Tag Archief van: focus

Een goed beeld hebben van je ideale baan is cruciaal voor succes

 

“Goed nieuws: Ik heb een baan! Het is PRECIES DE IDEALE BAAN zoals ik had bedacht in het traject met jou. Ongelooflijk.

Ik ben gegaan voor de ideale baan en heb negen van de tien banen en bedrijven laten liggen.

Dat werkt blijkbaar.”

 

Ja, dat werkt.

Misschien heb jij je twijfels. En ben je al lang blij als je weer een baan hebt. Aan je ideale baan durf je misschien nog niet eens te denken.

Toch heb je de meeste kans op een baan als je focust op je ideale baan.

Hoe dat werkt? Lees het in mijn artikel.

 

Sneller een baan als je focust op je ideale baan

 

Met hagel schieten gaat je niet helpen aan een baan

 

Misschien ben je geneigd om volop te reageren op vacatures en sollicitatiebrieven te schrijven. Zeker als je nu zonder werk zit en je verplicht voelt om te solliciteren, al is het maar omdat het UWV dat van je vraagt.

Maar weinig selectief reageren op vacatures is als schieten met hagel. En de kans dat je daarmee echt je doel treft is heel klein.

De kans is dan ook groot dat je een afwijzing krijgt. Als je überhaupt nog iets van je sollicitatie hoort. Want vaak is dat nog niet eens het geval.

En elke afwijzing doet hoe dan ook pijn. Ook al weet je dat je kans op succes gering is omdat je met tientallen, zo niet een honderdtal gegadigden moet concurreren.

Een afwijzing is altijd weer een negatieve ervaring. En elke negatieve ervaring is mogelijk een aanslag op je zelfvertrouwen en kost je energie. Energie die je beter positief in kunt zetten om efficiënt en effectief te werken aan de verwerving van jouw baan.

 

 

Werkgevers zitten niet te wachten op mensen die een baan zoeken

 

Werkgevers willen werken met gekwalificeerde en gedreven professionals, die gaan voor het bedrijf waarvoor ze werken.

Ze zijn vooral geïnteresseerd in bevlogen professionals die weten wat ze te bieden hebben en die goed weten wat ze willen. En niet onbelangrijk, die zich aangetrokken voelen tot de doelstellingen en de cultuur van de organisatie.

Een selecteur, HR-adviseur of recruiter voelt in een mum van tijd of jij daadwerkelijk enthousiast bent over het bedrijf en de vacante functie.

Het enthousiasme voelt hij al bij het lezen van je motivatiebrief en het komt zeer zeker naar voren in een gesprek.

 

Soms gaat de peiling van het enthousiasme van een kandidaat zelfs al aan de daadwerkelijke selectie vooraf.

Zo zijn er organisaties die alleen gesprekken aangaan met mensen die hun bedrijf volgen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Of die een open dag van de instelling of organisatie hebben bezocht. Dat laatste hoorde ik van een van mijn coachklanten die interesse heeft in een baan in de zorg.

 

Als jij gaat voor jouw ideale baan, zal je enthousiasme voor de baan aanmerkelijk groter zijn.

Als je daarover in gesprek kunt gaan, dan zullen jouw ogen stralen. Je enthousiasme wordt gegarandeerd opgemerkt. En waarschijnlijk wordt dat ook naar je teruggekoppeld.

Zo verging het ook mijn coachklant van het goede nieuws.

 

 

Een goede voorbereiding is bij het verwerven van een baan meer dan het halve werk

 

Wil je daadwerkelijk succesvol zijn, dan is een goede voorbereiding cruciaal.

Door een goede voorbereiding heb jij een goed beeld van de taken en rollen die jij wilt vervullen in je ideale werk. En je weet welke functienamen daarbij passen.

Je kunt heel gericht op zoek gaan naar het werk dat optimaal past bij jou. In het voor jou ideale werk sluiten de taken en rollen namelijk heel mooi aan bij jouw top five; de kwaliteiten die je relatief het liefste inzet in het werk dat je doet en waarin je relatief ook het beste bent.

Alleen dat, heeft al zijn invloed op jouw presentatie. Wat is er immers mooier dan je werk maken van wat je het allerliefste doet? Zoals mijn coachklant aangaf: “Ik zou dit werk zo ongeveer ook gratis willen doen”.

 

Weet jij hoe je ideale werk eruit ziet?

Dan heb je ook een goed beeld van de omgeving waarin jij goed gedijt. En dat geldt ook voor de organisaties waarvoor jij wilt werken.

In een eerder artikel noemde ik dat je persoonlijke biotoop.

Zo heeft mijn coachklant bijvoorbeeld, anders dan voordat hij zijn traject bij mij begon, er veel meer op gelet of de werkomgeving optimaal bij hem past.

Concreet noemde hij de bedrijfscultuur en de collega’s. Door het coachtraject had hij haarscherp met wat voor mensen hij als collega wilde werken en kon hij het profiel schetsen van het voor hem ideale bedrijf.

En eenmaal met beslissers van zo’n bedrijf in gesprek, hoef je je enthousiasme niet te faken. Non-verbaal straal je dat enthousiasme als vanzelf uit.

 

 

Omdat je zo gefocust bent op je ideale baan, ben je een goede gesprekspartner

 

Je weet wat je te bieden hebt en je weet wat je wilt. Je hebt qua werk een duidelijk doel voor ogen en je gelooft erin dat jouw doel haalbaar is.

Door je onderzoek te doen en te netwerken heb je onderzocht op welke manier en met behulp van wie en wat jij je doel kunt realiseren. Op basis van alle informatie die je hebt verzameld trek jij je plan en durf je te beslissen, met focus op jouw ideale baan.

Zo besloot mijn coachklant negen van de tien banen en bedrijven te laten liggen. En te gaan voor de functies en de bedrijven die pasten in het profiel van zijn ideale baan.

Daardoor was hij heel gefocust in het gesprek en een interessante gesprekspartner. Samen met zijn enthousiasme was dat doorslaggevend voor zijn succes.

 

Ook al denk jij dat je ideale baan verwerven op dit moment een utopie is en dat je je beter breed kunt oriënteren. Niets is minder waar.

Je hebt zelfs de meeste kans op een baan als je focust op je ideale baan.

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt en van je ideale baan?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe een andere bril, net als een andere denkhoed, een nieuwe focus biedt

 

Wist je:

  • dat ieder mens een eigen focus op de werkelijkheid heeft;
  • dat we allemaal door een andere bril naar die werkelijkheid kijken;
  • dat onze focus sterk wordt bepaald door onze capaciteiten, waarden, overtuigingen en onze identiteit?

 

Ter illustratie geef ik je een paar uitspraken.

Allereerst een uitspraak van een hoger opgeleide vrouw:

“Ik ben langdurig werkloos, ik kom voorlopig niet meer aan een baan. Als er straks wel weer banen komen, ben ik of te oud, of te lang uit het arbeidsproces. En ik weet zeker dat ook u niet in staat bent om mij aan een baan te helpen”.

En onderstaand een fragment uit het verhaal van Wim, een van mijn oud-coachklanten:

“De periode van het zoeken en vinden van nieuw werk was voor mij zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. Ook het woord NEE heb ik bij sollicitaties geregeld te horen gekregen. Ik heb ervaren dat het dan belangrijk is om uit te gaan van je eigen kracht en positief te blijven, ook al valt dat niet altijd mee.

Als 50 plusser wil ik werkzoekenden meegeven:

Waar een wil is, is ook voor een 50 plusser een weg. Ik heb ervaren dat er met goede begeleiding en enthousiasme, doorzettingsvermogen en wilskracht zeer zeker mogelijkheden zijn”.

 

Je focus is heel bepalend voor hoe naar je situatie kijkt

 

 

Iedereen heeft een eigen focus op de werkelijkheid

 

Wim heeft duidelijk een positieve instelling. Ook al heeft hij een aantal keren ‘nee’ te horen gekregen, hij is positief gebleven. Door die instelling is het hem gelukt om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken en door netwerken een nieuwe baan te verwerven.

Behalen van succes is moeilijker als je naar de wereld kijkt door een donkere bril. Het beeld is dan somber gekleurd en leidt ook eerder tot een kritische uitlating.

Iedereen maakt een eigen interpretatie van de werkelijkheid. Alles wat je waarneemt wordt gefilterd door bijvoorbeeld je overtuigingen en de waarden die voor jou leidend zijn. Voor een ander kan de interpretatie van dezelfde werkelijkheid heel anders zijn.

We kijken naar de werkelijkheid als door een gekleurde bril. Misschien herinner je je de aankoop van een nieuwe zonnebril. Met de ene kleur glas wordt de wereld om je heen zonnig en warm. Een andere kleur maakt het beeld juist rustig en overzichtelijk. En heel donker glas kan de wereld somber maken, alsof het elk moment kan gaan regenen.

 

De “zes denkende hoofddeksels” van Edward de Bono

 

In dit boek stelt de Bono dat denken een complex gebeuren is. Hij vergelijkt het met jongleren, waarbij je probeert verschillende ballen tegelijk in de lucht te houden.

Hij laat zien hoe je door het opzetten van een van de zes denkhoeden kunt focussen op een bepaald aspect van het denken.  In plaats van te proberen bij het denken alles tegelijk te doen.

De denkhoeden heeft de Bono ieder een eigen kleur gegeven. Door het opzetten van een andere kleur denkhoed kun je je verplaatsen in een andere rol. De Bono noemt de objectieve denker (wit), de subjectieve (rood), de positieve  (geel), de kritische  (zwart), de creatieve denker (groen) en de denker over het denken (blauw).

De zes denkhoeden stellen ons in staat om ons denken te dirigeren zoals een dirigent zijn orkest dirigeert”, zegt de Bono in zijn boek. Zie je het voor je?

 

Wil je de Bono horen, klik dan hier

 

Kijken door gekleurde brillen

 

Een andere kleur denkhoed betekent de focus op een andere denkrichting. Je stelt scherp op een ander aspect van het denken.

Door het opzetten van een anders gekleurde bril ga je andere dingen zien. Zo zoek je met een groene bril naar andere zaken dan met een zwarte bril. En zo stel je met groene vooringenomenheid op andere zaken scherp dan met zwarte.

Bij het interpreteren van de werkelijkheid spelen overigens naast kijken ook de vier andere zintuigen (horen, ruiken, proeven en voelen) een rol. Sommige mensen hebben dan nog een ‘zesde zintuig’.

Bovendien zijn waarnemingen altijd subjectief. Jij selecteert en interpreteert de gegevens die voor jou belangrijk zijn en die in jouw bekende denkpatroon passen. Het gaat om wat jij ziet en wat jij erin ziet. Dat kan van mens tot mens verschillen.

 

Zes focussen, de brillen in zes kleuren.

 

Grofweg zijn er zes manieren om te kijken naar de werkelijkheid. Elke manier, elke focus heeft zijn eigen kleur.

1. Wit

Wit is eigenlijk geen kleur; het is neutraal en objectief. Bij de witte focus staat het zoeken naar informatie (feiten en gegevens) centraal.

2. Rood

Rood is een warme kleur, de kleur van het hart. En is daarmee een treffende metafoor voor emoties, gevoelens en intuïtie.  Door een rode bril ben je mensgericht, zoek je verbinding en ben je gericht op het voelen, het beleven.

3. Geel

Geel is een zonnige kleur, dus positief. En symboliseert het optimisme, de hoop. Met een gele focus zie je voordelen, kansen en mogelijkheden.

4. Zwart

Zwart is net als wit eigenlijk geen kleur, maar wordt algemeen geassocieerd met somberheid en negativiteit. De zwarte focus is gericht op de risico’s en de negatieve aspecten, de redenen waarom iets niet kan worden gedaan of niet gaat lukken.

5. Groen

Groen is de kleur van uitbundig groeiende vegetatie op een vruchtbare voedingsbodem. De groene focus symboliseert dan ook creativiteit en stelt scherp op alternatieven, nieuwe inzichten en denkbeelden.

6. Blauw

Blauw is een ‘koele’ kleur, de kleur van de hemel die alles overkoepelt. Met een blauwe bril zoek je inzichten, analyses, verbanden, samenhang, structuur.

 

De kunst van het multifocussen

 

De Bono is van mening dat iedereen kan denken met  een bepaalde focus. En dus in staat is om in te zoomen op een bepaald aspect van het denken. Als hij zich maar bewust opstelt als een denker die een bepaalde denkhoed op zet; een bepaalde rol op zich neemt. De Bono noemt dat actief denken, creatief denken. Naar zijn mening zou iedereen dat moeten leren.

Het zou ook mooi zijn als iedereen zou leren multifocussen.  Multifocussen is het vermogen om van perspectief te kunnen wisselen, te kunnen schakelen tussen verschillende focussen. Dat betekent kunnen kijken door verschillende brillen.

Het gaat om het ter discussie durven stellen van je eigen vertrouwde zienswijze en de bereidheid om je open te stellen voor andere perspectieven.

Alle kans dat die andere perspectieven nieuwe inzichten opleveren.

 

Een oefening in multifocussen

 

Neem een situatie in gedachten die je zou willen veranderen of een vraag waar je voor jezelf een antwoord op wilt.

Beantwoord naar aanleiding van de zes kleuren onderstaande 6 vragen:

  1. Hoe is de situatie? Wat speelt er? Beschrijf de situatie zo objectief mogelijk. (wit)
  2. Hoe ziet de ideale situatie eruit? Kijk eens in de toekomst. Fantaseer maar. Alles mag. (groen)
  3. Hoe zou je je voelen als de ideale situatie er is en hoe merk je dat aan je lijf? (rood)
  4. Welke overtuigingen zitten jou in de weg? Welke risico’s zie je? (zwart)
  5. Welke kansen en mogelijkheden zie je? Wat zou jou kunnen helpen? Waar zie je kansen om het te realiseren? (geel)
  6. Welke inzichten levert deze exercitie je op? Wat is je conclusie? Heb je iets ontdekt? Wat zou je morgen of de komende weken kunnen doen om die situatie te bereiken? Noem één stap. (blauw)

 

 

Onlangs werd mij gevraagd welke twee of drie kleuren mijn focus in mijn rol als loopbaancoach ‘kleuren’. Dat zijn met name blauw, groen en rood. Maar ook een kritische blik en feiten verzamelen zijn mij niet vreemd. Ook ik oefen mijzelf in multifocussen.

Hoe is dat voor jou? Welke kleur(en) ‘kleuren’ jouw kijk? In hoeverre verschilt dat voor jou per context?

Ik lees je reactie graag.