Hoe je je levensdoelen helder kunt krijgen

Hoe je je levensdoelen helder kunt krijgen

Een stappenplan, aan de hand waarvan jij je levensdoelen in een persoonlijke missie kunt formuleren

 

Je levensdoelen formuleren. Dat klinkt heftig. Misschien lijkt het je ook een bijna onmogelijk proces.

Op meditatieve of filosofische momenten heb je er vast wel eens bij stil gestaan. Maar als men jou nu zou vragen ‘Wat wil jij bereiken in je leven?’  of wellicht nog grootser ‘Wat is jouw doel op aarde?’, dan kan ik me goed voorstellen, dat je toch even staat te schutteren.

Het is ook niet gemakkelijk om je levensdoelen te expliciteren. Impliciet voel en weet je vaak wel wat belangrijk voor je is. Maar je levensdoelen formuleren in een persoonlijke missie, dat is voor menigeen een flinke klus.

Toch is het belangrijk om een goed beeld te hebben van je levensdoelen.  Ze geven je richting en ze helpen om je leven vorm te geven, zoals jou voor ogen staat. Je levensdoelen houden je bovendien gemotiveerd en zetten je aan tot actie. Met vaak grote prestaties als gevolg.

 

In mijn vorige artikel gaf ik je een vijftal oefeningen als handreiking om te ontdekken wat werkelijk belangrijk is.

Heb je de oefeningen nog niet gedaan? Wellicht is het lezen van dit artikel een mooie aanleiding om dat alsnog te gaan doen.

 

In dit artikel geef ik je een stappenplan, zodat je na evaluatie en analyse van de informatie die je in de opdrachten hebt verzameld, je persoonlijke missie kunt formuleren.

 

billboard  © Sabina Jonker, coachklant

 

Stap 1: Breng de voor jou belangrijke thema’s in kaart

 

Kijk eens terug naar de oefeningen uit mijn vorige artikel, die je hebt gedaan.

Welke thema’s komen daarin naar boven?

Pak je schrift of print en lees om te beginnen nog een keer wat voor werk je deed in de dromen in je jeugd.

Misschien heb je ook nog mensen gesproken, die je kennen van vroeger. En die zich kunnen herinneren waar jij vaak over praatte, toen je nog heel jong was.

Schrijf de topics op die naar voren komen en maak daarbij ook aantekeningen van bijvoorbeeld speciale locaties of omstandigheden. Je kunt daarbij denken aan zaken als andere culturen, afwisseling in taken, bijzondere gezelschappen.

Het doel is om de highlights van wat voor jou belangrijk is, uit je jeugddromen te filteren.

 

Bekijk vervolgens nog eens de lijst van je interesses en fascinaties, die je hebt gemaakt.

Kun je er thema’s uit halen? In hoeverre kun je je interesses indelen in categorieën? Welke categorieën zijn dat?

 

Welke thema’s komen naar voren in de opdrachten ‘Twintig jaar na nu” en de ‘billboardoefening’?

Maak ook daarvan een lijst.

Wellicht zie je ook overeenkomsten tussen deze lijst en de lijsten naar aanleiding van de evaluatie en analyse van de andere opdrachten.

 

Stap 2: Identificeer de voor jou belangrijke levensterreinen

 

Aan welk levensterrein levert een bepaald thema een bijdrage?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan levensterreinen als vrienden, familie, zakelijke of professionele activiteiten, sport, financiële zekerheid, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit. 

Breng de voor jou belangrijke levensterreinen in kaart. Met betrekking tot het aantal levensterreinen is er geen magisch getal, maar mijn coachklanten noemen er meestal tussen de vijf en acht.

 

Stap 3: Koppel de voor jou belangrijke thema’s aan jouw levensterreinen

 

Maak een nieuw hoofdstukje en noem dit ‘Belangrijke levensgebieden’.

Schrijf onder elkaar de levensgebieden die voor jou van betekenis zijn. Gebruik daarvoor ook termen die bij jou passen. Zorg ervoor dat je onder elk kopje voldoende ruimte hebt om te schrijven.

Zet dan de thema’s die je bij stap 1 op een rij hebt gezet onder de kopjes van het levensterrein waarbij ze volgens jou horen. Daarbij kunnen thema’s bij meerdere levensterreinen terug komen.

Probeer de thema’s bij een levensterrein vervolgens samenvattend te formuleren in één of twee zinnen.

 

Stap 4: Als je dat aanspreekt, maak er een plaatje van

 

Zo maakte een van mijn coachklanten er onlangs een mindmap van.

Kies je eigen vorm. Andere coachklanten maakten bijvoorbeeld een boom, een ster, bloemen, een huis.

En als een tekening maken je niet aanspreekt, schrijf een en ander dan gewoon uit.

 

Stap 5: Formuleer nu je missie

 

Maak een nieuw hoofdstuk, met als kop ‘Missie’.

Selecteer het levensterrein dat je het meest aanspreekt, als je de voor jou belangrijke levensgebieden hebt geïdentificeerd.

Schrijf dan op, wat je wilt bereiken op dat levensterrein. Schrijf zoveel op als je bedenken kunt. Maak daarbij gebruik van de thema’s die je hebt opgeschreven bij het betreffende levensterrein.

Als je al je gedachten over dat specifieke terrein hebt genoteerd, probeer dan in één of twee zinnen samen te vatten wat je wilt bereiken. Gebruik daarbij actieve werkwoorden.

Ik geef je een paar voorbeelden met betrekking tot het levensterrein ‘vrienden’:

 • “een gewaardeerde vriend zijn voor een klein groepje mensen die speciaal voor me zijn”
 • “steeds weer vriendschappen opbouwen die zowel ondersteunend als leerzaam zijn”
 • “levenslange vriendschap onderhouden waarin we samen plezier maken en klaarstaan in moeilijke tijden”.

 

Als je duidelijk hebt geformuleerd wat je wilt bereiken in het levensgebied dat je het meest aanspreekt, formuleer dan ook doelen voor de overige levensgebieden. Doe dat één voor één.

Vergeet niet dat het gaat over jouw levensdoelen; ze zullen je de rest van je leven dienen. Niet alleen de komende vijf jaar.

Als je meer ervaring en zelfkennis ontwikkelt, zal je missie sterker worden, maar de kern zal hetzelfde blijven.

Het is dus belangrijk om een missie te formuleren die een leven lang mee kan.

 

Stap 6: Neem je waarden en kwaliteiten op in je missie

 

Het is goed om in je missie ook de waarden en persoonlijk kwaliteiten te noemen die hoog scoren op jouw prioriteitenlijst.

Het gaat dan met name ook om de kwaliteiten die je zeker wilt inzetten in het werk dat je doet. Bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat je ‘top vijf’.

 

Stap 7: Formuleer je missie in één lange zin

 

Als je je missie voor elk levensgebied hebt opgeschreven, voeg het geheel dan samen en maak er één lange zin van. De verschillende onderdelen van je zin, zet je dan tussen komma’s of gebruik ‘;’.

Grammaticaal is dat misschien niet helemaal correct. Maar door je doelen samen te voegen in één lange zin, verbind je de doelen voor de diverse levensterreinen met elkaar. Je maakt er een geïntegreerd geheel van.

In je leven staan de diverse terreinen ook niet los van elkaar. Zo zijn bijvoorbeeld je werk, je gezin, je gezondheid en je persoonlijke en professionele ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. En beïnvloeden ze elkaar.

De persoonlijke missie is ook geregeld een eye-opener voor coachklanten, doordat ze zien dat ze doelen hebben nagestreefd die conflicteren met elkaar.

 

Stap 8: Zet je missie op een stevig stuk papier

 

En leg of hang je missie op een plaats waar je deze regelmatig kunt zien.

Je zult ervaren dat je missie gaat werken als een meetlat. Een meetlat waaraan je af kunt meten wat je wel of niet gaat doen.

En zo helpt je missie om op koers te blijven, zodat jij jouw doelen kunt realiseren.

 

In een volgend artikel geef ik je tips hoe je de vertaalslag maakt van missie naar concrete doelen, geformuleerd in een actieplan.

 

 

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het helder krijgen en formuleren van jouw persoonlijke missie?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

2 antwoorden
 1. marjan hendriks
  marjan hendriks zegt:

  hartelijk dank voor alweer een mooi artikel. Ik probeer te komen tot een helder beeld van mezelf en daarna komt er wellicht een heldere vraag naar jou toe.

  Beantwoorden
  • Marlene Langbroek
   Marlene Langbroek zegt:

   Graag gedaan Marjan. Ik zie uit naar je vraag. Hartstikke goed om goed je voorwerk te doen. Als je ‘arbeidsklaar’ bent, dan kun je vervolgens flinke stappen zetten m.b.t. de eigenlijke baanverwerving.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *