zegt J. T. O’Donnell.

Volgens haar heb je geen wilskracht nodig voor de baanverwerving, maar vooral een beproefde strategie.

Wilskracht heb je volgens haar alleen nodig als je geen beproefd plan hebt.  Een beproefd plan bereidt je realistisch voor op wat je te doen staat.

Hanteer je een goede strategie, dan sta jij aan het roer. Jij hebt de beschikking over de juiste informatie, jij kunt het juiste gereedschap hanteren en de juiste hulpbronnen aanboren. Daardoor ben jij in control.

 

 

De loopbaanstrategie beschreven in ‘Wat wil ik nu echt?’ is zo’n beproefde strategie

 

De strategie beschreven in ‘Wat wil ik nu echt?is heel gestructureerd en praktisch.

En reikt je inzichten en gereedschappen aan, om daadwerkelijk zelf aan het roer te staan. Zodat je jouw spel op de arbeidsmarkt kunt spelen en jouw doelen qua werk kunt realiseren.

 

 

Voordat je start met de eigenlijke baanverwerving

 

Wil je daadwerkelijk in het nieuwe jaar van baan veranderen? Of ervoor zorgen dat je gereed bent om stappen te zetten? 

Dan geef ik je hier een eerste stap. Die stap gaat over het inzicht krijgen in wat je weet en niet weet over baanverwerving.

Kijk eens of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

 

Vraag 1

Welke problemen kun jij oplossen, waarvoor organisaties goed geld willen betalen?

Vraag 2

Kun jij in een paar zinnen overtuigd en overtuigend over het voetlicht brengen wie jij bent en wat voor werk jij wilt doen?

Vraag 3

Kun je 10 bedrijven in jouw regio noemen die jouw expertise nodig hebben?

Vraag 4

Heb je een helder onderzoeks-/ netwerkplan zodat je contact kunt leggen met op zijn minst vijf mensen uit elk van de organisaties, genoemd bij je antwoord op vraag 3?

Vraag 5

Heb je je cv en je LinkedIn profiel op orde, toegespitst op het werk dat je wilt doen en staan er geen fouten in?

Vraag 6

Ben je goed  voorbereid op het voeren van netwerkgesprekken en ben je op stoom voor het criterium gerichte interview?

Vraag 7

Heb je het voeren van gesprekken in het kader van je onderzoek naar voor jou concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt zodanig in de vingers dat je verborgen kansen op een baan boven tafel kunt krijgen? En aanbevelingen kunt krijgen voor baanopeningen waarvoor meer gegadigden zijn?

 

Kun je niet al deze zeven vragen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden?

Dan weet je wat je te doen staat.

Want, zoals O’Donnell aangeeft: “Not having all of these in place is like trying to finish a puzzle when you know pieces are missing – you ‘ll never get it done.”

 

 

Een goede strategie is voor het verwerven van een baan onmisbaar. Maar ook al heb je een goede strategie, je redt het niet met de strategie alleen.

Baanverwerving vraagt ook wilskracht. En met een beetje wilskracht, kun je wilskracht trainen. Daarover meer in een volgend artikel.

 

 

Wil jij in 2023 daadwerkelijk werk maken van ander werk? En wil je gebruik maken van een beproefde strategie?

Lees ‘Wat wil ik nu echt?‘.

 

Wil je je vragen aan me voorleggen of met me kennismaken in een oriënterend gesprek?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust voor het maken van een afspraak.

 

 

 

Hoe echtheid, authenticiteit je helpt bij de baanverwerving

 

Heb jij ook zo’n moeite met mensen waarbij het voelt alsof ze vooral anderen nadoen?

Het overkwam mij laatst bij een workshop die ik volgde. Het thema sprak mij erg aan. Verwachtingsvol zat ik in de zaal. Maar al gauw begonnen er bij mij allerlei bellen te rinkelen en was ik volkomen afgeleid. Ik herkende de woorden van Laura en het stappenplan aangereikt door Lianne. Het eigen verhaal van de spreekster hoorde ik niet.

Het voelde voor mij alsof de spreekster een rol speelde in haar eigen theater en zij speelde die rol bovendien nog slecht.

 

Herken jij zulke ervaringen?

Dat iemand heel gemaakt bij jou overkomt? Dat je het gedrag ervaart als maniertjes, als een aangeleerd kunstje dat wordt vertoond? Daarbij het eigen gezicht voor jouw gevoel verstoppend achter een masker?

Ik ervaar dat als erg hinderlijk. Ik word dan ook nieuwsgierig naar de persoon die erachter zit en kijk uit naar het moment dat ik daarmee echt contact kan maken. Ik heb daar enorm veel behoefte aan en ik ben benieuwd hoe dat is voor jou.

 

Ook bij de baanverwerving is echtheid, authenticiteit een cruciale factor. Ook al lukt het sommigen, om een baan te verwerven louter door het goed spelen van hun rol.

 

De kracht van authenticiteit

 

Baanverwerving is meer dan een kunstje

 

De spreekster in mijn workshop had duidelijk een kunstje geleerd. Helaas herkende ik het kunstje en werd ik op scherp gezet. De letterlijke toepassing van het kunstje triggerde mij en speelde een belangrijke rol bij de herkenning.

Ze had zich de techniek nog onvoldoende eigen gemaakt. Daardoor voelde zij voor mij als onecht, onbetrouwbaar en viel ze bij mij door de mand.

Bij de baanverwerving is dat niet anders.

Dat doet me denken aan min of meer gestandaardiseerde sollicitatiebrieven. Op internet kun je kosteloos veel voorbeelden vinden. Tegen betaling kun je zelfs brieven laten schrijven op maat.

Helaas worden dat soort brieven door de kritische selecteur snel onderkend en vaak zelfs als geen eigen werk, onecht, niet-authentiek terzijde gelegd.

Maar heb je veel geluk en wordt het kunstje niet herkend, dan kan het zijn dat je naar aanleiding van zo’n standaardbrief toch uitgenodigd wordt voor een gesprek.

 

 

Een goed acteur kan het lukken om mensen in te pakken

 

Als je het kunstje van de baanverwerving goed in je vingers hebt, kan het zomaar zijn dat het je lukt om daarmee een baan te krijgen. Ook al past die baan niet optimaal bij jou. Dan nog kan het je lukken om je overtuigend te presenteren, alleen al omdat je het kunstje goed beheerst.

Als voorbeeld, een van mijn coachklanten. Door een reorganisatie kwam haar functie te vervallen en haar contract werd niet gecontinueerd. Vaardig als zij was in het solliciteren wist zij, nog voor de start van ons traject, in enkele dagen een nieuwe baan te verwerven. Ook al wist zij bij voorbaat dat die baan onvoldoende matchte. Als commerciële vrouw kende zij de kneepjes van het verkoopproces en wist de selecteurs te overtuigen.

De selecteurs waren erg gecharmeerd van haar optreden in het theater en gingen graag met haar in zee. Maar na een paar maanden was de euforie verdwenen. Zeker voor mijn coachklant was er absoluut geen sprake van een goede match.

 

 

Een goede match ontstaat door open interactie op basis van de werkelijkheid

 

Wist je dat organisaties steeds meer waarde hechten aan authentieke medewerkers? Dat men graag medewerkers heeft die weten wat zij willen en weten waar zij voor staan? Die open en eerlijk zijn, niet alleen naar zichzelf, maar ook naar anderen?

Laat in interactie met organisaties dan ook gerust zien wie je bent. Schroom in een selectie dan bijvoorbeeld ook niet om je vragen te stellen. Daarmee laat je juist je ware zelf zien. En door die interactie kun je komen tot een goede match.

Dat geldt niet alleen voor jou als kandidaat, maar ook voor de organisatie.

 

 

Een goede match is sustainable, een goede match blijft

 

Wist je dat authentieke medewerkers succesvoller zijn dan collega’s die een rol spelen op de werkvloer? Eigenlijk hoef ik je dat niet te vertellen. Jij herkent dat vast ook. Misschien heb je het zelfs aan den lijve ervaren.

Als je voor je gevoel een rol speelt, dan mis je je passie. Misschien ben je zelfs je idealen helemaal kwijtgeraakt. En dat werkt zeer zeker door in de manier waarop je bezig bent met je werk.

Doe je werk dat je op het lijf geschreven is, dan kost dat werk je ook vaak weinig energie. Grote kans dat het werk je zelfs energie oplevert. Zeker als het werk voor jou stimulerend en uitdagend is. Lees een vorig artikel van mij daar nog maar eens op na.

Zit je lekker in je vel in je werk, dan zul je ook veel minder stress en werkdruk ervaren dan medewerkers die een rol spelen in hun werk. Bovendien zul je eerder geneigd zijn om in open communicatie zaken bespreekbaar te maken

Ben je daarentegen uitgekeken op de dingen die je doet, dan kost het je moeite en energie om jezelf te motiveren. Je zult waarschijnlijk ook eerder ontevreden zijn met je werk en afhaken of het conflict aangaan als iets je niet zint.

Authentieke medewerkers zijn ook gedreven om zich verder te ontwikkelen. Zij willen actief betrokken blijven bij de organisatie en zij willen vooruit. Ze zijn eerder geneigd om zich proactief op te stellen, mee te denken en hun aandeel te leveren in de ontwikkeling van het bedrijf.

Zo ontstaat er een duurzame relatie tussen organisatie of opdrachtgever en professional, een relatie die blijft.

 

Het is dan ook geen wonder dat organisaties steeds meer waarde hechten aan authentieke professionals.

 

 

Authentieke professionals geven zelf sturing aan hun loopbaan

 

Loopbaanzelfsturing vraagt vaardigheden. Net als het besturen van een auto gaat dat niet vanzelf, maar moet je dat besturen leren. Om het je vervolgens eigen te kunnen maken. Zo eigen, dat je er eigenlijk niet meer bij na hoeft te denken, maar dat het voelt als geautomatiseerd of zo je wilt, geïnternaliseerd.

Bij loopbaanzelfsturing is het niet anders dan bij rijvaardigheid. Zo ga je ook bij MEER WAARDE IN WERK volop oefenen en trainen, totdat je de loopbaanvaardigheden je helemaal eigen hebt gemaakt.

Net als een ervaren chauffeur durf je je dan in het verkeer op de arbeidsmarkt te begeven. Je bepaalt je koers, je weet daarop te sturen en te anticiperen, je weet behendig te manoeuvreren en alert te reageren op onvoorziene situaties die zich voordoen.

Zo hoef je niet langer een kunstje te vertonen, maar kun je je authentiek presenteren op een manier die past bij jou. En zo kun je laten zien wie jij bent en waar jij voor gaat.

Zo kun je komen tot een tot een match die optimaal past bij jou en wat de organisatie nodig heeft.

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen bij de baanverwerving. Ik lees graag je reactie.

 

 

 

 

Een aantal tips om jouw persoonsprofiel te omschrijven

 

In een van mijn vorige artikelen beschreef ik dat competenties als selectiecriterium steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt.

Het is dan ook zaak om je met je competenties te profileren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor je profiel op LinkedIn, maar ook voor je cv.

Een up-to-date cv kan niet meer zonder persoonsprofiel. En ook in de samenvatting op je profiel op LinkedIn mag een beschrijving van je persoonsprofiel niet ontbreken.

Hoe schrijf je zo’n persoonsprofiel?”, wordt mij met regelmaat gevraagd.

In mijn artikel help ik je op weg en geef ik je een aantal tips.

Hoe je de vertaalslag maakt van competenties naar een persoonsprofiel© foto twospeeds / Shutterstock.com

Het schrijven van een persoonsprofiel begint met een goed fundament

 

Dat fundament is je competentieprofiel.

Zorg dat je op basis van zelfonderzoek, mogelijk aangevuld door een vorm van 360-graden feedback, je competenties helder hebt.

 

Bij competenties denk ik niet aan weergaven met één woord.

Ook al worden in vacatures bij de functiecriteria, competenties met regelmaat benoemd met één woord. Laat je niet verleiden om dat voorbeeld te volgen. Want daarmee doe je jezelf tekort.

 

Ik geef je een aantal tips om je competenties te beschrijven:

 

 1. Omschrijf je competenties met de drie dimensies: een omschrijving van ‘het hoe’, ‘het wat’ en ‘de context’.

Wil je nog een paar voorbeelden? Lees een van mijn vorige artikelen er nog eens op na.

 

 1. Stap niet in de valkuil om woorden te gebruiken die zo goed als iedereen gebruikt.

Wist je dat LinkedIn jaarlijks een lijst publiceert van meest gebruikte buzzwoorden op LinkedIn?

Voor 2014 waren dat in deze volgorde: gemotiveerd, gepassioneerd, creatief, gedreven, veel ervaring, verantwoordelijk, strategisch, track record, organisatorisch en expert.

Volgens Jacco Valkenburg zat Nederland ook in 2015 duidelijk niet verlegen om creatieve, gedreven en gespecialiseerde experts.

Deze buzzwoorden eindigen hoog in de top 10 van het afgelopen jaar. Daarnaast zijn we behoorlijk gepassioneerd en enthousiast. Deze omschrijvingen eindigen op een vijfde en negende plaats.

De volledige top 10 van 2015 was in deze volgorde: creatief, gedreven, strategisch, verantwoordelijk, gepassioneerd, gemotiveerd, gespecialiseerd, expert, enthousiast, analytisch.

 

 1. Onderscheid jezelf van anderen.                                                          

Je eigen professionele merk bouwen is belangrijk om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Als je hetzelfde klinkt als iedereen, dan val je niet op tussen andere professionals die met jou wedijveren om kansen op de arbeidsmarkt.

Je klinkt al anders als je je competenties beschrijft met de drie dimensies.

Zo vertelde een van mijn coachklanten mij laatst dat een recruiter waarmee hij gesproken had, onder de indruk was van zijn competentieprofiel. En nieuwsgierig was naar hoe mijn coachklant daaraan kwam. Met als conclusie van de recruiter: “Dat boek (Taking charge of your career) moet ook hier in de kast”.

 

 

Spits het persoonsprofiel toe op het werk dat je wilt doen

 

Of de concrete functie die je beoogt.

Wil je met je cv en een brief reageren op een specifieke vacature, bestudeer de functieomschrijving dan goed. Schrijf vervolgens je persoonsprofiel toe naar de vacature.

 

Ik geef je een aantal tips om de vacature te analyseren en op basis van die analyse jouw persoonsprofiel te schrijven:

 

 1. Vorm je een goed beeld van hoe de functie eruit ziet.

Mis je informatie in de vacatureomschrijving om je een goed beeld van de vacature te vormen? Schrijf dat dan voor jezelf op, in de vorm van een vraag. Verzamel zo de informatie die je mist.

Stel vervolgens je vragen aan de persoon bij wie je voor informatie terecht kunt. En misschien heb je nog een netwerkcontact, dat jou meer informatie over de functie kan geven.

Pas in elk geval op met het zelf aanvullen van ontbrekende informatie, want blindvaren op wat je denkt te weten, kan je aardig op een dwaalspoor brengen.

 

 1. Vraag je af welke competenties cruciaal zijn voor de vacante functie.

Wat zijn kritieke succesfactoren? Wie moet je zijn en wat moet je kennen en kunnen om de functie met succes uit te oefenen?

Waar vind je die competenties terug in jouw competentieprofiel?

 

 1. Selecteer de competenties uit jouw profiel die matchen met de kritieke succesfactoren

Wat zijn de competenties van jou waarmee je laat zien, dat jij met wat jij te bieden hebt, dé persoon bent die de werkgever moet hebben?

 

 

Heb je eenmaal je selectie gemaakt, schrijf je persoonsprofiel

 

Een persoonsprofiel komt in je cv na je personalia te staan. Het is een eerste kennismaking met jou als persoon. Zet jezelf neer in relatie tot de functie die je beoogt.

 

Ik geef je een aantal tips om jouw persoonsprofiel daadwerkelijk te schrijven:

 

 1. Schrijf in de eerste persoon.

Schrijf in de ik-vorm, ook al komt dat misschien wat opschepperig op je over.

Schrijf niet in de derde persoon. Bijvoorbeeld:

John heeft sterke analytische vaardigheden. Hij is in staat om de juiste vragen te stellen, zodat hij informatie snel begrijpt en tot zich kan nemen…………”

 

 1. Schrijf kort en krachtig.

Een persoonsprofiel moet niet meer zijn dan vier of vijf zinnen.

 

 1. Maak er een klein, goed lopend verhaal van.

Dus geen opsomming van kwaliteiten.

Laat in dat verhaal zien waar jij met name goed in bent, wat jou bijzonder maakt en wat jou onderscheidt van anderen.

Bijvoorbeeld:

“Graag lever ik een bijdrage aan de reputatie en het commerciële succes van organisaties. Door mijn nieuwsgierigheid ontdek ik vaak nieuwe ‘dingen’ en kom ik tot creatieve concepten, waarmee ik de verbinding weet te maken tussen merken, organisaties en de beoogde doelgroepen. Zowel business to consumer als business to business. Ik leg makkelijk contact met mensen en maak dankbaar gebruik van mijn netwerk om de verbindingen te leggen, schakelfiguren te bereiken en te realiseren wat ik voor ogen heb.”

 

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het scherp krijgen van wat je te bieden hebt?

Lees mijn aanbod betreffende de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan.

Of bel (0575-544588/06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je profileren met je competenties je kansen op de arbeidsmarkt vergroot

 

Afgeronde opleiding en cijferlijsten zijn als selectiecriteria achterhaald”, zo las ik in een artikel van Jacco Valkenburg.

Het blijkt dat intelligentie, na arbeidsproeven van bekwaamheid in de werkomgeving, de beste voorspeller is van arbeidsprestaties in alle functies en op alle niveaus.

Een afgeronde opleiding staat niet gelijk aan een hoge intelligentie of grote cognitieve capaciteit. Daarvoor spelen teveel andere factoren een rol bij het al dan niet succesvol afronden van een opleiding.

Een en ander betekent in de praktijk, dat er op de arbeidsmarkt gaandeweg minder nadruk wordt gelegd op diploma’s en concrete werkervaring. En dat er steeds meer oog is voor competenties.

Die competenties staan niet op een diploma. Ze komen ook niet gauw naar voren op een cv.

Meer over competenties en hun waarde op de arbeidsmarkt, lees je in dit artikel.

In een volgend artikel laat ik je zien hoe je je kunt profileren met je competenties, bijvoorbeeld in je cv of in je profiel op LinkedIn.

Sneller een baan als je je competenties helder hebt

 

Een diploma als eerste toegang tot een mogelijke baan

 

Eigenlijk net als een paspoort, dat je nodig hebt om door de controle van de douane heen te komen.

Maar is je paspoort eenmaal gecontroleerd en goed bevonden, dan ben je er nog niet.

Eerst moet je nog door de scanner en wordt je bagage doorgelicht. Pas als dat in orde is, mag je verder.

En wil je een permit om ergens langer blijven, bijvoorbeeld om daar aan het werk te gaan? Dan komt er nog wat meer bij kijken, voordat je mag blijven.

 

Bij traditioneel solliciteren kwam je tot nu toe met diploma’s een heel eind.

Zij vormden de eerste toegang tot een mogelijke baan.

De tweede toegang was je werkervaring. Als je kon laten zien dat je ervaring had met wat gevraagd werd, als je het in je bagage had, dan kwam je een heel eind.

Maar steeds vaker gaat dat zo niet meer.

 

 

Bij het nieuwe selecteren zijn de juiste competenties doorslaggevend

 

Bij het nieuwe selecteren ligt er veel minder nadruk op diploma’s en concrete werkervaring.

Wist je dat veel ervaring in een bepaalde richting zelfs tegen je kan werken? En dat bijvoorbeeld Google tegenwoordig liever slimme en nieuwsgierige mensen aanneemt, dan mensen die experts zijn op een bepaald gebied?

Experts zijn namelijk geneigd om met oplossingen en antwoorden te komen waarmee ze vertrouwd zijn. In plaats van nieuwe, en mogelijk betere, richtingen te onderzoeken.

 

Bij het nieuwe selecteren ligt er steeds meer nadruk op het hebben van de juiste competenties.

Die toetst men bijvoorbeeld in een arbeidsproef.

Zo is het mijn coachklanten meer dan eens overkomen dat ze de kans kregen om zich te presenteren in een proef.

Bijvoorbeeld een presentatie, een workshop of het geven van een les. Of zelfs een proef van een paar maanden, als onderdeel van een project.

 

Niet alleen voor een werkgever, maar ook voor jou als potentiële werknemer heeft zo’n proef veel voordelen.

Jij kunt laten zien waartoe jij in staat bent en de potentiële werkgever ziet hoe jij je als kandidaat werkelijk gedraagt in de werkomgeving.

Bovendien kun jij je als kandidaat een goede indruk vormen van de organisatie en het werk. En van beide kanten kunnen jullie ervaren in hoeverre er sprake is van een eerste klik met collega’s.

En blijkbaar creëert zo’n arbeidsproef ook commitment naar elkaar toe. Misschien kun je je daar iets bij voorstellen. En commitment is altijd handig, mocht het nodig zijn dat een van de twee partijen nog over de streep getrokken moet worden.

 

 

Competenties zijn meer dan vaardigheden

 

Ook al worden ze in het denken over een skills paspoort, aangeduid als ‘skills’.

Competenties, zoals gezien bij MEER WAARDE IN WERK, geven aan wat iemand te bieden heeft. In ondernemerstermen: ‘assets’.

 

Die competenties hebben drie dimensies:

 1. een dimensie die iets zegt over wie jij bent of hoe jij iets doet;
 2. een dimensie die iets zegt over wat je doet;
 3. een dimensie die iets zegt over de context.

Ter illustratie geef ik je een paar voorbeelden van omschrijvingen:

 • Met zakelijk inzicht weet ik vanuit een generalistische helikopterview de juiste mensen bij elkaar te brengen, een goed team te organiseren en taken te delegeren, gebruik makend van de motor van anderen.
 • Vanuit een positieve grondhouding vind ik oplossingen voor problemen en welbewust ga ik om met tegenslagen, al dan niet met humor en weet ik negatieve indrukken te relativeren.
 • Ik kom alert en daadkrachtig in actie als zich een probleem voordoet of als zaken anders lopen dan gepland en ik weet situaties snel, creatief of waar nodig door improvisatie op te lossen.

 

Wil je nog eens nalezen hoe je je competenties scherp in beeld kunt krijgen?

Lees mijn serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen.

 

 

Standaardomschrijvingen uit lijsten met competenties missen jouw persoonlijke kleur

 

En hebben dus minder waarde op de arbeidsmarkt.

Jij kent ze vast ook, de lijsten met standaardomschrijvingen van competenties. Het lijkt handig om ze te gebruiken. Maar vergis je niet.

Die omschrijvingen van competenties missen jouw persoonlijke kleur. Voor ingewijden is het ook direct duidelijk dat de omschrijvingen komen uit een lijst. Dus niet van jou zelf zijn. En daarmee doe je jezelf tekort.

Je wilt je toch onderscheiden van de grijze massa? Tenminste, als je gevonden en geselecteerd wilt worden voor het werk dat je wilt doen?

Maak dan werk van het specifiek benoemen van je competenties. Kom tot eigen omschrijvingen en geef je competenties jouw eigen kleur.

Daarmee laat je op een persoonlijke, specifieke manier zien wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt.

 

 

Heb je nog geen helder beeld van wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt?

Schrijf je in voor de 3-daagse trainingBouw je ideale loopbaan’. 

Gegarandeerd kun je na de training jouw competenties specifiek omschrijven op een manier die recht doet aan wie je bent als persoon en wat jij als professional te bieden hebt.

 

 

 

 

Het risico van steeds maar even afwachten

 

Ik wacht eerst maar even af, wat die recruiter mij te bieden heeft”.

“Ik wacht eerst maar even af, of de brieven die ik geschreven heb iets gaan opleveren”.

“Ik wacht eerst die training van het UWV maar even af”.

 

Steeds maar even afwachten; het lijkt misschien aantrekkelijk. Maar slim is het niet.

Integendeel, het is een grote valkuil. Van de consequenties ben je je vast niet altijd bewust.

Ik zie mensen om me heen, die steeds aan het afwachten zijn wat het effect is van de door hen uitgezette acties. Kostbare weken laten ze zo voorbij gaan. Weken worden maanden. En voordat ze er erg in hebben, worden maanden een jaar.

Misschien herken je jezelf daarin. Ik hoop eerlijk gezegd, van niet.

Want zie de regie over je eigen loopbaan dan maar weer eens terug te pakken. En de afstand tot het daadwerkelijk veroveren van werk te verkleinen.

Lees meer

Een dozijn tips om ontspannen het selectiegesprek in te gaan en het selectiegesprek ontspannen te laten verlopen.

 

Selectie op grond van je cv en je sollicitatiebrief kun je zien als een lot uit de loterij. Zeker als er honderden mensen op een vacature hebben gereageerd.

Je kunt je kansen in die loterij vergroten. Dat kan met een goed cv en een sollicitatiebrief die eruit springt. Hoe specifieker en toegespitster je cv en je brief, hoe groter de kans dat je uitgenodigd wordt.

Bij het selectiegesprek zelf, heb je veel meer inbreng. Je kunt een groter aandeel hebben in je succes door het neerzetten van een prestatie. Een goede voorbereiding op het selectiegesprek is daarbij meer dan het halve werk.

Die goede voorbereiding helpt je niet alleen om je goed te profileren. Die goede voorbereiding helpt je ook om ontspannen het selectiegesprek in te gaan. En om een selectiegesprek van een ondervraging om te buigen naar een dialoog.

In mijn artikel geef ik je twaalf tips over hoe je van een selectiegesprek een ontspannen gesprek kunt maken.

Lees meer

9 tips om goed beslagen ten ijs te komen bij een sollicitatiegesprek en zo je kans op succes te vergroten

 

Goed nieuws! Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Kennelijk heb je met je sollicitatiebrief en je cv goed gescoord. Die horde heb je alvast genomen. Daar mag je blij mee zijn.

Nu op naar de volgende stap; de voorbereiding voor het sollicitatiegesprek.

Want wil je in een sollicitatiegesprek succesvol zijn, dan is het zaak om je goed voor te bereiden. En bij die voorbereiding zorgvuldig te werk te gaan.

In mijn artikel geef ik je negen tips om goed beslagen ten ijs te komen in een sollicitatiegesprek.

 

Hoe je je goed voorbereidt op een sollicitatiegesprek

 

9 tips om goed beslagen ten ijs te komen bij een sollicitatiegesprek

 

1. Doe grondig je onderzoek naar de organisatie

Natuurlijk heb je dat al gedaan, voordat je je sollicitatiebrief schreef. Maar doe het nu nog een keer. En misschien nog grondiger.

Want als je goed weet hebt van de organisatie en de thematiek die er speelt, dan kun je in een sollicitatiegesprek volwaardig gesprekspartner zijn. En ondervraging omzetten naar dialoog.

Wist je, dat er kandidaten zijn die de website van de organisatie nog niet eens goed bekeken hebben?

Je kunt dan wel doen alsof dat wél zo is, maar als er doorgevraagd wordt, dan val je gegarandeerd door de mand.

Zo getuigt het bijvoorbeeld niet van goede voorbereiding als je in het sollicitatiegesprek vragen gaat stellen, waarvan je het antwoord op de website had kunnen vinden.

Het getuigt daarentegen wél van goede voorbereiding, als je bijvoorbeeld hebt ontdekt, dat de functie waarmee je nauw zou moeten samenwerken, ook vacant is. En dat voor die functie wordt geworven via een ander bureau.

 

2. Doe grondig je onderzoek naar de functie

Bestudeer daarvoor de functieomschrijving.

 • Wat zijn de kerntaken en de verantwoordelijkheden?
 • Hoe verhoudt de functie zich tot andere functionarissen waarmee je samenwerkt?
 • Wat is de plaats van de functie in de organisatie? Aan wie rapporteer je?

 

3. Ga na in hoeverre jij ervaring hebt met het aangeboden takenpakket en maak dat expliciet 

 • Loop de taken en verantwoordelijkheden puntsgewijs na. Vraag je bij elk punt af, ‘In hoeverre heb ik daar ervaring mee?
 • Bereid concrete voorbeelden voor, aan de hand waarvan jij kunt laten zien, dat je over de gevraagde kwalificaties beschikt. Want, zoals in een eerder artikel aangegeven, je eigen succeservaringen zijn het beste bewijs van je kwaliteiten.
 • Oefen die voorbeelden als pitch.

 

4. Noteer vragen die in je op komen, als je bovenstaande punten voorbereidt

Zowel betreffende de organisatie als de functie.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe verhoudt de functie zich tot andere functionarissen waarmee je samenwerkt?
 • Wat is de plaats van de functie in de organisatie?
 • Hoe ziet de organisatiestructuur eruit?
 • Wat is de omvang van de afdeling, waaraan je in de vacante functie leiding geeft?

Check of je zelf het antwoord kunt vinden. Vraag eventueel verificatie.

 

5. Loop de functie-eisen na en bepaal in hoeverre je daaraan voldoet 

 • In hoeverre sluiten de functie-eisen aan bij jouw profiel?
 • Welke functie-eisen vragen nog verduidelijking en nodigen jou uit tot het stellen van vragen?

Bijvoorbeeld:

– In hoeverre moet je inhoudelijke kennis hebben van specifieke applicaties of is kennis van de grote lijn, het overzicht voldoende?

– Bij de functie-eisen wordt gesproken over demonstrating good leadership qualities; naar wat voor type leidinggevende zijn jullie op zoek?

 • Zet voor jezelf de concrete voorbeelden op een rij waaruit blijkt dat jij aan de functie-eisen voldoet.

 

6. Bereid je voor op de vijf cruciale vragen die bij solliciteren werkelijk tellen

Lees het artikel dat ik daarover schreef er nog eens op na.

 

7. Zorg dat je nog een punt hebt voor de eindvraag

Aan het eind van een sollicitatiegesprek krijg je vaak de vraag voorgelegd: “Heb je (of heeft u) nog iets te vragen?”

Voorkom een antwoord als “Alles is me wel duidelijk”. Of “Hoe is verder de procedure?”

Zorg dat je voor de eindvraag iets hebt voorbereid. Bijvoorbeeld:

“ Ik zou graag nog veel meer willen weten (of ik zou graag nog meer mensen willen spreken), maar ik kan me voorstellen dat het nu daarvoor nog niet het moment is. Misschien op een ander moment?”

 

8. Oefen het gesprek met een maatje of met een coach

En leer van de feedback die je krijgt.

Hoe kom je bij de ander over? Ben je overtuigend of kom je aarzelend over?

Heb je contact met je gesprekspartner? Of ben je geneigd om de ander te ontwijken?

Kom je goed uit je woorden? Of kom je weifelend over?

Gebruik je stopwoordjes? Of misschien wel stopzinnen?

Zo gebruikte een van mijn coachklanten bij onze voorbereiding van een sollicitatiegesprek, zes keer een van zijn stopzinnetjes in zijn antwoord op een van mijn vragen. Het is goed om je als sollicitant daarvan bewust te zijn.

 

9. Zorg bij je voorbereiding ook voor een passende outfit voor het sollicitatiegesprek

Zorg dat je kleding hebt, die past bij de functie en de sfeer van het bedrijf.

Als je je goed hebt voorbereid, dan heb je daar een beeld van gekregen. Als je twijfelt, overdressed is beter dan underdressed.

Het is echt de moeite waard om in de voorbereiding aandacht te besteden aan je presentatie. Want, zoals je in een van mijn eerdere artikelen kunt lezen, de eerste indruk is beslissend in een selectieproces.

 

 

Slaag jij er nog niet in om met je brief of je cv door de selectie te komen?

Of word je van tijd tot tijd wel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maar lukt het je dan niet om daadwerkelijk de beoogde baan te bemachtigen?

Wil je tips en adviezen wat je mogelijk anders kunt doen?

Neem gerust vrijblijvend contact met me op. Graag maak ik tijd voor je vrij om je vragen te beantwoorden.

 

 

En heb je nog aanvullende tips voor de voorbereiding van een sollicitatiegesprek?

Ik lees je reactie graag.