Tag Archief van: uitdaging

Hoe je van aversies kunt leren door ernaar te kijken door een positieve bril

 

“In zo’n haantjescultuur wil ik niet meer werken, zei hij. Iedereen buitelt over elkaar heen om maar te laten zien hoe goed hij is”

Hij heeft geen behoefte om zichzelf te profileren. Bescheidenheid is een van zijn kwaliteiten. En hij wil beslist niet worden zoals zij.

Toch kan hij heel wat leren van de mensen waar hij zo’n moeite mee heeft. Want zij hebben een kwaliteit waarvan het goed is dat hij die met mate zou ontwikkelen. Dat geldt des te meer omdat hij de stap wil zetten naar zelfstandig ondernemerschap.

Hoe je van aversies kunt leren, lees je in mijn artikel.

 

Waarom je het meest kunt leren van de mensen waar je de grootste aversies tegen hebt

 

Groeien en bloeien op je werk

 

Met welke mensen werk jij graag?

Welke kenmerken hebben de mensen waar jij een voorkeur voor hebt?

Zijn dat open, rustige mensen, die goed kunnen luisteren, niet snel een oordeel hebben, gericht zijn op samenwerken, graag meedenken en toegewijd en respectvol zijn?

Of zijn dat mensen die bijvoorbeeld ambitieus zijn, initiatiefrijk, doelgericht, weten te overtuigen, de confrontatie niet uit de weg gaan en hun nek durven uit te steken?

 

Het is individueel heel verschillend in welke omgeving je groeit en bloeit .

Dat heeft te maken met wie je bent als persoon.

Heb je behoefte aan gelijkgestemden? Of vind je het prettig dat je een beetje wordt uitgedaagd, uitgenodigd om jouw grenzen te verleggen?

 

 

Groeien en bloeien op je werk door je uitdagingen te ontwikkelen

 

Wist je dat elke kwaliteit zijn schaduwkant heeft?

Dat je van een kwaliteit teveel van het goede kunt hebben? Dat je je kwaliteit kunt overdrijven, doorslaan in die kwaliteit?

Is bijvoorbeeld bescheidenheid een van jouw kwaliteiten, alle kans dat je wegcijferen, je afwachtend opstellen, onzichtbaar zijn, dan een valkuil van je is.

Stap je in je valkuil, dan gaat je kwaliteit je dwarszitten. Met als gevolg dat je het risico loopt dat je over het hoofd wordt gezien. Of dat bijvoorbeeld anderen met de eer gaan strijken, terwijl jij het grote werk hebt gedaan.

Maar wat wil je, als je bijvoorbeeld jouw successen niet deelt met anderen en niet laat zien en horen wat jij met jouw kwaliteiten hebt neergezet?

 

Wil je niet in je valkuil stappen, dan is het goed om oog te hebben voor het positief tegenovergestelde van je valkuil.

Ofman noemt dat je uitdaging.

In mijn voorbeeld bescheidenheid zou dat kunnen zijn: jezelf profileren met je kwaliteiten, je nek durven uitsteken, voor je mening uitkomen, je laten horen.

Pas als je je kwaliteit weet te combineren met je uitdaging is er een mooie balans. Zo is bescheidenheid een mooie kwaliteit als je op momenten ook in staat bent om voor je mening uit te komen, je te laten horen.

Dan is er balans tussen twee, elkaar aanvullende kwaliteiten. En dan kun je groeien en bloeien in je werk.

 

 

Je ziet makkelijker in anderen wat je bij jezelf niet ziet

 

Een van de opdrachten in een traject bij MEER WAARDE IN WERK is het in kaart brengen van de omgeving waarin je groeit en bloeit.

 

Voor de meesten van ons, zijn mensen in die omgeving een belangrijke factor.

Het is de moeite waard om eens te inventariseren voor welke mensen jij een voorkeur hebt. Met name als mensen waarvoor of waarmee jij werkt. Welke kenmerken hebben zij? Schrijf ze eens op en maak daarvan een lijst.

Zeker zo zinvol is het, om ook een lijst te maken van kenmerken van mensen waar jij een aversie tegen hebt. Wat voor mensen zijn dat?

Haal daarbij personen voor de geest waar jij moeilijk mee overweg kunt. Wat typeert hen?

 

Het woord aversie heeft een negatieve connotatie. Het roept negatieve gevoelens op.

Maar wist je dat je van je aversies veel kunt leren? Zeker als je bereid bent om erover te reflecteren en je er bewust van wordt?

Zo zei bijvoorbeeld onlangs een van mijn coachklanten naar aanleiding van het uitwerken van de opdracht Mijn omgeving- Mensen:

“Ik heb me gerealiseerd dat ik bij de aversies kenmerken heb opgeschreven, die ikzelf van tijd tot tijd ook laat zien”.

Het is mooi als je dat constateert. Want dat is een van de voorbeelden van hoe het bewust worden van aversies werkt.

Door te reflecteren over je aversies wordt je een spiegel voorgehouden. En zie je makkelijker in anderen wat je bij jezelf niet ziet.

Daarvan kun je leren.

 

 

Waarom je het meest kunt leren van de mensen waar je de grootste aversies tegen hebt

 

Je eigen negatieve kanten gespiegeld zien door anderen, of positief geformuleerd je ontwikkelpunten, is een van de effecten van het reflecteren over je aversies.

Maar er is nog een ander element. Dat biedt wellicht nog meer handreikingen voor ontwikkeling.

 

Je kunt het meeste leren van de mensen waarmee je de grootste moeite hebt.

Zij laten jou namelijk in een doorgeschoten variant een kwaliteit zien, waarvan het goed zou zijn dat jij die zou ontwikkelen.

Bewust noem ik hier doorgeschoten variant, want wat zij laten zien is een teveel van die kwaliteit. Een teveel van het goede.

Bij mijn eerdere voorbeeld blijvend, zijn dat mensen die steeds moeten laten zien en horen hoe goed ze wel niet zijn. Die zich steeds moeten profileren. De haantjes, zo gezegd.

Maar het zou goed zijn als jij met jouw kwaliteit bescheiden daar iets van zou ontwikkelen.

Wat dat betreft kun je veel leren van de mensen waarvoor je allergisch bent, om wat voor reden dan ook.

 

Het is de moeite waard om eens te kijken naar je allergieën met een positieve bril. Vraag je af wat je daarvan kunt leren, zodat je er je voordeel mee kunt doen.

 

 

 

Vind je het moeilijk om jezelf te profileren met je kwaliteiten? Misschien omdat je er onvoldoende zicht op hebt?

Wil je je graag verder ontwikkelen als persoon en als professional, maar weet je niet waar te beginnen?

 

Bel (0575-544588/06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Een zestal tips om te zorgen voor gezonde spanning in je werk

 

Spanning op je boog heb je nodig.

Bij handboogschieten is dat zeker het geval.

Spanning op je boog geeft de pijl energie. Die energie heeft de pijl nodig om zijn doel te bereiken. Zonder spanning op je boog komt de pijl nergens.

Maar bij over-spanning verliest de boog zijn veerkracht. Hij zal dan uiteindelijk zelfs breken.

De boog zal ook aan veerkracht verliezen, als je de boog na gebruik onder spanning laat staan. En dus vergeet de boog te ont-spannen.

Bij mens en werk is dat niet anders.

In dit artikel geef ik je een zestal tips om te zorgen voor voldoende spanning, uitdaging in je werk.

 

Spanning op je boog is heel gezond, ook al kan de boog niet altijd gespannen zijn

 

Zonder spanning op je boog komt de pijl nergens

 

Misschien heb je enige ervaring met handboogschieten en herken je dat. Als je je boog niet genoeg spant, dan dwarrelt de pijl voor je neer. Hij komt inderdaad nergens.

In werk is het niet anders.

 

In hoeverre heb jij in je werk het gevoel dat je voldoende spanning hebt op je boog?

Kom je voldoende aan je trekken in je werk? Kun je je kwaliteiten inzetten? En voel je je genoeg uitgedaagd door de eisen die aan je worden gesteld?

Of heb je het gevoel dat je stil staat in je werk? Dat je werk absoluut onvoldoende spannend is? Zoals een van mijn coachklanten aangaf  “dat je je werk kunt doen met twee vingers in je neus”?

 

Wist je dat 15% van de werknemers zich stierlijk verveelt op hun werk?

En dat volgens Brits onderzoek door psycholoog Sandi Mann (University of Central Lancashire, 2012) zelfs één op de vier kantoormedewerkers last heeft van chronische verveling op het werk?

 

Met verveling op je werk loop je een groot risico.

Niet alleen ben je over het algemeen minder gemotiveerd als er te weinig eisen worden gesteld aan en in je werk, je presteert meestal ook minder.

Met een grote mate van verveling in je werk loop je zelfs het risico van een bore-out.

 

 

Enige spanning op je boog heb je nodig

 

Over het algemeen is enige spanning op je boog, positieve stress, heel gezond.

Sterker nog, over het algemeen heb je enige spanning nodig om je helemaal in te zetten voor je werk. En resultaten, doelen te behalen.

Het blijkt ook, dat je beter gaat presteren als er meer van je wordt gevraagd. Zeker als de gestelde eisen aansluiten bij je kwaliteiten en misschien nog belangrijker, jouw big why.

Je ervaart meer voldoening van je werk, je komt in de flow en je energie gaat (weer) stromen.

Je ervaart successen. Dat geeft plezier, sterkt je zelfvertrouwen en nodigt uit om je grenzen te verleggen. Zo kun je groeien en bloeien in je werk.

 

 

Hoe je kunt zorgen voor meer spanning in je werk

 

Positieve spanning, zo je wilt stress, is heel gezond in je werk. Het is de kunst om een zodanig spanningsniveau te creëren dat het je motiveert en een stimulans is voor groei en ontwikkeling.

Jijzelf speelt daarin een belangrijke rol.

 

Ervaar je op dit moment te weinig spanning in je werk? Blijf je maar zitten waar je zit, ook al word je moe van jezelf omdat je je verveelt?

Ik geef je een aantal tips om je situatie qua werk te veranderen en te zorgen voor een gezonde spanning in je werk.

 

1.   Stel je eens voor dat je niets verandert aan je werk, ook al voel je je onvoldoende uitgedaagd.

Hoe zit je er dan over tien jaar bij? In hoeverre is dat wat je wilt?

 

2.   Stel je eens voor wat je kunt bereiken als je wel iets verandert aan je werk.

Ook al weet je nu misschien nog niet wat dat dan is. Hoe ziet je leven er dan uit? Wat betekent de verandering voor jou? Voor jouw partner, jouw kinderen?

 

3.   Laat je inspireren en zorg voor nieuwe impulsen in je werk.

Zoek mensen op voor wie je bewondering hebt. Lees voor jou inspirerende boeken. Ga naar seminars of volg voor jou interessante workshops of trainingen. Wat kunnen die nieuwe verworvenheden betekenen voor je werk?

 

4.   Neem zelf het initiatief om je situatie qua werk te veranderen.

Wacht niet op een initiatief van je leidinggevende, maar neem zelf het stuur in handen.

 

5.   Realiseer je, dat je je baan kunt veranderen zonder van baan te veranderen.

Breng de aspecten in kaart, die je als negatief ervaart in je werk. Vraag je af wat je daaraan kunt doen om je werk meer naar je hand te zetten.

Kijk of je kunt jobcraften; je baan zo kunt modelleren dat je je weer uitgedaagd voelt door je werk en aan je trekken komt.

 

6.   Wil je echt een andere baan? Creëer hem

Stel je niet afhankelijk op van de mogelijkheden die zich voordoen.

Doe je onderzoek naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Waar zijn mensen zoals jij nodig?

Wil je nog eens nalezen hoe je van baanzoeker arbeidsmarktonderzoeker wordt? In een van mijn vorige artikelen heb ik daarover geschreven

 

 

Ben je helemaal niet happy met het werk dat je doet? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging in je werk?

Weet je nog totaal niet hoe dat nieuwe werk voor jou eruit moet gaan zien? Of weet je niet hoe je kunt realiseren wat je voor ogen hebt?

 

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.