Tag Archief van: LinkedIn

Waarom je in de communicatie je werkprofiel niet te smal moet maken met lieverkoekjes

 

Lieverkoekjes worden hier niet gebakken’; misschien heb jij die uitdrukking ook weleens gehoord. Mogelijk in je jeugd. Of misschien gebruik je die zelf af en toe als ouder of als je werkt met jonge jeugd.

Het is een uitdrukking die gebruikt wordt als iemand niet tevreden is met wat men hem geeft. En zegt liever iets anders te willen hebben. Of te doen.

Ik kan me die uitdrukking goed herinneren uit mijn jeugd.

In mijn coachtrajecten heb ik het af en toe ook over lieverkoekjes. En wel als we het hebben over het profiel van je ideale werk. Want in je profilering naar buiten toe is het niet slim om je te veel te profileren met je nice to haves, je lieverkoekjes. Lees waarom.

 

Met lieverkoekjes verklein je je kansen op de arbeidsmarkt

 

Wil je als werkgever sollicitanten binnenhalen: maak in vacatureteksten onderscheid tussen ‘musthaves’ en ‘nice to haves’

 

In een artikel in NRC las ik tips om als werkgever een vacaturetekst zo aantrekkelijk mogelijk te maken en sollicitanten binnen te halen.

Een van die tips is om in een vacaturetekst onderscheid te maken tussen musthaves en nice to haves. Om te beginnen bevordert dat de leesbaarheid. Maar niet alleen dat. Het is ook belangrijk voor de diversiteit.

Want zoals in het betreffende artikel ook naar voren komt: eerder dan mannen zijn vrouwen geneigd om niet te reageren als ze niet aan álle punten voldoen.

Dat herken ik bij mijn coachklanten. Mannen denken over het algemeen makkelijker dat ze iets wel kunnen, ook al hebben ze er nog geen ervaring mee. Zij laten zich in vergelijking met vrouwen niet zo snel afschrikken door wat in een vacaturebeschrijving gevraagd wordt.

Wil je nog eens lezen wat ik in een van mijn vorige artikelen daarover schreef, klik dan hier.

 

 

Ook als je focust op ander werk is het goed om in eerste instantie te focussen op de ‘musthaves’ en niet op de ‘nice to haves’, de lieverkoekjes

 

Daarbij maakt het niet uit of je wilt werken in loondienst of als zelfstandige.

In mijn coachtrajecten kom je tot een omschrijving van het profiel van je ideale werk als antwoord op drie vragen: ‘Wat wil ik?’, ‘Waar wil ik dat?’ en ‘Wat is verder daarbij voor mij belangrijk?’.

Zoals het voor een werkgever goed is om in vacatureteksten onderscheid te maken tussen musthaves en nice to haves, zo is het in jouw presentatie van het werk dat je wilt doen, goed om een vergelijkbaar onderscheid te maken in criteria met betrekking tot werk.

Maak je profiel niet te smal. Want doe je dat wel, dan verklein je je kansen. In die zin dat je met een smal profiel het risico loopt dat slechts een beperkte groep potentiële werkgevers of opdrachtgevers zich aangesproken voelt. Want een smal profiel kan al gauw de indruk oproepen dat je veel eisen hebt: ‘die heeft veel noten op haar zang’.

Met name in het antwoord op de vraag ‘Wat is verder daarbij voor mij belangrijk?’ zitten over het algemeen de lieverkoekjes. Bijvoorbeeld werkplek/kantoor op fietsafstand, deels thuiswerken of in een kantoortje in de stad, goede koffie, parkeergelegenheid, flexibiliteit in werktijden en locatie, budget voor persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Wat een en ander betekent voor jouw profilering en jouw besluitvorming

 

Mijn advies is om bijvoorbeeld op LinkedIn bij ‘info’ met name te beschrijven voor wat voor werk je beschikbaar bent en waar je dat werk zou willen doen. Bij dat laatste punt denk ik aan jouw favoriete kennis- of vakgebied en jouw favoriete werkveld en soort organisatie.

Beperk je dus in je profilering tot een antwoord op de eerste twee vragen met betrekking tot het profiel van je ideale werk: ‘Wat wil ik?’ en ‘Waar wil ik dat?’.

Dat betekent niet dat wat je opgeschreven hebt als antwoord op de vraag ‘Wat is verder daarbij voor mij belangrijk?’ niet waardevol is. En niet meegenomen hoeft te worden in je besluitvorming. Het is zeker wel waardevol, maar lang niet in alle gevallen musthave. Het is aan jou om afwegingen te maken of een voorwaarde of criterium een musthave is of meer een lieverkoekje.

En wellicht kun je ook criteria min of meer tegen elkaar wegstrepen.

 

 

 

Heb je nog geen goed beeld van het werk dat je zou willen doen?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?’.

 

En kun je wel wat hulp gebruiken om te komen tot een antwoord op de vraag ‘Wat wil ik nu echt?’

Leg contact met me. Graag maak ik tijd voor je vrij om jouw vragen te beantwoorden.

 

 

 

 

Tips om de beste trefwoorden te vinden voor je LinkedIn profiel, zodat je gevonden wordt voor het werk dat je wilt doen

 

Recruiters en werkgevers gebruiken LinkedIn om geschikte kandidaten voor een baanopening te vinden.

Wil je als baanzoeker gevonden worden op LinkedIn, dan heb je een goed LinkedIn profiel nodig.

Een goed LinkedIn profiel betekent onder andere, een profiel dat goed scoort bij de zoekmachines.

Enige kennis van Search Engine Optimalisatie (SEO) is dan ook noodzakelijk, als je gevonden wilt worden voor fijn werk.

Belangrijk bijvoorbeeld is, dat je de juiste trefwoorden in je profiel hebt staan, voor de functie waarvoor jij gevonden wilt worden.

Maar, hoe vind je je weg in de potpourri van functienamen? En hoe vind je de juiste trefwoorden, passend bij het werk dat je graag zou willen doen?

Ik geef je een aantal tips.

 

Waarom LinkedIn connecties waardevol zijn om aan een mooie baan te komen

 

Tips om de beste trefwoorden te vinden voor je LinkedIn profiel

 

1.  Welke functietitels of functienamen worden gebruikt in vacatures die passen bij het werk dat jij wilt doen?

Welke worden gebruikt voor het takenpakket, zoals jij omschreven hebt in het profiel van het voor jou ideale werk?

 

2.  Welke trefwoorden worden vermeld onder de vacature?

Lees even verder in een vacatureomschrijving. Kijk onderaan. Mogelijk staan daar trefwoorden, passend bij de vacature.

 

Als voorbeeld geef ik je de trefwoorden bij een vacature voor een Application Manager.

Onder de vacature staan de volgende trefwoorden: IT Manager, IT Project Manager, IT Solutions Manager, Implementatiemanager, Support Manager, Manager Application Specialists, Integration Manager, Team Manager Applications, IT Build Manager, Hoofd Programma’s.

 

Of een vacature voor een Adjunct hoofd eenheid natuur en milieu van een provincie.

Als trefwoorden voor de vacature worden aangegeven: leidinggevende, teamleider, overheid, milieubeleid.

 

3.  Doe je onderzoek naar professionals met dezelfde functie als jij.

Laat je door hen inspireren.

Welke trefwoorden gebruiken zij in hun profiel? En welke functienamen?

Als de door hen gebruikte functienamen of trefwoorden ook relevant zijn voor jouw werkervaring, gebruik ze dan in je LinkedIn profiel.

Dat geldt overigens ook voor je cv.

 

4.  Doe je onderzoek naar professionals met de functie waarnaar jij op zoek bent.

Welke functienamen gebruiken zij in hun profiel? En welke andere trefwoorden?

Doe er je voordeel mee.

 

5.  Omschrijf het werk dat je gedaan hebt zo specifiek mogelijk.

Hoe specifieker je vermeldt wat je gedaan hebt in de verschillende functies die je hebt gehad, hoe eerder je gevonden wordt voor fijn werk.

Noem bijvoorbeeld software pakketten of programma’s waarmee je hebt gewerkt. Of talen die je spreekt.

Maak dat zichtbaar op LinkedIn.

 

6.  Doe je onderzoek naar kritieke succesfactoren voor de functie die je ambieert.

Bestudeer daarvoor bijvoorbeeld de selectiecriteria van vacatureomschrijvingen, die passen bij het werk dat je wilt doen.

Zorg ervoor dat die kritieke succesfactoren in de vorm van Unique Selling Points (USP’s) terug komen in jouw profiel. Hetzij in jouw persoonlijk profielschets in je samenvatting, dan wel in jouw opleidings- of werkervaring.

 

 

Het speuren naar de juiste trefwoorden is even werk en vraagt een investering in aandacht en tijd.

Het is echter een investering die zich ruimschoots terug verdient. Zeker als je gevonden wilt worden voor fijn werk.

Met regelmaat komt het voor, dat coachklanten via LinkedIn benaderd worden voor een baan, ook al blijkt uit hun profiel niet, dat ze op zoek zijn naar ander werk.

Dat moet ook jou lukken. Optimaliseer je LinkedIn profiel. Zorg dat je de trefwoorden erin verwerkt waarop jij gevonden wilt worden.

 

 

Heb je het gevoel dat je de basisinformatie mist om jouw LinkedIn profiel optimaal te vullen?

Mis je het fundament?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust.

Graag maak ik tijd voor je vrij om je vragen te beantwoorden.

 

 

 

 

Durf te vragen om aanbevelingen en vergroot je geloofwaardigheid op LinkedIn

 

Gevonden worden voor mooi werk is zeker zo belangrijk als zelf mooi werk vinden.

LinkedIn is het instrument bij uitstek om zichtbaar te zijn en gevonden te worden voor fijn werk.

Het optimaliseren van je LinkedIn profiel, het uitbreiden van je contacten, participeren in groepen; het zijn allemaal manieren om je zichtbaarheid op LinkedIn te vergroten.

Maar niet alleen zichtbaarheid is belangrijk. Zeker zo belangrijk is geloofwaardigheid.

Die geloofwaardigheid bereik je en kun je versterken door te zorgen voor aanbevelingen op je LinkedIn profiel.

En ook al zijn aanbevelingen niet meer verplicht om je profiel op 100% te krijgen, ze zijn heel waardevol.

Vooral als bevestiging van je kwaliteiten.

 

Aanbevelingen kun je spontaan krijgen. Maar je kunt er ook gericht om vragen.

In mijn artikel geef ik je daarvoor een aantal tips.

 

Hoe je vraagt om aanbevelingen op LinkedIn

 

Kies weloverwogen wie je wilt vragen om voor jou een aanbeveling te schrijven

 

Maak strategische keuzes.

Ga niet willekeurig contacten benaderen met het verzoek om een aanbeveling voor je te schrijven.

Laat je werkervaring eens de revue passeren en maak een lijst van mensen die getuige zijn geweest van hoe jij je werk hebt gedaan.

Daarbij is het mooi als je personen eruit kunt lichten die enige bekendheid hebben, een zekere autoriteit zijn in jouw vakgebied of werkveld, of werken bij gerenommeerde organisaties.

Zorg dat je voor elke relevante functie die je hebt uitgeoefend een persoon hebt, die je kunt vragen om een aanbeveling.

En het is helemaal mooi als die persoon meer senior is dan jij bent.

 

 

Vraag eerst via e-mail of iemand een aanbeveling voor je wil schrijven

 

Ook al kun je in LinkedIn direct om een aanbeveling vragen.

 

E-mails van LinkedIn blijven mogelijk makkelijker ongelezen staan dan e-mails die je verstuurt vanuit je persoonlijke e-mailadres.

Hoe dat werkt, merk ik bij mezelf. Zeker als je veel e-mails krijgt via LinkedIn.

Het is dan heel makkelijk om ze alvast uit je e-mailbox te verwijderen, want ze staan toch nog in je inbox op LinkedIn.

Met als resultaat dat ze uit het zicht verdwijnen en dat je mogelijk vergeet om ze te beantwoorden. Tenminste op korte termijn.

Alleen al om die reden, is het goed om eerst een e-mailtje te sturen naar je contact. Met de vraag of het oké is dat je een verzoek stuurt om een aanbeveling voor je te schrijven.

 

Ook tactisch is het slim om iemand eerst te vragen of je een verzoek om een aanbeveling mag sturen.

Heeft iemand je naar aanleiding van jouw persoonlijke e-mail al een toezegging gedaan, dan weet je dat hij ook echt die aanbeveling gaat schrijven. Als jij daarvoor via LinkedIn de uitnodiging stuurt.

 

Bovendien heb je dan de gelegenheid om de aanbeveling een beetje te sturen in de richting die jij wenst.

Zo bood een referentievrager me zelfs aan om een voorzet te schrijven. Op basis van wat ik spontaan in een e-mail aan haar had teruggekoppeld over mijn ervaring met haar dienstverlening.

Ik heb haar voorzet later nog wel aangepast. Maar ik merkte dat haar voorzet me hielp om op korte termijn de aanbeveling naar mijn hand te zetten en te versturen.

 

 

Wees specifiek als je vraagt om aanbevelingen

 

Aanbevelingen waarin in zijn algemeenheid iets over jou wordt gezegd, zijn niet zo waardevol.

Bijvoorbeeld dat je een vriendelijk mens bent of een harde werker.

 

Aanbevelingen zijn het best als ze specifiek zijn.

Help de gever om een kwalitatief goede aanbeveling te schrijven. Reik iets specifieks aan om jou aan te bevelen.

Breng daarvoor eerst voor jezelf je grootste prestaties in kaart of de prestaties die je in de schijnwerpers wilt zetten. Houd daarbij het werk voor ogen, waarvoor jij gevonden wilt worden op LinkedIn.

Vertel de gever van de aanbeveling gerust hoe hij jou het beste kan helpen met de aanbeveling. Bijvoorbeeld door bepaalde persoonskenmerken of attitudeaspecten in de schijnwerpers te zetten.

En refereer gerust aan specifieke projecten of taken waar je op de een of andere manier samen in of aan hebt gewerkt.

 

 

Geef aanbevelingen voordat je er om vraagt

 

Identificeer personen voor wie jij een aanbeveling kunt schrijven en doe dat proactief.

Sommigen zullen dan als vanzelf een aanbeveling voor jou schrijven.

Maar pas op, daar zit ook een risico aan.

Er gaat bij mij al gauw een rood lampje branden als ik zie dat over en weer een aanbeveling wordt gegeven. Dat voelt dan als doorgestoken kaart en komt niet sterk over.

Voorkom dat, door er een paar maanden overheen te laten gaan.

En krijg jij spontaan een aanbeveling? Vraag dan of de gever het op prijs stelt als je over enige tijd voor hem of voor haar ook een aanbeveling schrijft. En of hij of zij misschien nog specifieke informatie erin wil hebben.

 

 

Vraag tijdig om een aanbeveling

 

Het is het best om ernaar te vragen als je nog werkzaam bent bij de organisatie waarvan je een aanbeveling vraagt, of snel na vertrek.

Je verzoek zal enthousiaster worden ontvangen als je nog vers in het geheugen bent bij de persoon van wie je de aanbeveling wilt.

En reageert de bewuste persoon niet gelijk, pak het niet persoonlijk op. Hij kan het druk hebben. Of je verzoek kan om een andere reden zijn blijven liggen.

Herhaal je verzoek nog een keer.

Misschien is het dan verstandig om er gelijk een belletje achteraan te doen. Om er zeker van te zijn dat je verzoek gehoord is.

 

 

Je LinkedIn aanbevelingen kunnen doorslaggevend zijn

 

Zij kunnen een potentiële werkgever net die informatie geven die hij nodig heeft om te besluiten of die jou gaat benaderen.

Maak strategische keuzes met betrekking tot wie je vraagt om aanbevelingen.

Vraag je ideale verwijzers. Geef ze handreikingen zodat ze iets wezenlijks kunnen zeggen dat jouw merk versterkt.

Op die manier bouw je een lijst van aanbevelingen op, waarmee jij je voordeel kunt doen.

 

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met betrekking tot het vragen om en geven van aanbevelingen op LinkedIn.

Ik vind het leuk als je ze wilt delen.

 

 

 

Tien tips die je helpen om de vaart erin te houden en te blijven vertrouwen op jezelf, ook al duurt het werk-vind-proces langer dan je dacht

 

Sta je aan het begin van je werk-vind-proces, dan ligt voor je gevoel een wereld aan mogelijkheden voor je open.

Dat is ook zo.

Helaas heb je soms een lange adem nodig om die mogelijkheden echt te pakken. Zeker als je traditioneel solliciteert.

De kans is dan heel groot dat je een aantal keren wordt afgewezen.

Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Mogelijk wordt je gevoel van eigenwaarde flink onder druk gezet. Het is dan de kunst om positief en gemotiveerd te blijven en door te zetten.

Baanverwerving kost over het algemeen tijd. Je werk-vind-proces kan weken, zelfs maanden duren. Dat hangt ook af van het vakgebied en het werkveld waarin je iets zoekt. En van het niveau waarop je binnen wilt komen.

Het werk-vind-proces kost zoveel tijd als het kost. Helaas kun je niet met een toverstokje zwaaien en zo zorgen dat het ideale werk voor jou voor het grijpen ligt. Hoe graag je dat ook zou willen.

 

In mijn artikel geef ik je tien tips die je helpen om de vaart erin te houden en te blijven vertrouwen op jezelf, ook al duurt het werk-vind-proces langer dan je dacht.

 

Hoe je positief en gemotiveerd blijft in je werk-vind-proces

 

1.  Formuleer doelen voor je werk-vind-proces

 

Zie je werk-vind-proces als een project met SMART doelen.

Bepaal voor jezelf hoeveel uur per week je wilt focussen op je werk-vind-proces. En hoeveel uur per dag en welke dagen van de week.

Hoeveel uren wil je besteden aan specifieke taken als afgeleide van de doelen, die je voor jezelf hebt geformuleerd?

Je wilt bijvoorbeeld 10 uur per week besteden aan netwerken. En met vijf mensen contact hebben.

Op die manier helpen wekelijkse taken en doelen je om gefocust te blijven en de vaart erin te houden.

 

 

2.  Zie werk maken van werk als jouw fulltime baan

 

Werken aan werk is ook werken.

Voordat je begint aan je dag, fris je zelf op alsof je naar je werk gaat.

Zorg voor routine met betrekking tot werk maken van werk. Start bijvoorbeeld met je e-mail. Ga mensen bellen. Zoek dan naar passende vacatures. Besteed de middag, al dan niet met lunch, aan netwerken met anderen. En doe je onderzoek naar waar mensen zoals jij nodig zijn. En waar dus kansen liggen voor jou.

 

 

3.  Kijk nog eens kritisch naar je cv en je LinkedIn profiel

 

Heb je al een poos je cv niet geüpdatet of levert het niet het resultaat op dat je had gewenst, stel het dan bij. 

Hetzelfde geldt voor je LinkedIn profiel.

Als je dat doet, dan heb je sterkere tools in handen voor je werk-vind-proces. Een goed cv en een goed profiel op LinkedIn geven je bovendien meer zelfvertrouwen.

 

 

4.  Ga netwerken

Sluit je aan bij netwerkclubs voor werkzoekenden.

JobOn is een heel bekende.

Daarnaast zijn er ook netwerken voor baanzoekers in specifieke leeftijdscategorieën en regionaal georiënteerde netwerken.

 

Naast participeren in netwerkclubs voor baanzoekers, is netwerken in het algemeen dé manier om aan een mooie baan te komen.

Die manier is effectiever dan reageren op vacatures of je afhankelijk opstellen van recruiters.

Bovendien helpt netwerken je om gemotiveerd te blijven. Als jij het gesprek aangaat met mensen uit het werkveld waarin jij graag wilt werken, dan voelt dat al als komen in de richting van je doel. Vooral omdat je door te netwerken daar al contacten krijgt.

 

 

5.  Doe iets naast werk maken van werk

 

Zeker als je je werk-vind-proces als taai ervaart.

Ga er iets naast doen, zodat je je vaardigheden op peil houdt. Of juist nieuwe vaardigheden leert, die je helpen in de richting van je doel.

Ga vrijwilligerswerk doen. Neem een parttime baan of volg een opleiding of een cursus.

Het kan je een duwtje in de rug geven of inspireren om gemotiveerd te blijven. Bovendien kun je dat werk, of die activiteit op je cv zetten. Zo voorkom je dat je een gat krijgt in je cv.

En beloon jezelf door van tijd tot tijd iets leuks ter ontspanning te doen.

 

 

6.  Voorkom klagen, mopperen, je negatief uitlaten over je werk-vind-proces

 

Laat je bijvoorbeeld niet denigrerend uit over een vroegere werkgever of collega.

Of geef niet iemand anders de schuld van het feit dat jij nu zonder werk zit. Ook al ben je op een vervelende manier weggegaan bij je laatste werkgever.

Neem je verantwoordelijkheid voor je acties en interacties en laat je opbouwend uit in plaats van iets af te breken.

 

 

7.  Vat niet alles persoonlijk op

 

Realiseer je dat je bij traditioneel solliciteren een van de honderd of misschien nog meer sollicitanten kunt zijn.

Vat het dan ook niet persoonlijk op, als je niet uitgenodigd wordt voor een gesprek of de baan niet krijgt. Afgewezen worden wil dus niet zeggen dat er met jou iets mis is.

Misschien heb je pech en is er iemand met net iets betere kwalificaties dan jij. Of is er iemand met wie men een betere klick heeft dan met jou.

 

 

8.  Pas op met het maken van je eigen interpretaties

 

Denk niet dat je alles weet over wat er achter de schermen gebeurt.

Ga daarover niet speculeren. Maak ook niet je eigen interpretaties. Misschien heb je het helemaal mis en maak je je onterecht zorgen. Of koester je valse hoop.

Laat het los.

 

 

9.  Weet waar je mee bezig bent en stel indien nodig bij

 

Werk je gestaag aan het verwerven van een baan? Volg je je leads op tijd op? Netwerk je en ontmoet je mensen die een goede connectie voor je kunnen zijn?

Of is het nodig om je plannen bij te stellen?

 

 

10.  Zorg dat je iemand hebt die je op het goede spoor houdt

 

Nog mooier is het, als je iemand hebt aan wie je verantwoording moet afleggen.

Dat kan een werkvindmaatje zijn, maar ook een loopbaancoach.

Het moet in elk geval iemand zijn die jou ook gemotiveerd houdt. En die jou op moeilijke momenten net even dat steuntje in de rug geeft of dat duwtje, zodat jij weer door kunt pakken.

Dat geeft jou de kracht om positief en gemotiveerd te blijven in jouw werk-vind-proces. Zodat jij het werk kunt realiseren dat jij voor ogen hebt.

 

 

 

Kun jij wel wat ondersteuning bij de baanverwerving gebruiken?

Lees mijn aanbod ‘Succesvol je ideale baan realiseren en neem contact met me op.

 

 

 

 

Wat je als baanzoeker kunt leren van een onderzoek naar trends, ontwikkelingen en effectiviteit van wervingskanalen

 

Of online netwerken je aanspreekt of niet, je kunt niet meer zonder. Tenminste, als je fijn werk wilt vinden of gevonden wilt worden voor fijn werk.

Vooral LinkedIn is een belangrijk instrument om aan een mooie baan te komen.

Wist je dat 81% van de wervingsprofessionals LinkedIn noemt als belangrijkste wervingskanaal?

Dat LinkedIn volgens wervingsprofessionals steeds effectiever wordt om goede mensen te werven? En dat 49% van de wervingsprofessionals aangeeft dat de effectiviteit van de niet betaalde versie van LinkedIn hoog tot zeer hoog is? En dat dit percentage voor de betaalde versie zelfs 64% is?

Dat blijkt uit het rapport ‘De stand van werven 2021’.

En wist je dat LinkedIn, Social Media en referral recruitment (via-via werven) horen tot de top-4 van belangrijke wervingskanalen van 2021? Dat het belang van LinkedIn ten opzichte van 2019 met 7% is toegenomen en het belang van Social Media met 9%?

Overigens is het belang van referral recruitment iets afgenomen, met 4%. Die afname heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met Corona waardoor er minder contactmogelijkheden waren dan in 2019.

Wil je fijn werk vinden en gevonden worden voor fijn werk, dan kun je echt niet meer zonder online netwerken. Vooral het aangaan van LinkedIn connecties is daarbij belangrijk.

In mijn artikel lees je meer over het waarom.

Waarom LinkedIn connecties waardevol zijn om aan een mooie baan te komen

 

Hoe je LinkedIn connecties je hoger doen scoren in de zoekresultaten

 

Ook al kun je bij het aangaan van LinkedIn connecties lang niet altijd op voorhand inschatten of het contact voor jou van betekenis kan zijn.

 

Het is goed om je te realiseren, dat als iemand kandidaten zoekt voor een functie, hij steeds meer gaat zoeken op LinkedIn. Of hij nu recruiter is of niet.

Zo mailde een van de deelnemers aan mijn training mij laatst:

“Vandaag had ik een netwerkgesprek met iemand van……..

Deze retailmanager gaf aan dat hij alleen maar zocht via Linkedin. Hij zoekt op uitdaging en bedrijfsleider en kijkt dan wat er uit komt. Iedereen die hem enigszins van pas komt gaat hij linken.”

Dat linken doet deze retailmanager welbewust.

 

Zoekt iemand geschikte kandidaten voor een functie op LinkedIn, dan levert dat een overzicht op van zoekresultaten.

Op de eerste pagina (‘s) krijgt hij dan de resultaten van diegenen die goed matchen op de zoekcriteria.

Maar niet alleen dat.

Op de eerste pagina (‘s) verschijnen in de eerste plaats de personen die hij al kent (eerstegraads connecties). Vervolgens de kandidaten die voldoen aan de zoekcriteria en die zijn netwerk kent (tweedegraads connecties).

Het is de moeite waard om dat zelf eens uit te proberen en te zoeken op de naam van de functie die je ambieert en aanvullende criteria.

Het kan verrassend zijn, wie er dan boven komen drijven. Bovendien kun je dan zelf ervaren hoe de LinkedIn zoekmachine werkt.

 

Wil jij dus hoog scoren in zoekresultaten op LinkedIn?

Zorg dat je veel relevante LinkedIn connecties hebt.

Des te groter is de kans dat je hoog scoort in de zoekresultaten. Zodat je vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

 

Hoog scoren in de zoekresultaten heeft overigens beslist niet alleen te maken met je LinkedIn connecties.

In de eerste plaats moet je scoren op de zoekcriteria. Zorg dus dat je de zoekwoorden heel scherp in beeld hebt, die cruciaal zijn voor het werk dat jij wilt doen. En zorg ervoor dat die een paar keer terugkomen in je profiel.

Wil je gevonden worden door zoekmachines, dan is het bijvoorbeeld zaak om de beste trefwoorden te vinden voor je LinkedIn profiel. Dat speuren naar de juiste trefwoorden vraagt aandacht en tijd, maar het is een investering die zich ruimschoots terugverdient.

Met regelmaat komt het voor, dat mijn coachklanten via LinkedIn benaderd worden voor een baan, ook al blijkt uit hun profiel niet, dat ze op zoek zijn naar ander werk.

 

 

Hoe jouw LinkedIn connecties van betekenis zijn als er via-via geworven wordt

 

Referral recruitment, via-via werven is nog steeds een belangrijk wervingskanaal. Ook al heeft het door Corona iets aan belang ingeboet.

Dat blijkt uit het rapport ‘De stand van werven 2021’.

De ondanks Corona hoge plaats van referral recruitment op de lijst van belangrijke wervingskanalen heeft waarschijnlijk te maken met de toename van vacatures bij werkgevers in het algemeen. En de toenemende schaarste bij moeilijk invulbare vacatures in het bijzonder.

 

Bovendien heeft referral recruitment voor een werkgever veel voordelen ten opzichte van andere wervingskanalen.

Zo blijkt dat medewerkers die geworven zijn via referral recruitment productiever zijn dan werknemers die geworven zijn op de traditionele manier.

Ook blijkt dat ze over het algemeen langer blijven. En dat zelfs degene die hen aanbevolen heeft, langer blijft. Mogelijk omdat die nu kan samenwerken met iemand waarmee het voor hem goed samenwerken is.

Verder is referral recruitment voor een werkgever goedkoper dan andere manieren van werven en levert het de juiste kandidaten op, in de kortst mogelijke tijd. De zittende medewerkers doen namelijk al een voorselectie.

 

Zorg dus dat je relevante LinkedIn connecties hebt, zodat men je vindt en naar jou kan verwijzen voor mooi werk.

 

 

Hoe de kwaliteit van jouw LinkedIn connecties zijn uitstraling heeft naar jou

 

Steeds vaker zegt men dat je niet krampachtig hoeft te doen over wie je wel of niet toelaat tot je LinkedIn connecties.

Deels is dat zeker waar. LinkedIn is een zakelijk netwerk dat professionals kunnen gebruiken om hun organisatie- en loopbaandoelen te realiseren.

Het is echter goed om je er bewust van te zijn, dat de kwaliteit van jouw LinkedIn connecties ook zijn uitstraling heeft naar jou.

Dat kan positief, maar ook negatief werken.

Het is in elk geval aan te raden om geen personen toe te voegen aan je LinkedIn connecties die je niet vertrouwt of mensen waarmee je niet geassocieerd wilt worden. Ook geen mensen die LinkedIn alleen gebruiken als reclame- en verkoopkanaal.

Verder accepteer je gewoon iedereen die je ‘in real life’ ook kent of die een persoonlijke uitnodiging schrijft waarom hij of zij met jou wil connecten.

 

 

Kortom, het is zeker de moeite waard om te investeren in LinkedIn connecties.

LinkedIn connecties zijn heel waardevol om aan een mooie baan te komen.

Niet alleen is LinkedIn het belangrijkste wervingskanaal. Je LinkedIn connecties zijn ook zeer zeker van betekenis zijn als er via-via geworven wordt. En de kwaliteit van jouw LinkedIn connecties heeft niet zelden ook zijn uitstraling naar jou.

 

 

Vind je het moeilijk om je te profileren op LinkedIn?

Ook omdat je het fundament mist. Bijvoorbeeld niet weet waar je met name goed in bent en voor welke problemen van werkgevers jij de oplossing bent?

Schrijf je dan in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd (echt gegarandeerd), stáát dat fundament na de training.

 

 

 

 

Hoe je door het aanleren van een aantal gewoontes je kans op succes aanmerkelijk vergoot

 

Wil je in 2023 écht een andere baan?

Een baan waarin je meer voldoening ervaart van je werk? Een baan waarin je jouw kwaliteiten écht kunt benutten? Waarin je salaris recht doet aan de bijdrage die je levert?

Of een baan dichter bij huis? In een omgeving die optimaal bij je past?

 

Die baan komt meestal niet vanzelf. Je zult eraan moeten werken om die baan te bemachtigen of zelf te creëren.

Maar het kan, absoluut. Zeker als je je een paar nieuwe gewoontes eigen maakt.

Wil je weten welke dat zijn? Lees het in mijn artikel.

 

 

Maak je nieuwe gewoontes eigen en maak van 2017 jouw jaar

 

1.   Stop met reactief gedrag

 

Wees proactief. Word eigenaar van je eigen loopbaan.

Wacht bijvoorbeeld niet tot jouw manager je promotie of een mooie nieuwe functie aanbiedt. Wacht niet af of een recruiter mooie opties voor je heeft. En wacht niet af of een werkgever reageert op een open sollicitatie.

Met steeds maar even afwachten boek je geen resultaten. Met zelf actie ondernemen wel.

 

 

2.   Beperk je niet langer tot het bekende en vertrouwde

 

Een nieuwe proactieve benadering betekent dat je uit je comfortzone moet stappen.

Vaak betekent dat ook dat je jezelf in de kijker moet durven zetten. Dat je jezelf zichtbaar maakt met je ambities. Bijvoorbeeld op LinkedIn.

 

Laat jezelf niet tegenhouden door angst. Bijvoorbeeld omdat je bang bent wat mensen over je denken als je op LinkedIn kenbaar maakt wat voor werk je wilt doen en je in je samenvatting jezelf profileert met je kwaliteiten.

En laat je niet tegenhouden door angst om onderuit te gaan. Ga uitdagingen aan, ook al vind je het spannend. Durf te falen op je werk.

 

Realiseer je dat niets zal veranderen als jij alles bij het bekende en het vertrouwde laat. En dus niets doet om verandering in gang te zetten.

 

 

3.   Begin met jezelf dagelijks uit te dagen

 

Verleg je grenzen.

Bijvoorbeeld door een project op je te nemen dat je best wel spannend vindt. Of een vreemde aan te spreken op een netwerkbijeenkomst.

Dan kun je groeien als professional, vertrouwen krijgen in jezelf, veerkracht en bestendigheid tegen werkstress ontwikkelen.

 

 

4.   Omring je met mensen die je ondersteunen

 

Het ervaren van positieve ondersteuning in je omgeving is deel van je succes.

Maak er in 2023 een gewoonte van om je te omringen met succesvolle positieve beïnvloeders die je stimuleren om je doelen te bereiken.

Omring je met nieuwe carrière-vrienden, die je inspireren om voort te blijven gaan. En onderhoud met zorg de relaties met de personen die er altijd al voor je geweest zijn.

 

 

5.   Stop met klagen en zet een verandering in gang

 

Ongeacht wie je bent of wat je situatie is, er is altijd wel iets dat je ervan kan weerhouden om je doelen te realiseren.

Ben je helemaal niet happy met je werk? Maak werk van ander werk.

Lukt het niet om een andere baan te bemachtigen? Doe het dan eens anders. Want als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Wijzig je strategie. Of roep de hulp in van een ervaren loopbaancoach.

Krijg je geen promotiekansen? Vraag je af hoe dat komt.

 

Klagen over je situatie verandert je situatie niet. Klagen zorgt er vooral voor, dat je in een negatieve vicieuze cirkel van frustratie belandt. Een negatieve cirkel, die je maar moeilijk kunt doorbreken.

 

 

6.   Begin met wat voorhanden is

 

Iedere situatie is verschillend. Ook ieders mogelijkheden.

Cruciaal is de wens om de situatie zoals die is, te veranderen. Die wens, die drijfveer is in veel gevallen ook wat je écht nodig hebt om te krijgen wat je wilt.

Ontbreekt die wens, dan kun je succes wel vergeten.

 

Laat naast de cruciale wens je gedachten gaan over wat je ter beschikking hebt en wat je in je voordeel kunt gebruiken.

Kun je je bijvoorbeeld geen professionele loopbaanbegeleiding veroorloven? Vind een alternatief.

Volg bijvoorbeeld gratis webinars of meld je aan als abonnee van mijn e-zine en ontvang wekelijks tips en tools om je loopbaan vaart te geven.

Word lid van een netwerk van werkzoekenden, bijvoorbeeld Jobon Of zoek een werk-vind-maatje, die jou kan ondersteunen en inspireren in je werk-vind-proces.

 

 

7.   Begin met jezelf toe te staan succesvol te zijn

 

Je hebt maar één leven en dat is nu.

Verdoe je tijd niet met je ongelukkig voelen of ontevreden zijn met het werk dat je doet. Maak nu werk van het krijgen van werk dat optimaal bij je past.

Stop met sorry zeggen tegen jezelf. Met de juiste attitude, tools en ondersteuning of begeleiding kun je realiseren wat je voor ogen hebt.

 

 

Kortom

 

Maak je deze zeven nieuwe gewoontes eigen.

Begin er vandaag nog mee.

Maak er écht nieuwe gewoontes van. Laat het niet zomaar ideeën blijven, die gemakkelijk weer in de vergetelheid raken en vervliegen.

 

Wacht niet af wat 2023 jou gaat brengen.

Maak je genoemde zeven nieuwe gewoontes eigen en maak van 2023 jouw jaar.

 

 

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het in je leven brengen van die nieuwe gewoontes?

Laat het me horen.

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Samen onderzoeken we dan wat jij nodig hebt, om jouw doelen te realiseren.

 

 

 

 

Zeven tips om jouw LinkedIn profiel zo aan te passen, dat het je helpt om succesvol een loopbaanswitch te maken

 

Als je met een auto van richting wilt veranderen zet je je richtingaanwijzer aan, dan zien de andere weggebruikers wat je van plan bent. Soms vinden mensen het eng om van (rij)baan te veranderen en blijven ze maar doorrijden op dezelfde baan.

Wil je een loopbaanswitch maken, dan is het eigenlijk niet anders.

Zoals je in druk verkeer een signaal af geeft als je van richting wilt veranderen en tijdig voorsorteert om een afslag te nemen, zo doe je dat ook als je succesvol een loopbaanswitch wilt maken.

In mijn vorige artikel ‘Hoe je succesvol een loopbaanswitch kunt maken’ heb je kunnen lezen hoe LinkedIn daarbij voor jou van betekenis kan zijn.

Maar hoe pas je jouw LinkedIn profiel aan, zodat het je helpt om succesvol die loopbaanswitch te maken?

 

Hoe je jouw LinkedIn profiel optimaliseert voor een loopbaanswitch

 

Het is best spannend om op je LinkedIn profiel openbaar te maken dat je een andere richting in wilt slaan

 

Openbaar maken dat je een loopbaanswitch wilt, is nog iets heel anders dan dat met anderen delen in kleine kring.

Soms zijn mijn coachklanten in eerste instantie enigszins terughoudend om hun loopbaanwens openbaar te maken. Bijvoorbeeld op hun LinkedIn profiel.

Angst speelt daarbij een rol. Bijvoorbeeld angst om de huidige baan te verliezen. Want wat zal mijn leidinggevende of wat zullen mijn collega’s wel niet denken als ze op LinkedIn lezen dat ik me aan het oriënteren ben naar een volgende stap in mijn loopbaan?

LinkedIn helpt je hierbij een beetje. Je kunt je instellingen zo aanpassen dat voor recruiters wel zichtbaar is dat je beschikbaar bent voor een nieuwe uitdaging, terwijl je dat niet openbaar hoeft te maken. Sommigen kiezen dan ook voor deze veilige weg. Jij misschien ook wel.

Maar wil je een loopbaanswitch maken, dan gaat deze mogelijkheid jou niet echt helpen. Want heb je jouw LinkedIn profiel niet toegespitst op de loopbaanswitch die je wilt maken, dan word je gevonden voor werk in de lijn van wat je tot nu toe hebt gedaan. En dat is niet waarnaar je op zoek bent.

 

Treed met je wensen naar buiten, als de tijd daar rijp voor is

 

Zorg dat je een helder beeld kunt schetsen van wat je wilt bereiken. Want als je jouw doel goed weet te visualiseren, dan bevorder je jouw kansen op succes.

Vervolgens is het cruciaal dat je er zelf in gelooft dat het je gaat lukken om dat doel te bereiken. Er zelf in geloven is een noodzakelijke voorwaarde om met je wensen door je omgeving serieus genomen te worden.

Dus zorg voor een goede timing. Kom pas met je wensen naar buiten als het vertrouwen in je eigen kansen sterk genoeg is om eventuele kritiek van je omgeving positief te kunnen verwerken.

En wellicht ook pas, nadat je in kleine kring jouw wensen kenbaar hebt gemaakt. En bijvoorbeeld jouw leidinggevende en jouw directe collega’s op de hoogte zijn van jouw wensen.

Tips hoe je jouw LinkedIn profiel optimaliseert voor een loopbaanswitch

 

Zeven tips om jouw LinkedIn profiel aan te passen, zodat het je helpt om succesvol een loopbaanswitch te maken:

 

1. Zet in je kopregel de functienamen die gangbaar zijn voor het werk dat jij wilt doen.

In een vorig artikel kun je nog eens nalezen hoe je de beste trefwoorden vindt voor je LinkedIn profiel.

 

2. Geef in jouw samenvatting aan, dat je je aan het oriënteren bent in het kader van een nieuwe loopbaanstap.

En beschrijf hoe het werk eruitziet dat je wilt doen.

In mijn loopbaantrajecten kom je tot een antwoord op de vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Waar wil ik dat?’ en ‘Wat is verder daarbij voor mij belangrijk’?

Met name het antwoord op de eerste twee vragen is belangrijk om op te nemen in jouw samenvatting op je LinkedIn profiel.

Dan krijgt de bezoeker van jouw profiel een helder beeld van de richting die jij uit wilt gaan. En kan die je tippen als hij iets ziet of hoort, dat past in het door jou geschetste profiel van jouw ideale werk.

En zorg dat ook in je samenvatting de trefwoorden terugkomen waarop jij gevonden wilt worden. Wat dat betreft is enige kennis van SEO echt noodzakelijk om gevonden te worden voor fijn werk.

 

3. Schrijf jouw werkervaring toe naar de functie die je beoogt.

Licht bij jouw werkervaring met name die ervaring eruit, die aansluit bij de competenties en de ervaring die gevraagd worden in het werk dat jij wilt doen.

Maak aannemelijk dat je de gevraagde competenties bezit, ook al heb je die nog niet toegepast in het beoogde werkveld en/of vakgebied.

 

Met jouw LinkedIn profiel is het eigenlijk niet anders dan met jouw cv. Ook jouw cv spits je steeds toe op de functie die je beoogt.

 

En verder:

 

4. Licht bij jouw opleidingen die opleidingen, trainingen en cursussen eruit, die relevant zijn voor het werk dat je wilt doen.

Heb je bijvoorbeeld ruim twintig jaar bij een bank gewerkt en wil je nu een loopbaanswitch maken, ga dan niet alle gevolgde financiële opleidingen breed uitmeten.

Leg afhankelijk van de functie die je beoogt, bijvoorbeeld het accent op de door jou gevolgde bachelor Management en de opleiding met betrekking tot inspirerend, verbindend en slim leidinggeven.

 

5. Kies bij de vaardigheden, die vaardigheden die jij met het oog op jouw loopbaanswitch in de kijker wilt zetten.

En zorg voor onderschrijvingen.

 

6. Ga bedrijven volgen die voor jou interessant zijn in het kader van jouw loopbaanswitch.

Want die bedrijven zijn ook zichtbaar op jouw LinkedIn profiel. Niet voor niets onder de kop ‘interesses’. Maak dus jouw interesses zichtbaar.

 

7. Zorg voor aanbevelingen, toegeschreven naar het werk dat jij wilt doen.

Kun je daarvoor nog wat tips gebruiken?

Lees daarvoor mijn artikel over hoe je gericht kunt vragen om aanbevelingen op LinkedIn.

 

 

Tot slot

 

Voor mij is het steeds weer een mijlpaal, als een coachklant overtuigend met zijn loopbaanwensen naar buiten durft te treden. Bijvoorbeeld op zijn LinkedIn profiel.

Yes!

Een cruciale stap in het realiseren van het ideale werk is dan gezet.

Een heel traject is er vaak aan voorafgegaan. In dat traject is gebouwd aan een stevig fundament; een van de voorwaarden om je wens met betrekking tot het maken van een loopbaanswitch te vervullen.

 

Mis je zo’n fundament?

Neem gerust contact met me op. Samen bekijken we dan, wat jij nodig hebt om succesvol jouw loopbaanswitch te maken.

 

 

©foto: Twin Design / Shutterstock.com

 

 

 

 

Tips hoe je komkommertijd optimaal benut voor de verwerving van een baan

 

Het is weer komkommertijd. Ook op de arbeidsmarkt.

Misschien heb jij dat ook al gemerkt. Over het algemeen zijn er minder vacatures. En lopende procedures worden bij voorkeur voor de vakantiemaanden afgerond.

Toch zijn de maanden juli en augustus prima maanden om werk te maken van ander werk.

Enerzijds omdat het uitstekende maanden zijn om het nodige voorwerk te doen, zodat je in september full speed en goed voorbereid werk kunt maken van ander werk.

Anderzijds is de komkommertijd bij uitstek geschikt om contacten te leggen en gesprekken aan te gaan. Juist omdat het op het werk rustiger is.

Wil je de komkommertijd optimaal benutten? In mijn artikel geef ik je een aantal tips.

 

 

Komkommertijd; ook voor baanverwerving een slappe tijd

 

Wist je dat komkommertijd echt iets te maken heeft met komkommers?

Dat komkommertijd de maand augustus is, de maand waarin er veel komkommers zijn? Maar ook de maand waarin weinig zaken worden gedaan? Er ook weinig nieuws te melden is, omdat politici en veel anderen op vakantie zijn?

De maanden juli en augustus zijn over het algemeen ook rustige periodes met betrekking tot werk. Wat dat betreft is er dus ook weinig handel met betrekking tot werk in de maanden juli en augustus.

 

Maar weinig handel wil nog niet zeggen dat je de maanden juli en augustus voor de verwerving van een baan wel kunt vergeten.

Dat is echt niet het geval. Nu het wat rustiger is, kun je daar je voordeel mee doen.

Dat biedt jou de kans om je optimaal voor te bereiden, zodat je na de vakantieperiode je slag kunt slaan.

Waar andere baanzoekers na hun vakantie eerst nog op dreef moeten komen, ben jij dan helemaal op stoom. Optimaal voorbereid sta jij in de startblokken.

 

En mocht zich een passende vacature voordoen terwijl je niet op vakantie bent?

Het aantal gegadigden voor de vacature is dan vast kleiner. Dat vergroot jouw kans op de baan. Want hoe dan ook, traditioneel solliciteren blijft tot op zekere hoogte een lot uit een loterij. Hoe minder gegadigden, hoe groter jouw kans op succes.

 

Maak van komkommertijd geen slappe tijd

Tips om komkommertijd optimaal te benutten voor baanverwerving

 

Ook al noemt men de maanden juli en augustus komkommertijd, maak er geen slappe tijd van. Gebruik de komkommertijd om je voorwerk te doen voor de eigenlijke baanverwerving.

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Breng je kwaliteiten in kaart en verzamel bewijsmateriaal waaruit blijkt dat je die kwaliteiten daadwerkelijk hebt

Zodat je een tekst over jezelf hebt die je in iedere elevator pitch, netwerkgesprek of sollicitatiegesprek gebruikt, waardoor mensen direct geïnteresseerd in je zijn en een vervolgafspraak willen.

Vraag je daarbij ook af wat jou van andere professionals met dezelfde kwalificaties onderscheidt. Wat zijn jouw Unique Selling Points (USP’s)?

Zorg ook dat je concrete voorbeelden kunt noemen waaruit blijkt dat je de door jou genoemde kwalificaties daadwerkelijk bezit.

Die concrete voorbeelden komen je ook van pas, als je taken en verantwoordelijkheden in je cv wilt omzetten in prestaties.

 

2. Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk

Zodat je een heel helder antwoord hebt op de vraag “Naar wat voor werk ben je op zoek?”.

Daarmee kun je je profileren in gesprekken, maar bijvoorbeeld ook op LinkedIn. Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

 

3. Zorg voor een goed basis cv, dat je aan kunt passen al naar gelang het werk dat of de functie die je ambieert

Lees mijn tips voor een cv dat eruit springt er nog eens op na. En verdiep je in do’s en don’ts.

En wil je een loopbaanswitch maken? Werk dan aan een portfolio. Een portfolio aan de hand waarvan je kunt aantonen wat je te bieden hebt. In relatie tot het werk dat je wilt doen.

 

4. Zorg voor een goed profiel op LinkedIn

Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

Heb je nog behoefte aan een checklist? Die vind je hier.

 

5. Maak een lijst van voor jou interessante organisaties

Doe er je onderzoek naar. Om te beginnen op internet.

Bestudeer de website van die organisaties. Google ook eens op hun naam en lees wat er dan boven komt drijven.

Is je interesse dan nog meer gewekt of wil je nagaan of jouw indruk van een organisatie klopt?

Speur dan eens op LinkedIn. Welke connecties heb je in de eerste of in de tweede graad, die de voor jou interessante organisatie kennen?

 

6. Leg contacten en ga gesprekken aan

De maanden juli en augustus zijn over het algemeen rustiger maanden in bedrijven.

Dat betekent mogelijk ook meer ruimte voor het voeren van gesprekken. Of zelfs een dag meelopen met iemand die het werk doet dat jij graag wilt doen.

 

7. Als het je aanspreekt, maak je persoonlijke website voor je personal branding

Laat je inspireren door bijvoorbeeld het magazine van Debbie Veeke.

 

8. In zijn algemeenheid, ga gesprekken aan met mensen

Waar dat dan voor jou ook is: op de sportschool, de buurtbarbecue, een verjaardagsfeest, een zomerfestival, een housewarming, een afscheidsborrel, of wat dan ook.

Verstop je niet achter je computer, maar trek er op uit. Ga mensen ontmoeten. Ga gesprekken aan. Dwing jezelf om nieuwsgierig te worden. Zoek aanknopingspunten. Luister goed naar de ander en stel veel open vragen. Vraag door op de dingen die ze vertellen.

Ben ontvankelijk voor onverwachte mogelijkheden.

 

9. Breid je netwerk uit

LinkedIn is daarvoor een heel handig instrument.

Voor zover je dat nog niet hebt gedaan, loop de connecties van je connecties na.

Kijk wie jij daarvan kent. Stuur verzoekjes om te linken. Stuur na het linken een e-mailtje en nodig de ander uit voor een kopje koffie of anderszins.

Zie je interessante connecties, maar ken je die connectie zelf niet? Vraag jouw connectie of die een bruggetje wil maken en jou wil introduceren.

En wil je linken met vakgenoten, maar ken je hen niet en heb je ook geen connectie die voor jou een bruggetje kan maken? Lees dan hier hoe je vakcollega’s kunt uitnodigen die je nog niet kent.

 

 

 

Kun je bij bovenstaande punten wel wat hulp gebruiken?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

 

Een Personal Branding Statement om je te profileren voor het werk dat jij wilt doen

 

Een grote fout die je als baanzoeker kunt maken, is je op de arbeidsmarkt profileren als generalist.

Op de huidige arbeidsmarkt is weinig vraag naar alleskunners. Steeds meer heeft men specialisten nodig.

Werkgevers zoeken professionals die een oplossing zijn voor een specifiek probleem of die een specifieke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Dat heeft consequenties voor jouw profilering. Niet alleen in gesprekken, maar bijvoorbeeld ook in jouw samenvatting op LinkedIn.

Hoe profileer je je, zodat een werkgever bereid is om jou in te huren, omdat die overtuigd is van de waarde die jij levert en dat jij dus de investering waard bent?

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Tips om je op de arbeidsmarkt overtuigend te profileren

 

Personal Branding als middel om je te profileren en een mooie baan te verwerven

 

Bij Personal Branding zie je jezelf als een merk.

Dat merk wil je in de markt zetten. Personal Branding heeft dus te maken met marketing.

Je kunt het bewust inzetten om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, zeker als je werk wilt maken van (ander) werk.

 

Het is daarbij belangrijk om je te onderscheiden van anderen en dit ook uit te dragen.

Jouw unieke kwaliteiten, jouw Unique Selling Points (USP’s) zorgen voor dit onderscheid. Zorg dus dat je die helder hebt.

Daarvoor is het nodig dat je jouw eigen kwaliteiten goed in beeld hebt en dat je er helder over kunt communiceren. En dat je bovendien goed je onderzoek hebt gedaan naar de kwaliteiten van jouw concurrenten op de arbeidsmarkt.

 

Je Personal Brand kun je managen, zodanig dat mensen van je zien wat jij wilt dat ze zien en over en van je horen, wat jij wilt dat ze horen.

Cruciaal is dan, dat je bij Personal Branding de koppeling maakt tussen wie jij bent, waar jij goed in bent, het werk dat jij graag wilt doen en wat werkgevers nodig hebben.

Want werkgevers zijn op zoek naar een oplossing van hun problemen.

Maar hoe profileer je je dan?

 

 

Je profileren met je specialiteit aan de hand van een Personal Branding statement

 

Zo’n statement heeft drie componenten:

  1. De problemen van werkgevers die jij graag oplost of de specifieke bijdrage die jij wilt leveren om de doelen van de organisatie te realiseren.
  2. Uiteenzetting hoe je dat dan doet en wat jou met name succesvol maakt in dat werk.
  3. Hoe je wilt groeien naar een volgend niveau in jouw loopbaan.

 

Jouw Personal Branding statement kun je formuleren in drie zinnen.

Zo nodig, lange zinnen.

Ik geef je een voorbeeld:

 

Ad1. De problemen die de professional graag oplost en de bijdrage die zij wil leveren aan de organisatiedoelen.

Ik ben op mijn plek als er in een bedrijf onvoldoende inzicht is in wat welke diensten/producten daadwerkelijk kosten, wat de impact is van bepaalde beslissingen en hoe je de verschillende scenario’s snel met elkaar kunt vergelijken.

 

Ad 2. Hoe zij dat dan doet en wat haar met name succesvol maakt.

Ik heb er veel lol in om de werkelijkheid zo goed mogelijk te vertalen naar een wiskundig model, waardoor er door middel van het model veel inzicht wordt verkregen in de kritische factoren en de impact van maatregelen op de bedrijfsvoering.

Daarbij ben ik door mijn inzicht in processen, mijn helicopterview, mijn analytisch vermogen en door het model en de werkelijkheid af te stemmen met de proceseigenaren en keyholders, in staat om de juiste variabelen uit de praktijk te identificeren.

 

Ad 3. Hoe zij wil groeien naar een volgend niveau in haar loopbaan

Graag ontwikkel ik me in de richting van consultant of verandermanager (change agent) en houd ik me bezig met het vormgeven van nieuwe processen en organisaties, gebaseerd op nieuwe technieken, inzichten, regelgeving, strategieën.

 

 

Jouw Personal Branding Statement als belangrijk onderdeel van je samenvatting op LinkedIn

 

Een sterk Personal Branding statement mag in je samenvatting op jouw LinkedIn profiel niet ontbreken.

Houd daarbij voor ogen dat je de samenvatting schrijft voor potentiële werkgevers, opdrachtgevers of selecteurs.

Je schrijft voor hen en brengt heel helder naar voren hoe je voor hen van betekenis kan zijn.

 

Een valkuil van Personal Branding is dat je vooral jezelf in de kijker zet.

Personal Branding is echt iets anders dan veel praten over jezelf. Sterker nog, veel praten over jezelf zal je Personal Branding eerder schaden dan dat het je goed doet.

 

 

Ten slotte

 

Zo’n Personal Branding Statement om je op de arbeidsmarkt te profileren met je specialiteit, schrijf je niet zomaar even.

Daar gaat het nodige werk aan vooraf.

Maar die investering verdien je snel terug als je jezelf gaat profileren op de arbeidsmarkt.

 

 

 

Kun je bij die profilering wel wat hulp gebruiken?

Schrijf je in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd heb je na de 3-daagse training de input om succesvol jouw Personal Branding Statement te schrijven.

 

 

 

 

Tips om in de vakantieperiode essentiële stappen te zetten in je werk-vind-proces

 

Nog één weekje te gaan en dan beginnen de schoolvakanties.

Dat is binnen organisaties goed te merken. Bij sommige bedrijven wordt er teruggeschakeld naar een lagere versnelling. Andere, bijvoorbeeld basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, gaan zelfs helemaal dicht.

De vakantieperiode is geen geschikte tijd om werk te maken van ander werk, wordt vaak gedacht.

Menige baanzoeker is dan ook geneigd om het werk-vind-proces tijdelijk in de wacht te zetten, om in september de draad weer op te pakken.

En moet je nog beginnen met je werk-vind-proces, dan heb je misschien de neiging om te wachten tot september en dan op te starten.

Maar wist je dat je juist de rustige vakantieperiode kunt gebruiken om werk te maken van ander werk? En dat je werk maken van werk in die periode helemaal niet on hold hoeft te zetten?

In mijn artikel geef ik je een aantal tips om de vakantietijd optimaal te benutten.

 

Hoe je de zomerperiode optimaal benut om werk te maken van ander werk

 

 

Tips om te zorgen dat je goed voorbereid bent om werk te maken van ander werk

 

De vakantieperiode is een ideale periode om ervoor te zorgen dat je arbeidsmarktklaar bent. Dat je het voorwerk gedaan hebt om succesvol de arbeidsmarkt te benaderen.

 

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Breng in kaart wat je op de arbeidsmarkt te bieden hebt

Wat zijn jouw kwaliteiten en waar ligt met name jouw expertise?

Zorg ook dat je voorbeelden kunt noemen waaruit dat blijkt. Jouw succesverhalen zijn immers het bewijs van wat jij te bieden hebt. Zorg dat je je succesverhalen paraat hebt.

 

2. Kom tot een omschrijving van het profiel van het voor jou ideale werk

Zodat je gericht op zoek kunt gaan naar het werk dat je wilt doen. En je daarmee kunt profileren in gesprekken en bijvoorbeeld ook op LinkedIn. Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

 

3. Update je cv en je LinkedIn profiel

De zomervakantieperiode is bij uitstek geschikt om te werken aan je cv. Zodat je een up-to-date cv voorhanden hebt.

In een goed cv staan niet alleen taken en verantwoordelijkheden. Daarin staan ook projecten waaraan jij een bijdrage hebt geleverd, met vermelding van resultaten die jij hebt bereikt.

Handreikingen voor het omzetten van taken en verantwoordelijkheden naar resultaten, vind je in een van mijn vorige artikelen.

 

En heb je eenmaal een goed basis cv, dan zet je dat met gemak om naar je LinkedIn profiel.

Het is goed om je daarbij te realiseren dat je cv maar door enkele mensen wordt bekeken, terwijl je LinkedIn profiel een veel groter bereik heeft.

Onderschat de kracht van LinkedIn niet.

Zo werd een van mijn oud-coachklanten (55 jaar oud) vorige week nog via LinkedIn benaderd voor een nieuwe baan. Per 1 september gaat hij bij zijn nieuwe werkgever beginnen.

 

 

Tips om je onderzoek te doen naar waar mensen zoals jij nodig zijn

 

De zomervakantieperiode is bij uitstek geschikt om contacten te leggen en te netwerken. Maak daar gebruik van.

 

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Bezoek netwerkbijeenkomsten en arrangeer zelf contacten

Vergeet bijvoorbeeld Time Out borrels niet, door netwerken vaak georganiseerd om een seizoen af te sluiten en de vakantie in te luiden.

Of de zomerborrels voor de thuisblijvers.

Organiseer ook zelf netwerkmogelijkheden. Leg contacten met oud-collega’s, maak een lunchafspraak of drink samen een biertje of glas wijn op een terras.

 

2. Breid je netwerk uit

Je eigen netwerk is een goede bron om je netwerk uit te breiden.

Vraag aan het eind van een netwerkgesprek naar tips, met wie je nog eens meer zou kunnen gaan praten. Zo bewerkstellig je een sneeuwbaleffect en kom je aan steeds meer waardevolle contacten.

 

Een super instrument om je netwerk uit te breiden is LinkedIn.

Maak een lijst van voor jou interessante organisaties en speur op LinkedIn welke connecties je daar hebt. Hetzij in de eerste graad, dan wel in de tweede.

In het geval van tweedegraads connecties, mail je connectie die ertussen zit of die voor jou een bruggetje wil maken.

 

En loop de connecties van de mensen met wie jij geconnect bent eens na. Wellicht brengt ook dat jou op ideeën om je netwerk uit te breiden.

 

3. Leg contact met recruiters gespecialiseerd in jouw vakgebied

Ook al kun je van recruiters niet verwachten dat ze je een baan in de schoot gaan werpen, recruiters kunnen wel voor jou van betekenis zijn.

Recruiters hebben vaak weet van vacatures, die jij niet kunt vinden. Bijvoorbeeld omdat de vacature niet bekend wordt gemaakt.

En zeker gespecialiseerde recruiters zijn vaak ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebieden en werkvelden. Daar kun jij je voordeel mee doen.

 

 

Grijp bij vacatures je kans, nu veel baanzoekers het tijdelijk af laten weten

 

Ook al is het vakantieperiode, dat wil nog niet zeggen, dat er geen vacatures zijn.

Wees daar alert op en grijp je kansen. Wellicht zijn er minder gegadigden voor een vacature, omdat menigeen op vakantie is.

 

 

Kortom,

De vakantieperiode is geen reden om je werk-vind-proces on hold te zetten.

Integendeel, de relatieve rust in de vakantieperiode biedt juist mogelijkheden om succesvol werk te maken van ander werk.

 

 

Heb je nog aanvullende tips om de zomerperiode optimaal te gebruiken om werk te maken van ander werk?

Wil je ze delen?

Ik lees het graag.