Mannen hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen

Mannen hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen

Waarom goede studieresultaten niet cruciaal zijn voor je kansen op een baan

 

‘Jonge, slimme mannen zoeken werk’ zo kopte de NRC van donderdag 18 juli.

Het werkloosheidscijfer blijft vooralsnog stijgen. Vooral onder 45-plussers. In die leeftijdsgroep zitten nu 252.000 mensen zonder werk.

Maar dat is nog altijd minder dan de 280.000 in de categorie van 25 tot en met 44 jaar.

Met name jonge, hoogopgeleide mannen tussen 25 en 35 jaar hebben het moeilijk.

Wist je dat de werkloosheid in die groep bijna dubbel zo hoog is als onder hoogopgeleide vrouwen?

Volgens het artikel in NRC hadden mannen vroeger beter hun huiswerk moeten doen.

Maar in hoeverre spelen studieresultaten inderdaad een cruciale rol bij het hogere werkloosheidscijfer onder hoogopgeleide jonge mannen?

 

Mannen hadden vroeger beter hun huiswerk moeten doen

 

Mannen kiezen de verkeerde beroepen

 

Dat zegt Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het artikel.

Dat heeft alles te maken met de voorkeur met betrekking tot sectoren waarvoor mannen kiezen.

Sommige sectoren zijn conjunctuurgevoeliger dan andere.

Mannen zijn oververtegenwoordigd in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw, industrie en de financiële wereld”, zegt hij. “Terwijl je vrouwen vaker terugziet in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, waar ze minder last hebben van de economische crisis”.

 

Het blijkt ook dat hoogopgeleide mannen vaker  werken in sectoren waar de vervangingsvraag kleiner is, doordat er minder uitstroom is.

Zo zegt hoogleraar Rolf van der Velden, hoofd van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA):

In de twee decennia voor de crisis nam de werkgelegenheid voor jonge economen bijvoorbeeld enorm toe. Nu zijn ze pas in de veertig, vijftig en is er in de economische sector weinig vervangingsvraag voor gepensioneerden”.

Daardoor zijn er dan ook minder vacatures, of beter ‘baanopeningen’, in die sectoren.

 

 

Verschil in studiegedrag en studieresultaten van mannen en vrouwen

 

Over het algemeen presteren meisjes beter in het onderwijs dan jongens. Die thematiek houdt beleidsmakers en leerkrachten in het onderwijs al langer bezig.

Zo stromen bijvoorbeeld een kwart meer vrouwen dan mannen door naar het Hoger Onderwijs. Dat geldt overigens niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen in de EU.

Ook doen mannen over het algemeen langer over hun studie dan vrouwen. Dat bevestigt ook de Emancipatiemonitor 2022.

Deels heeft dat overigens ook te maken met de studies die mannen kiezen. Bijvoorbeeld technische of bètastudies, die langer duren.

 

Maar of je als hoger opgeleide man eerder aan een baan komt als je vroeger beter je huiswerk hebt gedaan?

Ik denk het niet. Voor het welslagen op de arbeidsmarkt zijn andere factoren  belangrijker.

 

 

Goede studieresultaten zijn niet doorslaggevend voor je kansen op een baan

 

Ik vraag me af of het zo is zoals Van Mulligen van het CBS in het artikel in NRC zegt:

Bij de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar spelen studieresultaten nog een grotere rol bij sollicitaties. Mannen presteren hier gemiddeld minder. Denk als een werkgever: wil je een zes die zes jaar heeft gestudeerd of liever een acht die vier jaar heeft gestudeerd?”

 

Hebben ze jou bij een sollicitatie wel eens gevraagd naar je studieresultaten?

 

In sommige sectoren en bij sommige bedrijven zullen studieresultaten zeker een rol spelen bij selectie.

Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een bedrijf als ASML of andere hightechbedrijven.

Die gaan bij universiteiten op zoek naar de best presterende studenten of hebben hun scouts die superstudenten voor hen weten te strikken.

 

Maar ook met minder goede studieresultaten heb je volop kans op een baan. Een goede baan zelfs.

Wat dat betreft is het interessant om daar eens een onderzoekje naar te doen.

Zo herinner ik me de verhalen die in verkiezingstijd gepubliceerd werden over de studieachtergronden van onze politici.

Zelfs zonder relevante studie en een lange studieduur kun je het op de arbeidsmarkt ver schoppen.

Zij het, dat je bij een lange studieduur soms wel wat hebt uit te leggen aan een selecteur. Bijvoorbeeld wat je naast je studie hebt gedaan. En welke bijdrage  die activiteiten hebben geleverd aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Je studieresultaten zeggen maar deels iets over wat jij een werkgever te bieden hebt.

Belangrijker voor een werkgever is, of je de transfer gemaakt hebt van de studie naar de praktijk.

Wat zijn jouw topprestaties? En welke kwaliteiten heb je daarvoor ingezet?

Het antwoord op die vragen zegt mijns inziens meer over wat jij te bieden hebt, dan jouw studieresultaten.

 

Onderschat de betekenis van je persoonskenmerken niet.

Je vakkennis, -inzichten en -vaardigheden zijn belangrijke assets, maar zeker zo belangrijk voor je kansen op de arbeidsmarkt is wie je bent als persoon.

In mijn vorig artikel heb ik daarover al geschreven.

 

Met mooie prestaties en een goed beeld van wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt, ben je er nog niet.

Voor het creëren en benutten van kansen op de arbeidsmarkt zijn loopbaanvaardigheden cruciaal.

En die loopbaanvaardigheden leer je maar zelden in een opleiding. Maar je hebt ze wel nodig om een volwaardige rol te kunnen spelen in het spel op de arbeidsmarkt.

Die loopbaanvaardigheden kan ik je leren.

 

 

Hadden mannen vroeger beter hun huiswerk moeten doen?

 

Al met al betwijfel ik of betere studieresultaten hoogopgeleide jonge mannen meer kansen bieden op een baan.

Ik vraag me dan ook af of hun situatie anders was geweest, als ze vroeger beter hun huiswerk hadden gedaan.

En het omgekeerde, of vrouwen louter met goede studieresultaten en afgestudeerd in zo kort mogelijke tijd, meer kans hebben op een baan dan mannen die minder goed hun huiswerk hebben gedaan

 

 

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen bij de verwerving van een baan.

In hoeverre heb jij de indruk dat goede studieresultaten cruciaal zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt?

Ik lees het graag.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *