Tag Archief van: sollicitatiegesprek

Het model Ervaring + Leren = Groeien; waardevolle aanvulling op STAR

 

Het hoe is cruciaal om je overtuigd en overtuigend te profileren met je kwaliteiten.

Door te vragen naar concrete voorbeelden verzamelt jouw gesprekspartner bewijs dat jij genoemde kwaliteiten hebt. Door het stellen van gedragsgerichte vragen krijgt jouw gesprekspartner, al dan niet in de rol van selecteur, een beeld van hoe jij zaken aanpakt.

Gedragsgerichte vragen zijn open vragen. Dat betekent vragen waar je niet met ja of nee op kunt antwoorden. Bijvoorbeeld: Vertel me eens over een situatie waarin zaken anders liepen dan gepland.

Heel bekend is STAR (Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat) om je op dat soort vragen voor te bereiden.

Een mooie aanvulling daarop is het model Ervaring + Leren = Groeien; groeien als persoon en als professional door te leren van je ervaringen.

 

Hoe je gedragsgerichte vragen in een selectiegesprek beantwoordt

 

Gedragsgericht of criteriumgericht interviewen als vorm van selectiegesprek

 

Werk wordt razendsnel door technologie getransformeerd. Daardoor worden er ook andere skills gevraagd.

Als gevolg van de technologisering van werk zijn soft skills als empathie, communicatieve eigenschappen, probleemoplossend vermogen en strategische besluitvorming waardevoller dan ooit.

Waar hard skills vaak af te leiden zijn uit opleiding en werkervaring, is dat voor soft skills veel moeilijker.

 

Een manier om soft skills boven water te krijgen is het stellen van gedragsgerichte vragen; het criteriumgerichte interview.

Bij het criteriumgerichte interview vorm je je als selecteur een beeld van de succes- en faalfactoren voor een bepaalde functie. Dat worden criteria in positieve of in negatieve zin.

Om de succes- en faalfactoren concreet te maken omschrijf je de factoren in termen van gedrag; je gaat ze operationaliseren.

Vervolgens laat je je gedachten gaan over situaties waarvan jij inschat dat de kans groot is, dat een bepaald criterium tot uiting komt.

Door specifieke gedragsgerichte vragen kun je vervolgens toetsen in hoeverre de succes- en faalfactoren van toepassing zijn op een kandidaat.

Het stellen van die vragen kun je doen aan de hand van STAR.

 

Niet alleen als selecteur kun je je op die manier voorbereiden op een gesprek. De voorbereiding geldt ook voor jou als kandidaat.

 

 

Geschiktheid voor een functie is niet hetzelfde als er ervaring mee hebben

 

Het woord aptitude vind ik een mooi woord.

Je hoeft niet direct ervaring te hebben met een bepaalde taak of functie om er geschikt voor te zijn. Ook al heb je bepaalde kwaliteiten nog niet laten zien, je kunt ze wel in je hebben. Wellicht zijn ze in aanleg aanwezig.

Ik ben er een groot voorstander van om niet alleen ervaring van mensen te peilen en kwaliteiten te benoemen op grond van succeservaringen van een persoon.

 

Naast kwaliteiten op basis van ervaring is het belangrijk om ook geschiktheden in kaart te brengen.

Die geschiktheden krijg je boven water door informatie naar aanleiding van gedragsgerichte vragen te koppelen.

Het model Ervaring + Leren = Groeien helpt daarbij.

 

 

Het model Ervaring + Leren = Groeien

 

Door je als kandidaat voor te bereiden op een selectiegesprek volgens het model Ervaring + Leren = Groeien, geef je een selecteur inzichten die hij nodig heeft om te bepalen of jij de geschikte persoon bent voor de vacante functie.

Zeker als je dat doet naast of in het verlengde van een voorbereiding volgens STAR.

 

Ik help je op weg:

Ervaring:

Vertel over een ervaring die laat zien dat jij kunt wat van jou in de vacante functie wordt gevraagd. Vertel dat aan de hand van STAR.

Leren:

Vertel wat je hebt geleerd van die ervaring. Vertel hoe die ervaring jou verrijkt heeft waardoor je beter en slimmer bent geworden in je werk.

Groeien:

Vertel hoe die ervaring bijgedragen heeft aan jouw ontwikkeling als persoon en professional. En hoe je die ervaring gaat gebruiken om verder te groeien in je werk.

 

Met name de twee laatste punten, leren en groeien, zijn een mooie aanvulling op STAR.

Neem de tijd om jouw mogelijke antwoorden in kaart te brengen. Zorg dat jouw antwoorden de selecteur de informatie geven waar hij naar op zoek is. Als je je goed voorbereidt op een selectiegesprek, dan kun je daar vooraf een inschatting van maken.

 

 

Drie gedragsgerichte vragen om je als kandidaat op voor te bereiden

 

Als je rondvraagt of je op internet oriënteert naar veelgestelde vragen in een selectiegesprek, dan zal je allerlei vragen tegenkomen.

Ook vreemde vragen.

 

Ik geef je nog een drietal vragen waarvan het goed is om je erop voor te bereiden.

Het zijn geen functie specifieke vragen, maar vragen die voor elke functie gesteld kunnen worden.

 1. Vertel ons (me) eens over een moeilijke situatie en hoe je daarmee bent omgegaan?
 2. Wat zouden collega’s over jou zeggen als we hen daarnaar zouden vragen?
 3. Vertel ons (me) eens over een situatie dat je een moeilijk of onrealistisch verzoek kreeg van iemand. Dat je aan dat verzoek hebt voldaan. En dat men daarover heel enthousiast was.

Hoe heb je het verzoek opgepakt en wat was het resultaat?

 

 

Tot slot

 

Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Een gedragsgericht interview is een vorm van selectiegesprek waarop je je heel goed kunt voorbereiden.

Het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ is de ultieme voorbereiding daarop.

Kies afhankelijk van jouw behoeften voor de optie die het beste bij je past.

 

 

Wil je eerste je vragen aan me voorleggen?

Maar gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Een andere manier van denken en handelen en tips om als een ondernemer werk te maken van werk

 

“Sinds 1 mei ben ik aan een nieuwe baan begonnen. Vorige week heb ik aangegeven dat ik vind dat ik niet bij de organisatie pas en op zoek ga naar een andere baan. Door informatie van de website of een jaarverslag te lezen leer je niet de organisatiecultuur kennen. Je moet ook weten en zelf zien wat de hoofdprocessen zijn”.

Dat klopt! Als jouw streven is dat je krijgt wat jij wilt, dan is het niet voldoende om af te gaan op een jaarverslag of informatie op een website.

Doe je dat wel, dan kan het zijn dat de realiteit heel anders is dan je had verwacht. En dat je dus niet krijgt wat jij wilt.

Zo verging het ook de schrijver van bovenstaand bericht.

Dat zaken anders uit kunnen pakken dan verwacht, geldt overigens niet alleen voor jou als werknemer.

Ook voor een werkgever kan een samenwerking met een nieuwe werknemer er in werkelijkheid anders uitzien dan bij de selectie gedacht. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een contract voortijdig wordt beëindigd.

Wil je als werknemer een goed beeld krijgen van een organisatie en kunnen inschatten of je krijgt wat jij wilt, dan heb je meer informatie nodig dan alleen de informatie van een website of een jaarverslag.

En wil je als werkgever een compleet beeld krijgen van een potentiële werknemer, dan heb je ook meer informatie nodig. Meer dan alleen de informatie van een cv, een sollicitatiebrief en een of twee gesprekken.

Reageren op vacatures door het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van één of twee sollicitatiegesprekken is dan ook niet dé manier om er zeker van zijn dat jij krijgt wat jij wilt.

En dat een werkgever krijgt wat die nodig heeft.

 

Hoe jij krijgt wat jij wilt en zij wat zij nodig hebben.

 

 

De traditionele benadering om een baan te verwerven

 

Bij de traditionele benadering ga je op zoek naar vacatures die bij jou zouden kunnen passen.

Heb je een in jouw ogen geschikte vacature gevonden, dan reageer je daarop door het schrijven van een sollicitatiebrief. En, als je het goed doet, door het samenstellen van een op de functie toegespitst cv.

En dan maar afwachten of je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Zo ja, dan onderwerpen ze jou aan een selectieprocedure. En jij maar hopen dat je goed wordt bevonden en geselecteerd voor de vacante functie.

Is dat laatste het geval, dan heb je nog je arbeidsvoorwaardengesprek. Alle kans dat jij vanuit jouw positie hun voorwaarden accepteert. Blij als je bent, dat je een baan hebt gevonden.

Maar of je in die baan daadwerkelijk krijgt wat jij wilt? Dat moet je vaak nog maar afwachten.

Overigens is het bij de traditionele benadering ook nog maar zeer de vraag of de werkgever daadwerkelijk krijgt wat die écht nodig heeft. Mogelijk is dat het geval, maar het kan ook anders zijn.

 

 

Een alternatief voor traditioneel solliciteren; als een ondernemer werk maken van werk

 

Als ondernemer heb jij de leiding.

Jij bepaalt wat jij wilt.

Op grond van zelfonderzoek heb je heel helder welk product of welke dienst jij in de markt wilt zetten.

Ook heb je een goed beeld van waar behoefte aan is. Daar heb je terecht je onderzoek naar gedaan. Want je begint geen zaak in iets waar men geen behoefte aan heeft.

Door jouw marktonderzoek en de gesprekken die je hebt gevoerd, heb je dan ook heel helder waar met name kansen liggen voor jou.

Ook al is jouw potentiële klant zich van zijn behoefte misschien nog niet altijd bewust.

En niet onbelangrijk, door de vele gesprekken die je hebt gevoerd, heb je niet alleen een goed beeld van potentiële klanten, maar ook van de organisaties waarmee jij zou willen werken.

Al met al ben jij in dat proces degene die selecteert. Jij doet uiteindelijk voorstellen die passen bij behoeften. En jij bent ook degene die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden.

 

 

Tips om als een ondernemer werk te maken van werk, zodat jij krijgt wat jij wilt en de werkgever krijgt wat die écht nodig heeft

 

Ook al wil je werken in loondienst en dus niet als zelfstandige aan het werk, dat wil nog niet zeggen dat je je afhankelijk hoeft op te opstellen. Integendeel.

 

Ik geef je 7 tips:

 

 1. Pak zelf de regie en bepaal je strategie.

Stort je niet gelijk in het proces van de baanverwerving. Ga niet gelijk op zoek naar vacatures of schakel niet gelijk je netwerk in.

Denk eerst na over je strategie en bepaal hoe die eruit gaat zien.

 

 1. Neem jezelf en wat jij wilt als uitgangspunt.

Laat je niet leiden door de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Laat je niet leiden door de vacatures die er zijn. En laat je niet leiden door wat een recruiter voor jou in portefeuille heeft. Of wat een bureau voor werving en selectie jou al dan niet aanbiedt.

Neem jezelf en wat jij wilt als uitgangspunt. Bepaal vervolgens welke functies passen bij jou.

 

 1. Doe zelf je onderzoek naar waar behoefte is aan mensen zoals jij.

Zorg dat je door het aangaan van gesprekken in organisaties een goed beeld krijgt van wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt.

Maak de koppeling tussen jouw behoeften en wensen en die van opdrachtgevers of werkgevers.

 

 1. Vorm je een specifiek beeld van het voor jou ideale werk.

Zet als afgeleide daarvan de criteria op een rij, waaraan jouw ideale werk moet voldoen.

Het is aan te bevelen, die criteria een wegingsfactor mee te geven. Zodat je de criteria kunt gebruiken als meetlat. En bij een mogelijke baan kunt bepalen in hoeverre je in die baan krijgt wat jij wilt.

 

 1. Zorg dat je goed weet hebt van de organisatie en de thematiek die er speelt.

Ga daarvoor gesprekken aan met mensen die de organisatie kennen. Dat kunnen mensen zijn die er werken, maar ook mensen die met of voor betreffende organisatie hebben gewerkt.

 

 1. Ben volwaardig gesprekspartner in een sollicitatiegesprek.

Kom los van de ondergeschikte en afhankelijke rol.

Realiseer je dat een sollicitatiegesprek wederzijds oriënterend is. Stel je vragen over wat jou puzzelt en wat jij aan de weet wilt komen.

Zeker als je goed bent voorbereid op het gesprek, kun je een sollicitatiegesprek omzetten in een dialoog.

 

 1. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en durf te luisteren naar je gevoel.

Zo herinner ik me een coachklant, die een sollicitatiegesprek had over een functie als logistiek manager.

Ze had een heel onprettig gevoel over het gesprek. In haar ogen had de selecteur zich tegenover haar denigrerend en kleinerend uitgelaten.

Ze was dan ook zeer verbaasd toen hij haar een dag later meedeelde dat ze bij hem kon beginnen.

Toen zij daarop te kennen gaf dat ze de baan niet meer ambieerde, barstte de bom. En kwam naar haar zeggen de ware aard van de betreffende man boven.

Ze had dus goed aangevoeld dat ze voor betreffende persoon niet moest gaan werken.

 

 

Wil jij dat jij krijgt wat jij wilt? 

Lees mijn aanbod betreffende het programma Bouw je ideale loopbaan’. 

Of neem contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

Hoe om te gaan met een situatie waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt

 

Misschien is het jou ook al eens overkomen. Mogelijk meer dan eens.

Je wilt een stap zetten in je loopbaan. Misschien ben je daartoe wel gedwongen.

Je hebt een mooi cv. Niet alleen kijkend naar de functies die je hebt gehad, maar ook de resultaten die je met jouw kwaliteiten hebt neergezet.

Met regelmaat word je uitgenodigd voor een gesprek, maar tot nu toe nog niet met het gewenste resultaat.

Je bent dan al gauw geneigd om te denken dat er iets mis met je is en van de argumentatie waarom ze niet verder met je gaan, word je ook niet veel wijzer.

Maar het kan heel goed zijn dat je juist heel geschikt bent voor de vacante functie en daardoor als een bedreiging wordt gezien door toekomstige collega’s of een leidinggevende.

In mijn artikel geef ik je handreikingen hoe om te gaan met een situatie waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt.

 

Hoe je bij sollicitatie aannemelijk maakt dat je geen bedreiging bent

 

Hoe je onbedoeld een indruk achter laat die je niet wenst

 

En die je overigens ook niet voor ogen had toen je je presenteerde.

Bijvoorbeeld dat men de indruk krijgt dat jij wel even schoon schip wilt komen maken. Dat je als een soort bulldozer de organisatie binnenkomt.

Zo herinner ik me een coachklant die op gesprek ging voor een managementfunctie bij een groothandel in de bouw. De functie sloot naadloos aan bij zijn ervaring en het werk dat hij ambieerde.

Grondig bereidde hij zich voor op het sollicitatiegesprek. Bij die voorbereiding stuitte hij op een aantal punten in de organisatie die naar zijn inzicht beter konden.

Zo was bijvoorbeeld de webshop alleen in het Nederlands, terwijl in de bouwsector ook veel zelfstandigen actief zijn die geen Nederlands spreken. Een van zijn tips aan zijn gesprekspartners was om hun webshop ook in het Engels aan te bieden.

Zo had hij nog een aantal aanbevelingen in zijn eerste gesprek. Door hem goed bedoeld, maar kennelijk niet als zodanig ontvangen. Want tot een vervolggesprek kwam het niet.

Waar het zijn intentie was om duidelijk te maken dat hij zich wilde inspannen om de organisatie te verbeteren, was hij er niet in geslaagd om dat zuiver over te brengen. Integendeel; met zijn aanbevelingen werd hij als bedreigend ervaren.

 

 

Hoe jouw enthousiasme voor de vacante functie een bedreiging kan zijn voor potentiële collega’s

 

Ook dat overkwam een van mijn coachklanten.

Mede op aanbeveling van een netwerkcontact werd zij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De commissie was onder de indruk van haar verhaal en haar presentatie. Dat gold ook voor het netwerkcontact als lid van de sollicitatiecommissie. Maar toen het op de eigenlijke selectie aankwam, was betreffend commissielid enigszins terughoudend. Zij was het, die met mijn coachklant zou gaan samenwerken.

Kennelijk voelde zij zich geïntimideerd. Was zij bang dat zij ondanks haar vijftien jaar ervaring in het vak, zou ondersneeuwen.

Door de relatie die zij met elkaar hebben, konden zij dat in een tweegesprek open en respectvol met elkaar bespreken. En werd de lucht geklaard.

Was dat niet het geval geweest, dan had de sollicitatie wel eens negatief uit kunnen pakken.

 

 

Echt contact maken, rapport opbouwen is belangrijk om te voorkomen dat je als bedreiging wordt ervaren

 

Rapport is de sleutel tot succes. Overigens niet alleen zakelijk, maar ook in je privéleven.

Als er verbinding is, dan kun je in een open gesprek eventuele heikele punten bespreekbaar maken. En zoals in bovenstaand voorbeeld, in nabijheid het gesprek aangaan met degene die gevoelens van bedreiging heeft.

Het is belangrijk dat je goed verstaan wordt. Soms kan het daarvoor nodig zijn dat je je hand uitsteekt en mensen in jouw enthousiasme meeneemt. Zonder dat het bedreigend voor hen is.

 

 

Mis-interpreteren van het gedrag dat je vertoont

 

Als selecteur vorm je je een beeld van de kandidaat op grond van zijn presentatie.

Die interpretatie is tot op zekere hoogte altijd subjectief. Bovendien zegt die interpretatie net zoveel over de geobserveerde als over de observator.

Waar het ene lid van de selectiecommissie een kandidaat heel geschikt kan vinden voor de vacante functie, stoort een ander zich misschien aan zijn belerende toon. En vindt hij de kandidaat arrogant overkomen.

Mis-interpreteren voorkom je, voor zover dat in je vermogen ligt, door het creëren van rapport. Want zo zorg je voor een goede match op persoonlijk vlak.

Die match is een goed fundament om open en respectvol het gesprek aan te gaan over eventuele twijfelpunten.

 

 

Kortom

 

Het kan zijn dat je bij de baanverwerving te maken krijgt met een situatie waarin jij als kandidaat de oplossing bent voor het probleem.

Maar dat er vanuit de commissie oppositie komt omdat een van de commissieleden zich door jouw competenties en jouw presentatie geïntimideerd of bedreigd voelt.

Die kans zal groter zijn als democratisch geselecteerd wordt. En dus meer personen bij de selectie betrokken zijn en een stem hebben.

Wees je bewust van de indruk die je oproept met je cv en eventuele motivatiebrief. Maak bijvoorbeeld aan de hand van je cv aannemelijk dat je een bouwer bent in plaats van een bulldozer die even schoon schip komt maken.

Creëer en houd in je gesprekken verbinding met je gesprekspartners. Dan kun je peilen hoe de vlag erbij hangt en indien nodig tijdig bijsturen.

Daarmee voorkom je situaties waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt

 

 

 

Herken je je in de beschreven situaties? Zou je er de vinger achter willen krijgen wat maakt dat je kennelijk anders over komt dan je bedoelt?

Wil je met mij daarover brainstormen? Laat het me horen.

 

 

 

 

 

Waarom de werkelijke reden voor een afwijzing niet altijd verteld wordt  

 

“Hi Marlène, afgelopen donderdag heb ik voor de vierde keer na een sollicitatiegesprek te horen gekregen dat ze niet met mij doorgaan in de sollicitatieprocedure. Iets in mijn presentatie maakt dat ik de verwachtingen die zij hebben door mijn cv en brief niet waar maak. Wil je meedenken?

Voor de vierde keer op rij een afwijzing na een eerste gesprek. Ik kan me goed voorstellen dat je je afvraagt ‘Wat gaat er mis?’ of ‘Wat is er mis met mij?’. En dat je daar greep op wilt krijgen.

Dat wilde mijn coachklant ook.

In het gesprek over waarom ze niet voor hem gekozen hebben voor de vervolggesprekken, gaven zij hun argumenten. Zo noemden ze bijvoorbeeld dat hij gezien de samenstelling minder goed zou passen in het team. En dat ze verwachtten dat de andere kandidaat flexibeler taken op zou pakken die bij collega’s blijven liggen.

 

Je bent bij een afwijzing al gauw geneigd om te denken dat je niet geschikt bent voor de vacante functie.

Maar wist je, dat het ook kan zijn, dat je er juist heel geschikt voor bent? Zo geschikt zelfs dat je als een bedreiging gezien wordt door collega’s of de leidinggevende? Dus eigenlijk te goed voor de vacante functie?

En dat je daarom afgewezen wordt, terwijl men met andere argumenten op de proppen komt.

De werkelijke reden van afwijzing is dan ook echt niet altijd wat als reden aangegeven wordt.

 

Te goed voor de vacante functie, ook al wordt dat niet als reden opgevoerd

 

Soms wordt gaande de sollicitatiegesprekken pas helder welk type collega men zoekt

 

Vanachter een bureau kan er van alles bedacht worden, maar in de confrontatie met kandidaten realiseert men zich soms pas wat de organisatie echt nodig heeft. 

Ook al lijkt dat vreemd, het komt regelmatig voor.

 

Zo riep de beschrijving van de vacature waarop mijn coachklant gereageerd had een heel ander beeld op van de baan, dan waaraan gerefereerd werd in de argumentatie met betrekking tot de afwijzing.

Flexibel oppakken van taken die bij collega’s blijven liggen paste daar niet in. Overigens ook niet in het werk waarin mijn klant optimaal tot zijn recht komt. Daarvoor is hij veel te senior.

Wat dat betreft is het dus eigenlijk goed dat de keuze voor de vervolggesprekken niet op hem gevallen is. Dat mag zo zijn, maar elke afwijzing heeft zijn impact en elke afwijzing doet pijn.

 

 

Geen goede match met het team

 

Niet in het team passen wordt vaak genoemd als een nep reden voor een afwijzing.

Of er wordt mee verhuld dat een of meer leden van de selectiecommissie moeite hebben met jou als persoon. En dan geneigd zijn om de samenwerking met het team als rookgordijn te gebruiken.

Dat kan veroorzaakt worden door jouw presentatie. Het heeft in elk geval te maken met hoe jij overkomt in het gesprek en wat dat met je gesprekspartners doet.

Jouw presentatie hoeft dan niet per definitie ineffectief te zijn. Ook al ben je waarschijnlijk geneigd om het zelf zo te interpreteren.

Het kan zelfs zijn dat je presentatie heel krachtig is. En dat juist dat, onrust en een gevoel van onveiligheid oproept bij je gesprekspartners.

De selecteurs kunnen het gevoel krijgen dat je door je kwalificaties een potentiële bedreiging bent voor toekomstige collega’s en misschien wel toekomstig leidinggevende.

En dat ‘paard van Troje’ halen ze liever niet in huis.

Het is moeilijk om daar de vinger echt achter te krijgen. En doorvragen op de slechte match met het team heeft meestal weinig effect. Mijn ervaring is, dat men het achterste van de tong toch niet gauw laat zien.

Er zal zeker niet gauw toegegeven worden dat je een bedreiging bent voor zittende mensen, in hun ogen dus te goed voor de vacante functie.

 

 

Zie een sollicitatiegesprek als wederzijds oriënterend

 

Stel je niet afhankelijk op. 

Een sollicitatiegesprek is voor een organisatie een gelegenheid om zich een beeld te vormen van kandidaten voor de vacante functie. Voor jou als kandidaat is het een gelegenheid om je een beeld te vormen van de vacante functie, de organisatie en potentiële toekomstige collega’s of leidinggevende.

Wees je bewust van wat je te bieden hebt en houd voor ogen het beeld van het werk dat je wilt doen.

Tast in het gesprek af of de functie en de organisatie bij je passen. Voel ook hoe dat voelt. Richt daarop je focus en niet, misschien wel ten koste van jezelf, op het verkrijgen van de baan.

En voelt het gesprek niet goed, maak dan zelf de keuze om niet verder mee te gaan in de procedure.

Want misschien ben je wel te goed voor de vacante functie en is het beter om je horizon te verruimen.

 

 

 

Heb jij ervaring met een afwijzing bij een sollicitatie waarbij je de indruk had dat de werkelijke reden van afwijzing niet klopte met wat aangegeven werd?

Wil je jouw ervaring delen?

Ik lees het graag.

 

 

 

 

Waarom het ‘hoe’ cruciaal is om je overtuigd en overtuigend te profileren met je kwaliteiten

 

Waar ben jij met name goed in?

Waarom moeten ze jou hebben voor deze functie en niet iemand anders?

Waarin onderscheid jij je van anderen, wat zijn jouw unique selling points?

 

Zie die vragen maar eens te beantwoorden en je overtuigd en overtuigend te profileren met jouw kwaliteiten.

Dat is lang niet voor iedereen gemakkelijk.

Misschien heb je wel enigszins een beeld van waar jij goed in bent. Maar je kwaliteiten specifiek benoemen en ze overtuigd en overtuigend over het voetlicht brengen, dat is weer een ander verhaal.

Het kan ook goed zijn, dat je het heel lastig vindt om jouw kwaliteiten te benoemen. Vooral omdat ze voor jouzelf zo gewoon zijn; “Dat doe ik gewoon zo” of “Zo ben ik gewoon”. En dat je je daarbij niet realiseert dat wat jij gewoon vindt, jou juist onderscheidt van anderen.

 

Door heel concreet te maken hoe je iets doet en dat specifiek te beschrijven in jouw succesverhalen, kun je jouw kwaliteiten boven water krijgen.

Bovendien kun je door die concrete beschrijving van het hoe, je overtuigd en overtuigend profileren met jouw kwaliteiten.

 

Hoe je je overtuigd en overtuigend profileert met je kwaliteiten

 

De concrete beschrijving van hoe je iets doet is cruciaal om jouw kwaliteiten boven water te krijgen

 

Ik geef je een voorbeeld:

“Ik ben gaan praten met managers/ directies van de participaties die al ver zijn op het gebied van duurzaamheid om te begrijpen waar zij behoefte aan hebben en wat zij gedaan hebben. Ook heb ik gesproken met ontwikkelaars van modellen of analyse instrumenten om bedrijven en businessmodellen te analyseren op het gebied van duurzaamheid (risico’s, opbrengsten) en op basis daarvan heb ik een functieomschrijving met rollen en doelen opgesteld”.  

 

In hoeverre krijg jij een beeld bij dit verhaal? Kun jij voor je zien hoe de verhalenverteller heeft gehandeld?

Ik heb er nog geen beeld bij. Ik schat in dat de verhalenverteller zelf, dat ook nog niet scherp heeft. Of misschien niet meer.

 

In vergelijkbare situaties krijg ik dat vaak bevestigd. Met daarbij dan de vermelding, dat het ook als probleem ervaren wordt als er in gesprekken met potentiële opdracht- of werkgevers gevraagd wordt naar een specificering.

 

Dat specifieke beeld van hoe jij gehandeld hebt is superbelangrijk. Niet alleen voor jouzelf als verhalenverteller, maar ook voor jouw toehoorder(s).

Zo vraagt bovenstaand voorbeeld om verduidelijking, wil ik onderbouwd kwaliteiten destilleren uit dit verhaal.

Er komen allerlei hoe-vragen in me op; bijvoorbeeld:

 • Hoe heb je participaties/ bedrijven geselecteerd?
 • Hoe heb je contact gelegd met managers/ directies?
 • Hoe ben je ontwikkelaars van modellen of analyse instrumenten op het spoor gekomen en hoe heb je een selectie gemaakt?
 • Hoe ben je te werk gegaan bij het opstellen van de functieomschrijving?

 

Het antwoord op die hoe-vragen heb ik nodig om mijn plaatje compleet te maken. Pas als dat het geval is, kan ik beargumenteerd kwaliteiten destilleren uit het verhaal.

 

 

Wat een concrete beschrijving van het hoe doet met jou als verhalenverteller

 

Niet alleen voor de toehoorder is het belangrijk dat je specifiek beschrijft hoe je iets gedaan hebt, maar ook voor jezelf.

Door in herinnering te halen hoe je iets concreet hebt aangepakt, kun je het weer voor je zien.

Je plaatst je psychologisch als het ware weer in die situatie. Met alle gewaarwordingen die daarbij horen. Bijvoorbeeld hoe gemakkelijk het je af ging. Of hoe leuk je het vond om te doen.

 

Het aan den lijve weer ervaren hoe het voor je was, heeft effect op jouw presentatie.

Het sterkt jou in jouw overtuiging van wat je kunt en wat je leuk vindt om te doen.

Ben je trots op wat je gedaan hebt en vooral ook hoe je het aangepakt hebt, dan straal je dat zowel verbaal als non-verbaal uit. Je gaat vanzelf bijvoorbeeld rechterop zitten, naar voren leunen en wat je vertelt kracht bij zetten door gebaren.

Vond je de activiteit of de taak leuk om te doen, dan gaan je ogen stralen als je het vertelt.

En door jouw enthousiasme en jouw zelfverzekerdheid en kracht weet je de ander mee te nemen in jouw verhaal.

 

 

Door de concrete beschrijving van het hoe, kun je je niet alleen overtuigd, maar ook overtuigend profileren met jouw kwaliteiten

 

Zoals ik als coach uit een concreet beschreven succesverhaal beargumenteerd kwaliteiten kan destilleren, zo kunnen jouw gesprekspartners dat ook.

Als trainer in het voeren van het criteriumgericht interview, spreek ik uit ervaring.

Kun jij een succesverhaal heel concreet beschrijven, dan kan zeker een getrainde toehoorder op zijn vingers tellen welke kwaliteiten hij zoal hoort in jouw verhaal.

Meestal zijn dat veel meer kwaliteiten dan de kwaliteit naar aanleiding waarvan jij jouw voorbeeld geeft.

 

Bovendien kun je door de voorbeelden die je geeft een gesprek sturen in de richting van de succesverhalen waarmee jij je wilt profileren.

Zoals Daan, een van de deelnemers aan het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ aangaf:

“Door de training kom je tijdens zo’n gesprek er achter waar het toe doet. Je weet het gesprek te sturen en hebt in een korte tijd een beeld van het bedrijf en of je erbij past”.

 

 

Kortom

 

Zorg voor specifiek beschreven voorbeelden, waaruit blijkt dat je bepaalde kwaliteiten hebt. Heb vooral aandacht voor de beschrijving van het hoe.

Dat helpt je niet alleen om zelf overtuigd te zijn van wat je te bieden hebt. Het zal je ook helpen om jouw gesprekspartners daarvan te overtuigen.

Want jouw succesverhalen zijn het bewijs van wat jij te bieden hebt.

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt?

En van de koers die jij wilt varen?

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

 

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen?

Maak gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Hoe je door een goede voorbereiding die fouten vermijdt

 

De twee meest voorkomende fouten die iedereen maakt bij selectiegesprekken; ze kwamen onlangs op mijn pad.

Iedereen lijkt me wat veel gezegd. Want als je je goed voorbereidt op een selectiegesprek, dan hoef je die fouten niet te maken.

Maar ben je niet goed voorbereid, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je die fouten makkelijk maakt.

Dat je geneigd bent je afhankelijk op te stellen in een selectiegesprek en braaf de vragen beantwoordt die je worden voorgelegd, waardoor er geen dialoog op gang komt.

En dat je met de mond vol tanden zit als jou naar voorbeelden wordt gevraagd, waaruit blijkt dat je bepaalde kwaliteiten hebt.

Dat zijn kennelijk de twee meest voorkomende fouten die iedereen maakt bij selectiegesprekken.

Bij iedereen denk ik dan aan iedereen die zich niet goed voorbereidt op selectiegesprekken.

Doe je dat wel, dan hoor je mijns inziens dus niet bij iedereen. Dat is des te meer een reden om je goed voor te bereiden en je te onderscheiden van de andere kandidaten.

Dan is de slag om een mooie baan al half gewonnen. In mijn artikel help ik je op weg.

 

De twee meest voorkomende fouten die iedereen maakt bij selectiegesprekken

 

Wees je bewust van wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt

 

Realiseer je dat een potentiële werkgever blij mag zijn als hij jou binnen kan halen.

Als jij voor hem wilt werken en een bijdrage wilt leveren aan het succes van zijn bedrijf. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt in een aantal sectoren, zoals de ICT en bouw en bij enkele beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen en nu ook piloten.

Je zult merken dat die mindset, je bewust zijn van wat je te bieden hebt, jou sterkt in jouw positionering. Het heeft bijvoorbeeld invloed op de manier waarop jij binnenkomt. Maar ook op jouw aankijkgedrag, jouw manier van handen schudden en de manier waarop jij je bij jouw gesprekspartners introduceert.

Zelfs de manier waarop je, indien van toepassing, jouw positie aan de gesprekstafel bepaalt en jouw stoel inneemt, wordt gekleurd door de mindset waarmee jij het gesprek en je gesprekspartners tegemoet treedt.

 

 

Bereid je goed voor op een selectiegesprek

 

Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Heb je je goed voorbereid op het selectiegesprek, dan heb je niet alleen het gevoel van kom maar op met je vragen; je straalt het ook uit.

Overigens zonder zelfgenoegzaam te zijn. Want wek je die indruk wel, dan werkt zelfverzekerdheid eerder tegen je, dan dat het in je voordeel werkt.

Ben je goed voorbereid op het selectiegesprek, dan ben je er klaar voor om als volwaardig gesprekspartner het gesprek aan te gaan. En daardoor zal het je lukken het selectiegesprek om te buigen naar een dialoog.

Lijkt je dat nog te mooi om waar te zijn en kun je daarvoor nog wat tips gebruiken?

In een vorig artikel gaf ik een dozijn tips om ontspannen het selectiegesprek in te gaan en het selectiegesprek ontspannen te laten verlopen.

 

 

Hoe je je goed voorbereidt op het criteriumgerichte interview

 

Het criteriumgerichte interview is een interviewtechniek die in selectiegesprekken nog vaak wordt gebruikt.

Ook al denkt men dat het klassieke 1-op-1-sollicitatiegesprek in veel organisaties zijn langste tijd heeft gehad.

Het is dan ook wijs om je daarop goed voor te bereiden.

 

Door jouw goede voorbereiding op het criteriumgerichte interview kun je elk gesprek naar je hand zetten.

Ook al gebruikt men het niet in zuivere vorm als selectiegesprek.

Je zult makkelijker een gesprek kunnen sturen in de richting die jij voor ogen hebt om je te profileren voor de vacante functie. Of los van een vacature, het werk dat jij wilt doen.

 

 

Een stappenplan om je terdege voor te bereiden op het criteriumgerichte interview

 

En daarmee een van de twee meest voorkomende fouten die iedereen maakt bij selectiegesprekken te voorkomen.

 

Stap 1: Analyseer de vacature

 • Vorm je een concreet beeld van de functie. Lees de functie-inhoud, de verantwoordelijkheden en indien vermeld de functie-eisen.
 • Visualiseer de functie en zie voor je wat je zoal doet, wat er op je pad komt en waar je mee wordt geconfronteerd.
 • Kom je zaken op het spoor die niet duidelijk zijn en waarover je meer informatie moet vragen om duidelijk te krijgen of de functie bij je past, achterhaal die informatie.
 • Zet vervolgens op een rij wat je moet kennen, kunnen en wat voor iemand je moet zijn om de functie naar behoren uit te oefenen. Maak daar een inventarisatie van.

 

Stap 2: Leg de functie-eisen naast jouw competentieprofiel

 • Welke competenties uit jouw competentieprofiel zijn van waarde voor de beschreven functie?
 • Sterker nog, wat zijn kritieke succesfactoren?
 • Wat zijn jouw USP’s (unieke verkooppunten) voor de vacante functie? Wat maakt jou met name geschikt en waardoor onderscheid jij je van anderen?
 • Leg dat voor jezelf vast, zodat je het ook weer terug kunt vinden.

 

Stap 3: Verzamel bewijsmateriaal voor de competenties die je in stap 2 op een rij hebt gezet

 • Zet voor elke relevante competentie drie voorbeelden op een rij waaruit blijkt dat je betreffende competentie hebt.
 • Lukt het je niet om drie voorbeelden te benoemen, vraag je dan af of het wel echt een competentie van je is.
 • Beschrijf voor elk voorbeeld de Situatie, jouw Taak, jouw Aanpak, het Resultaat en hoe je terugkijkt op hoe je de taak aangepakt hebt (Reflectie).
 • Zorg dat je zoveel mogelijk concrete, toetsbare resultaten kunt benoemen. Kun je dat niet, benoem dan intersubjectieve of zo nodig subjectieve resultaten.
 • Realiseer je daarbij dat objectieve resultaten het meeste gewicht in de schaal leggen, want een potentiële werk- of opdrachtgever is niet alleen geïnteresseerd in jouw kwaliteiten (competenties), maar vooral ook in wat de inzet van jouw kwaliteiten hem oplevert.

 

 

Je kunt in een selectiegesprek meer naar je hand zetten dan je zelf denkt

 

Bijvoorbeeld door in het gesprek over jouw kwaliteiten spontaan aan te geven dat je hen een voorbeeld kunt geven waaruit betreffende kwaliteit blijkt.

Daardoor kun je het gesprek sturen, wetende welke kwaliteiten je nog meer laat zien in jouw voorbeeld en hoe je kunt scoren met het behaalde resultaat.

 

 

Kortom

 

De twee meest voorkomende fouten die iedereen maakt bij selectiegesprekken hoef jij niet te maken.

Bereid je selectiegesprek goed voor en onderscheid je daardoor van de andere kandidaten. Dan is de slag om een mooie baan al half gewonnen

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij een werkgever te bieden hebt?

Vind je het moeilijk om je overtuigend te profileren, vooral ook omdat je het lastig vindt om voorbeelden te noemen waaruit jouw expertise blijkt?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Tips om vol goede moed door te gaan en te voorkomen dat je in een negatieve spiraal belandt

 

Al twee jaar lang is ze aan het solliciteren. Twaalfhonderd brieven heeft ze geschreven, zo vertelt ze me.

Traditioneel solliciteren en gebruik maken van wat haar mogelijk aangereikt wordt op LinkedIn, is haar strategie.

Op mijn vraag wat haar helpt om aan het werk te komen, zegt ze dat ze een kruiwagen nodig heeft. Een kruiwagen die haar ergens naar binnen kan rijden. En om zo’n kruiwagen op het spoor te komen, vertelt ze zoveel mogelijk mensen dat ze op zoek is naar werk.

 

In de afgelopen twee jaar is het haar op die manier niet gelukt om aan een baan te komen.

En inderdaad, dan kan baanverwerving heel frustrerend zijn. Je loopt dan ook het risico dat je in een negatieve spiraal belandt.

Laat je toe dat dit gebeurt, dan maak je het jezelf nog lastiger. Niet alleen persoonlijk, maar het wordt ook steeds lastiger om wél die baan te verwerven.

Want wie wil een ontgoochelde en depressieve medewerker?

 

Ook al zit het niet altijd mee als je werk maakt van (ander) werk, het is belangrijk om vol goede moed door te gaan en te voorkomen dat je in een negatieve spiraal belandt.

In mijn artikel geef ik je een aantal tips die je daarbij helpen.

 

Hoe je als baanzoeker de moed erin houdt en positief blijft, ook al zit het niet altijd mee

 

Kies voor een succesvolle en beproefde strategie en maak je aanvalsplan

 

Bewust geef ik deze tip het eerst.

Blindvaren op louter zoeken van vacatures en daarop reageren met het schrijven van een brief is niet dé weg om succesvol werk te maken van werk.

Zeker niet als je steeds weer dezelfde brief gebruikt. En volstaat met kleine aanpassingen zoals de naam van de organisatie, de functie of waar je de vacature gevonden hebt.

Hetzelfde geldt voor het steeds weer versturen van één en hetzelfde cv. Zonder dat je dat aanpast aan wat er in de vacature wordt gevraagd.

Solliciteer je op die manier, dan kun je inderdaad zonder succes veel brieven de deur uit doen. Want als je blijft doen wat je deed, dan blijf je krijgen wat je kreeg.

 

Daarom, doe het eens anders. Kies voor een andere strategie dan traditioneel solliciteren.

Maak je keuze voor een succesvolle en beproefde strategie. De Meer Waarde Benadering is zo’n strategie.

Maak je aanvalsplan en voer dat plan stap voor stap uit. Zo blijf je ook op het goede spoor.

Stel jezelf doelen en koppel die aan deadlines. Plan je werken aan werk activiteiten wekelijks. En plan ook vooruit, zodat je de beweging er in houdt.

 

Realiseer je dat al dan niet succesvol werk maken van werk staat of valt met het opvolgen van een succesvolle strategie. Maak je die strategie eigen en werk stap voor stap naar je doel.

 

 

Maak tijd om mensen te ontmoeten

 

Ga erop uit en arrangeer ontmoetingen.

Daarbij denk ik niet alleen aan ontmoetingen in het kader van het doen van je onderzoek naar waar mensen zoals jij nodig zijn.

Maak ook bewust tijd voor familie en vrienden.

De support van familie en vrienden kun je goed gebruiken als je bezig bent met baanverwerving. Bij hen kun je je hart luchten als dat nodig is. En zij kunnen je inspireren en telkens weer een hart onder de riem steken.

 

 

Wees attent en stuur bedankbriefjes

 

Zeker naar mensen die je gesproken hebt in het kader van het doen van je onderzoek.

Al is het een kort berichtje over hoe je het gesprek ervaren hebt en wat het je heeft opgeleverd. Dat geeft zowel jou als de ander een goed gevoel.

En zo is het ook leuk voor jezelf en voor vrienden of familie om een berichtje te sturen waarin je refereert aan een leuke ontmoeting die je met hen hebt gehad of een uitstapje dat je samen hebt gemaakt.

 

 

Vier je successen

 

Ook al zijn ze nog zo klein.

Bijvoorbeeld een leuk gesprek dat je hebt gehad en de positieve feedback die je daarop gekregen hebt.

Of een mooie aanbeveling die iemand voor jou heeft geschreven. Stel je open voor de waarderende boodschap en koester die.

Of een compliment dat je hebt ontvangen voor je cv of een door jou verstuurde motivatiebrief. Laat het binnenkomen en laat het je verwarmen.

 

 

Heb aandacht hebt voor gezonde voeding

 

Neem bewust de tijd om gezonde voeding te bereiden en te eten. Laat junk food staan. Want als je goed en gezond eet, zul je je energieker voelen.

 

 

Zorg dat je goed en genoeg slaapt

 

Maak er een punt van om op tijd te gaan slapen en zorg voor een goed slaap-/waakritme.

Misschien kom je in de verleiding om tot in de late uurtjes achter je computer te zitten, op zoek naar vacatures. Maar dat gaat je niet helpen aan een mooie baan.

Integendeel. Als je slaap tekort komt, dan heeft dat al gauw invloed op je humeur. Bovendien zul je sneller gestrest zijn. En alle kans dat je ook minder goed helder kunt denken.

 

 

Ga sporten

 

Zorg dat je elke dag op zijn minst een half uur flink in beweging bent. Of dat nu is door te sporten of dat je gaande de dag een flinke wandeling maakt.

Het zal je helpen om je hoofd leeg te maken en je zult je na je beweging vast veel energieker voelen.

Zoals je gauw geïrriteerd kunt raken en je moe kunt voelen door te weinig slaap, zo kun je hetzelfde ervaren als je te weinig beweging krijgt.

 

 

Ga lekker naar buiten en geniet van de zon

 

Frisse lucht en zon doen wonderen.

Maak er een punt van, dat je elke dag een tijd naar buiten gaat. Ook al is het koud of regent het.

 

Doe iets waarin je je lekker uit kunt leven

 

Het zal voor iedereen anders zijn, wat dat is.

Voor de een is dat het maken van muziek. Voor iemand anders is dat het dansen en je helemaal uitleven op fijne muziek. Voor weer iemand anders is het even lekker werken in de tuin of het maken van een tochtje op de motor.

 

 

Zorg dat je de moed erin houdt en blijf positief!

En wil je meer horen over de Meer Waarde Benadering als beproefde en succesvolle strategie voor baanverwerving en wat die voor jou kan betekenen?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je de vraag beantwoordt “Waarom moeten we jou kiezen en niet iemand anders?”

 

“Wat maakt jou met name geschikt voor het werk dat je wilt doen?” Je kunt het zien als een vervolgvraag op “Waarom deze functie voor jou?”.

“Waarom deze functie voor jou?”, gaat over de vraag waarom jij bepaald werk wilt doen.

“Wat maakt jou met name geschikt voor het werk dat je wilt doen?” of kortweg “Waarom jij voor deze functie?” gaat over de vraag welke kwaliteiten jij hebt om dat werk te doen. En welke resultaten jij met die kwaliteiten hebt neergezet.

Kwaliteiten zie ik daarbij als containerbegrip voor alles wat jij te bieden hebt. In ondernemerstermen worden dat jouw assets genoemd.

Over het antwoord op de vraag “Waarom deze functie voor jou?” kun je lezen in mijn vorige artikel.

In dit artikel geef ik je handreikingen en tips voor het beantwoorden van de vraag “Waarom ben jij met name geschikt voor deze functie?”. Of sterker nog, “Waarom moeten we jou kiezen en niet iemand anders?”.

 

Wat jou met name geschikt maakt voor werk dat je wilt doen

 

Een goed beeld van het werk waarvoor je opteert is cruciaal voor succes

 

Heb je een functie op het oog, waar jij vol voor wilt gaan om die te bemachtigen?

Zorg dan dat je een helder beeld hebt van de functie. Zodat je voor jezelf een helder antwoord kunt formuleren op de vraag, wat voor iemand je moet zijn en wat je moet kennen en kunnen om dat werk goed te doen.

Bij een vacature kun je die informatie deels vinden in een functieprofiel of een taakomschrijving. Deels moet je daarvoor tussen de regels door lezen. Of wellicht nadere informatie inwinnen bij de persoon die daarover gaat.

 

Vorm je letterlijk een beeld van de functie naar aanleiding van de vacature of het functieprofiel. Zorg dat je het voor je ziet.

Hoe ziet bijvoorbeeld het takenpakket eruit? Werk je alleen of werk je met anderen samen? Met wie of voor wie werk je? Hoe lopen de lijnen? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden zich? Aan wie leg je verantwoording af? Heb je beslissingsbevoegdheden en zo ja welke? In hoeverre heb je ondersteuning of ondersteun jij anderen?

Als je je een beeld vormt van de functie, dan kom je er meestal ook achter waar hiaten zitten. Welke informatie je mist en waar je dus aanvullend nog naar moet informeren om het plaatje compleet te krijgen.

 

Controleer ook of jouw interpretatie van de situatie en de functie klopt. Dat geldt ook voor gesprekken voorafgaand aan een daadwerkelijke sollicitatie.

Bereid een aantal relevante vragen voor om helder te krijgen of het beeld dat jij van de vacante functie hebt, overeenkomt met het beeld dat de organisatie ervan heeft.

Doe je dat niet, dan loop je het risico dat wat je denkt te weten je op een dwaalspoor brengt. En dat jouw uitgangspunt aan de hand waarvan jij bepaalt wat jou met name geschikt maakt voor de functie, niet klopt met de werkelijkheid.

Met het risico dat je de plank misslaat.

 

 

Vraag je af wat de kritieke succesfactoren zijn voor de functie die jij beoogt

 

Heb je een helder beeld van de functie?

Vraag je dan af welke competenties cruciaal zijn voor de functie die jij beoogt.

Wat zijn, wat men noemt de kritieke succesfactoren? Volsta daarbij niet met de functiecriteria die genoemd worden in de beschrijving van de vacature.

Als ik samen met een coachklant een sollicitatie voorbereid, dan maken we naast de functiecriteria, onze eigen lijst. Op basis van het beeld van de functie in zijn context en de informatie uit de vacature.

Lang niet altijd staan de kritieke succesfactoren expliciet in de beschrijving van een vacature.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat je door extra informatie in te winnen hebt achterhaald welke specifieke problematiek er speelt in betreffende organisatie. Of met betrekking tot de beoogde functie.

Door zorgvuldig informatie in te winnen en daarop in te spelen, kun je bij voorbaat voorsprong creëren op anderen. Alleen al doordat jij een beter beeld hebt van de kritieke succesfactoren.

 

Inventariseer de competenties die jij bezit voor betreffende functie

 

Heb je eenmaal de kritieke succesfactoren in kaart gebracht? Leg die dan naast jouw competentieprofiel.

Welke competenties uit jouw profiel matchen met de kritieke succesfactoren? En welke van jouw competenties zijn daarop een waardevolle aanvulling?

Alleen al door het specifiek benoemen van jouw competenties onderscheid je je van anderen. Ik denk dan aan het benoemen van je competenties met de drie elementen; het ‘hoe’, het ‘wat’ en de context.

Wil je nog eens nalezen hoe je je competenties scherp in beeld kunt krijgen en scherp kunt formuleren?

Lees mijn serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen.

 

Schrijf voorbeelden op waaruit blijkt dat jij die competenties bezit

 

En laat zien en laat horen welke resultaten jij daarmee hebt neergezet. Zodat je je overtuigd en overtuigend kunt presenteren voor de functie die jij beoogt.

Zeker een selecteur wil er zelf de vinger achter krijgen dat jij de competenties die je zegt te hebben, daadwerkelijk bezit. Die wil een helder beeld van je om te bepalen of die jou moet kiezen voor de vacante functie of iemand anders.

Zorg dus dat je daarop goed bent voorbereid. Dat betekent dat je voor elke competentie, cruciaal voor de functie, minimaal drie voorbeelden kunt noemen waaruit blijkt dat je die competentie hebt.

En dat je specifiek kunt benoemen wat je met die kwaliteit hebt neergezet. Bij voorkeur noem je dan objectieve, meetbare resultaten.

 

 

Het stappenplan dat ik beschrijf schrikt je misschien af. Vooral gelet op de tijdsinvestering en de inzet die het vraagt.

Het is echter mijn ervaring en die van mijn coachklanten, dat het zich ruimschoots terug verdient.

Want, heb je het fundament om succesvol werk te maken van werk eenmaal staan, dan is meer dan het halve werk al gedaan.

 

Heb je nog geen fundament om succesvol werk te maken van werk?

Lees dan mijn aanbod betreffende de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd sta je na de drie trainingsdagen optimaal toegerust in de startblokken om succesvol werk te maken van jouw ideale werk.

 

 

 

 

Tips die je helpen om moeilijke vragen over verandering van baan te beantwoorden

 

Waarom ben je op zoek naar een andere baan?”; het is een vraag die je kunt verwachten in een gesprek. Zeker in een gesprek met potentiële werkgevers.

Ben je op zoek naar werk, dan heb je vast al nagedacht over de vragen die men jou kan stellen.

“Waarom ben je op zoek naar een andere baan?” is een van die vragen.

Voor menigeen is die vraag lastig te beantwoorden. Zeker als je contract niet gecontinueerd is. Bijvoorbeeld omdat je naar de mening van de organisatie onvoldoende functioneerde.

Mogelijk is het ook voor jou een vraag waarmee je in je maag zit. Voor je gevoel kun je de vraag niet open en eerlijk beantwoorden. Doe je dat wel, dan gooi je mogelijk je eigen glazen in.

Geef je een ontwijkend antwoord, dan wordt dat ook negatief uitgelegd. En op zijn minst nodigt jouw antwoord dan uit tot doorvragen. Dat maakt het voor jou misschien nog moeilijker.

In mijn artikel geef ik je tips die je helpen om moeilijke vragen over verandering van baan te beantwoorden.

Lees verder: Hoe je de vraag beantwoordt: “Waarom ben je op zoek naar een andere baan?”

Vijf tips die je helpen bij het opbouwen van rapport

 

Rapport; de sleutel tot succes, zowel in je privéleven als in de zakelijke sfeer.

Rapport opbouwen, creëren, is een van de vaardigheden om de code te ontcijferen voor het ontsluiten van je ideale baan. Ik noemde het in mijn vorige artikel.

Zoals daar aangegeven, gaat rapport opbouwen de een gemakkelijker af dan de ander.

Sommigen doen dat van nature. Voor hen is het misschien zelfs zo gewoon, dat ze het zelf niet zien als een kwaliteit.

Mocht je er niet zo goed in zijn, rapport opbouwen is een vaardigheid die je gelukkig ook heel goed kunt leren.

In mijn artikel geef ik je daarvoor een aantal tips.

 

Hoe je ‘rapport’ opbouwt en de kans vergroot dat je je ideale baan ontsluit

 

‘Rapport’; op dezelfde golflengte zitten

 

Wist je dat rapport is afgeleid van het Franse rapporter, dat terugbrengen betekent?

Wellicht herken je het terugbrengen, als je denkt aan een gesprek met iemand, waarmee je een goede relatie hebt. Een relatie waarin je een wederzijds gevoel van vertrouwen en respect ervaart.

Als je rapport hebt met iemand, dan is het heel gemakkelijk praten met elkaar. Ook al zijn jullie misschien heel verschillend. Maar je weet en je voelt, dat er werkelijk contact is en dat er geluisterd wordt naar elkaar.

 

Het is mooi om eens bij jezelf na te gaan, welke signalen je uitzendt naar de ander, als je rapport hebt.

En welke ontvang je terug? Welke signalen doen jou ervaren dat je op dezelfde golflengte zit?

 

En hoe is dat met mensen met wie je geen rapport hebt? Maar met wie je dat mogelijk wel graag zou willen hebben?

Welke signalen zend je dan uit? En welke signalen ontvang je terug, zodat je weet en voelt dat je niet op dezelfde golflengte zit?

Heb je enig idee van de obstakels die je in de weg staan om in zulke situaties rapport te maken en te houden?

 

 

‘Rapport’ is cruciaal, als je de code wilt ontcijferen voor het ontsluiten van je ideale baan

 

Mensen nemen graag mensen aan die ze mogen. Mensen met wie ze graag als collega zouden willen samenwerken.

Kennis, vaardigheden en ervaring zijn belangrijke elementen om een baan te krijgen. Maar de vaardigheid om rapport op te bouwen is zeker zo belangrijk.

Wist je dat het zelfs zo kan zijn, dat rapport bij een benoeming of het verstrekken van een opdracht de doorslag geeft?

 

Rapport heeft veel impact op de indruk die je achterlaat.

Zoveel impact dat het kan zijn, dat iemand met minder kennis en ervaring de voorkeur heeft. Louter en alleen omdat men door het tweerichtingsgevoel een beter gevoel heeft bij die persoon.

 

 

Tips die je helpen om ‘rapport’ op te bouwen

 

Rapport opbouwen gebeurt op veel manieren.

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Straal door je lichaamstaal vertrouwen uit en maak een betrokken indruk.

Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je je gesprekspartner een hand geeft, de manier waarop je staat en zit, je gezichtsuitdrukking, je oogcontact, waar je je armen, handen en voeten laat.

Dat heeft allemaal te maken met lichaamstaal.

Hoe meer betrokken je bent en hoe meer gelijkenis de interviewer ziet in termen van lichaamstaal, hoe gemakkelijker het is om rapport op te bouwen.

 

2. Zoek in de gespreksruimte naar aanknopingspunten voor social talk.

Heb je een gesprek op het kantoor van je gesprekspartner, kijk dan eens naar bijvoorbeeld de familiefoto’s die hij heeft staan. Of foto’s van locaties waar jij een relatie mee hebt.

Naar aanleiding daarvan zou je een gesprekje kunnen beginnen.

Of bijzondere voorwerpen die je in het kantoor ziet staan.

Bijvoorbeeld, in mijn geval, mooie keramiek. Die keramiek zou dan een aanleiding kunnen zijn om iets te vertellen over mijn hobby, het maken van keramiek.

Of iets anders, wat ik me herinner van een van mijn netwerkgesprekken, een pikhouweel, die in de bergsport wordt gebruikt. Het pikhouweel was aanleiding om een gesprekje te hebben over de bergsport.

 

3. Verzamel informatie over jouw contactpersoon.

Zodat je daarop aan kunt sluiten in je gesprek. Ook die informatie kan handreikingen bieden voor social talk.

Misschien hebben jullie voor dezelfde werkgever gewerkt? Of hebben jullie gemeenschappelijke connecties?

En social talk met je gesprekspartner kun je ook aangaan door vragen te stellen zoals “hoe ben je bij deze organisatie terecht gekomen?”

Social talk biedt je de kans om je gesprekspartner een beter gevoel over jou als persoon te laten krijgen en de kans om verbondenheid te creëren door te laten zien wat jullie met elkaar gemeen hebben.

 

4. Zorg voor betekenisvolle relevante topics die je helpen om effectieve rapport op te bouwen.

Zorg voor onderwerpen die jullie beiden interesseren. Bijvoorbeeld lopende gebeurtenissen in de organisatie en/of in het werkveld.

Voordat je een gesprek hebt, bestudeer de website van de organisatie goed. Met name ook het nieuws.

Veel websites hebben een topic ‘in de media’.

Is de organisatie misschien onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met een andere organisatie? Hebben ze een nieuw product gelanceerd?

Dat zijn allemaal onderwerpen die je kunnen helpen om rapport op te bouwen. Ze laten zien dat je goed op de hoogte bent en alert op wat er gebeurt binnen de organisatie of het werkveld.

Het laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent.

 

5. Bereid vragen voor over hoe de organisatie aankijkt tegen haar uitdagingen en in het bijzonder de functie die jij ambieert.

Stel je vragen en stuur dan het gesprek zo, dat jij overtuigd en overtuigend aan kunt geven dat jij ervaring hebt met die thematiek.

Dat is een manier om je gesprekspartner te laten zien dat je problemen wilt aanpakken, oplossingen kunt bieden en wilt leren.

 

 

Over het algemeen hebben je gesprekspartners een helder beeld van wat ze verwachten van een gesprek in het kader van selectie.

De werkgever wil weten hoe gemotiveerd je bent voor de baan. Hij ervaart dat, doordat jij laat zien en horen dat je je grondig hebt voorbereid op het interview. Door die grondige voorbereiding kun je ook overtuigd en overtuigend presenteren wat jij de organisatie kunt bieden met jouw kwaliteiten en ervaring.

Dus, laat ze ervaren dat jij iemand bent die goed kan samenwerken in een team en je bent goed op weg om jouw ideale baan te ontsluiten.

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij organisaties te bieden hebt?

En van het profiel van het voor jou ideale werk?

Meld je dan aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Of bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.