Tag Archief van: loopbaanplan

Bij de verwerving van een baan is een goede voorbereiding meer dan het halve werk

 

Je hebt jaren gewerkt als zelfstandig ondernemer. Je hebt ervaring met alle facetten van zelfstandig ondernemerschap. Werken is voor jou een manier om jezelf zoveel mogelijk te ontplooien.

Je maakt een loopbaanswitch. Doet daarvoor een studie en sluit die af met een als zeer goed beoordeeld afstudeeronderzoek. Je ambitie is daardoor nog meer gegroeid.

Gedreven ga je op zoek naar een baan die je uitdaagt, waarin je je kennis toe kunt passen en je grenzen kunt verleggen.

Maar dan stokt het.

Je voert volop gesprekken, maar die gesprekken leiden niet tot een baan. Bij tijd en wijle vraag je je zelfs af waarom je bepaalde gesprekken überhaupt voert.

Dat is niet alleen reuze frustrerend voor jezelf, maar het is ook jammer dat op die manier veel potentieel niet wordt benut.

Dat speelt niet alleen in het beschreven voorbeeld. Wellicht komt het jou ook bekend voor. Spreek je misschien zelfs uit eigen ervaring.

Maar wist je dat menigeen bij de baanverwerving vaak te snel over gaat tot actie? Dat je te weinig aandacht en tijd besteedt aan de voorbereiding?

Met name denk ik dan aan het verzamelen van informatie; informatie over jezelf en informatie over de arbeidsmarkt.

Met als resultaat dat je niet bereikt wat je voor ogen hebt.

 

Resultaatgerichtheid en gedrevenheid een valkuil

 

 

Gegevens verzamelen is in alle management- en researchprocessen de eerste stap

 

Dat klinkt je vast niet vreemd in de oren.

Als manager van een afdeling of als CEO van een organisatie wil je informatie, gegevens om daarop te kunnen sturen. Als onderzoeker wil je voor je onderzoek relevante gegevens verzamelen om verantwoord je onderzoek te kunnen doen en te komen tot een te verantwoorden conclusie.

En als manager van jezelf?

Het zou dan niet anders moeten zijn. Maar in de praktijk is het dat vaak wel.

Veel mensen zijn geneigd om de fase van het verzamelen van gegevens over te slaan en gelijk over te gaan tot actie.

Kijk naar hoe menigeen werk maakt van het vinden van (ander) werk. Alleen met het zoeken naar vacatures, het schrijven van je cv en het schrijven van sollicitatiebrieven ben je er nog niet.

Als het goed is, dan zijn die producten, die instrumenten gebaseerd op een fundament. En als dat fundament stevig is, dan heb je daarvoor heel wat informatie verzameld.

Die informatie fungeert dan als stuurinformatie in jouw proces van werk maken van (ander) werk.

 

 

Sturing geven aan je loopbaan is ook een managementproces

 

Zelf sturing geven aan je loopbaan is een zelfmanagementproces.

Ook al wordt dat lang niet altijd zo gezien.

Misschien is het daarom niet zo opmerkelijk, dat men geneigd is om het verzamelen van gegevens over het hoofd te zien. Zelfs als je dat verzamelen van gegevens wel eens hebt gedaan, bijvoorbeeld voor je opdracht voor je afstuderen.

 

Zelf sturing geven aan je loopbaan vraagt management planning.

Management planning wordt vertaald als vooruitziend beleid.

Om vooruitziend beleid uit te stippelen heb je veel informatie nodig. Daarvoor is het belangrijk om goed je onderzoek te doen.

Dat kan door in dialoog te gaan met jezelf, de interne dialoog. Daarnaast is het belangrijk om in dialoog te gaan met je omgeving, de externe dialoog.

Zodat je jouw loopbaankoers kunt uitstippelen en beslissingen kunt nemen op grond van goede informatie.

 

 

Jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk; het belangrijkste element van planning

 

Voor management planning is het niet genoeg om te weten wie je bent en wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Belangrijker dan weten wie je bent, is weten wat werk voor jou betekent en welke bijdrage jij wilt leveren met wat je doet in je werk.

Dat heeft alles te maken met jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk. Wat is belangrijk voor jou? Waar sta jij voor als persoon? Waarom doe je wat je doet?

 

Voor een organisatie is het belangrijk om te weten waarvoor ze staat en gaat. Dat geldt ook voor jou als persoon.

Voor jou als persoon, is de persoonlijke missie met betrekking tot werk het belangrijkste element van planning.

Helaas wordt dat element vaak over het hoofd gezien.

Heb je Simon Sinek’s Ted Talk nog niet beluisterd en bekeken? Klik dan hier. Met sprekende voorbeelden illustreert hij, hoe sommigen gedreven door hun missie, resultaten bereiken die alle aannames lijken te trotseren.

Als je namelijk weet waarom je bijvoorbeeld bepaald werk doet of wilt doen, dan gaat jouw vuurtje branden. Dan kun je vlammen. Dat blijft niet onopgemerkt en dat levert ook zeker zijn vruchten af.

In de Meer Waarde Benadering, zoals beschreven in mijn boek ‘WAT WIL IK NU ECHT?‘ is het expliciteren van je persoonlijke missie met betrekking tot werk dan ook een belangrijke stap in het hele proces.

 

 

Kortom:

Verwerving van een baan is geen losstaande activiteit.

Het is een onderdeel van een groter geheel, een zelfmanagementproces.

Wil je dat proces in goede banen leiden, dan heb je stuurinformatie nodig. Die informatie verkrijg je door goed je onderzoek te doen voordat je daadwerkelijk werk gaat maken van (ander) werk.

Die goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

Stap niet in de valkuil van resultaatgerichtheid en gedrevenheid, want dan loop je misschien letterlijk jezelf voorbij.

 

 

 

Wil jij op een planmatige en strategische manier richting en sturing geven aan jouw loopbaan?

Wil jij optimaal toegerust werk maken van (ander) werk? Lees mijn boek ‘WAT WIL IK NU ECHT?

 

Denk je bij voorbaat dat je bij jouw onderzoeksproces wel wat hulp kunt gebruiken?

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten

 

Als je te weinig alert bent op veranderingen, dan kan het zijn dat je in een situatie komt als een konijntje starend in de koplampen van een aanstormende auto.

 

Ontleen geen zekerheid aan een sociaal plan. Of aan een uitkering die je na ontslag te wachten staat.

Ontleen ook geen zekerheid aan een vaste baan. Zeker niet als overduidelijk is dat die vastigheid op de tocht staat.

Het gebeurt met regelmaat.

 

Niet elke werknemer vindt inzetbaarheid in werk belangrijk. Voelt zichzelf daarvoor niet direct verantwoordelijk, maar verwacht dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor opleidingen.

Toch is het belangrijk dat je zelf investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zodat je interessant blijft voor werkgevers en dus inzetbaar blijft.

Er zijn een aantal elementen die bepalend zijn voor inzetbaarheid in werk. Ik geef je vijf aanwijzingen om je duurzame inzetbaarheid te vergroten.

 

Hoe je zorgt voor duurzame inzetbaarheid in je werk

 

Inzetbaarheid in werk is weerbarstig

 

Er wordt veel geschreven en gesproken over duurzame inzetbaarheid.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties.

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Maar dat is voor veel mensen nog een lange weg.

 

Als mensen eigen en andermans inzetbaarheid beoordelen, letten ze vaak meer op rimpels dan op competenties en flexibiliteit.

Ook leidinggevenden zijn vaak geneigd om loopbaankansen van werknemers te baseren op leeftijd.

Opleiding, loopbaanbegeleiding, huidig competentieniveau en bereidheid om van baan te veranderen doen er ook toe. Maar de invloed daarvan is veel minder groot dan van leeftijd.

Overigens wordt verwacht dat tijden veranderen en dat 50-plussers zelfs de toekomst hebben. Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig.

 

 

Het onderhouden van inzetbaarheid in werk kost tijd en moeite

 

Zowel voor werkgevers als voor werknemers.

 

Er is een sterke relatie tussen inzetbaarheid in werk en de ontwikkeling van arbeidsidentiteit.

In een traject bij MEER WAARDE IN WERK is daar volop aandacht voor.

Je moet dan denken aan thema’s als ‘Wie ben ik en wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat betekent werk voor mij en welke bijdrage wil ik leveren met wat ik doe in mijn werk?’ en ‘Hoe presenteer ik mezelf?’.

Die vragen zijn lang niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden. De antwoorden zijn bovendien aan ontwikkeling onderhevig. Want wat eerder passend was, hoeft dat later niet meer te zijn.

 

Inzetbaarheid vraagt ook om continue bijscholing en het onderhouden van je netwerk.

Dat kost tijd en het gaat ook niet iedereen even gemakkelijk af.

 

 

Elementen die samen inzetbaarheid bepalen

 

Wellicht vraag je je af aan welke criteria je moet voldoen, wil je inzetbaar blijven in werk.

Ik noem een vijftal punten om je daar een idee van te geven:

 

 1. Beroepsexpertise

Wil je inzetbaar blijven voor werk, dan heb je kennis en vaardigheden nodig, passend voor het werk dat je wilt doen.

Bovendien moet je aan kunnen tonen dat je die kennis en vaardigheden daadwerkelijk hebt. Bijvoorbeeld aan de hand van diploma’s of EVC’s. Of aan de hand van concrete voorbeelden waaruit blijkt dat je die competenties bezit.

 

 1. Anticipatie en optimalisatie

Daarbij kun je denken aan het op eigen initiatief voorbereiden op toekomstige veranderingen in werk.

Bijvoorbeeld door tijdig bij te scholen. Of om te scholen in een andere richting, als het werk dat je tot dan toe hebt gedaan lijkt te gaan verdwijnen.

En bij optimalisatie aan best practices en de meest innovatieve praktijkvoorbeelden.

 

 1. Persoonlijke flexibiliteit

Je aan kunnen passen aan veranderingen in de wetenschap wat je waard bent, wat jouw toegevoegde waarde is.

Werk is nu eenmaal aan verandering onderhevig en de laatste jaren gaan de ontwikkelingen in werk heel snel.

 

 1. Organisatiesensitiviteit

Het vermogen om in organisatieverband te participeren en presteren. Je moet “weten hoe de hazen lopen.

Zodat je op de hoogte bent van ontwikkelingen, weet hoe de verhoudingen liggen en waarvoor je bij wie moet zijn.

 

 1. Balans

Je moet diverse belangen tegen elkaar af kunnen wegen en daarnaar handelen.

Bijvoorbeeld eigenbelang en het belang van de werkgever, werk en privé, nu en in de toekomst.

 

 

In een volgend artikel lees je meer over wat duurzame inzetbaarheid te maken heeft met je persoonlijkheid.

Hoe die jouw inzetbaarheid kan belemmeren of juist bevorderen. En wat de Meer Waarde Benadering, zoals ook beschreven in mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘ daarin voor jou kan betekenen.

 

 

Kun je in je ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588/ 06 54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe de bouwstenen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan

 

In hoeverre is de Meer Waarde Benadering, zoals beschreven in het boek ‘Wat wil ik nu echt?‘, ook toepasbaar bij het vinden van inhuuropdrachten en op termijn bij het starten van een eigen bedrijf?

Voor Niels, een van mijn coachklanten, was dat een vraag waar hij graag een antwoord op had.

Varianten op die vraag worden mij ook met regelmaat gesteld in oriënterende gesprekken voor een individueel loopbaantraject. “Misschien wil ik iets voor mezelf. In hoeverre helpt de Meer Waarde Benadering me dan om te realiseren wat ik voor ogen heb?”

Wist je, dat het voor de aanpak eigenlijk geen verschil maakt of je op zoek bent naar een baan in loondienst of dat je iets voor jezelf wilt beginnen?

En dat de elementen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan?

Als je op basis van de Meer Waarde Benadering de bouwstenen hebt verzameld voor jouw strategisch loopbaanplan, dan heb je ook de bouwstenen voor jouw ondernemingsplan.

 

Waarom een strategisch loopbaanplan eigenlijk hetzelfde is als een ondernemingsplan

 

Een ondernemingsplan; strategische management planning met betrekking tot een eigen onderneming

 

In een ondernemingsplan zet je je plannen op een rij met betrekking tot de door jou te starten onderneming. Ook beschrijf je de strategie die je gaat volgen om succesvol vorm en sturing te geven aan je business.

Een ondernemingsplan is een persoonlijk document. Er is geen bepaalde standaard. Wel zijn er bepaalde elementen die steeds terugkomen in een ondernemingsplan.

Je beantwoordt bijvoorbeeld vragen als: Wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product en hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen?

 

 

Meer Waarde Benadering; strategische management planning met betrekking tot jezelf

 

Sturing geven aan je loopbaan met de Meer Waarde Benadering is een managementproces.

Sturing geven aan dat proces vraagt management planning. Om dat vooruitziend beleid uit te kunnen stippelen heb je veel informatie nodig; informatie over jezelf en informatie over de arbeidsmarkt.

Sturing geven aan je loopbaan met de Meer Waarde Benadering is strategische management planning.

Wil je namelijk succesvol vorm en sturing geven aan je loopbaan, dan heb je een goede strategie nodig.

 

 

Parallellen tussen een ondernemingsplan en een strategisch loopbaanplan

 

De Meer Waarde Benadering als loopbaanstrategie is in essentie niet anders dan wanneer een ondernemer zijn product of dienst in de markt wil zetten.

Wil je als ondernemer succesvol zijn, dan moet je weloverwogen je product of dienst en je marketingstrategie bepalen.

Voor jou als baanzoeker is dat niet anders.

 

 

Hoe de bouwstenen van een strategisch loopbaanplan overeenkomen met de elementen van een ondernemingsplan

 

1.   Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden

 

In een ondernemingsplan:

Wat zijn jouw persoonlijke eigenschappen en vaardigheden als ondernemer? Wat maakt jou met name geschikt voor het ondernemerschap?

Welke kwaliteiten heb je zelf en welke kwaliteiten zou je misschien aanvullend in moeten huren om succesvol te zijn als ondernemer?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Waar ben jij met name goed in?

Wat is jouw top vijf; de kwaliteiten die je relatief het liefste inzet in het werk dat je doet en waarin je relatief ook het beste bent?

Welke kwaliteiten moet je eventueel nog verder ontwikkelen om het voor jou ideale werk te realiseren?

 

2.   Jouw persoonlijke missie en met name jouw missie met betrekking tot werk

 

In een ondernemingsplan:

Waarom start je dit bedrijf? Wat denk je ermee te bereiken? Wat is jouw missie en wat zijn jouw doelen met het bedrijf?

Waarom wil je juist nu starten met het ondernemerschap?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Wat betekent werk voor jou? En welke bijdrage wil jij leveren met het werk dat je doet?

Hoe verhoudt je werk zich tot andere zaken die belangrijk voor je zijn?

Uitgaande van jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk, welke kwaliteiten van jezelf wil je dan met name inzetten in het werk dat je doet?

 

3.   Problemen waarvoor jij de oplossing bent

 

In een ondernemingsplan:

Hoe omschrijf je de huidige situatie van jouw klanten of opdrachtgevers? Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe gaan zij daar nu mee om?

Hoe kun je jouw beweringen staven met feiten?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Voor welke problemen van werkgevers ben jij de oplossing?

Waar liggen behoeftes op de arbeidsmarkt? Welke professionals zijn er met name nodig, mede gezien de ontwikkelingen?

Heb je daarnaar je onderzoek gedaan?

 

4.   Omschrijving van jouw product of jouw dienst

 

In een ondernemingsplan:

Welke oplossing draag jij aan voor het probleem dat jij (bij punt 3) hebt geïdentificeerd en waarvoor jij met jouw onderneming de oplossing bent?

Wat wil je met jouw dienst of product bereiken en hoe verloopt dat proces?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Wat is het product dat of de dienst die jij in de markt wilt zetten? Ook al werk je in loondienst?

Hoe ziet het profiel van het voor jou ideale werk eruit? Wat is jouw werkprofiel?

 

5.   Jouw afzetmarkt

 

In een ondernemingsplan:

Waar zit men te wachten op jouw product of jouw dienst? Waar liggen met name kansen? Hoe ziet jouw afzetmarkt eruit?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Waar is er behoefte aan mensen zoals jij?

Waar spelen daadwerkelijk de problemen waarvoor jij de oplossing bent en welke organisatie matcht met het profiel van het voor jou ideale werk?

 

6.   De concurrenten in kaart

 

In een ondernemingsplan

Met wie ga je de concurrentie aan? Wat doe jij anders dan je concurrenten of wie ben jij anders dan je concurrenten?

Wat zijn jouw Unique Selling Points (USP’s)?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Hoe verhoudt wat jij te bieden hebt zich tot jouw concurrenten?

Hoe onderscheid jij je van hen? Wat zijn jouw unieke verkooppunten, jouw Unique Selling Points (USP’s)?

 

7.   Je marketingplan

 

In een ondernemingsplan:

Hoe ga je je product of dienst daadwerkelijk in de markt zetten? Hoe ga je je product of dienst promoten? En hoe gaat je marketingplan er uit zien?

 

In een strategisch loopbaanplan:

Hoe ziet jouw actieplan eruit, zodat je het werk realiseert dat je voor ogen hebt?

Welke organisaties ga je benaderen en hoe ga je dat vervolgens doen?

 

 

Kortom:

Heb je aan de hand van de Meer Waarde Benadering de bouwstenen voor jouw strategisch loopbaanplan helder in beeld?

Dan heb je ook de essentiële elementen voor jouw ondernemersplan in kaart.

 

 

Wil jij leren hoe je als een ondernemer werk maakt van (ander) werk, ook al werk je in loondienst?

Lees mijn boek Wat wil ik nu echt?

Schat je bij voorbaat in dat je daarbij wel wat hulp kunt gebruiken? Neem contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Waarom eerst even ‘poedelen’ zo gek nog niet is, ook bij het verkennen van de arbeidsmarkt

 

Zwemmen is voor mij nog steeds geen favoriete bezigheid.

Ik weet nog goed dat ik bij het schoolzwemmen op de basisschool steeds weer een smoes wist te bedenken om niet mee te hoeven doen met de les.

Niet dat dat voor mij echt iets oploste, maar voor het moment zelf bood het een uitweg. Aan watervrij worden, waar tegenwoordig volop aandacht voor is, werd toen totaal geen aandacht besteed.

In het diepe springen vond ik doodeng. Maar ik moest het wel. Ik zie het nog voor me. Met een haak met een grote lus eraan, die ik vast kon grijpen, werd ik naar de kant getrokken. Eenmaal uit het bad, stond ik na te trillen op de rand van het zwembad.

Die actie maakte de watervrees er niet minder op. Integendeel.

Ik kan me dus heel goed voorstellen wat het betekent als je last hebt van koudwatervrees. En dan niet letterlijk maar figuurlijk, bijvoorbeeld als je stappen wilt zetten op de arbeidsmarkt.

Eerst even ‘poedelen’ bij het verkennen van de arbeidsmarkt

 

Watertrappen of leren zwemmen

 

Menig professional is flink aan het watertrappen om het hoofd boven water te houden in zijn baan.

Watertrappen kost veel energie. Je kunt je hoofd boven water houden, maar je komt geen steek verder. Je komt niet echt in beweging, maar blijft op dezelfde plek.

Ik hoor dat soms van mijn coachklanten. Ze zijn niet gelukkig met hun werk, maar ze houden hun hoofd boven water. Hun werk kost hen meer energie dan het hen oplevert. En houdt dat lang aan, dan leidt dat tot overspannenheid of burn-out.

Beter dan watertrappen is het om te leren zwemmen. Want zoals het voor een geoefende zwemmer heerlijk is om zich vrijelijk te bewegen in het water, zo is het als je loopbaanvaardig bent, heerlijk om je vrijelijk te kunnen bewegen op de arbeidsmarkt.

 

 

Bereid je goed voor op jouw sprong in het diepe bij het verkennen van de arbeidsmarkt

 

Zoals het niet verstandig is om in het diepe te springen, als je niet kunt zwemmen, zo is het ook niet verstandig om zonder meer in het diepe te springen met betrekking tot je loopbaan.

Ben je eraan toe om de sprong te maken, wees daarop dan goed voorbereid.

Zorg dat je loopbaanvaardig bent en dat je een beeld hebt van hoe het diepe water, de arbeidsmarkt eruitziet. Zorg dat je een helder doel hebt en eventueel een reddingsboei die je uit kunt werpen. Creëer bewust momenten van rust om terug en vooruit te kijken. Evalueer van tijd tot tijd of je nog goed op koers zit en stel zo nodig bij. Maak actief werk van ander werk en zorg dat je werk-vind-proces in beweging blijft.

 

 

Succesvol de sprong in het diepe maken vraagt om een goed plan

 

Zoals mijn coachklant heel terecht schreef:

“Ik denk dat ik wellicht wat meer tijd moet gaan nemen om het onderzoeksplan verder uit te werken. En dan wat (voor mijn gevoel dan) vrijblijvender kan gaan informeren bij mensen die dingen doen die me interesseren. Meer in gesprek zonder meteen voor mezelf eraan te koppelen dat er een nieuwe baan uit moet rollen. Maar meer nieuwsgierig zijn naar wat de ander doet en van daaruit kijken of dit bij mij zou kunnen passen.”

Het klopt dat het goed is om wat meer tijd te nemen om het onderzoeksplan uit te werken.

Het is goed om een geïntegreerd plan te maken, in plaats van random gesprekken te voeren met mensen.

Het doen van je onderzoek naar behoeften op de arbeidsmarkt is namelijk wezenlijk anders dan contacten leggen met mensen omdat je op zoek bent naar een baan.

Lees mijn stappenplan voor effectief onderzoek doen naar behoeften op de arbeidsmarkt.

Ook is het goed om bij het aangaan van gesprekken los te laten dat je op zoek bent naar een (andere) baan. Meer nieuwsgierig te zijn naar wat de ander doet en van daaruit te kijken of dat bij jou zou kunnen passen.

 

 

Eerst even ‘poedelen’ is zo gek nog niet om koudwatervrees op de arbeidsmarkt te overwinnen

 

Bij het aangaan van die gesprekken is het goed om eerst even te ‘poedelen’ en gesprekken aan te gaan met mensen die je laagdrempelig kunt benaderen. Waar je zo mogelijk vertrouwd mee bent, waarbij je in elk geval weinig afstand ervaart.

Zo kun je wennen aan het voeren van gesprekken in het kader van je onderzoek naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en waar mensen zoals jij nodig zijn.

Je zult merken dat je er steeds vaardiger in wordt en ook steeds meer je grenzen durft te verleggen. Zo zei een van mijn coachklanten: “We waren met elkaar in gesprek, bij wijze van spreken met de voeten ontspannen op tafel.”

Dat is een sfeer waarin je echt contact kunt maken met mensen en jezelf ook als mens echt kunt laten zien. En doordat de sfeer heel anders is dan in een sollicitatiegesprek, kun je je als vanzelf ook beter profileren.

 

 

Kortom

 

Zoals je, als geoefende zwemmer, je vrijelijk kunt bewegen in het water, zo kun je als geoefende werkmaker van werk je vrijelijk bewegen op de arbeidsmarkt en jouw mogelijkheden onderzoeken en jouw ideale werk realiseren.

Dus, ontwikkel je loopbaanvaardigheden en overkom aldus je koudwatervrees.

 

 

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het loopbaanvaardig worden en het overwinnen van je koudwatervrees?
Neem gerust contact met me op.

 

 

 

 

Tips om het vliegwiel op gang te brengen en momentum te creëren door het maken van een plan en je activiteiten consequent en consistent uit te voeren

 

De wens om een andere baan, ander werk te vinden is niet genoeg om die baan ook te realiseren. Ook al kun je die ideale baan, het werk dat je het allerliefste doet, voor je zien.

Je hebt een plan nodig om dat ideale werk te realiseren. Een plan dat je precies vertelt wat je iedere maand, iedere week en iedere dag te doen staat. En dat afgeleid is van een beproefde strategie.

Met zo’n plan creëer je momentum.

In eerste instantie kost het je tijd en energie om het proces een klein beetje in beweging te brengen. Maar als de beweging er eenmaal is, dan kost het steeds minder moeite om de beweging vast te houden en te versnellen.

In mijn artikel geef ik je tips om je baanverwerving te plannen, je activiteiten consequent en consistent uit te voeren en zo jouw vliegwiel op gang te brengen en momentum te creëren.

 

Hoe je momentum creëert in jouw werk-vind-proces

 

Hoe het creëren van momentum je helpt om je doelen met betrekking tot werk te realiseren

 

Wist je dat een vliegtuig de meeste brandstof verbruikt bij het opstijgen?

Na een minuut of drie wordt het brandstofverbruik tijdens de klim al minder totdat het vliegtuig op kruishoogte en kruissnelheid is. Relatief gezien verbruikt een vliegtuig daarna niet veel brandstof.

En wist je dat een zweefvliegtuig eenmaal boven zelfs genoeg heeft aan de thermiek om verder te vliegen?

Maar daarvoor eerst de lucht in geholpen moet worden door een lier of een motorvliegtuig?

 

Voor jou als baanzoeker is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw vliegwiel flink gaat draaien, zodat je op snelheid komt.

Zodat je net als een vliegtuig eenmaal op hoogte, relatief weinig brandstof nodig hebt om jouw doel te bereiken.

Werken aan werk gaat dan bijna als vanzelf. Je hebt de vaart erin, voelt de energie en de stuwkracht in de richting van je doel.

 

Dat is wat men bedoelt met momentum creëren.

Momentum is het Engelse woord voor impuls, een begrip uit de natuurkunde. Het betreft een grootheid die gerelateerd is aan de snelheid en de massa van een object. Die impuls wordt ook soms hoeveelheid van beweging genoemd.

Er is dan voldoende energie verzameld of vaart bereikt voor een verandering. De tijd, snelheid en/of stemming zijn dan rijp om een doorbraak te veroorzaken of te ondergaan.

 

Heb je momentum bereikt, dan ervaar je flow.

En die flow gaat je zeker helpen om jouw doelstelling met betrekking tot werk te realiseren.

 

 

Hoe je momentum creëert in jouw werk-vind-proces

 

Het opbouwen van momentum gaat niet vanzelf.

Het vraagt een constante, consequente inspanning van jouw kant. Je hoeft niet extreem hard te werken, maar je moet de trein op gang krijgen.

En ben je eenmaal goed op stoom, dan is het zaak om je momentum niet weg te laten glippen.

Doe je dat wel, dan ben je je snelheid kwijt en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen.

Zo is deelname aan de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’ bij uitstek een manier om in de lucht te komen. Niet alleen door de compacte en intensieve vorm van werken, maar ook door de inspiratie en de stimulans van de andere deelnemers in de training.

 

Kun je na de 3-daagse training het momentum vasthouden en je verder mee laten nemen in de flow, dan zal je merken dat je heel makkelijk vooruitkomt en je doel realiseert.

Je bouwt voort op de energie die je eerder hebt geïnvesteerd. Je profiteert van de stappen die je eerder hebt gezet en vergroot hiermee je snelheid. En hoe hoger je snelheid, des te sneller en met minder moeite je jouw doelen bereikt.

Dat wordt anders als je niet in actie blijft. Dan val je terug en het kost je vervolgens heel veel moeite om weer in de lucht te komen.

 

 

Concrete tips om momentum te creëren in jouw werk-vind-proces, dan wel om de vaart erin te houden als je eenmaal het momentum te pakken hebt

 

Momentum creëren of vasthouden van momentum gaan niet vanzelf. Je moet er iets voor doen.

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Maak een plan

Of je nu start met jouw werk-vind-proces of bijvoorbeeld na de 3-daagse training jouw doelstellingen wilt realiseren.

Heb je geen plan, dan krijg je de vaart er niet in. En zat je lekker op stoom na de 3-daagse training, dan zak je zonder concreet plan al gauw weer helemaal weg.

 

2. Reserveer tijd in je agenda voor de uitvoering van je plan

Plan wekelijkse activiteiten. Realiseer je daarbij dat je niet fulltime met baanverwerving bezig kunt zijn. Creëer naast werk maken van (ander) werk ruimte om andere dingen te doen.

Bepaal zelf hoeveel tijd je elke dag of elke week aan baanverwerving kunt besteden. Bijvoorbeeld elke ochtend een uur of misschien twee uur per dag of twee uur per week.

Committeer je daaraan en leg de uren vast in je agenda.

 

3. Realiseer je dat iedereen piekt op bepaalde uren van de dag

De een is een ochtendmens, de ander een avondmens. Plan je activiteiten de momenten op de dag dat jij het meest alert bent.

Overvraag jezelf daarbij niet.

Plan geen blokken van langer dan twee uur. Gun jezelf na twee uur een pauze.

 

4. Weet voor welke organisaties jij wilt werken en waarom

Maak een plan hoe je bij die organisaties (bedrijven/instellingen) binnen wilt komen. Jouw doel is om bij die organisaties een introductie te krijgen, want inmiddels wordt al zo’n 80% van de banen ingevuld via referrals.

 

5. Maak je plan concreet

Ga niet alleen tijd blocken in je agenda. En dan gaan zitten en je afvragen “Oké, wat ga ik nu doen?”.

Zet in je plan en dus in je agenda welke activiteiten je wanneer gaat doen.

Bijvoorbeeld:

 • Wekelijks 10 of misschien wel 20 nieuwe connecties maken.
 • Wekelijks 5 of 10 connecties opvolgen, bijvoorbeeld door ze een e-mail te sturen of een artikel waarvan je inschat dat het interessant voor je connectie kan zijn.
 • Tenminste één informatief gesprek per week; een nieuwe connectie ontmoeten en daarvan leren.
 • Op zijn minst 3 of 5 organisaties gaan volgen op LinkedIn en je achtergrondonderzoek naar die organisaties doen om te achterhalen of ze interessant voor jou kunnen zijn.

 

 

Tot slot

 

Door op die manier activiteiten te plannen en die consistent en consequent uit te voeren creëer je momentum, krijg je de vaart erin en kom je in de flow.

En houd je dat vast en voorkom je dat je wegzakt en dat je van ver weer omhoog moet komen.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Coaching helpt je om in de lucht te blijven.

Als zeer ervaren coach kan ik je helpen concrete plannen te maken, goede acties te selecteren, je begeleiden bij het uitvoeren van je acties en daardoor in de flow te blijven.

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Je blijft hangen in willen, als je willen niet omzet in een actieplan

 

Ik wil, ik wil, ik weet niet wat ik wil……..

Voor mij een bekend zinnetje uit een van onze voorleesboeken.

Het is niet alleen een zin die je kinderen van tijd tot tijd kunt horen zeggen. Wellicht heb jij hem van volwassenen ook vaker gehoord.

Met name als ze het hebben over werk:

“Ik ben 34, maar ik weet nog niet wat ik wil”.

“Ik ben nu de veertig gepasseerd, ik wil nu toch wel weten wat ik wil”.

“Ik wil iets anders, maar ik weet nog niet wat ik wil”.

 

Weten wat je wilt is inderdaad een belangrijke stap in de richting van jouw ideale baan. Want als je niet weet wat je wilt, dan weet je ook niet waarnaar je op weg kunt gaan.

Maar alleen weten wat je wilt is niet genoeg om je doel daadwerkelijk te realiseren.

In mijn artikel lees je waarom.

 

Waarom willen niet genoeg is om je doel te realiseren

 

Écht iets willen is wezenlijk anders dan het ook wel willen

 

Het is niet mijn gedroomde functie maar wel een functie die ik een aantal jaren zou willen en kunnen doen”, zo mailde mij laatst iemand.

“Wel zou willen en zou kunnen doen”; het enthousiasme spat er niet van af. Het komt een beetje lauwtjes bij me over. Ik weet niet hoe dat voelt voor jou.

 

Iets dat je écht wilt, is iets dat komt vanuit je hart. Het is iets waarvan jouw vuurtje gaat branden. Niet smeulen, maar flink de brand erin.

En dat is wat een potentiële opdrachtgever of werkgever graag van je ziet.

Dat brandende vuur komt naar voren in de twinkeling van je ogen. En in het timbre van je stem.

Aan je presentatie is heel goed te zien of te horen of je écht iets wilt of dat je het ook wel zou willen.

En ook al wil je het zelf verhullen, je non-verbale communicatie zegt meer dan je denkt. En is over het algemeen eerlijker dan wat je met woorden zegt.

 

 

Écht iets willen is een cruciale drijfveer om je doel te realiseren

 

Die drijfveer geeft je ook de kracht om door te gaan op lastige momenten.

Mensen die écht iets willen, stralen die kracht ook uit. Zij hebben hun lijn uitgezet en koersen gericht af op hun doel. Noem het hun stip op de horizon.

Zij hebben onderscheidingsvermogen, gaan uitdagingen aan en werken stap voor stap in de richting van hun doel.

Zij weten om te gaan met tegenslagen en ze te overwinnen. Ze zoeken naar alternatieve routes, als het anders loopt dan gepland. Ze gaan desnoods de strijd aan, al is het een gevecht met zichzelf.

Ze laten zich niet verlammen door ja-maar, maar laten zich leiden door de kracht van ja-en.

 

Verval je zelf al gauw in ja-maar? Vraag je dan af of je écht wilt waar je op dat moment voor gaat of staat.

Misschien is ja-maar een signaal om nog eens bewust stil te staan bij de vraag Hoe wil ik verder? en Is dit wat ik écht wil?

Ik realiseer me daarbij overigens heel goed dat het kan zijn, dat je bijvoorbeeld na veel afwijzingen bij solliciteren, gaat twijfelen aan jezelf. En bijvoorbeeld aan je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het is dan belangrijk dat je mensen om je heen hebt, met wie je kunt sparren over jouw proces. Die je kunnen ondersteunen, eerlijke feedback kunnen geven en je aan kunnen moedigen in je werk-vind-proces.

 

 

Wil je succesvol zijn, dan moet je écht iets willen, vertalen naar een plan.

 

Alleen iets écht willen is niet genoeg om het ook daadwerkelijk te realiseren.

Het is een belangrijke drijfveer. Maar zonder plan wordt dat écht willen geen werkelijkheid.

In een van mijn vorige artikelen schreef ik dat een loopbaanplan cruciaal is voor een succesvolle loopbaan.

Zo’n plan is overigens niet alleen cruciaal om je loopbaan voor de toekomst uit te stippelen, maar ook voor vandaag.

 

Tot op zekere hoogte vraagt elke stap die je wilt of moet zetten in je loopbaan een plan.

Wat ga je concreet doen? Welke stappen ga je zetten om jouw doel te realiseren?

Zoals een van mijn coachklanten het formuleerde:

“Ik heb behoefte aan een zes-maandenplan, een drie-maandenplan en een maandplan”.

 

Eigenlijk geldt hetzelfde als je als zelfstandig ondernemer, jouw product of dienst in de markt wilt zetten.

In je plan formuleer je concrete doelen, hetzij volgens SMART, dan wel volgens SPEER.

 

Heb je een plan, dan is het mooi als je een maatje hebt, die je houdt aan je doelen.

Een maatje met wie je je successen kunt vieren. Met wie je je uitdagingen en je drempels kunt bespreken. Die je kritisch weet te bevragen over je plan. En die je inspireert om waar nodig bij te sturen.

 

 

Wil je een succesvol plan maken? Ga dan uit van een beproefde strategie.

 

Stap niet in de valkuil van alleen maar traditioneel solliciteren. Sterker nog, stel je niet afhankelijk op van selecteurs en recruiters, maar neem zelf de regie.

Vorm je een goed beeld van wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt en van de bijdrage die jij wilt leveren.

Breng in kaart welke prestaties jij met jouw kwaliteiten hebt neergezet.

Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk.

Doe zelf je onderzoek om in beeld te krijgen waar mensen zoals jij nodig zijn.

Doe zelf je voorstel aan werkgevers en opdrachtgevers met betrekking tot jouw oplossing voor de problemen waar ze mee kampen.

 

Werk in je plan concreet uit welke stappen je wanneer daarvoor gaat zetten. En op welke datum je je plan hebt afgerond.

 

 

 

Kun jij wel wat hulp gebruiken om helder te krijgen wat je echt wiltLees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘.

of:

Weet je wel wat je echt wilt, maar lukt het je niet om dat te vertalen naar een plan zodat je het kunt realiseren?

 

Neem vrijblijvend contact met op.

 

 

 

Een stappenplan dat je helpt om te denken en te handelen als een ondernemer

 

Wist je:

 • dat je je loopbaan proactief naar je hand kunt zetten;
 • dat je geen of nauwelijks last hoeft te hebben van de situatie op de arbeidsmarkt;
 • dat je zelf de regie kunt nemen in plaats van dat je je hoop richt op selecteurs en recruiters;
 • dat Personal Branding jou daarbij kan helpen, mits je daarbij strategisch en planmatig te werk gaat?

 

In een vorig artikel schreef ik dat Personal Branding heel zinvol is als je een baan wilt verwerven.

Belangrijk bij Personal Branding is, dat je laat zien hoe jij van waarde kunt zijn voor een organisatie. Doordat jij een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van hun probleem.

In dat vorig artikel gaf ik al aan, dat het belangrijk is om bij Personal Branding strategisch en planmatig te werk gaan. En dat Personal Branding dan heel goed voor je kan werken.

In dit artikel geef ik je een stappenplan.

Personal Branding strategisch en planmatig inzetten

 

Stappenplan om Personal Branding voor je te laten werken

 

Een goede voorbereiding is voor het maken van je persoonlijke marketingplan meer dan het halve werk.

Pas als jij helder hebt wat jouw waarde is voor anderen en als je die waarde duidelijk over het voetlicht kunt brengen, zijn anderen in jou geïnteresseerd.

De eerste zeven stappen van het stappenplan gaan dan ook over die voorbereiding.

 

Stap 1. Zie jezelf als een ondernemer, ook al werk je in loondienst.

Wil je als ondernemer succesvol zijn, dan moet je weloverwogen je product of dienst en je marketingstrategie bepalen. Voor jou als baanzoeker is dat niet anders.

 

Stap 2. Zorg dat je goed weet wat je te bieden hebt.

Net als een ondernemer moet je goed weten wat jij met jouw onderneming, jouw IK BV, te bieden hebt. In ondernemerstermen gaat het dan over jouw product of jouw dienst.

Dat heeft alles te maken met jouw kwaliteiten, jouw assets. En met jouw talent.

 

Stap 3. Zorg dat je de resultaten kunt benoemen die jij hebt neergezet.

Werkgevers zijn niet alleen geïnteresseerd in jouw kwaliteiten. Sterker nog, ze zijn vooral geïnteresseerd in wat jouw kwaliteiten hebben opgeleverd.

Het is dan ook belangrijk om dat heel helder te hebben.

Inventariseer dus je succeservaringen. Een goede selecteur of werkgever wil namelijk onderzoeken of het klopt dat jij over de kwaliteiten beschikt die jij benoemt. Hij heeft behoefte aan bewijsmateriaal en zal in een gesprek daar dan ook naar vragen.

 

Stap 4. Zorg dat je een helder beeld hebt van de behoeften op de arbeidsmarkt.

Welke mensen zijn nodig? Welke expertise? Voor welke problemen zoekt men naar oplossingen? Wat zijn ontwikkelingen?

In een vorig artikel beschreef ik hoe je door het doen van marktonderzoek een goed beeld kunt krijgen van de behoeften op de arbeidsmarkt. Zodat jij, met wat jij te bieden hebt, op die behoeften in kunt spelen.

 

Stap 5. Breng in kaart wie je concurrenten zijn.

In hoeverre heb je daar zicht op? Wat onderscheidt jou van je concurrenten en maakt jou daardoor een sterk merk?

 

Stap 6. Benoem je unique selling points.

Wat jou onderscheidt van anderen, dat zijn jouw unique selling points.

Wat maakt jou uniek? Wat maakt jou een sterk merk?

Is dat bijvoorbeeld jouw taalvaardigheid met betrekking tot het spreken van vreemde talen en jouw kennis van en begrip voor andere culturen? Bijvoorbeeld doordat jij bent opgegroeid in een internationale omgeving?

 

Stap 7. Zorg dat je helder kunt communiceren over jouw specialiteit

Waarvoor in het bijzonder moet een werkgever bij jou zijn? Waar ben jij met name goed in? Op welk specifiek terrein heb jij mooie of zelfs opzienbarende resultaten neergezet?

Weet jij bijvoorbeeld dynamische en problematische situaties behapbaar te maken, doordat je complexiteit weet terug te brengen tot overzicht? En weet je vervolgens samen met het team problemen op te lossen, zodat werknemers weer met plezier en voldoening hun werk kunnen doen?

 

Stap 8. Bepaal je doelstellingen en maak strategische keuzes.

Wat wil je bereiken met je Personal Branding? Op de korte of op de lange termijn?

En afhankelijk van je doelstellingen; welke aspecten van wie je bent en van wat je te bieden hebt, wil je in de etalage zetten? Wat zou je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen?

 

Stap 9. Maak de vertaalslag naar concrete communicatie en acties en werk die uit in een persoonlijk marketingplan.

Hierbij kun je denken aan communicatie en acties offine, maar ook online.

Bij offline acties denk ik bijvoorbeeld aan het deelnemen aan conferenties die waardevol voor je zijn, het voeren van netwerkgesprekken en het doen van je onderzoek.

Voor online zichtbaar zijn en gevonden worden voor een baan gaf ik al een aantal tips in een eerder artikel.

Hier nog een aantal tips ter aanvulling:

Zorg dat je je online profielen bijhoudt. Onderhoud actief je netwerk en versterk het. Breid je connecties uit om zichtbaar te maken wie je bent, wat je gedaan hebt, wat je ambities zijn en wie je kent.

Denk ook eens aan een persoonlijke website of een weblog (blog).

Reageer op weblogs van anderen. Maar pas op met wat men in de weblogscene reaguren noemt. Reaguren is enkel negatief zijn, zonder verdere inhoud.

Helaas zie ik dat nog wel eens, bijvoorbeeld in discussies in groepen op LinkedIn. Ik vraag me dan af of de reaguurder zich realiseert wat zijn reactie voor invloed heeft op zijn Personal Brand.

Afhankelijk van je doelstelling kun je je ook profileren met tools als You Tube of Slideshare. Of op sites waar je foto’s kunt delen, zoals Flickr en Mobypicture.

 

 

Vraag je bij al je acties af, of ze je Personal Brand versterken. En of ze een bijdrage leveren aan het realiseren van je doel. En pas op voor de vier valkuilen op Social Media.

Alleen dan kan Personal Branding goed voor je werken.

 

 

Heb jij nog geen helder zicht op wat jouw waarde is voor anderen?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het uitwerken van jouw marketingplan?

Neem direct contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek

 

 

 

 

Tips hoe je vrij te maken,  zelf de baas te worden over je loopbaan en je bestemming te bepalen 

 

Jij reist vast ook wel eens met de bus. Als je dan op reis gaat, dan stel je je vast niet afwachtend op.

Je hebt een duidelijke bestemming voor ogen. En je gebruikt de bus als voertuig, als vehicle om jouw bestemming te bereiken.

Als mensen op weg zijn met betrekking tot het vinden van (ander) werk, is dat vaak anders.

Ik zie dan met regelmaat dat ze achterin de bus blijven hangen. Soms met de hand aan de lus, in afwachting van waar de chauffeur hen naar toe zal brengen.

En dat terwijl mogelijkheden gaande de reis, letterlijk aan hen voorbij gaan.

 

Wil jij je bestemming bereiken; blijf niet achterin hangen in de bus

 

Bepaal je bestemming met betrekking tot werk en maak een plan voor je reis

 

Zoals je je bestemming bepaalt voor je reis met de bus, zo is het ook goed om je bestemming te bepalen met betrekking tot je loopbaan.

Want als je niet weet wat je bestemming is, dan ben je overgeleverd aan je chauffeur. Wie dat dan ook mag zijn. Vul dat zelf maar in; het UWV, je werkgever, het uitzendbureau, de recruiter. Ik ga er in elk geval van uit dat je dat dan niet zelf bent.

En je moet maar afwachten waar die chauffeur jou naar toe brengt.

 

Als je aan het begin van je loopbaan staat, kan het heerlijk zijn om niet direct een bestemming te hebben. En eerst lekker te freewheelen en de wereld van arbeid en beroep te verkennen.

Maar als je halverwege de dertig bent, dan is dat freewheelen er meestal niet meer bij. Het is mijn ervaring dat professionals dan graag een beeld hebben van de weg die ze op willen gaan en hun bestemming.

Heb jij nog geen duidelijk beeld van jouw bestemming? Lees mijn artikel daarover er nog eens op na.

 

 

Blijf niet hangen aan de lus in de bus

 

Stel je niet afhankelijk op van de mogelijkheden die zich voordoen. Maak je vrij en zet zelf stappen om controle te krijgen over je loopbaan.

Je kunt jezelf gevangen houden, zonder dat je het misschien als zodanig ervaart.

 

Het is namelijk veel gemakkelijker om een situatie te laten zoals die is, in plaats van stappen te zetten om je situatie te veranderen.

Het is dan ook heel verleidelijk om jezelf te beschermen tegen verandering. En daar heb je allerlei mechanismen voor.

Denk alleen maar eens aan “ja-maar en allerlei zinsneden die daar dan op volgen.

 

Geïnspireerd door een video van Robert Pagliarini geef ik je daarvan een aantal voorbeelden en tips hoe te voorkomen dat je in die valkuilen stapt.

 

 

Zeven dodelijke woorden of zinnen, die je uit je vocabulaire zou moeten schrappen

 

In zijn video bespreekt Robert Pagliarini zeven dodelijke woorden of zinnen, die je uit je vocabulaire zou moeten schrappen, als je echt iets aan je situatie wilt veranderen en gelukkig en succesvol wilt zijn in je leven en loopbaan.

 

1.   Als

Als is een venijnig woordje in relatie tot het veranderen en verbeteren van je situatie.

Bijvoorbeeld “Als ik vijf jaar verder ben, dan ga ik het rustiger aan doen”.

Vaak gebeurt dat dan niet. Tegen die tijd ben je misschien alweer vergeten wat je vijf jaar daarvoor, je voorgenomen had.

Tip:

Vraag je eens af: Is er iets op tegen, om het nu al op te pakken en er werk van te maken? Als het antwoord ‘nee’ is, wacht dan niet op ‘als’.

 

2.   Ooit

Er is niks mis mee om een lijst te maken van zaken die je ooit wilt doen of ooit wilt bezoeken.

Ooit is ook een misleidend woord. Het doet je namelijk goed voelen op dit moment, want ooit ga je het doen of bereiken. Maar dat ooit kan maanden, jaren, zelfs decennia duren. Jouw ooit kan zelfs nog zo ver weg zijn, dat het helemaal niet meer gebeurt.

Tip:

Als je lijst voor het nu leeg is, kijk dan eens wat je van je ooit-lijst door kunt schuiven naar de lijst voor het nu.

 

3.   Wilskracht

Men zegt zo gemakkelijk “Ik heb geen wilskracht” of “Ik heb niet genoeg wilskracht“. Alsof wilskracht niet te leren, te trainen is.

Wilskracht is net als spieren goed te trainen.

Tip:

Lees mijn artikel daarover er eens op na.

 

4.   Hopen, wensen, willen

Wishful thinking gaat je niet helpen. Verwacht niet dat de oplossing als vanzelf in je mailbox komt.

Als je meer controle wilt hebben over je lot, moet je zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor je daden en de resultaten daarvan.

Tip:

Stop met hopen, wensen en willen om iets te doen of te laten gebeuren. Neem een besluit en ga over tot actie.

 

5.   Niet goed genoeg

Ik ben er nog niet klaar voor of het is nog niet goed genoeg.

Tip:

Zet dat om naar “het is niet perfect, maar goed genoeg voor mijn doel.

 

6.   Ik heb de tijd niet

Het voelt voor jou misschien alsof je de tijd niet hebt om echt werk te maken van (ander) werk, maar tijd is een kwestie van prioriteit.

Tip:

Maak tijd door keuzes te maken.

p.s. Hetzelfde geldt overigens ook in zekere mate voor geld. Ook geld is een kwestie van prioriteit.

 

7.   Het is nu niet het juiste moment

Als het nu niet het juiste moment is, wanneer is het dat dan wel?

Als je naar de sterren blijft kijken, dan komt het juiste moment nooit.

Tip:

Verander je mindset en kies voor het minst slechte moment. Maak dan een begin en ga over tot actie.

 

 

Tenslotte

 

Denk eens terug aan een prestatie die jij hebt neergezet of een doel dat je hebt bereikt.

Je zult constateren dat voor het bereiken daarvan niet alleen visie nodig was, maar ook toewijding en volharding. En geen excuses, geen ja-maar.

 

 

Zet stappen om zelf de controle te krijgen over je loopbaan.

Stop met het manipuleren van jezelf. Stop met ja-maar. Want met ja-maar lever je je over aan de chauffeur, die bepaalt wat jouw bestemming is.

 

Heb je nog niet zo’n helder beeld van wat jouw bestemming is?

En van het vehicle om jouw bestemming te bereiken?

 

Ik kan je helpen om weer aan het stuur te komen.

 

Schrijf je in voor de trainingBouw je ideale loopbaan.

Of bel (06 54762865 / 0575-544588) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Wat er nodig is om zelf te sturen in je loopbaan en zelf de regie te pakken

 

“Werknemers en werkgevers kijken anders naar zelfregie rondom ontwikkeling. Werknemers zeggen er klaar voor te zijn, terwijl werkgevers beweren dat werknemers die ruimte niet nemen”.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1700 respondenten.

In dat onderzoek komt naar voren dat 75 % van de werknemers het belangrijk vindt om zelf de regie te hebben over een persoonlijk ontwikkelprogramma.

Aan de andere kant geeft maar 45% van de respondenten aan, ruimte en vrijheid te ervaren om in de praktijk die regie ook te nemen.

Enerzijds willen we kennelijk graag zélf dingen regelen. Ook met betrekking tot onze loopbaan.

Anderzijds is het lang niet voor iedereen makkelijk om zelf de regie daadwerkelijk te pakken. Ook al is de ruimte er in de ogen van werkgevers misschien wel.

Zelf sturen in je loopbaan en zelf de regie pakken is niet iets wat iedereen makkelijk doet. Het vraagt inzichten en vaardigheden.

Welke dat zijn, lees je in mijn artikel.

 

Hoe je zelf de regie pakt met betrekking tot je loopbaan

 

Reflecteren over jezelf en durven in eigen spiegel te kijken is  nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Laat je niet voortslepen door de waan van de dag.

Creëer bewust momenten om in je eigen spiegel te kijken. Durf jezelf te bevragen of je nog wel goed op je plek zit in je werk. Ook al heb je het mogelijk nog wel naar je zin.


Maak op gezette tijden ruimte voor een loopbaan-APK
.

Vraag je af in hoeverre het werk dat je doet nog optimaal bij je past. Of dat het misschien tijd is om je koers enigszins bij te stellen, dan wel drastisch te wijzigen.

Daarmee voorkom je dat je vastroest in je werk en er zo aan gewend raakt dat je niet meer anders kunt.

Of in elk geval denkt, dat je niet meer anders kunt. Dat je de regie uit handen geeft en dus maar blijft zitten waar je zit. Totdat iemand anders voor jou de beslissing neemt.

 

 

Bijhouden van ontwikkelingen op je vakgebied is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wat zijn de ontwikkelingen op je vakgebied?

Volg ze en zorg dat je je vakkennis en -vaardigheden op peil houdt.

Doe wat betreft opleidingen en trainingen die je wilt volgen, je voorstel aan je werkgever. Zodat hij jou daarin kan faciliteren.

En kan hij dat niet, pak dan zelf de regie en neem je eigen verantwoordelijkheid.

 

Wist je dat je gemiddeld nu nog maar drie jaar vooruit kunt met wat je hebt geleerd, terwijl dat eerder twaalf jaar was?

Ik kan me dan ook bijna niet voorstellen dat je, zoals een van mijn oud-coachklanten, werkt als IT-professional en de laatste 12 jaar geen enkele opleiding, training of cursus meer hebt gevolgd.

Naar mijn mening heb je dan ontwikkelingen gemist. Dan wordt het ook moeilijk om zelf de regie te pakken met betrekking tot je loopbaan.

Dat bleek ook wel.

Betreffende werkgever kwam tot de conclusie, dat hij een werknemer nodig had met andere bagage. Hij pakte de regie en het was exit voor mijn oud-coachklant.

 

 

Volgen van ontwikkelingen in je werkveld is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de zorg? Wat zijn ontwikkelingen in het onderwijs? Bijvoorbeeld ten gevolge van het teruglopende kindertal?

En niet onbelangrijk, wat zijn de consequenties van die ontwikkelingen voor jouw loopbaan?

Je kunt gaan afwachten, totdat de consequenties van die ontwikkelingen jou overkomen. Je kunt ook zelf de regie pakken en er voor kiezen om op ontwikkelingen te anticiperen. En bijvoorbeeld tijdig bij te sturen.

 

 

Stil staan bij ontwikkelingen in jezelf is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Niet alleen je vakgebied en je werkveld zijn aan ontwikkeling onderhevig. Ook jijzelf als persoon.

Werk dat eerst passend was, hoeft dat op een bepaald moment niet meer te zijn.

Misschien herken je dat?

Zo hoor ik bijvoorbeeld van coachklanten dat ze zich willen beraden hoe verder, nu de kinderen het huis uit zijn. Of van jonge ouders, hoe ze hun werk zo in kunnen richten dat ze meer thuis kunnen zijn bij hun kinderen.

Het is goed om stil te staan bij je eigen ontwikkeling en wellicht de levensfase waarin je verkeert.

Als je helder hebt welke uitdagingen je nodig hebt in je werk, zodat jij je kwaliteiten in kunt zetten en je optimaal kunt ontplooien, dan kun je daarop sturen.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de omgeving die je nodig hebt om goed te gedijen.

 

 

Communicatieve vaardigheden en proactiviteit is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Wacht niet af tot ontwikkelingsmogelijkheden jou op een presenteerblaadje worden aangeboden.

Wees alert op kansen en grijp ze als ze zich voordoen. Wees proactief en neem zelf de regie.

Als werknemer zie en weet jij als geen ander waar je organisatie behoefte aan heeft. Vorm je een helder beeld van hoe jij, met jouw kwaliteiten en het werk dat jij wilt doen, daarop in kunt spelen.

Doe je eigen voorstel aan je werkgever of je leidinggevende, waarin je schetst hoe jij voor jouw organisatie van betekenis kunt zijn.

Wil zo’n voorstel succesvol zijn, dan is het belangrijk dat je helder kunt verwoorden wat het probleem van de werkgever is, waarvoor jij de oplossing bent. Dat je overtuigd en overtuigend over het voetlicht kunt brengen wat jouw inzet de werkgever oplevert. En waarom jij de juiste persoon bent om dat werk, die opdracht of dat project te doen.

 

 

Een helder beeld van je koers, je ideale baan is nodig om zelf de regie te pakken in je loopbaan

 

Als je niet weet waarnaar je op weg bent, dan is het moeilijk om daarop te sturen. En zelf de regie met betrekking tot je loopbaan te pakken.

Zoals men wel zegt: “Als je niet weet waarnaar je op weg bent, dan kom je nergens”.

Je komt vast wel ergens, maar of dat ergens de plek is waar je wilt zijn? Dat is nog maar de vraag.

Wil je terechtkomen op de voor jou ideale bestemming, laat de regie dan niet over aan een ander of het toeval.

Pak zelf de regie.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij werkgevers te bieden hebt en van het werk dat je wilt doen?

Schrijf je dan in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan.

Of neem contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Een stappenplan als antwoord op de vraag ‘Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie?’ 

 

Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie? Die vraag of varianten op die vraag worden mij met regelmaat gesteld.

Vaak bedoelt men dan eigenlijk Hoe vind ik de baan die optimaal bij me past? Het gaat dan niet alleen om de ideale organisatie, maar ook om de ideale functie.

Die vraag is niet kort te beantwoorden. Of het zou zijn: Door goed je onderzoek te doen. Maar dat voelt voor jou waarschijnlijk niet als een bevredigend antwoord.

Toch is onderzoek doen van cruciaal belang om succesvol werk te maken van werk dat optimaal bij je past. Onderzoek doen naar jezelf en onderzoek doen naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Om vervolgens een koppeling te kunnen maken tussen enerzijds wat jij te bieden hebt en het werk dat je wilt doen en anderzijds de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Dat onderzoek doen is een heel proces.

Ik geef je een stappenplan, aan de hand waarvan je gericht kunt werken aan het realiseren van jouw ideale baan.

 

Hoe vind ik de voor mij ideale organisatie?

 

 

De interne en de externe dialoog

 

Een loopbaantraject bij MEER WAARDE IN WERK valt uiteen in een tweetal fasen: de interne en de externe dialoog.

De interne dialoog is een proces van met name in gesprek gaan met jezelf; een reflectieproces.

Met als resultaat een goed beeld van wat jij te bieden hebt, van waar jij warm voor loopt en van het profiel van het voor jou ideale werk.

In de fase van de externe dialoog ga je het gesprek aan met de buitenwereld. Je gaat onderzoeken waar behoefte is aan mensen zoals jij. En welke concrete functie en welke concrete organisatie optimaal bij jou passen.

 

 

Stappenplan voor het realiseren van jouw ideale baan

 

De eerste vier stappen zijn onderdeel van de interne dialoog, het reflectieproces.

De resultaten van dat reflectieproces verwerk je onder andere in stap 5, het schrijven van je cv en in stap 6, je profiel op LinkedIn.

Mocht je traditioneel solliciteren, dan heb je met de eerste vier stappen ook input voor het schrijven van een overtuigende sollicitatiebrief.

En je kunt je overtuigend en overtuigd presenteren in een selectiegesprek. Mits je je ook nog goed georiënteerd hebt naar de functie en de organisatie.

 

Stap 1. Onderzoek waar met name jouw kwaliteiten liggen.

Omschrijf je kwaliteiten in een competentieprofiel.

Breng in kaart welke resultaten je met die kwaliteiten hebt neergezet. Kwantificeer de resultaten zoveel mogelijk.

Bepaal welke kwaliteiten je relatief het liefste inzet in je werk en wat de kwaliteiten zijn waarin je relatief het beste bent; dat is jouw top vijf.

 

Stap 2. Formuleer jouw persoonlijke missie met betrekking tot werk.

Wat is belangrijk voor jou? Waar loop jij warm voor? Wat betekent werk voor jou? Welke bijdrage wil jij leveren met wat jij doet in je werk?

Wat is naast werk belangrijk voor jou? En hoe verhoudt je werk zich tot die andere zaken die belangrijk voor je zijn?

 

Stap 3. Omschrijf hoe de omgeving eruit ziet waarin jij goed gedijt

Wat heb jij nodig om te groeien en te bloeien op je werk? En wat zou je moeten vermijden, als je wilt voorkomen dat je wegkwijnt of bijvoorbeeld ziek wordt van je werk?

 

Stap 4. Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk

Wat wil je? Waar wil je dat? En wat is daarbij voor jou verder belangrijk?

Ik geef je een paar tips:

 • Welke missie wil je terug zien in je werk? (zie stap 2)
 • Wat zijn activiteiten, taken, bezigheden die je graag doet?
 • Werk je het liefst met mensen of met informatie? Of misschien met dingen?
 • Wat is jouw favoriete kennis- of vakgebied?
 • Wat is jouw favoriete werkveld?
 • Bij wat voor organisatie zou je willen werken? (doel, aard van de organisatie, locatie) (zie ook stap 3)
 • Welke rollen passen bij jou?
 • Welke arbeidsomstandigheden hebben jouw voorkeur? (zie stap 3)
 • Voor welk type mensen heb jij een voorkeur als collega’s? (zie stap 3)
 • Wat is het verantwoordelijkheidsniveau dat je ambieert?
 • Welke kwaliteiten wil je met name inzetten in het werk dat je doet? (zie stap 1)

 

Stap 5. Schrijf een goed basis cv

Lees mijn artikel met tips voor een curriculum vitae dat eruit springt, er nog eens op na. En oriënteer je naar de do’s en don’ts.

Een actuele checklist voor je cv vind je hier.

 

Stap 6. Zorg voor een goed profiel op LinkedIn

Op internet is daarover veel informatie te vinden.

Heb je behoefte aan een actuele checklist? Die vind je hier.

 

Stap 7, 8, 9 en 10 hebben betrekking op de externe dialoog.

Je gaat onderzoeken waar behoefte is aan mensen zoals jij. En welke functie en welke organisatie optimaal bij jou passen.

Meer daarover lees je in mijn volgend artikel.

 

 

Heb je het gevoel dat je het fundament voor de realisatie van je ideale baan nog niet goed hebt staan?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het helder bepalen en neerzetten van je doel?

Bel (0575-544588) of e-mail ([email protected]) me gerust.