Tag Archief van: levensverhaal

Praktische oefeningen om jouw passies op het spoor te komen

 

Om je koers succesvol uit te kunnen zetten naar de toekomst is het belangrijk om zicht te hebben op wat jou drijft.

Passie in de zin van jouw reden van bestaan verzin je niet, maar kun je ontdekken.

Dat ontdekken is geen passief proces, maar vraagt om actie.

Zoals je misschien in een van mijn vorige artikelen gelezen hebt, is wat de moeite waard is om voor te leven voor ieder individu anders. En het kan in de loop van het leven worden bijgesteld en veranderd.

Het is dan ook goed om van tijd tot tijd pas op de plaats te maken en stil te staan om te reflecteren over de koers die je tot dan toe bent gevaren. Om van daaruit jouw koers uit te zetten naar de toekomst.

In mijn artikel help ik je daarbij met een aantal praktische oefeningen op weg.

 

Hoe je vanuit jouw verleden en heden je koers uit kunt zetten naar de toekomst

 

Praktische oefeningen die je helpen om vanuit je verleden je koers uit te zetten naar de toekomst

 

Door jouw oorsprong te herontdekken kun je van jouw ervaringen een persoonlijke springplank maken. Blik eens terug naar je leven tot nu toe. Het zal je helpen om van daaruit jouw koers uit te zetten naar je toekomst.

De volgende opdrachten helpen jou daarbij.

 

1. Schrijf je succesverhalen

Zoals je wellicht weet, is het werken met succesverhalen een belangrijk onderdeel in mijn loopbaantrajecten. Niet alleen omdat je door het schrijven van die verhalen weer ervaart waar je goed in bent, maar ook omdat je ervaart waar je graag of misschien zelfs het allerliefste mee bezig bent.

Maak er verbinding mee door jouw verhalen uit te schrijven.

Heb je behoefte aan een stappenplan? Lees mijn artikel dat ik schreef over het werken met succesverhalen.

 

2. Dromen laten herleven

Een tweede stap om het beste uit jezelf naar boven te halen.

Denk eens terug aan je vroege jeugd en schrijf op wat je vroeger wilde worden en doen.

Kijk figuurlijk eens achterom en schrijf op:

 • Waar was ik als kind enthousiast over?
 • Waar droomde ik van? Wat wilde ik worden?
 • Wat kan ik doen om de dromen uit mijn kindertijd te verplaatsen naar de werkelijkheid van nu?

 

3. Persoonlijke archeologie

Bekijk eens oude foto’s, vakantiesouvenirs, dagboeken, of doe gewoon je ogen dicht en blik terug.

Wat waren de greatest hits van je leven? Op welke momenten voelde je je erg gelukkig en geslaagd?

Schrijf ze op.

Heb je deze gelukkige herinneringen opgegraven en opgepoetst, zoals een archeoloog met opgegraven voorwerpen doet, bedenk dan met welk project je deze gewaarwordingen nu bij jezelf op zou kunnen roepen. Schrijf het op.

Stort je in dat avontuur. Doe het voor je toekomstige herinneringen.

 

4. Verbind de punten uit je verleden

Zoals Steve Jobs aangaf:

Only after you’re there, then you can connect the dots. You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards”.

Om een beter inzicht te krijgen in je levenstraject tot nu toe en wat je voor de toekomst voor ogen hebt, begin met jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Wat is de afgelopen vijf jaar de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven geweest?
 • Wat is er daarvoor gebeurd? Welke mensen, welke daden van mijn kant, welke andere punten hebben ervoor gezorgd dat deze gebeurtenis zich in mijn leven voltrok?
 • Wat is er daarna gebeurd?

Schrijf aan de hand van de antwoorden op deze drie vragen de geschiedenis van je afgelopen vijf levensjaren. Neem als leidraad de manier waarop de verbindende lijnen tot stand zijn gekomen tussen de belangrijkste punten die ervoor hebben gezorgd dat je leven nu is zoals het is.

 

5. Radiografie van de cruciale besluiten

Stel vast wat je belangrijke besluiten in het verleden waren, vanaf het moment dat je zelf kon beslissen.

Ze kunnen te maken hebben met je studie, je levensfilosofie, voeding, sociale leven, seksuele voorkeur enzovoort.

Schrijf ze op.

Schrijf daarna op welk effect die stappen op je leven hebben gehad.

Ga door tot je alle belangrijke besluiten waarvan je je bewust bent op een rij hebt en noteer de invloed die ze op je bestaan hebben gehad.

 

 

Praktische oefeningen om vanuit je heden je koers uit te zetten naar de toekomst

 

Het is heel waardevol om terug te blikken naar je verleden en zo je weer bewust te worden van waar je vroeger van droomde en wat je als hoogtepunten hebt ervaren. Welke besluiten je hebt genomen en welke effecten die besluiten op je leven hebben gehad.

Maar niet alleen je verleden heeft jou iets te zeggen over wat voor jou de moeite waard is om voor te leven. Ook het heden is een rijke bron waaruit je kunt putten.

Ik help je op weg met een aantal praktische oefeningen.

 

6. Onderzoek hoe je op dit moment bezig bent nieuwe punten voor je toekomst te creëren

Deze oefening is een vervolg op de oefening beschreven bij 4. Pak die oefening, als je die uitgewerkt hebt, er eens bij.

Waar besteed je nu de meeste tijd en moeite aan? In hoeverre weet je welke vruchten je daar in de toekomst van zult plukken?

Is er iets wat je al heel lang wilt doen maar niet durft, omdat je bang bent om te falen of dat het je niets brengt?

Probeer wat je al heel lang wilt doen eens een tijdje uit en schrik niet als je niet meteen resultaten ziet.

Uiteindelijk zullen de punten worden verbonden en zullen jouw acties zin krijgen.

 

7. Cruciale besluiten waar je leven op dit moment om vraagt

Deze oefening is een vervolg op de oefening beschreven bij 5. Herlees wat je bij de oefening opgeschreven hebt.

Vraag je af, in aansluiting op jouw cruciale besluiten in je leven tot nu toe:

 • Wat zijn de cruciale besluiten waar je leven op dit moment om vraagt?
 • Wat zijn de positieve effecten die ze zullen hebben, zodat je gemotiveerd bent om de stap te zetten?

Maak een lijst van die cruciale besluiten. Zet bij elk besluit wat het gevolg daarvan zal zijn.

Ga door met je lijst tot je veel veranderingen hebt. Bepaal dan je prioriteit.

Neem nu een besluit en zet die verandering in gang.

 

8. De kracht van pen en papier: schrijven

Schrijven is een mooie manier om je zielenroerselen naar de oppervlakte te halen. Al schrijvend orden en verduidelijk je jouw ideeën en emoties.

Houd bijvoorbeeld eens een bepaalde periode een dagboek als levenslogboek bij.

Ga aan het begin of aan het eind van de dag even zitten en schrijf op wat er in je op komt.

Of maak een vijfminutendagboek en schrijf elke ochtend en avond een paar minuutjes iets in jouw dagboek.

Bijvoorbeeld ’s ochtends iets over wat die dag voor jou speciaal gaat maken of een statement voor die dag. En schrijf ’s avonds bijvoorbeeld iets over wat die dag het belangrijkst voor je is geweest.

 

9. 30 dagen oefening

Dit is een oefening om je bewust te worden van wat voor jou de moeite waard is om gezien en gehoord te worden, want je hoort en ziet niet alles.

In een eerder artikel heb ik die 30 dagen oefening beschreven.

 

In dat artikel vind je overigens nog een paar opdrachten om inspiratie op te doen met betrekking tot wat voor jou de moeite waard is om voor te leven.

Zodat je van daaruit jouw koers uit kunt stippelen naar de toekomst.

 

 

 

Vind je het moeilijk om jouw passies op het spoor te komen en je koers te bepalen voor de toekomst?

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Wat er nodig is om je motivatie te ontwikkelen en te voeden

 

In mijn vorige artikel schreef ik over de vijf vragen die je helpen om inzicht te krijgen in wat je nodig hebt om je motivatie te verbeteren, als die zwak of afwezig is.

Uit de vijf vragen blijkt dat het voor succes belangrijk is dat je een doel hebt, dat écht jouw doel is en dat waardevol voor je is. En dat je er vertrouwen in hebt, dat je jouw doel kunt realiseren en vooruitgang ervaart op jouw weg ernaar toe. En verder dat je bereid bent om eventuele tegenslag het hoofd te bieden.

Dat geldt voor het behalen van succes in zijn algemeenheid, maar specifiek ook op het terrein van verandering van baan of louter baanverwerving.

In dit artikel ga ik in op karaktertrekken die jouw kans op succes vergroten en het belang van ervaren van succes. Een volgend artikel geeft je meer informatie over visualisatie en ondersteuning door anderen, als motivatie bevorderende factoren.

 

Motivatie; cruciale factor voor succes

 

In hoeverre is succes voor de een meer weggelegd dan voor de ander?

 

Het zal je niet ontgaan, dat de een ogenschijnlijk gemakkelijker succes bereikt dan de ander. En mocht je jezelf scharen bij de laatste categorie, dan vraag je je misschien af wat je mist waardoor jij vooralsnog niet zo succesvol bent.

Het lijkt dan gemakkelijk om dat af te doen met argumenten die een genetische grondslag hebben, denkend bijvoorbeeld aan intelligentie en karaktereigenschappen. Waarbij die laatste categorie dan vaak gezien wordt als verankerd in de genen en dus weinig beïnvloedbaar. “Ik ben nu eenmaal niet zo’n streber” of “Het is nu eenmaal heel moeilijk voor mij om me op iets te concentreren” of “Ik ben niet zo’n gepassioneerd type”.

Alsof dat verklarende factoren zijn waardoor je niet succesvol kunt zijn en je het niet in je hebt om de doelen die je je stelt, te realiseren. Zo sprak ik onlangs een potentiële klant. Zijn diploma van het voortgezet onderwijs heeft hij gehaald, maar daarna stokte het. Twee keer heeft hij bij twee verschillende hogescholen het eerste jaar van eenzelfde opleiding gevolgd. Beide zonder succes. Toen is hij maar aan het werk gegaan, ervan uitgaande dat een hbo-opleiding er voor hem niet inzit. Maar is dat wel zo?

Wellicht speelde toentertijd het gebrek aan motivatie een grotere rol dan hij denkt. En ik schat in, dat aan een aantal van de vijf factoren voor succes niet werd voldaan.

 

Specifieke persoonskenmerken die je helpen om de doelen die je jezelf gesteld hebt, te realiseren

 

Zelfbepaling; doelgerichtheid en een zekere mate van vasthoudendheid, onverzettelijkheid zijn persoonskenmerken die je helpen om jouw doelen te realiseren. Maar of je die kenmerken kunt labelen als karaktertrekken? Dus niet te beïnvloeden?

Volgens Ben Furman, Finse psychiater, psychotherapeut en voorstander en trainer van de oplossingsgerichte therapie, is zelfbepaling niet zozeer een karaktertrek. Dus niet een kenmerk dat in de aard van de persoon verankerd is. Hij ziet het als een persoonskenmerk dat in iedereen naar voren kan komen als de condities juist zijn.

Als de wil er is, dan zijn we volgens hem allemaal erg gedisciplineerd, om wat dan ook te doen en succes te realiseren. Volgens Furman heeft iedereen de kwaliteit zelfbepaling in zich. Zelfs als die kwaliteit ver te zoeken of slapende is.

Ik zie dat soms ook bij mijn coachklanten. Waar iemand in eerste instantie een enigszins gelaten en afwachtende indruk maakt, gebeurt het dat hij gaande het traject ‘het licht ziet aan het uiteinde van de tunnel’. Waardoor er energie vrijkomt en hij gemotiveerd en vol energie werk maakt van eigen succes.

 

 

Veerkracht als cruciale factor om gemotiveerd te werken aan je succes

 

Op je weg naar succes zal je vast wel geconfronteerd worden met tegenslag.

Bijvoorbeeld dat je een van de laatste twee bent in een selectieprocedure en uiteindelijk niet uitverkozen wordt.

Of dat een mooi project aan jouw neus voorbijgaat of dat je te laat hoort van een mooie vacature. Dat is balen.

Cruciaal voor jouw motivatie is dan hoe je daarmee omgaat. Blijf je hangen in de negatieve ervaring en loopt je zelfvertrouwen flinke deuken op? Of anticipeer je op mogelijke tegenslag? Ben je erop voorbereid dat er gaande de rit momenten kunnen zijn dat het even tegenzit en ga je daar op een positieve manier mee om?

Jouw reactie heeft alles te maken met jouw veerkracht. Of noem het vertrouwen of positivisme.

 

 

Succes voedt succes

 

Hoe meer succeservaringen je hebt, hoe sterker je erin gelooft dat je meer succes kunt hebben. En iedereen heeft succeservaringen, ook al zijn ze in jouw ogen nog zo klein. Bovendien zijn soms die succeservaringen in de vergetelheid geraakt en moeten ze weer ‘opgepoetst’ worden.

In mijn trajecten, individueel of in het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ start je dan ook meestal met het schrijven van jouw succesverhalen.

Door het concreet beschrijven van jouw ervaringen plaats je jezelf psychologisch als het ware weer in die situatie en ervaar je jouw succes. Bovendien zijn jouw succesverhalen de bron voor het destilleren en benoemen van jouw kwaliteiten. En door in het vervolg van de systematiek voorbeelden op een rij te zetten waaruit jouw kwaliteiten blijken, werken de geschreven succesverhalen als blikopener voor andere voorbeelden van persoonlijk succes.

En succes voedt succes! Hoe meer succeservaringen je hebt, hoe sterker je erin gelooft dat je meer succes kunt hebben. Stel je doelen dan ook niet te hoog. Maar ook niet te laag. Zorg dat je succes behaalt en gevoelens van succes ervaart voordat je meer risico’s neemt en de lat hoger legt.

Zo is het bijvoorbeeld slim om als je begint met netwerken, te starten met mensen die relationeel dicht bij je staan en die jou goed kennen. Dan kun je in een vertrouwde omgeving oefenen met het voeren van netwerkgesprekken. Heb je eenmaal wat ervaring opgedaan met netwerken, dan is het ook gemakkelijker voor je om mensen te benaderen die je minder goed kent.

 

 

 

Heb je nog geen helder beeld van jouw doel; wat je écht wilt? Of van wat werk voor jou waardevol maakt in balans met wat naast werk belangrijk voor je is?

Ervaar je onvoldoende zelfvertrouwen in eigen kunnen om jouw doel te realiseren?

Heb je zelf al pogingen ondernomen om jouw doel te realiseren, maar merk je weinig vooruitgang?

 

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’. Gegarandeerd krijg je antwoord op wat je écht wilt. Bovendien ontwikkel je inzichten en vaardigheden om gemotiveerd en gedisciplineerd jouw doel te realiseren.

 

 

 

 

 

Een zevental tips die je helpen om je zelfvertrouwen te laten groeien  

 

Wist je:

 • dat zelfvertrouwen niet zozeer een gave is, die de ene persoon wel heeft en de andere niet;
 • dat volgens Schaper ieder mens geboren wordt met 100% zelfvertrouwen;
 • dat je tijdens je leven zelfvertrouwen verliest en weer opbouwt;
 • dat het belangrijk is om je zelfvertrouwen te onderhouden?

 

Hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Als je het in procenten zou uitdrukken, hoe is jouw score op dit moment?

Scoor je super goed, omdat het je bijvoorbeeld gelukt is om die mooie nieuwe functie te bemachtigen? Of omdat een andere grote wens voor jou in vervulling is gegaan?

Of is je score weleens beter geweest en heeft je zelfvertrouwen, bijvoorbeeld door je baanverlies, een flinke knauw gekregen?

 

Ben je je zelfvertrouwen een beetje kwijtgeraakt? Dan is er alle aanleiding om eraan te werken en het weer op te bouwen richting de 100%.

In mijn artikel kun je lezen waarom. Ook geef ik je een zevental tips voor meer zelfvertrouwen, waardoor je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Overigens klinkt 100% zelfvertrouwen mij wat ongeloofwaardig in de oren. Maar wellicht zegt dat meer over mij -als vrouw- dan over jou.

 

Doe jezelf niet tekort, maak je niet onnodig klein© foto Martin Langbroek

Met een beperkt zelfvertrouwen ondermijn je je kansen om je doelen te bereiken

 

Mensen met veel zelfvertrouwen zitten over het algemeen lekker in hun vel, geloven in hun eigen kracht en zijn geneigd om zaken in een positief licht te zien.

Mensen met minder zelfvertrouwen zijn geneigd om hun eigen vermogens te onderschatten. Zij zijn ook eerder geneigd om de wereld te bekijken door een donkere bril.

 

Met een beperkt zelfvertrouwen vergroot je de kans op een selffulfilling prophecy.

Misschien herken je dat.

Als je denkt dat je iets niet kunt of dat bepaalde mogelijkheden niet voor jou zijn weggelegd, dan heb je grote kans dat het je inderdaad ook niet gaat lukken.

En voor een groot deel heb je dat dan zelf in de hand.

In een vorig artikel gaf ik je daarvan al een paar voorbeelden met betrekking tot de baanverwerving.

 

Zelfvertrouwen is dan ook belangrijk om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In dit artikel geef je een zevental tips die je helpen om je zelfvertrouwen niet kwijt te raken, je zelfvertrouwen weer terug te krijgen of om je zelfvertrouwen op peil te houden.

 

Zeven tips voor meer zelfvertrouwen waardoor je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot

 

1.   Wees je bewust van je ervaren succesmomenten.

Een goed werkend hulpmiddel daarbij is het daadwerkelijk beschrijven van je succeservaringen, een belangrijk onderdeel van de Meer Waarde Benadering.

Lees mijn stappenplan voor het schrijven van succesverhalen er nog eens op na.

Schrijf ook eens op, welke kwaliteiten van jou in die succesverhalen naar voren komen. En nog mooier, nodig anderen uit om kwaliteiten uit jouw succesverhalen te destilleren.

 

2.   Zorg voor nieuwe succesmomenten

Als je werk je niet langer uitdaagt of als je tijdelijk geen werk hebt, ga actief op zoek naar mogelijkheden om je kwaliteiten in te zetten. Al is het in de vorm van vrijwilligerswerk of een stage.

Door nieuwe uitdagingen aan te gaan, kun je waardering krijgen voor nieuwe successen die je behaalt. Dat zal je zelfvertrouwen versterken.

 

3.   Maak contact met je inspiratiebronnen

Inspirerende voorbeelden zijn belangrijk voor je zelfvertrouwen. Zeker als je iets van jezelf in je rolmodellen herkent. Je zult dan eerder overtuigd raken dat je het zelf ook kunt.

Het succesverhaal van een andere baanzoeker kan jou sterken in de overtuiging dat het ook jou gaat lukken om je droombaan te realiseren.

Zo krijg ik bij een oriënterend gesprek met regelmaat van coachklanten de vraag of ik eerder mensen zoals zij aan dé baan heb kunnen helpen. Een bevestigend antwoord werkt dan vaak zichtbaar stimulerend.

 

4.   Geef je zelfvertrouwen niet weg doordat je anderen op een voetstuk plaatst en jezelf daarbij kleiner maakt

Contact maken met je inspiratiebronnen kan je zelfvertrouwen versterken.

Dat wordt anders, als je je inspiratiebronnen op een voetstuk plaatst. In dat geval wordt hetgeen zij bereikt hebben, voor jouw gevoel eerder onbereikbaar.

Ik herinner me René, een van mijn coachklanten.

Hij was een meester in het op een voetstuk plaatsen van de professionals waarmee hij sprak in het kader van het doen van zijn onderzoek.

Zo creëerde hij in zijn beleving een enorme afstand en maakte hij zich onnodig klein. Daarmee deed hij zichzelf schromelijk tekort en gaf hij veel van zijn zelfvertrouwen onterecht weg.

 

5.   Laat je zelfvertrouwen niet schaden door mensen die zich kwetsend uitlaten over je capaciteiten of mogelijkheden

Mensen die zich kwetsend over je uitlaten kun je tegenkomen op je pad.

Dat kunnen externen zijn. Maar vergis je niet, je kunt dat ook zelf zijn.

Sommigen zijn er heel goed in om ‘zichzelf de grond in te boren’. Naar hun eigen kritische oordeel kunnen ze maar weinig ‘goed’ doen.

Is je Innerlijke Criticus heel sterk aanwezig, dan kijkt en luistert hij voortdurend mee en geeft kritisch commentaar op alles wat je denkt, doet of had moeten doen.

Het kan je dan heel wat energie kosten om die Innerlijke Criticus te negeren, van repliek te dienen of de mond te snoeren.

Heb je veel last van je Innerlijke Criticus en wil je die leren hanteren? Lees het boekje ‘Ik (k)en mijn ikken’ er eens op na.

 

6.   Train je weerbaarheid

Of het nu gaat om het hanteren van negatieve uitlatingen over jou, dan wel om een afwijzing, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Het is vaak niet zozeer de uitlating of de afwijzing zelf die je zelfvertrouwen raakt. Bepalender is de manier waarop jij ermee omgaat.

Zo gaf ik in een eerder artikel bijvoorbeeld al aan, dat solliciteren tot op zekere hoogte te vergelijken is met een wedstrijdsport.

 

7.   Activeer bewust je zelfvertrouwen in situaties die nieuw voor je zijn

Wist je dat mensen geneigd zijn om hun zelfvertrouwen inactief te maken in situaties die nieuw voor hen zijn?

En dat zij in die situaties hun zelfvertrouwen eigenlijk het hardst nodig hebben?

Ik heb dat met regelmaat gezien bij P&A-studenten die startten op hun stageplek. Het leek dan alsof ze voor hun gevoel met lege handen stonden. Alsof ze alles van de opleiding waren ‘verleerd’.

Misschien herken je dat gevoel bij jezelf, in situaties die nieuw voor je zijn.

Het is dan de kunst om je zelfvertrouwen bewust te activeren. Je weer te realiseren wat je kunt en wat je te bieden hebt.

En vooral, jezelf niet kleiner te maken dan je bent en de anderen niet groter te maken dan ze zijn.

 

 

Ervan uitgaande dat je met 100% zelfvertrouwen geboren wordt, kun je tijdens je leven daarvan heel wat verliezen. Hoeveel je verliest en weer opbouwt hangt af van wat je meemaakt en hoe je daarmee omgaat.

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het weer opbouwen van je zelfvertrouwen? Zeker met betrekking tot je loopbaan?

Bel (0575-544588) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

Hoe je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten informatie geven over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Het is je vast al duidelijk geworden dat succesverhalen, of noem het levensverhalen, een wezenlijk onderdeel zijn van de Meer Waarde Benadering.

Ook al gebruiken we de succesverhalen in eerste instantie om er jouw kwaliteiten uit te destilleren, ze leveren veel meer op dan dat. Jouw levensverhalen vormen een brug naar jouw betekenisvolle toekomst.

Door het schrijven van je succesverhalen ervaar je niet alleen waar je goed in bent. Maar ook wat je leuk vindt om te doen.

Al schrijvend voel je waar je warm voor loopt. Jouw verhalen kunnen zo een ander licht werpen op je motieven en drijfveren. Je ervaart wat je werkelijk drijft en hoe jij van betekenis wilt zijn.

Jouw levensverhalen en de daaruit te destilleren kwaliteiten geven zo ook informatie over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk. Dus voor jou belangrijke criteria met betrekking tot werk, wil jij floreren.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je criteria met betrekking tot werk kunt ontlenen aan je succesverhalen

 

Concreet beschreven succesverhalen laten je ervaren wat je leuk vindt om te doen en welke kwaliteiten je vooral wilt inzetten in jouw werk

 

Goed geschreven succesverhalen zijn verhalen waarin je heel concreet beschrijft hoe je te werk bent gegaan. Hoe je zaken hebt aangepakt.

 

Uit concreet beschreven succesverhalen kun je beargumenteerd kwaliteiten destilleren.

Is een verhaal onvoldoende concreet beschreven, dan wordt het benoemen van kwaliteiten op basis van zo’n verhaal nattevingerwerk.

 

Daarnaast is concreet beschrijven van je succesverhalen belangrijk omdat het effect heeft op jezelf.

Door een concrete beschrijving plaats je jezelf als het ware psychologisch gezien weer in die situatie. Met alle gewaarwordingen die daarbij horen.

Zodat je aan den lijve, in je lijf weer ervaart hoe gemakkelijk iets je af gaat. En vooral ook hoe leuk je het vindt om te doen.

Dat kan concreet betekenen dat je tot de conclusie komt dat je een bepaalde kwaliteit meer in je leven wilt brengen. En dus wilt opnemen in jouw lijst van criteria met betrekking tot werk.

 

Dat gevoel kan overigens nog versterkt worden door het op een rij zetten van andere succesmomenten in je loopbaan. Als bewijs dat je ervaren kwaliteiten hebt.

 

 

Je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten kunnen een ander licht werpen op je motieven en drijfveren

 

Ik maak weloverwogen keuzes en zet me vol overgave in om mijn gezin zo optimaal mogelijk en met zorg te begeleiden in hun opvoeding, ontwikkeling en werk”.

Voor een van de deelnemers aan de 3-daagse training scoort deze kwaliteit het hoogst in de gewogen rangordening van haar kwaliteiten. In vergelijking met haar andere kwaliteiten zet ze deze relatief het liefste in. Bovendien gaat deze kwaliteit haar in vergelijking met andere kwaliteiten het gemakkelijkst af.

Voor haar werpt dat een nieuw licht op haar motieven en drijfveren.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor:

Ik draag vanuit betrokkenheid bij de organisatie overtuigd de verantwoordelijkheid voor mijn werk door van het begin tot het eind zorg te dragen voor een project/activiteit en me behulpzaam en loyaal op te stellen richting collega’s”.

Bovengenoemde kwaliteit zegt naast motieven en drijfveren ook iets over wat zij nodig heeft om zich senang te voelen in haar werk. Dat is in dit geval betrokkenheid.

Om zich betrokken te kunnen voelen is het voor haar belangrijk dat de missie van de organisatie past bij haar persoonlijke missie.

 

 

Je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten geven informatie over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Aansluitend bij mijn voorbeelden uit de vorige paragraaf zou je kunnen komen tot onder andere de volgende criteria met betrekking tot werk:

 • Het werk moet goed te combineren zijn met haar taken in haar gezin. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te werken in deeltijd. Of flexibiliteit met betrekking tot werktijden.
 • Een baan op de communicatieafdeling van een organisatie voelt vooralsnog als de best passende optie. Als ze zou willen blijven werken in haar huidige vakgebied. Temeer omdat betrokkenheid bij de organisatie voor haar belangrijk is. Dus geen zelfstandig ondernemerschap en liever ook geen baan in loondienst bij een communicatiebureau.

 

Ook komt naar aanleiding van haar succesverhalen naar voren dat ze graag wil leren, zich wil ontwikkelen in haar werk.

Wil ze floreren in haar werk, dan zullen mogelijkheden om zich te ontwikkelen aanwezig moeten zijn. Of zal ze deze zelf moeten kunnen creëren.

Naast eerdergenoemde criteria zijn ontwikkelkansen dan voor haar een ander belangrijk criterium met betrekking tot werk.

 

 

Kortom

 

Ook al gebruiken we de succesverhalen dus in eerste instantie om er kwaliteiten uit te destilleren, ze leveren veel meer op dan dat.

Wil je daarvan optimaal profiteren, dan vraagt dat inzicht en overzicht. Dat betekent ook verder kijken dan het voor de hand liggende.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Meld je dan aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Of bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Wat je helpt om jezelf op waarde te schatten

 

Onlangs las ik een interessant artikel over de skills gap; het gat tussen de kwaliteiten die je bezit en de kwaliteiten die in een bepaalde functie van je worden gevraagd.

Kwaliteiten zie ik daarbij als een containerbegrip. Kwaliteiten omvatten alles wat jij als professional te bieden hebt. In ondernemerstermen, jouw assets.

In het artikel wordt gesproken over een onderzoek waaruit blijkt, dat 61% van de respondenten voelt dat die skills gap er is. Zij geven daar ook concrete eigen voorbeelden van.

Aan de andere kant beweert 95% van de respondenten dat zij gekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen, of zelfs overgekwalificeerd.

Dat is opmerkelijk: in hoeverre is een deel van die 95% geneigd om zichzelf te overschatten?

Naast een groep die geneigd is om zichzelf te overschatten, is er kennelijk ook een groep, die geneigd is om zichzelf te onderschatten.

Meer daarover en over wat je helpt om jezelf op waarde te schatten, lees je in mijn artikel.

 

Mind the Gap! Overschat of onderschat jezelf niet!

 

De ‘skills gap’ en de ‘reality gap’

 

Ruim de helft van de respondenten (61%) in het onderzoek geeft aan, te voelen dat er een skills gap is. Zij voelen dus aan dat ze ondergekwalificeerd zijn.

Aan de andere kant zegt 95% van de respondenten, dat zij vinden dat zij gekwalificeerd of zelfs overgekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen. Of misschien willen doen.

Doet dat niet denken aan een reality gap?

 

Menig selecteur of recruiter zal de reality gap in bepaalde situaties onderkennen.

Ik kan echt mijn dagen vullen met gesprekken met mensen die vinden dat ze nu toe zijn aan het managen van een school. Die zeggen dat ze er veel verstand van hebben, omdat ze zelf op school hebben gezeten en hun kinderen ook. Maar dat doe ik dus niet”.

Dat mailde mij laatst een recruiter, gespecialiseerd in werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs.

 

 

De ‘reality gap’ in het genoemde onderzoek

 

Het onderzoek werd gedaan onder bijna 3000 managers in diverse werkvelden. Zowel in de profit als non-profit sector en in organisaties van diverse omvang.

In het assessment werden 12 managementcompetenties gemeten. De scores werden vergeleken met een normgroep.

Voordat de deelnemers objectieve feedback kregen over hun scores, werden zij geïnformeerd over de gemiddelde competentiescore, gemeten over de hele onderzoekspopulatie.

Vervolgens werd er naar de verwachting van hun eigen score gevraagd.

Wat blijkt?

Participanten met een score lager dan het gemiddelde gaven bijna unaniem aan, een hogere score te verwachten dan het gemiddelde.

De participanten daarentegen, die hoger dan het gemiddelde gescoord hadden, noemden verwachte scores, vaak significant lager dan hun werkelijke scores.

Onder die groep participanten waren ook respondenten die opmerkelijk hoger dan het gemiddelde scoorden. Soms zelfs in de top 25.

 

 

Mensen met een hoog niveau van persoonlijk meesterschap zijn geneigd om zichzelf te onderschatten

 

Ofschoon mensen vaak verweten wordt dat ze hun zwakheden niet kennen, blijken velen niet te weten waar ze goed in zijn”.

Dat schijnt Jonathan Swift al in de 18e eeuw gezegd te hebben.

Misschien ken je hem van Gulliver’s reizen?

 

Peter Senge, auteur van onder andere  De Vijfde Discipline zegt over het onderkennen van eigen kwaliteiten en zwakheden:

Mensen met een hoog niveau van persoonlijk meesterschap zijn zich buitengewoon bewust van hun onwetendheid, incompetenties en de gebieden waarop ze nog kunnen groeien”.

Wellicht zijn ze daardoor eerder geneigd om zichzelf te onderschatten.

 

 

‘Gap’ tussen bewuste, ervaren kwaliteiten en de totale set aan kwaliteiten die je hebt

 

Je kunt niet alleen spreken van een skills gap en een reality gap, maar ook over een gap tussen bewuste kwaliteiten en de totale set aan kwaliteiten die je hebt.

Zoals je wellicht weet, werken we bij MEER WAARDE IN WERK onder andere met succesverhalen.

Daaruit destilleren we persoonlijke kwaliteiten.

Bij persoonlijke kwaliteiten kun je denken aan basisvaardigheden of  functionele vaardigheden, specifieke vaardigheden en persoonskenmerken of karaktertrekken.

 

Werkend met groepen is het mijn ervaring, dat de verhaleninbrenger in eerste instantie zelf over het algemeen maar vier of vijf persoonlijke kwaliteiten kan benoemen, naar aanleiding van zijn verhaal.

Met de groep halen we uit een concreet beschreven succesverhaal met gemak twintig of dertig kwaliteiten.

En het opmerkelijke is, dat de verhalenverteller ze over het algemeen allemaal herkent.

Kwaliteiten die de verhalenverteller geneigd is om over het hoofd te zien, zijn met name persoonskenmerken en karaktertrekken.

Kennelijk zijn die voor jezelf zo vertrouwd, dat je ze niet als kwaliteiten herkent en erkent. “Dat doe ik gewoon zo” of “zo ben ik gewoon” zijn uitspraken die ik vaak hoor.

De verhalenverteller realiseert zich niet, of in elk geval onvoldoende, dat het niet gewoon is, dat je je zo gedraagt.

Zoals Jonathan Swift gezegd schijnt te hebben:

In us as in soils, sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of”.

 

 

Wat je helpt om jezelf op waarde te schatten

 

Het is de kunst om het zicht op je kwaliteiten te vergroten. En dus je onbewuste kwaliteiten, het goud dat in jou verborgen ligt, op te sporen.

En vervolgens te delven en zichtbaar te maken voor jezelf en je omgeving. Zodat men weet en ziet wat er in jou blinkt.

 

Werken met succesverhalen helpt daarbij.

Vraag ook anderen om feedback. Vaak zien en horen anderen jouw kwaliteiten beter dan jijzelf.

En doe jezelf niet tekort, maak je in je persoonlijk meesterschap niet onnodig klein.

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt?

Schrijf je in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Na de 3 trainingsdagen heb je gegarandeerd een helder en compleet beeld van je kwaliteiten.

Ook kun je voorbeelden noemen waaruit blijkt dat je betreffende kwaliteiten daadwerkelijk hebt.

Dat sterkt niet alleen je zelfvertrouwen. Door het bewijsmateriaal van je kwaliteiten kun je je ook overtuigend presenteren.

Daarmee verklein je de reality gap.

 

 

 

 

 

Deel 3 uit een serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit je levensverhalen. 

 

 • Heb je eigen succesverhalen geschreven?
 • Ben je er klaar voor om je persoonlijke kwaliteiten uit je verhalen te destilleren?

 

In mijn eerste artikel uit de serie beschreef ik hoe je jouw specifieke persoonlijke kwaliteiten kunt destilleren uit levensverhalen, zodat ze zichtbaar en benoembaar worden.

In dat artikel gaf ik ook aan, dat ‘kwaliteiten’ een veel omvattend begrip is en dat het goed is om te denken in categorieën, om het volledige bereik van je kwaliteiten te ontdekken.

 

Uit mijn tweede artikel blijkt dat het een hele kunst is om zelf persoonlijke kwaliteiten in eigen succesverhalen te herkennen en die kwaliteiten specifiek te benoemen.

 

In dit artikel, deel 3 uit de serie, geef ik je een stappenplan om daadwerkelijk aan het werk te gaan met het benoemen van je persoonlijke kwaliteiten uit eigen levensverhalen.

 

Persoonlijke kwaliteiten scherp in beeld

 

Stappenplan voor het identificeren en benoemen van persoonlijke kwaliteiten.

 

Stap 1: Eerste indruk van je persoonlijke kwaliteiten

Dit is een stap die vooraf gaat aan het daadwerkelijk werken met je succesverhalen.

Schrijf eens iedere kwaliteit op, waarvan je denkt dat je die hebt.

 

Ik geef je een paar tips:

 • Benoem zowel fysieke als intellectuele kwaliteiten.
 • Zelfs als je denkt dat een kwaliteit onbelangrijk is, voeg deze toe.
 • Sta stil bij kwaliteiten die jij gebruikt om anderen en jezelf te motiveren.
 • Welke kwaliteiten zet je in je thuisomgeving in?
 • Welke kwaliteiten gebruikte je op school of tijdens je studie?
 • Op welke kwaliteiten doe je een beroep in je betaalde en/of onbetaalde werk en in je vrije tijd?
 • Denk aan vaardigheden die je je hebt eigen gemaakt en die je hebt gebruikt op heel jonge leeftijd.
 • Wat doe je dagelijks of wekelijks waarvan anderen niet begrijpen hoe je zoiets zo gemakkelijk doet?

 

Stap 2: Pak je nu een van je succesverhalen. Lees je succesverhaal een paar keer door en concentreer je daarbij steeds op een ander facet.

In mijn artikel over het schrijven van levensverhalen gaf ik aan, dat je al schrijvend niet alleen zult ervaren waar je warm voor loopt, maar ook waar je goed in bent, wat je gemakkelijk af gaat.

Door je verhaal een paar keer goed door te lezen kun je je weer terug plaatsen in die situatie en deze opnieuw ervaren.

Het wordt dan een soort film die je opnieuw afspeelt, met alle gewaarwordingen van dien. Je ziet het weer voor je en je voelt weer hoe het voelde.

 

Stap 3: Zet jezelf terug in die tijd en probeer je kwaliteiten te benoemen.

Op het moment dat de beschreven ervaringen werden opgedaan was dat een tegenwoordige tijd.

Het is dan ook mooi om je persoonlijke kwaliteiten naar aanleiding van het verhaal in de tegenwoordige tijd te benoemen.

 

Ik geef je een paar tips:

 • Wat vergt het van iemand om dit te doen? Wat moet je kunnen en wat voor persoon moet je zijn?
 • Hoeveel mensen zouden dat kunnen? Op die leeftijd? Laat bij het denken over die vragen je bescheidenheid varen.
 • Wat zegt dit verhaal over jouw doorzettingsvermogen? Jouw leervermogen? Jouw leidinggevende kwaliteiten? Of wat dan ook.
 • Herinner je je wanneer je dit voor het eerst deed? Als je het al heel jong deed, is het misschien wel een talent.
 • Waarom denk je dat je dit goed kunt? Is dat omdat je het gewoon weet? Of is het juist de manier waarop je het doet?
 • In welke mate komt het voor in je andere levensverhalen? Als het vaker voorkomt, waarom denk je dat dit zo is?
 • In hoeverre doe je dit op een andere manier dan de mensen om je heen?
 • Waarom was jij juist verantwoordelijk daarvoor? Was dat jouw besluit of werd je gevraagd om de verantwoordelijkheid te dragen?
 • In hoeverre ontdek je een voorkeur voor bijvoorbeeld mensen, situaties, processen, voorwerpen, data?

 

Het werken met levensverhalen biedt je inzichten in wat jij een werkgever (of zakenpartner of klant) te bieden hebt

 

Maak je niet druk over de categorieën, die je kunt onderscheiden bij kwaliteiten. Die zijn alleen maar bedoeld om jou te helpen om je scala aan kwaliteiten zo breed mogelijk te benoemen.

Alle kwaliteiten zullen ook niet even belangrijk voor je zijn. Sommige zullen bijvoorbeeld minder belangrijk zijn met betrekking tot werk.

In een later stadium kun je altijd nog beslissen welke kwaliteiten zo belangrijk voor je zijn, dat je ze in elk geval terug wilt zien in het werk dat je doet.

 

Meer zelfvertrouwen door meer zicht op je persoonlijke kwaliteiten

 

Je zult merken dat je door het benoemen van je kwaliteiten naar aanleiding van je levensverhalen meer zelfvertrouwen krijgt. Je gaat anders kijken naar jezelf. En je zult ervaren dat anderen daardoor ook anders naar jou gaan kijken.

 

 

 

 

Wil je in een oriënterend gesprek je vragen met betrekking tot je loopbaan aan me voorleggen ? Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail me ([email protected]) voor het maken van een afspraak.

 

 

 

 

Deel 1 uit een serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit je levensverhalen

 

 • Heb jij scherp voor ogen wat je op de arbeidsmarkt te bieden hebt?
 • Weet jij wat je onderscheidt van je concurrenten?
 • Weet jij hoe je levensverhalen je kunnen helpen om je te profileren voor een baan?

 

Een goede voorbereiding is het halve werk als je fijn werk wilt vinden en krijgen, schreef ik in een vorig artikel.

Deel van die goede voorbereiding is het in kaart brengen van jouw persoonlijke kwaliteiten en van wat jij dus op de arbeidsmarkt te bieden hebt.

Schrijven van levensverhalen kan je daarbij helpen. In mijn vorig artikel gaf ik dat al aan.

Heb je nog geen levensverhalen geschreven, maar voel je je inmiddels uitgedaagd om dat wel te gaan doen? Lees mijn stappenplan.

 

In een serie van drie artikelen, waarvan hier het eerste artikel, laat ik je zien hoe je persoonlijke kwaliteiten kunt destilleren uit jouw verhalen. En hoe je levensverhalen je dus helpen om scherp te krijgen wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt.

 

Kwaliteiten destilleren uit levensverhalen

 

Persoonlijke kwaliteiten destilleren uit levensverhalen

 

‘Destilleren’ klinkt in dit verband misschien wat vreemd in je oren, maar toch geeft het begrip ‘destilleren’ goed aan waarover het gaat.

Volgens Wikipedia is destillatie een techniek om door middel van verdamping twee of meer stoffen in een oplossing te scheiden, gebaseerd op het verschil in kookpunt van deze stoffen.

Schrik niet, je hoeft geen laboratorium in te gaan richten en ook koken is er niet bij.

Wel gaan we bij het werken met levensverhalen meerdere componenten uit een mengsel van elkaar scheiden.

Het gaat om het geheel aan persoonlijke kwaliteiten dat jouw ervaring tot een succeservaring heeft gemaakt. Het is de moeite waard om daaruit  jouw specifieke persoonlijke kwaliteiten te destilleren, zodat  deze zichtbaar en benoembaar worden.

 

Voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat met het benoemen van jouw persoonlijke kwaliteiten wil ik je zicht geven op wat we bij MEER WAARDE IN WERK onder persoonlijke kwaliteiten verstaan.

 

 

Bij persoonlijke kwaliteiten kun je denken in categorieën

 

‘Kwaliteiten’ is een veelomvattend begrip. Het staat voor alles wat jij te bieden hebt. Om je te helpen het volledige bereik van je kwaliteiten te ontdekken is het goed om te denken in categorieën.

 

Bij MEER WAARDE IN WERK delen we persoonlijke kwaliteiten in, in drie hoofdgroepen:

1. basisvaardigheden;

2. specifieke vaardigheden;

3. persoonskenmerken of karaktertrekken.

 

Ad 1. Basisvaardigheden

Basisvaardigheden kun je zien als de gereedschappen van het dagelijks leven. Je leert ze al heel vroeg en als je ouder wordt zijn ze vanzelfsprekend. Voorbeelden zijn lezen, schrijven, autorijden, plannen en prioriteiten stellen. Hoewel iedereen deze basisvaardigheden routinematig gebruikt, zijn ze als kwaliteit zeker wel van betekenis.

 

Ad 2. Specifieke vaardigheden

Specifieke vaardigheden zijn verworven door studie of door werkervaring. Ze zijn vaak ingewikkeld, bijvoorbeeld het programmeren van computers, het  beoordelen van creditrisico’s of kennis van financiële markten. Meestal hebben ze ook een eigen vaktaal.

In elke baan en door levenservaring ontwikkel je een aantal van deze vaardigheden. Het is mijn ervaring dat coachklanten vaak verrast zijn te ontdekken dat ze veel meer specifieke vaardigheden bezitten dan ze dachten.

 

Ad 3. Persoonskenmerken of karaktertrekken

Persoonskenmerken beschrijven de manieren waarop jij je gedraagt of de manier waarop jij je aanpast aan je omgeving. Als mensen je omschrijven als enthousiast, zorgzaam, vasthoudend of onafhankelijk, dan beschrijven ze je persoonskenmerken.

Het zijn meestal eigenschappen, die je al heel jong laat zien en die door de tijd hetzelfde blijven.

Het is niet altijd gemakkelijk om je eigen karaktertrekken te definiëren.  Vaak voelen we ons van binnen anders dan dat we ons naar de buitenwereld presenteren. Iemand die zich verlegen voelt bijvoorbeeld, hoeft niet verlegen over te komen bij anderen. Ook voelen persoonskenmerken vaak als zo eigen aan wie je bent, dat je ze zelf niet meer onderkent als kwaliteit.

Door deze categorie kwaliteiten toe te voegen verbreed je je omschrijving van kwaliteiten en je voegt een dimensie en kleur toe aan je zelfportret.

 

 

In het volgende artikel lees je meer over de kunst om met andere ogen naar jouw succesverhalen te kijken en de kunst van het specifiek benoemen van jouw persoonlijke kwaliteiten.

 

 

 

Wil je in een oriënterend gesprek je vragen met betrekking tot je loopbaan aan me voorleggen ? Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail me ([email protected]) voor het maken van een afspraak.

 

 

 

 

Ware succeservaringen zijn het bewijs van je kwaliteiten.

 

In VKBanen.nl las ik een artikel met de titel: Het selectiegesprek: Ontmasker leugenaars met STARR.

“Sollicitanten doen zich soms beter voor dan dat ze werkelijk zijn. Aan de werkgever of de selecteur de taak om deze jokkebrokken te ontmaskeren. Ze kunnen bijvoorbeeld explicieter vragen naar diploma’s en telefoonnummers van referenties. Maar doortrapte leugenaars zijn moeilijker te ontmaskeren”.

De schrijver, Jacco van den Berg, vertelt vervolgens hoe werkgevers het kaf van het koren kunnen onderscheiden tijdens het selectiegesprek: door te werken volgens de STARR-methode leugenaars ontmaskeren.

 

hoe je met je succesverhalen de selecteur overtuigt

 

“Leugenaars ontmaskeren”; wordt er zoveel gelogen bij sollicitaties?

 

Het kan inderdaad gebeuren dat mensen in hun cv moedwillig de werkelijkheid verdraaien. Bijvoorbeeld opleidingen vermelden, die ze beslist niet hebben afgemaakt of überhaupt niet hebben gevolgd. Of functietitels gebruiken, die beslist niet passen bij wat ze hebben gedaan.

Ik veronderstel dat mensen die moedwillig hun cv vervalsen een uitzondering zijn. Uiteraard zullen veel selecteurs waakzaam zijn. Niet voor niets moeten kandidaten bij een aanstelling steeds vaker originele diploma’s overleggen en worden hun antecedenten gecontroleerd.

Bewuste vervalsing zal waarschijnlijk niet zo veel voor komen. Sommige mensen zullen wel geneigd zijn om hun cv ‘op te poetsen’ en zich beter voor te doen dan klopt met de werkelijkheid. Of zichzelf te overschatten, al doen ze dat dan vaak onbewust.

De neiging ‘zich beter voor te doen’ zie ik ook in sollicitatiebrieven en cv’s, die mijn coachklanten in eerste instantie schrijven. Hun taal wordt dan opeens heel vormelijk, bijna deftig. Daardoor denken zij zichzelf mooier neer te zetten, maar het tegendeel is in mijn ogen waar. Er ontstaat dan afstand met wie ze werkelijk zijn en ze komen dan onbedoeld over als ‘gemaakt’ .

 

 

Een goede selecteur heeft behoefte aan bewijsmateriaal

 

Een goede selecteur heeft niet alleen behoefte aan originele diploma’s, maar hij wil ook graag onderzoeken of het klopt dat jij over bepaalde kwaliteiten beschikt. Hij heeft behoefte aan bewijsmateriaal en zal daar in een selectiegesprek dan ook naar zoeken.

Dat bewijsmateriaal kun jij verzamelen. Niet alleen door je diploma’s, maar vooral ook door het schrijven van jouw succesverhalen.

Rust je toe voor selectiegesprekken door jouw succeservaringen te inventariseren. Schrijf deze uit volgens het format voor succesverhalen, aangereikt in een eerder artikel. Door deze succesverhalen uit te schrijven heb je de situaties waarin jij succesvol was weer helder voor de geest en kun je ze inzetten als bewijsmateriaal van jouw kwaliteiten.

 

 

Hoe de STARR-methode werkt

 

Misschien herinner je je selectiegesprekken waarin aan je gevraagd werd hoe je in een geschetste situatie zou reageren, een hypothetische situatie dus. En jij maar nadenken hoe je gedrag idealiter zou moeten zijn en welk antwoord ze van jou verwachten.

Je kunt dan een mooi verhaal presenteren, dat beslist niet overeen hoeft te komen met jouw werkelijkheid. Waarschijnlijk wil je je helemaal niet beter neerzetten dan je bent, maar je wilt wel een zo goed mogelijk antwoord geven. Bovendien is het voor jou ook moeilijk om te bedenken hoe je werkelijk reageert, je kunt alleen een inschatting maken.

Deze inschatting hoeft niet reëel te zijn. Met alle effecten van dien. De selecteur kan zich daardoor behoorlijk vergissen. Jouw oplossing voor die bedachte situatie is een demonstratie van jouw fantasie of verbeeldingskracht en niet van jouw feitelijk gedrag in die situatie.

Bij de STARR-methode werkt het dan ook anders. Er wordt niet gevraagd naar hypothetische situaties, maar naar gedrag uit het verleden. Dat wordt gezien als de beste voorspeller van gedrag in de toekomst.

Selecteurs die werken volgens deze methodiek willen verhalen horen waaruit blijkt, dat jij bepaalde competenties bezit. Het is cruciaal dat je met jouw succesverhalen de selecteur van jouw kwaliteiten kunt overtuigen, vaak zonder dat je zelf die kwaliteiten expliciet benoemt.

De selecteur zal in een selectiegesprek dan ook steeds vragen naar concrete voorbeelden. Je hebt als kandidaat de opdracht om jouw voorbeeld zo specifiek mogelijk te omschrijven.

Bij STARR doorloopt de selecteur met zijn vragen een vijftal stappen: situatie (S), taak (T), aanpak (A), resultaat (R), reflectie (R).

De manier van vragen hoeft helemaal niet zo direct te zijn; het kan voor jou als kandidaat lastig zijn deze methode meteen te herkennen. Vooral als je spontaan en enthousiast aan het praten bent, kun je niet in de gaten hebben dat er geraffineerd doorgevraagd wordt. Goede voorbereiding en training helpen je je kwaliteiten overtuigend en specifiek te illustreren.

 

 

De MEER WAARDE BENADERING, de beste voorbereiding op een criterium gericht interview

 

Laat ik je eerst even iets verklappen. Misschien heb je het gelezen op mijn site. Tot tien jaar terug was ik docent bij Saxion Hogescholen. In die hoedanigheid heb ik onder andere selecteurs getraind in het afnemen van een criteriumgericht interview, een vorm van selectiegesprek. Daarin wordt met name gewerkt met de STARR-methode.

Je bent bij mij dus aan het goede adres om je goed voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.

Ik oefen je erin om je kwaliteiten te illustreren aan de hand van concrete succesmomenten uit je loopbaan, waarbij je de situatie, je verantwoordelijkheid, jouw acties en het resultaat op een natuurlijke manier in je succesverhalen vervlecht.

 

Dat het werkt kan ik je laten zien in het volgende voorbeeld.

Een van mijn coachklanten kreeg in een selectiegesprek een hypothetische situatie voorgelegd. Proactief stelde hij voor een eigen situatie te beschrijven met vergelijkbare problematiek. Dat verhaal hadden we kort daarvoor bij de coaching samen geoefend. Hij had het verhaal scherp voor ogen en hij had een beeld van de kwaliteiten die hij met dat verhaal kon illustreren.

Mede hierdoor heeft hij de superbaan veroverd. Zijn ware succeservaring was het bewijs van zijn kwaliteiten: The proof of the pudding is in the eating!

 

Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met het criteriumgerichte interview. Wil je ze delen? Ik lees je reactie graag.

 

 

 

 

Wat je levensverhaal je kan leren over je toekomst 

 

Ik heb een afspraak met Mischa. Ons tweede coachgesprek alweer. Wat een ontwikkeling heeft ze sindsdien al doorgemaakt. Ons oriënterend gesprek herinner ik me nog goed. Naar haar gevoel was het algehele malaise. Tijd voor iets anders, maar wat? Bovendien, wat zou ze kunnen? De toekomst was voor haar één groot vraagteken.

Ook al wist Mischa nog niet wat dat andere zou kunnen zijn, de antwoorden op haar vragen droeg ze bij zich. Maar zij realiseerde zich dat niet.

Zij heeft namelijk de sleutel tot een unieke opslagplaats van waardevolle gegevens. Het is de kunst om die opslagplaats te openen en de waardevolle gegevens eruit te halen. Als coach kan ik haar daarbij heel goed helpen. En zo, eigenlijk net als een beeldhouwer, expliciteren wat er al is.

 

Dat kan, door te werken met levensverhalen, een belangrijk onderdeel van de Meer Waarde Benadering.

 

hoe je levensverhaal de brug vormt naar jouw betekenisvolle toekomst photo credit: Dougtone

 

Werken met levensverhalen

 

Levensverhalen gaan over specifieke herinneringen. Je ziet het duidelijk voor je en denkt met plezier terug aan wat je toen deed. Het zijn jouw succesverhalen. Elk verhaal werk je uit en leg je vast op een stuk papier of op je tablet. Hoe je die verhalen het beste kunt schrijven kun je lezen in mijn stappenplan. Daarover straks meer.

Al schrijvend zul je voelen waar jij warm voor loopt. Dat bedoel ik niet alleen figuurlijk, maar zelfs letterlijk. Je zult ervaren dat je hart bij sommige verhalen sneller gaat kloppen. Je krijgt een blos op je wangen en je voelt dat je spieren ontspannen of juist aanspannen, omdat je jezelf bijvoorbeeld overwon.

Dat effect zal sterker zijn naarmate je je verhaal specifieker maakt. Psychologisch gezien is dat goed te verklaren. Als het je lukt om in je herinnering de film terug te draaien en weer af te spelen, dan beleef je je ervaringen opnieuw. Met alle gewaarwordingen van dien. Je ziet het weer voor je en je voelt weer hoe het voelde. Misschien ruik je zelfs de geuren.

Ik herinner me een eigen levensverhaal, met als titel ‘Handgeweven, Marlène Langbroek’. Een verhaal over het spinnen en verven van wol en vervolgens het weven van een jasje. Al schrijvend rook ik de lucht van de ongewassen wol en voelde ik het wolvet tussen mijn vingers.

 

Bepaalde verhalen zullen het eerst opborrelen in je herinnering en dat is niet voor niets. Wellicht zijn dat verhalen die, zij het misschien nog onbewust, grote impact op je leven hebben gehad of anderszins je leven heel erg kleuren. Een van mijn coachklanten noemde het ‘sleutelverhalen’.

Die sleutelverhalen kunnen een ander licht werpen op je motieven of drijfveren. Voor jou zelf kunnen ze een verklaring geven waarom je bepaalde keuzes maakt of de dingen doet zoals je ze doet. Zo word je je bewust van wat je werkelijk drijft en van wat jij met name in de wereld wilt zetten.

 

Door je verhalen zul je ook ervaren waar jij goed in bent, waar jouw kracht ligt. In jouw levensverhalen komen jouw kwaliteiten boven drijven. Je zult ontdekken dat het er heel wat zijn. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, ook al zie je die zelf misschien nog niet direct.

Een ander kan je daarbij helpen en je wijzen op kwaliteiten die je zelf nog niet ziet. Zo verging het ook Mischa. Eigenschappen en vaardigheden kunnen zo van jezelf zijn, dat je ze niet meer onderkent en als gewoon ervaart. Maar zo gewoon zijn ze vaak niet.

Misschien zijn er ook wel kwaliteiten die je eerder als last ervaart, dan dat je er blij mee bent. Temeer omdat je merkt dat je met regelmaat in je valkuilen schiet. Die minder goede kant kunnen we in de coaching goed oppakken.

 

Door te werken met levensverhalen kun je aan den lijve en in je lijf ervaren waar je goed in bent. Bovendien kun je dat staven met eigen voorbeelden uit jouw eigen levensverhaal. Dat geeft kracht, want mede naar aanleiding van het werken met de verhalen heb jij ervaren wat jouw toegevoegde waarde is.

Op grond van jouw levensverhaal ben je je nog meer bewust van wat jou drijft en voel je verbondenheid met hoe jij van betekenis wilt zijn voor de samenleving. Daardoor kun je anderen daarvan overtuigen en je ideaal realiseren.

 

Zo vormen levensverhalen een betekenisvolle brug naar de toekomst. Een uitdaging om ermee aan de slag te gaan.

 

 

Wil je alvast een start maken met het schrijven van levensverhalen?

 

Hierbij mijn stappenplan:

 

Stap 1

Begin met het ophalen van specifieke herinneringen toen je bij iets was betrokken dat je je vrij duidelijk en met plezier herinnert. Denk aan perioden van vrij zijn, leren, studeren, werken. Zo mogelijk herinneringen uit iedere levensfasen. Bijvoorbeeld leren fietsen, een uitgave van je clubblad verzorgen, onderhandelen over een aankoop of over een contract, een teamvergadering voorzitten, zitting nemen in een discussiegroep of denktank.

 

Stap 2

Leg die herinneringen vast op een stuk papier of op je tablet. Schrijf op wat er in je opkomt. Let niet op belangrijkheid of speciale betekenis. Je ervaringen kunnen algemeen bekend zijn of vertrouwelijk, objectief waarneembaar of introspectief. Maak je lijst snel en zo lang als je kunt. Gebruik eenvoudig een sleutelwoord of een korte zin om je die ervaring voor de geest te halen.

 

Stap 3

Neem nu tijd om het hele verhaal van één van deze levenservaringen op te schrijven. Kies het verhaal dat je het meeste aanspreekt als je begint te schrijven. Bekommer je niet om een tijdsvolgorde. Denk vooral aan het beantwoorden van de drie HOE vragen:

 1. Hoe raakte ik betrokken? Eén of twee zinnen is voldoende.
 2. Hoe handelde ik destijds? In detail uitwerken; het grootst deel van je verhaal gaat over hoe jij te werk ging.
 3. Hoe voelde ik mij daarbij? Eén of twee zinnen zijn weer voldoende.

Houd het schrijven eenvoudig, maar levendig en gedetailleerd. Schrijf alsof je deze gebeurtenissen herbeleeft.

 

Stap 4

Heb je eenmaal één levensverhaal geschreven, ga dan door met schrijven. Schrijf een verhaal over een ervaring in je vrije tijd, een verhaal over een leer- of studiemoment en nog een over een werkervaring. Blijf de komende dagen/weken schrijven tot je 6 of 8 verhalen hebt.

 

 

Destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen

 

In een serie van drie artikelen lees je meer over het destilleren van kwaliteiten uit jouw levensverhalen.

Het eerste artikel geeft je zicht op wat we bij MEER WAARDE IN WERK onder kwaliteiten verstaan en hoe je door te denken in categorieën het volledige bereik van je kwaliteiten kunt ontdekken.

In het tweede artikel laat ik je zien waarom het identificeren en benoemen van eigen persoonlijke kwaliteiten een hele kunst is. Maar, ik geef je handreikingen hoe je die kunst in de vingers kunt krijgen.

Een stappenplan om daadwerkelijk aan het werk te gaan met het benoemen van je persoonlijke kwaliteiten uit eigen levensverhalen, geef ik je in een derde artikel.

 

 

 

In hoeverre heb jij ervaring met het schrijven van levensverhalen om te komen tot een antwoord op je loopbaanvraag? Wat heeft het schrijven je opgeleverd? Wil je dat delen? Ik lees het graag.