Hoe je aannemelijk maakt dat je geen bedreiging bent

Hoe je bij sollicitatie aannemelijk maakt dat je geen bedreiging bent

Hoe om te gaan met een situatie waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt

 

Misschien is het jou ook al eens overkomen. Mogelijk meer dan eens.

Je wilt een stap zetten in je loopbaan. Misschien ben je daartoe wel gedwongen.

Je hebt een mooi cv. Niet alleen kijkend naar de functies die je hebt gehad, maar ook de resultaten die je met jouw kwaliteiten hebt neergezet.

Met regelmaat word je uitgenodigd voor een gesprek, maar tot nu toe nog niet met het gewenste resultaat.

Je bent dan al gauw geneigd om te denken dat er iets mis met je is en van de argumentatie waarom ze niet verder met je gaan, word je ook niet veel wijzer.

Maar het kan heel goed zijn dat je juist heel geschikt bent voor de vacante functie en daardoor als een bedreiging wordt gezien door toekomstige collega’s of een leidinggevende.

In mijn artikel geef ik je handreikingen hoe om te gaan met een situatie waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt.

 

Hoe je bij sollicitatie aannemelijk maakt dat je geen bedreiging bent

 

Hoe je onbedoeld een indruk achter laat die je niet wenst

 

En die je overigens ook niet voor ogen had toen je je presenteerde.

Bijvoorbeeld dat men de indruk krijgt dat jij wel even schoon schip wilt komen maken. Dat je als een soort bulldozer de organisatie binnenkomt.

Zo herinner ik me een coachklant die op gesprek ging voor een managementfunctie bij een groothandel in de bouw. De functie sloot naadloos aan bij zijn ervaring en het werk dat hij ambieerde.

Grondig bereidde hij zich voor op het sollicitatiegesprek. Bij die voorbereiding stuitte hij op een aantal punten in de organisatie die naar zijn inzicht beter konden.

Zo was bijvoorbeeld de webshop alleen in het Nederlands, terwijl in de bouwsector ook veel zelfstandigen actief zijn die geen Nederlands spreken. Een van zijn tips aan zijn gesprekspartners was om hun webshop ook in het Engels aan te bieden.

Zo had hij nog een aantal aanbevelingen in zijn eerste gesprek. Door hem goed bedoeld, maar kennelijk niet als zodanig ontvangen. Want tot een vervolggesprek kwam het niet.

Waar het zijn intentie was om duidelijk te maken dat hij zich wilde inspannen om de organisatie te verbeteren, was hij er niet in geslaagd om dat zuiver over te brengen. Integendeel; met zijn aanbevelingen werd hij als bedreigend ervaren.

 

 

Hoe jouw enthousiasme voor de vacante functie een bedreiging kan zijn voor potentiële collega’s

 

Ook dat overkwam een van mijn coachklanten.

Mede op aanbeveling van een netwerkcontact werd zij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De commissie was onder de indruk van haar verhaal en haar presentatie. Dat gold ook voor het netwerkcontact als lid van de sollicitatiecommissie. Maar toen het op de eigenlijke selectie aankwam, was betreffend commissielid enigszins terughoudend. Zij was het, die met mijn coachklant zou gaan samenwerken.

Kennelijk voelde zij zich geïntimideerd. Was zij bang dat zij ondanks haar vijftien jaar ervaring in het vak, zou ondersneeuwen.

Door de relatie die zij met elkaar hebben, konden zij dat in een tweegesprek open en respectvol met elkaar bespreken. En werd de lucht geklaard.

Was dat niet het geval geweest, dan had de sollicitatie wel eens negatief uit kunnen pakken.

 

 

Echt contact maken, rapport opbouwen is belangrijk om te voorkomen dat je als bedreiging wordt ervaren

 

Rapport is de sleutel tot succes. Overigens niet alleen zakelijk, maar ook in je privéleven.

Als er verbinding is, dan kun je in een open gesprek eventuele heikele punten bespreekbaar maken. En zoals in bovenstaand voorbeeld, in nabijheid het gesprek aangaan met degene die gevoelens van bedreiging heeft.

Het is belangrijk dat je goed verstaan wordt. Soms kan het daarvoor nodig zijn dat je je hand uitsteekt en mensen in jouw enthousiasme meeneemt. Zonder dat het bedreigend voor hen is.

 

 

Mis-interpreteren van het gedrag dat je vertoont

 

Als selecteur vorm je je een beeld van de kandidaat op grond van zijn presentatie.

Die interpretatie is tot op zekere hoogte altijd subjectief. Bovendien zegt die interpretatie net zoveel over de geobserveerde als over de observator.

Waar het ene lid van de selectiecommissie een kandidaat heel geschikt kan vinden voor de vacante functie, stoort een ander zich misschien aan zijn belerende toon. En vindt hij de kandidaat arrogant overkomen.

Mis-interpreteren voorkom je, voor zover dat in je vermogen ligt, door het creëren van rapport. Want zo zorg je voor een goede match op persoonlijk vlak.

Die match is een goed fundament om open en respectvol het gesprek aan te gaan over eventuele twijfelpunten.

 

 

Kortom

 

Het kan zijn dat je bij de baanverwerving te maken krijgt met een situatie waarin jij als kandidaat de oplossing bent voor het probleem.

Maar dat er vanuit de commissie oppositie komt omdat een van de commissieleden zich door jouw competenties en jouw presentatie geïntimideerd of bedreigd voelt.

Die kans zal groter zijn als democratisch geselecteerd wordt. En dus meer personen bij de selectie betrokken zijn en een stem hebben.

Wees je bewust van de indruk die je oproept met je cv en eventuele motivatiebrief. Maak bijvoorbeeld aan de hand van je cv aannemelijk dat je een bouwer bent in plaats van een bulldozer die even schoon schip komt maken.

Creëer en houd in je gesprekken verbinding met je gesprekspartners. Dan kun je peilen hoe de vlag erbij hangt en indien nodig tijdig bijsturen.

Daarmee voorkom je situaties waarin door jouw competenties en jouw presentatie de ontvangende partij zich geïntimideerd of bedreigd voelt

 

 

 

Herken je je in de beschreven situaties? Zou je er de vinger achter willen krijgen wat maakt dat je kennelijk anders over komt dan je bedoelt?

Wil je met mij daarover brainstormen? Laat het me horen.

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *