Tag Archief van: onderzoeken werkveld

Wat er als 50-plusser nodig is om de aansluiting te maken met de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

 

 

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich positief.

Het aantal werklozen is in 2018 gedaald van 456.000 naar 329.000. Dat is een daling van 5,1% naar 3,6%.

De beroepsbevolking is afgelopen jaar gegroeid van 8,5 miljoen naar 9,2 miljoen.

Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar spectaculair meer gaan werken. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus, ongeacht migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Vooral in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar is het hard gegaan. Twintig jaar geleden werkte nog ongeveer 20 procent van de mannen in deze leeftijdscategorie, nu is dit opgelopen tot rond de 65 procent.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen is fors kleiner geworden. Vooral de middelbaar en hoger opgeleide moeders met jonge kinderen stoppen niet langer – al dan niet tijdelijk – met werken, maar blijven doorwerken. De participatie van vrouwen met kinderen lijkt nu sterk op die van vrouwen zonder kinderen.

Waar jarenlang professionals boven de 40 als te duur werden beschouwd, dringt steeds meer door dat uiteindelijk de oudere werknemer zelfs goedkoper is dan de jongere. Als je er als investeringsvraagstuk naar kijkt.

Dat betekent overigens niet, dat het voor alle 50-plussers makkelijk is om aan een baan te komen.

Cruciaal is het hebben van de juiste competenties en het vermogen om je aan te passen aan een voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

Lees wat als 50-plusser nodig is om de aansluiting te maken.

 

Hoe je als 50-plusser de kansen op de arbeidsmarkt optimaal benut

 

Wat de 50-plusser aantrekkelijk maakt voor een werkgever

 

Steeds meer zien werkgevers in, dat het werken met oudere werknemers ook zo zijn positieve kanten heeft.

Waar jongere werknemers vaker geneigd zijn om van werkgever te wisselen, geldt dat voor oudere werknemers over het algemeen veel minder. Ook blijken oudere werknemers vaak loyaler aan hun werkgever. En brengen zij meer kennis mee.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, is een oudere werknemer voor een werkgever mogelijk zelfs goedkoper dan een jongere.

Zeker als je voor ogen houdt welke investering je als werkgever moet doen in instroom, doorstroom en uitstroom van je personeel.

 

 

De belangrijkste veranderingen op de arbeidsmarkt waar je als 50-plusser mee te maken hebt

 

Dat de arbeidsmarkt steeds meer flexibiliseert, kan niemand meer ontgaan. Ook jou niet.

Zo is het heel gewoon voor organisaties om te werken met een flexibele schil. En bij een nieuwe baan, is gelijk een contract voor onbepaalde tijd steeds meer uitzondering dan regel.

Dat is wennen, zeker als je jarenlang met een vast contract hebt gewerkt. Ook al biedt een vast contract geen garantie op een baan.

 

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de arbeidsmarkt flexibeler wordt, maar dat arbeidskrachten zelf dat ook steeds meer worden.

Het vaste contract wordt met name door jongeren minder belangrijk gevonden. Ze willen meer vrijheid met betrekking tot het invullen van hun werkzaamheden.

Je ziet dan ook steeds meer hybride professionals; mensen die een vaste baan combineren met ondernemerschap of maatschappelijke werkzaamheden.

Misschien moet je als oudere werknemer, zeker op termijn, daarin mee.

 

Tot op zekere hoogte is het onvoorspelbaar hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. 

Met name onder invloed van de technologie.

Je ziet nu al dat veel functies verdwijnen en dat daar andere functies voor in de plaats komen.

Maar welke functies dat voor de toekomst zijn?

Wist je dat men inschat, dat 60% van de toekomstige beste banen nu nog niet bekend is?

 

Zeker is, dat netwerken steeds belangrijker wordt.

Het is nu al zo, dat 70% van de baanopeningen geen vacature wordt. En dat aantal wordt alleen maar groter. Mogelijk gaat dat nu al richting 80%.

Cruciaal is en blijft investeren in je netwerk, zowel offline als online. Alhoewel men inschat, dat online steeds belangrijker wordt. Zowel om mooi werk te vinden, als om gevonden te worden voor een mooie baan.

 

 

Hoe je als 50-plusser de kansen op de arbeidsmarkt optimaal benut

 

Voor de 50-plussers zijn er volop kansen op de arbeidsmarkt.

Maar dat geldt niet voor iedereen.

Een issue voor veel 50-plussers is dat ze de juiste competenties missen. Bijvoorbeeld doordat ze lang geen opleidingen of trainingen meer hebben gevolgd. En dus niet geïnvesteerd hebben in persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Het kernwoord om de aansluiting te maken met de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is ‘aanpassingsvermogen’. 

Concreet betekent dat:

 1. Het up-to-date houden van je competenties
 2. Het hebben van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt
 3. Zelf de regie kunnen nemen met betrekking tot je loopbaan
 4. Inzicht hebben in hoe jij je verhoudt tot je concurrenten
 5. Bereid zijn tot veranderingen en je openstellen voor nieuwe kansen
 6. Bereid zijn compromissen te sluiten
 7. Werken aan vitaliteit en gezondheid
 8. Aandacht hebben voor een gezonde werk-privé-balans

 

Aanpassen betekent vaak ‘ontlabelen’. Het label van het werk dat je gedaan hebt van je af halen, om ruimte te maken voor iets nieuws.

Om vervolgens je competenties in kaart te brengen en op basis van je kennis van de arbeidsmarkt een adequate inschatting te maken van hoe je jouw competenties te gelde kunt maken, in het werk dat je wilt doen.

Dat vraagt doen van je onderzoek. Zelfonderzoek, maar ook onderzoek naar de behoeftes op de arbeidsmarkt.

 

 

In een volgend artikel vertel ik je meer over wat er nodig is om succesvol te veranderen van baan. Met name als 50-plusser.

 

 

 

Heb jij als 50-plusser een loopbaanswitch gemaakt, bijvoorbeeld omdat jouw functie kwam te vervallen?

Wil je jouw ervaringen delen en zo anderen inspireren om een overstap te maken?

Ik lees het graag.

 

 

 

 

Proactief zijn met betrekking tot baanverwerving vraagt inzichten en vaardigheden die niet zonder meer voor elke baanzoeker zijn weggelegd

 

Naar schatting drie kwart van alle nieuwe medewerkers komt organisaties binnen via referrals.

Toch zijn veel baanzoekers nog geneigd om te speuren naar vacatures en daarop te reageren met het schrijven van een sollicitatiebrief.

Misschien geldt dat ook wel voor jou.

Mogelijk zou je wel anders willen, maar weet je niet hoe je dat dan doet. En weet je dat wel, dan is het nog de kunst of beter de kunde om een en ander in praktijk te brengen.

Want proactief zijn met baanverwerving vraagt inzichten en vaardigheden. Die zijn niet zonder meer voor elke baanzoeker weggelegd. Maar ze zijn zeker wel te leren.

 

Ook al wil je nog zo graag proactief zijn, willen is nog geen kunnen

 

Traditioneel solliciteren; een reactieve benadering van de arbeidsmarkt

 

Vacatures zoeken en daarop reageren met het schrijven van een sollicitatiebrief is een reactieve benadering.

Je stelt je afhankelijk op van de mogelijkheden die zich voordoen. Bovendien maak je je afhankelijk van selecteurs. Je wacht af of je uitgenodigd wordt voor een gesprek. En word je uitgenodigd, dan hoop je dat je na het eerste gesprek door mag naar de volgende ronde en uiteindelijk uitverkozen wordt.

En jij maar hopen en afwachten, want de wervende partij heeft het voor het zeggen.

 

Traditioneel solliciteren, de reactieve benadering om aan een baan te komen is voor menigeen een heel veilige benadering.

Je hoeft zelf maar beperkt actie te ondernemen. Wat dat betreft is traditioneel solliciteren dan ook een relatief makkelijke benadering.

Ook hoef je in eerste instantie niet echt zichtbaar te zijn. Je kunt je lekker verschansen achter je computer of je laptop. Niemand hoeft te zien hoe je hebt zitten ploeteren met het schrijven van jouw brief. En wie je daarbij mogelijk heeft geholpen.

 

Ook al is traditioneel solliciteren voor veel mensen makkelijker dan een proactieve benadering, een mooi resultaat is moeilijker te realiseren.

Want een mooie baan krijgen met traditioneel solliciteren blijft tot op zekere hoogte een lot uit een loterij.

 

 

Proactief zijn in plaats van reageren op wat zich voordoet

 

Proactief betekent niet reagerend, maar anticiperend.

Ben je proactief, dan heb je zelf de regie. Je stelt je niet afhankelijk op van de mogelijkheden die zich voordoen, maar je gaat zelf op onderzoek uit naar waar behoefte is aan mensen zoals jij. En waar men kampt met problemen waarvoor jij de oplossing bent.

Ben je proactief, dan heb je een duidelijk doel voor ogen dat je wilt bereiken.

Met betrekking tot de baanverwerving is dat jouw ideale baan. Daar heb je een duidelijke voorstelling van. En jij zet zelf acties uit om jouw doel te realiseren

 

 

Proactief zijn vraagt inzichten

 

Enerzijds inzichten met betrekking tot jou als persoon. Anderzijds met betrekking tot mogelijkheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

Wat betreft jou als persoon is het belangrijk dat je goed zicht hebt op:

 1. Wat je te bieden hebt, jouw kwaliteiten;
 2. De resultaten die je met jouw kwaliteiten hebt neergezet;
 3. De kwaliteiten die je relatief het liefst inzet in je werk en waarin je ook relatief het beste bent;
 4. Waar je warm voor loopt, wat jou drijft en de bijdrage die je wilt leveren met wat je doet in je werk;
 5. Wat je nodig hebt om goed te gedijen in je werk.

 

Wat betreft de arbeidsmarkt is het zaak dat je goed zicht hebt op:

 1. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
 2. Functies die verdwijnen en nieuwe functies die er voor in de plaats komen;
 3. Opleidings- en trainingsmogelijkheden om je te kwalificeren voor het werk dat je wilt doen;
 4. Ontwikkelingen met betrekking tot de baanverwerving.

 

 

Proactief zijn vraagt naast inzichten, vaardigheden

 

Wil je proactief werk maken van (ander) werk, zorg dan dat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

Onlangs las ik een oproep op LinkedIn:

Ik ben op zoek voor een vriendinnetje (mijn leeftijd) naar een coach die haar kan helpen zichzelf steviger neer te zetten.

Ze is op zoek naar een nieuwe baan en wil dit graag grondig aanpakken. Vaak krijgt ze als feedback dat ze competent en intelligent is en veel in haar mars heeft, maar ook dat ze vaak te ‘onzichtbaar’ is. Ze wil een manier vinden die bij haar past als persoon, maar die er toch voor zorgt dat ze kan laten zien wat ze vindt en kan”.

Het is ook mijn ervaring dat het voor sommige coachklanten een hele opgave is om zichzelf zichtbaar te maken. Al is het maar op LinkedIn. Terwijl je dan nog niet eens als persoon zelf zichtbaar hoeft te zijn.

Dat wordt anders bij netwerken en de voorbereidende acties die je daarvoor moet doen.

 

Vaardig zijn in netwerken is cruciaal om proactief een mooie baan te verwerven of te creëren.

Netwerken gaat niet iedereen makkelijk af, maar netwerken is te leren.

Voel je een drempel om te gaan netwerken en de stap naar buiten te zetten? In een van blogartikelen geef ik je een stappenplan waar en hoe te beginnen met netwerken.

Ben je de drempel eenmaal over, dan zul je merken dat het steeds makkelijker gaat. Zeker als je erin slaagt om doorverwezen te worden en zo een sneeuwbaleffect creëert.

 

Wil je proactief een mooie baan verwerven, dan is het zaak dat je zelf jouw voorstel kunt doen aan een potentiële werkgever.

In dat voorstel laat je zien en horen hoe jij voor betreffende organisatie van betekenis kunt zijn. Jij schetst hoe en waarom jij de oplossing bent voor de problemen waar de organisatie mee te kampen heeft. Of de uitdaging waar ze voor staat.

 

 

Tenslotte

 

Genoemde vaardigheden hebben alle te maken met communicatie.

Communicatie is niet ieders sterke kant. Zeker als het gaat om communiceren over of in het belang van jezelf.

Maar communiceren over jezelf is goed te leren. En oefening baart kunst.

 

 

 

Mis jij de inzichten en vaardigheden om proactief werk te maken van werk?

Schrijf je in voor mijn programma ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Je verwerft dan niet alleen de inzichten om succesvol werk te maken van werk. Door samenwerking met andere deelnemers aan de training oefen je ook volop in het communiceren over jezelf.

 

 

 

 

Een andere manier van denken en handelen en tips om als een ondernemer werk te maken van werk

 

“Sinds 1 mei ben ik aan een nieuwe baan begonnen. Vorige week heb ik aangegeven dat ik vind dat ik niet bij de organisatie pas en op zoek ga naar een andere baan. Door informatie van de website of een jaarverslag te lezen leer je niet de organisatiecultuur kennen. Je moet ook weten en zelf zien wat de hoofdprocessen zijn”.

Dat klopt! Als jouw streven is dat je krijgt wat jij wilt, dan is het niet voldoende om af te gaan op een jaarverslag of informatie op een website.

Doe je dat wel, dan kan het zijn dat de realiteit heel anders is dan je had verwacht. En dat je dus niet krijgt wat jij wilt.

Zo verging het ook de schrijver van bovenstaand bericht.

Dat zaken anders uit kunnen pakken dan verwacht, geldt overigens niet alleen voor jou als werknemer.

Ook voor een werkgever kan een samenwerking met een nieuwe werknemer er in werkelijkheid anders uitzien dan bij de selectie gedacht. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een contract voortijdig wordt beëindigd.

Wil je als werknemer een goed beeld krijgen van een organisatie en kunnen inschatten of je krijgt wat jij wilt, dan heb je meer informatie nodig dan alleen de informatie van een website of een jaarverslag.

En wil je als werkgever een compleet beeld krijgen van een potentiële werknemer, dan heb je ook meer informatie nodig. Meer dan alleen de informatie van een cv, een sollicitatiebrief en een of twee gesprekken.

Reageren op vacatures door het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van één of twee sollicitatiegesprekken is dan ook niet dé manier om er zeker van zijn dat jij krijgt wat jij wilt.

En dat een werkgever krijgt wat die nodig heeft.

 

Hoe jij krijgt wat jij wilt en zij wat zij nodig hebben.

 

 

De traditionele benadering om een baan te verwerven

 

Bij de traditionele benadering ga je op zoek naar vacatures die bij jou zouden kunnen passen.

Heb je een in jouw ogen geschikte vacature gevonden, dan reageer je daarop door het schrijven van een sollicitatiebrief. En, als je het goed doet, door het samenstellen van een op de functie toegespitst cv.

En dan maar afwachten of je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Zo ja, dan onderwerpen ze jou aan een selectieprocedure. En jij maar hopen dat je goed wordt bevonden en geselecteerd voor de vacante functie.

Is dat laatste het geval, dan heb je nog je arbeidsvoorwaardengesprek. Alle kans dat jij vanuit jouw positie hun voorwaarden accepteert. Blij als je bent, dat je een baan hebt gevonden.

Maar of je in die baan daadwerkelijk krijgt wat jij wilt? Dat moet je vaak nog maar afwachten.

Overigens is het bij de traditionele benadering ook nog maar zeer de vraag of de werkgever daadwerkelijk krijgt wat die écht nodig heeft. Mogelijk is dat het geval, maar het kan ook anders zijn.

 

 

Een alternatief voor traditioneel solliciteren; als een ondernemer werk maken van werk

 

Als ondernemer heb jij de leiding.

Jij bepaalt wat jij wilt.

Op grond van zelfonderzoek heb je heel helder welk product of welke dienst jij in de markt wilt zetten.

Ook heb je een goed beeld van waar behoefte aan is. Daar heb je terecht je onderzoek naar gedaan. Want je begint geen zaak in iets waar men geen behoefte aan heeft.

Door jouw marktonderzoek en de gesprekken die je hebt gevoerd, heb je dan ook heel helder waar met name kansen liggen voor jou.

Ook al is jouw potentiële klant zich van zijn behoefte misschien nog niet altijd bewust.

En niet onbelangrijk, door de vele gesprekken die je hebt gevoerd, heb je niet alleen een goed beeld van potentiële klanten, maar ook van de organisaties waarmee jij zou willen werken.

Al met al ben jij in dat proces degene die selecteert. Jij doet uiteindelijk voorstellen die passen bij behoeften. En jij bent ook degene die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden.

 

 

Tips om als een ondernemer werk te maken van werk, zodat jij krijgt wat jij wilt en de werkgever krijgt wat die écht nodig heeft

 

Ook al wil je werken in loondienst en dus niet als zelfstandige aan het werk, dat wil nog niet zeggen dat je je afhankelijk hoeft op te opstellen. Integendeel.

 

Ik geef je 7 tips:

 

 1. Pak zelf de regie en bepaal je strategie.

Stort je niet gelijk in het proces van de baanverwerving. Ga niet gelijk op zoek naar vacatures of schakel niet gelijk je netwerk in.

Denk eerst na over je strategie en bepaal hoe die eruit gaat zien.

 

 1. Neem jezelf en wat jij wilt als uitgangspunt.

Laat je niet leiden door de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Laat je niet leiden door de vacatures die er zijn. En laat je niet leiden door wat een recruiter voor jou in portefeuille heeft. Of wat een bureau voor werving en selectie jou al dan niet aanbiedt.

Neem jezelf en wat jij wilt als uitgangspunt. Bepaal vervolgens welke functies passen bij jou.

 

 1. Doe zelf je onderzoek naar waar behoefte is aan mensen zoals jij.

Zorg dat je door het aangaan van gesprekken in organisaties een goed beeld krijgt van wat werkgevers nodig hebben, wat zij willen en hoe dat correspondeert met wat jij te bieden hebt.

Maak de koppeling tussen jouw behoeften en wensen en die van opdrachtgevers of werkgevers.

 

 1. Vorm je een specifiek beeld van het voor jou ideale werk.

Zet als afgeleide daarvan de criteria op een rij, waaraan jouw ideale werk moet voldoen.

Het is aan te bevelen, die criteria een wegingsfactor mee te geven. Zodat je de criteria kunt gebruiken als meetlat. En bij een mogelijke baan kunt bepalen in hoeverre je in die baan krijgt wat jij wilt.

 

 1. Zorg dat je goed weet hebt van de organisatie en de thematiek die er speelt.

Ga daarvoor gesprekken aan met mensen die de organisatie kennen. Dat kunnen mensen zijn die er werken, maar ook mensen die met of voor betreffende organisatie hebben gewerkt.

 

 1. Ben volwaardig gesprekspartner in een sollicitatiegesprek.

Kom los van de ondergeschikte en afhankelijke rol.

Realiseer je dat een sollicitatiegesprek wederzijds oriënterend is. Stel je vragen over wat jou puzzelt en wat jij aan de weet wilt komen.

Zeker als je goed bent voorbereid op het gesprek, kun je een sollicitatiegesprek omzetten in een dialoog.

 

 1. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en durf te luisteren naar je gevoel.

Zo herinner ik me een coachklant, die een sollicitatiegesprek had over een functie als logistiek manager.

Ze had een heel onprettig gevoel over het gesprek. In haar ogen had de selecteur zich tegenover haar denigrerend en kleinerend uitgelaten.

Ze was dan ook zeer verbaasd toen hij haar een dag later meedeelde dat ze bij hem kon beginnen.

Toen zij daarop te kennen gaf dat ze de baan niet meer ambieerde, barstte de bom. En kwam naar haar zeggen de ware aard van de betreffende man boven.

Ze had dus goed aangevoeld dat ze voor betreffende persoon niet moest gaan werken.

 

 

Wil jij dat jij krijgt wat jij wilt? 

Lees mijn aanbod betreffende het programma Bouw je ideale loopbaan’. 

Of neem contact met me op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

Tips hoe je komkommertijd optimaal benut voor de verwerving van een baan

 

Het is weer komkommertijd. Ook op de arbeidsmarkt.

Misschien heb jij dat ook al gemerkt. Over het algemeen zijn er minder vacatures. En lopende procedures worden bij voorkeur voor de vakantiemaanden afgerond.

Toch zijn de maanden juli en augustus prima maanden om werk te maken van ander werk.

Enerzijds omdat het uitstekende maanden zijn om het nodige voorwerk te doen, zodat je in september full speed en goed voorbereid werk kunt maken van ander werk.

Anderzijds is de komkommertijd bij uitstek geschikt om contacten te leggen en gesprekken aan te gaan. Juist omdat het op het werk rustiger is.

Wil je de komkommertijd optimaal benutten? In mijn artikel geef ik je een aantal tips.

 

 

Komkommertijd; ook voor baanverwerving een slappe tijd

 

Wist je dat komkommertijd echt iets te maken heeft met komkommers?

Dat komkommertijd de maand augustus is, de maand waarin er veel komkommers zijn? Maar ook de maand waarin weinig zaken worden gedaan? Er ook weinig nieuws te melden is, omdat politici en veel anderen op vakantie zijn?

De maanden juli en augustus zijn over het algemeen ook rustige periodes met betrekking tot werk. Wat dat betreft is er dus ook weinig handel met betrekking tot werk in de maanden juli en augustus.

 

Maar weinig handel wil nog niet zeggen dat je de maanden juli en augustus voor de verwerving van een baan wel kunt vergeten.

Dat is echt niet het geval. Nu het wat rustiger is, kun je daar je voordeel mee doen.

Dat biedt jou de kans om je optimaal voor te bereiden, zodat je na de vakantieperiode je slag kunt slaan.

Waar andere baanzoekers na hun vakantie eerst nog op dreef moeten komen, ben jij dan helemaal op stoom. Optimaal voorbereid sta jij in de startblokken.

 

En mocht zich een passende vacature voordoen terwijl je niet op vakantie bent?

Het aantal gegadigden voor de vacature is dan vast kleiner. Dat vergroot jouw kans op de baan. Want hoe dan ook, traditioneel solliciteren blijft tot op zekere hoogte een lot uit een loterij. Hoe minder gegadigden, hoe groter jouw kans op succes.

 

Maak van komkommertijd geen slappe tijd

Tips om komkommertijd optimaal te benutten voor baanverwerving

 

Ook al noemt men de maanden juli en augustus komkommertijd, maak er geen slappe tijd van. Gebruik de komkommertijd om je voorwerk te doen voor de eigenlijke baanverwerving.

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Breng je kwaliteiten in kaart en verzamel bewijsmateriaal waaruit blijkt dat je die kwaliteiten daadwerkelijk hebt

Zodat je een tekst over jezelf hebt die je in iedere elevator pitch, netwerkgesprek of sollicitatiegesprek gebruikt, waardoor mensen direct geïnteresseerd in je zijn en een vervolgafspraak willen.

Vraag je daarbij ook af wat jou van andere professionals met dezelfde kwalificaties onderscheidt. Wat zijn jouw Unique Selling Points (USP’s)?

Zorg ook dat je concrete voorbeelden kunt noemen waaruit blijkt dat je de door jou genoemde kwalificaties daadwerkelijk bezit.

Die concrete voorbeelden komen je ook van pas, als je taken en verantwoordelijkheden in je cv wilt omzetten in prestaties.

 

2. Omschrijf het profiel van het voor jou ideale werk

Zodat je een heel helder antwoord hebt op de vraag “Naar wat voor werk ben je op zoek?”.

Daarmee kun je je profileren in gesprekken, maar bijvoorbeeld ook op LinkedIn. Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

 

3. Zorg voor een goed basis cv, dat je aan kunt passen al naar gelang het werk dat of de functie die je ambieert

Lees mijn tips voor een cv dat eruit springt er nog eens op na. En verdiep je in do’s en don’ts.

En wil je een loopbaanswitch maken? Werk dan aan een portfolio. Een portfolio aan de hand waarvan je kunt aantonen wat je te bieden hebt. In relatie tot het werk dat je wilt doen.

 

4. Zorg voor een goed profiel op LinkedIn

Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

Heb je nog behoefte aan een checklist? Die vind je hier.

 

5. Maak een lijst van voor jou interessante organisaties

Doe er je onderzoek naar. Om te beginnen op internet.

Bestudeer de website van die organisaties. Google ook eens op hun naam en lees wat er dan boven komt drijven.

Is je interesse dan nog meer gewekt of wil je nagaan of jouw indruk van een organisatie klopt?

Speur dan eens op LinkedIn. Welke connecties heb je in de eerste of in de tweede graad, die de voor jou interessante organisatie kennen?

 

6. Leg contacten en ga gesprekken aan

De maanden juli en augustus zijn over het algemeen rustiger maanden in bedrijven.

Dat betekent mogelijk ook meer ruimte voor het voeren van gesprekken. Of zelfs een dag meelopen met iemand die het werk doet dat jij graag wilt doen.

 

7. Als het je aanspreekt, maak je persoonlijke website voor je personal branding

Laat je inspireren door bijvoorbeeld het magazine van Debbie Veeke.

 

8. In zijn algemeenheid, ga gesprekken aan met mensen

Waar dat dan voor jou ook is: op de sportschool, de buurtbarbecue, een verjaardagsfeest, een zomerfestival, een housewarming, een afscheidsborrel, of wat dan ook.

Verstop je niet achter je computer, maar trek er op uit. Ga mensen ontmoeten. Ga gesprekken aan. Dwing jezelf om nieuwsgierig te worden. Zoek aanknopingspunten. Luister goed naar de ander en stel veel open vragen. Vraag door op de dingen die ze vertellen.

Ben ontvankelijk voor onverwachte mogelijkheden.

 

9. Breid je netwerk uit

LinkedIn is daarvoor een heel handig instrument.

Voor zover je dat nog niet hebt gedaan, loop de connecties van je connecties na.

Kijk wie jij daarvan kent. Stuur verzoekjes om te linken. Stuur na het linken een e-mailtje en nodig de ander uit voor een kopje koffie of anderszins.

Zie je interessante connecties, maar ken je die connectie zelf niet? Vraag jouw connectie of die een bruggetje wil maken en jou wil introduceren.

En wil je linken met vakgenoten, maar ken je hen niet en heb je ook geen connectie die voor jou een bruggetje kan maken? Lees dan hier hoe je vakcollega’s kunt uitnodigen die je nog niet kent.

 

 

 

Kun je bij bovenstaande punten wel wat hulp gebruiken?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

 

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de cultuur van een organisatie

 

Wist je:

 • dat maar liefst 60% van de nieuwkomers in een organisatie de baan vindt tegenvallen?
 • dat bij 6 op de 10 personen minimaal één aspect tegenvalt bij de start van hun nieuwe baan?
 • dat 1 op de 3 mensen die teleurgesteld zijn, dat vertelt tegen niemand?
 • dat deze ontevredenheid zorgt voor demotivatie, mindere prestaties en mogelijk tot ongewenst voortijdig vertrek?

Dat blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group en Workwonders.

Veel werknemers stellen andere eisen aan hun werk dan werkgevers denken. Zo blijkt een prettige, leuke werksfeer voor werknemers een belangrijk criterium voor arbeidstevredenheid.

Werkgevers schetsen vaak geen realistisch beeld van de werksfeer.

Het is dus zaak om daar zelf goed je onderzoek naar te doen. Om te achterhalen of de cultuur van een organisatie bij je past.

Handreikingen daarvoor lees je in mijn artikel.

 

Een organisatiecultuur leren kennen: gedraag je als een detective© foto Betchaboy

 

Organisatiecultuur is niet in één woord te vangen

 

Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie”.

 

De organisatiecultuur presenteert zich in allerlei vormen. Die vormen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden.

 

Quinn en Rohrbaugh (‘Competing values framework’, 1983) onderscheiden vier dimensies waarop een organisatiecultuur scoort: mensgerichtheid, innovatie, beheersgerichtheid en resultaatgerichtheid.

In een mensgerichte organisatiecultuur staan medewerkers centraal. In een beheersgerichte organisatie zijn vooral regels en procedures belangrijk. In een organisatie die gekenmerkt wordt door innovatieve organisatiecultuur worden veel nieuwe producten of diensten ontwikkeld. En in een resultaatgerichte organisatie staat het eindproduct centraal.

In elke organisatie zijn deze vier elementen in zekere mate aanwezig.

 

Het model zegt niks over wat goed of slecht is. Het gaat erom wat bij jou past. Want wil je naar volle tevredenheid bij een organisatie kunnen werken, dan moet de cultuur van een organisatie bij jou passen.

 

Of een organisatiecultuur bij je past, heeft alles te maken met wie jij bent als persoon.

 

En met wat jij nodig hebt om te floreren in je werk.

In een eerder artikel beschreef ik, dat het belangrijk is om voor jezelf in kaart te brengen in welke omgeving jij goed gedijt.

Ik noemde dat je persoonlijke biotoop. Want net als een plant, heb jij als persoon een bepaalde omgeving nodig, om te floreren en succesvol te zijn in je werk.

 

Een vijftal tips om je onderzoek te doen naar de organisatiecultuur van een bedrijf

 

Kleine dingen kunnen bepalend zijn voor de organisatiecultuur. Kleine dingen bepalen de sfeer en zeggen iets over de basisprincipes, de waarden en normen die ten grondslag liggen aan de cultuur.

Hoe kun je basisprincipes, waarden en normen in een organisatie boven water krijgen? Ik geef je een aantal tips.

 

1.   Verzamel informatie over het bedrijf waar je zou willen werken

 • Bekijk de website en Social Media-uitingen van het bedrijf.
 • Oriënteer je via sociale media hoe er over de organisatie gesproken wordt.
 • Vraag een jaarverslag aan.
 • Bekijk eventuele advertenties van het bedrijf. Denk daarbij niet alleen aan personeelsadvertenties, maar bijvoorbeeld ook aan productadvertenties.
 • Let op de toon en de vorm (je of u, formeel taalgebruik of juist losjes, kleur en stijl van het beeldmateriaal, vormgeving).

 

2.   Ga gesprekken aan met mensen die er werken of die anderszins contacten hebben met het bedrijf

 • Kijk daarvoor in je netwerk, bijvoorbeeld op LinkedIn. En heb je zelf geen connecties binnen het bedrijf? Kijk dan wie jij kent, die iemand kent, die werkt bij het bedrijf waarin jij interesse hebt.
 • Ga het gesprek aan en nodig die persoon uit om te vertellen over het bedrijf. Stel niet alleen vragen over bedrijfsmatige zaken. Vraag ook naar bijvoorbeeld de mensen die er zoal werken, omgangsvormen, kledingcode, sfeer, hiërarchische verhoudingen, samenwerking tussen collega’s, ontmoetingen met collega’s buiten het werk.
 • Bekijk ook hoe die persoon zelf is. Zou jij graag met zulke mensen willen werken?

 

3.   Arrangeer een gesprek binnen het bedrijf en snuffel rond als een detective

 • Zorg dat je ruim op tijd bent voor je afspraak.
 • Hoe word je ontvangen?
 • Geef je ogen en oren goed de kost.
 • Snuffel als dat kan een beetje rond.
 • Hoe is de uitstraling van het bedrijf?
 • Hoe zitten de werknemers erbij?
 • Hoe lopen ze rond?
 • Communiceren ze met elkaar? Zo ja, hoe?
 • Hoe voelt de omgeving voor jou? In hoeverre is het een omgeving waarin jij graag zou willen werken?

 

4.   Vraag of je een dag kunt meelopen in het bedrijf

 • Observeer met een open blik
 • Ga gesprekken aan
 • Ervaar de cultuur en voel of die bij je past.

 

5.   Vraag of je met je toekomstige collega’s kunt lunchen

 • Bereid vragen voor over wat je nog wilt weten
 • Wil je daarvoor nog inspiratie? Laat je leiden door de kenmerken van de organisatieculturen, zoals geschetst door Quinn en Rohrbaugh.

 

Als een detective speuren levert zijn vruchten af

 

Door goed je onderzoek te doen en als een detective te speuren, kun je je een goed beeld vormen van de cultuur van een organisatie.

En kun je een adequate inschatting maken of die bij jou past. Zo voorkom je dat je binnen korte tijd weer je bakens moet verzetten. Vooral omdat de organisatiecultuur niet de cultuur is waarin jij floreert.

 

Heb jij nog aanvullende tips om een goed beeld van de cultuur van een organisatie te krijgen?

En wil je die delen?

Ik lees graag je reactie.

 

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

 

 

Concrete tips om je acties met betrekking je baanverwerving overzichtelijk te administreren en te archiveren.

 

Wil je zelf de regie houden in jouw werk-vind-proces? En wil je bijvoorbeeld uitgezette acties opvolgen?

Dan is het belangrijk dat je inzicht en overzicht creëert in jouw werk-vind-proces.  En dus al je acties administreert en archiveert.

Of je dat nu verplicht bent omdat je een uitkering geniet van het UWV, of niet.

Wil je proactief zijn in je werk-vind-proces en de vaart erin houden, dan kun je niet zonder.

In mijn artikel geef ik je concrete tips om al je acties met betrekking je baanverwerving overzichtelijk in kaart te brengen.

 

Hoe je inzicht en overzicht creëert in je werk-vind-proces

 

Succesvol werk maken van werk vraagt om inzicht en overzicht van je acties met betrekking tot baanverwerving

 

Wat je nodig hebt voor dat inzicht en overzicht kan voor iedereen anders zijn.

Ook de manier waarop je je administratie en archief inricht, kan verschillen.

In grote lijnen kun je denken aan een digitaal archief, bijvoorbeeld tekstbestanden en Excel sheets. Of een fysieke archiefmap met daarin tabbladen om een en ander overzichtelijk op te bergen.

Hoe dan ook, als je voor jezelf je activiteiten maar goed in kaart brengt, goed verslag doet van je ervaringen, administreert wanneer opvolging afgesproken of in jouw ogen nodig is.

 

 

Doen van je onderzoek naar behoeften op de arbeidsmarkt en traditioneel solliciteren

 

Voor mij zijn dat twee totaal verschillende benaderingen van de arbeidsmarkt.

Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het helpt, in het kader van het creëren van inzicht en overzicht in activiteiten met betrekking tot de baanverwerving, om die twee benaderingen te scheiden.

En om dus een al dan niet fysieke map te maken voor activiteiten in het kader van traditioneel solliciteren en een map voor activiteiten in het kader van het doen van je onderzoek.

 

Voor beide benaderingen reik ik je een aantal punten aan, die je helpen om je acties met betrekking je baanverwerving overzichtelijk te administreren en te archiveren.

 

 

Hoe je inzicht en overzicht creëert met betrekking tot je onderzoeksactiviteiten naar behoeften op de arbeidsmarkt

 

Gezien mijn voorkeur voor deze benadering van de arbeidsmarkt, noem ik deze bewust het eerst.

Mijn coachklanten adviseer ik om in een week een dagdeel (of een dag) te besteden aan het zoeken van en reageren op vacatures. En de andere dagdelen te besteden aan het doen van hun onderzoek naar de behoeften op de arbeidsmarkt.

 

Ik geef je een aantal concrete tips met betrekking tot wat je zoal opneemt in je archief:

 

1. Je onderzoeksplan.

Kun je nog wat handreikingen voor het opstellen van je onderzoeksplan gebruiken? Lees het artikel dat ik daarover schreef.

Zie dat onderzoeksplan als een groeidocument dat je gaande je onderzoeksproces kunt bijstellen. En doe dat ook.

 

2. De gesprekken die je hebt gevoerd:

 • Met wie je gesproken hebt.
 • Via wie en/of hoe je in contact bent gekomen en contact hebt gelegd met betreffende persoon.
 • Datum, tijd en plaats van het gesprek.
 • Jouw voorbereiding van het gesprek met daarin de gesprekspunten.
 • Verslag van de inhoud van het gesprek.
 • Evaluatie van het gesprek. Wat ging goed en wat waren voor jou de punten die Voor Verbetering Vatbaar (VVV’tjes) waren en die je een volgend keer misschien anders zou doen of waar je je beter op wilt voorbereiden?
 • Het bedankmailtje of briefje of kaartje dat je hebt gestuurd om te bedanken.
 • Reactie die je daar nog op hebt gehad.
 • Eventuele doorverwijzingen.
 • Vervolgacties of vervolgafspraak naar aanleiding van het gesprek. Neem vervolgactie op in je takenlijst en noteer indien van toepassing datum, tijd en plaats van het vervolggesprek in je agenda.

 

 

Hoe je inzicht en overzicht creëert met betrekking tot je sollicitatieactiviteiten

 

Heb je een WW-uitkering, dan ben je verplicht om je sollicitatieactiviteiten door te geven aan het UWV.

 

De activiteiten die voor het UWV gelden als sollicitatieactiviteit zijn merendeels activiteiten met betrekking tot het traditionele solliciteren.

Bijvoorbeeld sollicitatiebrieven schrijven, je inschrijven bij een uitzendbureau of recruiter, een open sollicitatie sturen of je cv plaatsen op een vacaturesite.

En ook al moet je al je activiteiten in geval van een uitkering registeren op werk.nl, het is goed om ook voor jezelf een archief aan te leggen.

Daar kun je bovendien dan ook meer in vastleggen/archiveren, dan voor het UWV verplicht is.

 

Waar kun je zoal aan denken bij het inrichten van je persoonlijke archief?

Ik geef je een aantal concrete tips met betrekking tot een viertal punten.

 

1. De vacatures waarop je hebt gereageerd:

 • De vacaturebeschrijving.
 • Waar je de vacature gevonden hebt en van welke datum de vacature is.
 • De naam van de persoon bij wie je eventueel informatie hebt ingewonnen over de vacature en mogelijk zijn telefoonnummer en/of zijn e-mailadres. Noteer ook de datum van dat gesprek.
 • Schrijf een kort verslag van dat gesprek en een evaluatie voor jezelf. Wat vond je dat goed ging in je presentatie? Wat waren voor jou de VVV’tjes en wat zou je een volgende keer misschien anders doen of waar wil je je beter op voorbereiden?
 • Je sollicitatiebrief.
 • Eventuele reactie die je op je verzonden brief hebt gehad.
 • Uitnodiging voor een gesprek?
 • Zo ja, wanneer en waar heb je dat gesprek gehad (noteer datum, plaats en tijd).
 • Met wie had je het gesprek? Noteer eventuele telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Evaluatie van het gesprek: wat ging er goed en wat waren de VVV’tjes?
 • Resultaat van het gesprek: welke terugkoppeling heb je gekregen?
 • Eventuele vervolgacties die je uit wilt zetten naar aanleiding van de contacten die je hebt gehad over de vacature.
 • Noteer die vervolgacties in je agenda, zodat je ze op kunt volgen.

 

2. De open sollicitaties die je hebt verstuurd:

 • De persoon (personen) met wie je contact hebt gehad alvorens je brief te schrijven. Noteer ook hier namen, telefoonnummers, e-mailadressen.
 • De brief.
 • Je vervolgacties op het versturen van de brief.
 • De reacties die je op de brief hebt gehad.
 • Ook hier: noteer eventuele vervolgacties die je uit wilt zetten naar aanleiding van de contacten die je hebt gehad over de open sollicitatie en noteer die vervolgacties in je agenda, zodat je ze op kunt volgen.

 

3. Inschrijvingen bij uitzendbureaus of recruiters:

 • Noteer waar je je ingeschreven hebt.
 • De informatie die het bureau van jou heeft. Jouw cv of heb je misschien een formulier ingevuld op hun site? Zo ja, zorg voor een print van het door jou ingevulde formulier.
 • Met wie je gesproken hebt.
 • Wanneer opvolgen? Noteer dat in je agenda.

 

4. De vacaturesites waarop je jouw cv hebt geplaatst:

 • Noteer welke dat zijn.
 • Upload een nieuw cv op betreffende sites als je je cv hebt bijgesteld.

 

 

Acties met betrekking tot je baanverwerving overzichtelijk administreren en archiveren is een deel van werken aan werk

 

En werken aan werk is echt werken.

Maar werken aan werk is iets wat zich terugverdient.

Als jij strategisch en planmatig werk maakt van werk en bewust inzicht en overzicht creëert van al je activiteiten in het kader daarvan, dan werpt dat zeer zeker zijn vruchten af.

Mede ook door je acties te evalueren en ervan te leren, verdiep je jouw inzichten en versterk je jouw vaardigheden met betrekking tot de baanverwerving.

 

Zo word je steeds meer rijvaardig voor de loopbaansnelweg.

 

 

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het realiseren van het werk dat je voor ogen hebt?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Handreikingen hoe je je ondernemend opstelt op de arbeidsmarkt en in een gesprek achterhaalt of de organisatie en functie bij jou passen

 

Bij traditioneel solliciteren zijn veel mensen geneigd om zich afhankelijk op te stellen. Misschien geldt dat ook voor jou.

Je bent al lang blij dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Je hoopt dat je na een eerste gesprek door mag naar de volgende gespreksronde. En dat je uiteindelijk de baan krijgt.

Je probeert in het sollicitatiegesprek een zo goed mogelijk beeld van jezelf neer te zetten, zodat de beslissende partij kiest voor jou.

Maar past die partij wel bij jou? Is de bewuste organisatie wel de juiste plek voor jou? En is de vacante functie wel de functie waarin jij optimaal tot je recht komt?

Het is goed om je dat af te vragen en het antwoord daarop in zo’n gesprek boven tafel te krijgen.

Realiseer je dat een gesprek met een potentiële werkgever wederzijds oriënterend is. Of het nu gaat om een selectiegesprek, een sollicitatiegesprek of een gesprek in het kader van het doen van je onderzoek.

In mijn artikel geef ik je een aantal handreikingen met betrekking tot hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever. Zodat je in het gesprek achterhaalt of de organisatie en functie bij jou passen.

 

 

 

Als een ondernemer vorm en sturing geven aan je loopbaan

 

Steeds meer wordt van je verwacht dat je je ondernemend opstelt op de arbeidsmarkt. Of je nu in loondienst wilt werken of als zelfstandige.

Een werkgever is niet op zoek naar mensen die een baan willen. Hij is er niet op uit om jouw probleem op te lossen, zoals het hebben van geen werk of niet gelukkig zijn met je werk.

Een werkgever is op zoek naar mensen die van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Dat zijn mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen van de organisatie. Of aan de ontwikkeling en de groei van het bedrijf.

Voor jou als werknemer betekent het, dat je een goed beeld moet hebben van de waarde die jij toevoegt. Die waarde is in ondernemerstermen jouw dienst of jouw product. Die moet je zien te verkopen aan werkgevers, als jouw klanten op de arbeidsmarkt.

Weten hoe je het liefst die waarde toevoegt en dat realiseren, maakt je gelukkig in je werk.

Het is dan ook zaak om in een gesprek met een potentiële werkgever te achterhalen of de organisatie en de geboden functie matchen met de waarde die jij wilt leveren en de manier waarop je dat het liefste doet.

 

 

Hoe je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever

 

Is het jou ook wel eens overkomen dat je in een sollicitatiegesprek het gevoel had dat je werd onderworpen aan een verhoor?

Dat je je keurig had voorbereid op alle mogelijke vragen die men jou zou kunnen stellen?

Dat men jou aan het eind van een sollicitatiegesprek vroeg of je nog vragen had en dat je toen alleen maar kon vragen naar het verdere verloop van de procedure?

 

Als je je ondernemend opstelt in een gesprek met een potentiële werkgever, dan verloopt zo’n gesprek heel anders.

Om te beginnen is er in het gesprek geen sprake van een interviewer die voortdurend vragen op je afvuurt. Dus eenrichtingsverkeer.

Door jouw ondernemende attitude weet jij van het selectiegesprek een ontspannen dialoog te maken.

Je hebt een goed beeld van de waarde die jij levert en hoe jij met wat je te bieden hebt van betekenis kunt zijn voor jouw gesprekspartner(s).

Door het gesprek wil je je niet alleen profileren met wat jij te bieden hebt. Je wilt door het stellen van jouw vragen ook achterhalen in hoeverre de organisatie en de functie passen bij jou.

 

 

Door het stellen van vragen erachter komen of de organisatie en functie met jou matchen

 

Het is goed om daarvoor vragen voor te bereiden, maar vragen kunnen ook in je opkomen gaande het gesprek.

Doe voorafgaande aan het gesprek jouw onderzoek naar de organisatie en de beschreven vacature. En niet te vergeten de persoon of de personen met wie je het gesprek hebt.

Welke vragen komen in je op naar aanleiding van alle informatie die je ter beschikking hebt?

Nieuwsgierigheid leidt tot echte vragen. En hoe meer onderzoek je doet, hoe meer jouw nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.

Dat is absoluut anders dan vragen bedenken om te voorkomen dat je met de mond vol tanden zit, mochten ze jou vragen of jij nog iets te vragen hebt.

 

Om je op weg te helpen geef ik je een aantal categorieën en concrete vragen ter inspiratie.

 

 

Concrete handreikingen voor het stellen van vragen

 

Gemakshalve formuleer ik de vragen in de ‘u’-vorm, maar de informele ‘je’-vorm kan ook heel passend zijn.

 

1. Verbinding maken met je gesprekspartner

 • Als reactie op de vraag Vertel eens iets over jezelf: Zijn er specifieke zaken/ punten waarin u geïnteresseerd bent?
 • Hoe bent u hier komen te werken?
 • Wat spreekt u het meeste aan in het werk bij deze organisatie?

 

2. Een beeld krijgen van de cultuur van de organisatie

 • Hoe zou u de cultuur van de organisatie omschrijven? (Formeel-informeel, hiërarchische of platte organisatie)
 • Wat zijn belangrijke waarden binnen de organisatie?
 • Hoe omschrijft u een succesvolle medewerker, een high performer?
 • Hoe omschrijft u uw managementstijl?

 

3. Uitdagingen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet

 • Wat zijn jullie hoofddoelen voor dit jaar (of het volgende jaar)?
 • Tegen welke problemen lopen jullie aan?

Of anders geformuleerd:

 • Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie in dit (of in het komende) jaar en hoe kan deze functie daar een bijdrage aan leveren?
 • Hoe kan ik mijn bijdrage meetbaar maken, zodat ik weet dat ik een positieve bijdrage lever aan deze uitdaging?

 

4. Afronding

 • Wat was de beslissende factor in het besluit om mij uit te nodigen voor een gesprek?
 • Waarom denkt u dat ik een goede match zou zijn?
 • Wat zijn de volgende stappen in het proces?

 

 

Tot slot

 

Mogelijk is het best even wennen voor je om je ondernemend op te stellen in een gesprek met een potentiële werkgever. En proactief en assertief je vragen te stellen.

Realiseer je wat je te bieden hebt. Niet alleen jij zult blij zijn als je een mooie baan kunt verwerven. Ook een potentiële werkgever mag blij zijn als hij jou binnen kan halen en jij voor hem wilt komen werken.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat jij de arbeidsmarkt te bieden hebt en van jouw waarde op de arbeidsmarkt? 

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen? Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Waarom alleen een goede match tussen de missie van de organisatie en jouw werkmissie niet genoeg is om je gelukkig te voelen in en met je werk

 

Salaris is zeker niet de enige drijfveer om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Het waarom, de missie of zo je wilt higher purpose van een bedrijf telt vaak net zo zwaar. Zo niet zwaarder.

Dat geldt zeker voor de millennials; de generatie geboren tussen 1980 en 2000. Maar net zo goed voor eind veertigers, vijftigers en zestigers.

Naar mijn visie wil iedereen betekenisvol werk en ertoe doen met wat je doet in je werk.

Een goede match tussen de missie van de organisatie en jouw werkmissie is dan ook belangrijk om gemotiveerd je werk te kunnen doen.

Maar gemotiveerd zijn is niet genoeg is om je gelukkig te voelen in en met je werk. Een gemotiveerde werknemer is dan ook niet altijd een blije werknemer.

Het ligt iets genuanceerder.

Om blij en gelukkig te zijn met je werk is er meer nodig.

 

Waarom werk dat aansluit bij jouw werkmissie niet altijd gelukkig maakt

 

Samenhang tussen missie en welzijn van medewerkers

 

Volgens Paauwe, hoogleraar aan de Tilburg University, is de werkmissie van een werknemer en de higher purpose van de organisatie vooral van belang bij een goede aansluiting tussen de motivatie van een werknemer en wat het bedrijf wil.

Jaap Paauwe is gespecialiseerd in de link tussen Human Resource Management (HRM) en strategieën. En hoe dit zowel de prestaties van een organisatie als het welzijn van de medewerkers beïnvloedt.

Higher purpose hangt volgens hem nauw samen met het welzijn van medewerkers.

 

Welzijn van medewerkers bestaat volgens Paauwe uit drie onderdelen.

Het eerste is geluk en gekoppeld aan medewerkerstevredenheid.

Het tweede heeft te maken met de relatie met je collega’s en je leidinggevende.

Het derde en laatste betreft de gezondheidskant en gaat over de vraag of de werkdruk gezond is of dat die zo hoog is, dat je er stress of misschien zelfs een burn-out van krijgt.

 

 

Geluk, medewerkerstevredenheid als eerste onderdeel van welzijn

 

Werk dat aansluit bij waar jij warm voor loopt, waarin je je talenten kunt inzetten en waar je energie van krijgt, maakt gelukkig.

Een gelukkige werknemer is meestal ook een bevlogen werknemer.

Ben je een bevlogen werknemer, dan ben je enthousiast over wat je doet, voel je je betrokken bij je werk en de organisatie waarvoor je werkt.

Hard werken houd je dan goed vol, omdat je tijdens je werk vooral flow ervaart. Je gaat helemaal op in wat je doet, beleeft er plezier aan en bent intrinsiek gemotiveerd.

Als je bevlogen je werk doet, dan levert werk je energie op, in plaats van dat het je energie kost.

 

 

Relatie met je collega’s en met je leidinggevende als tweede onderdeel van welzijn

 

Cruciaal bij die relaties zijn het je veilig voelen op de werkvloer en het krijgen van steun van je collega’s en je leidinggevende.

 

Taakeisen die aan je worden gesteld kunnen namelijk als uitdaging worden ervaren, maar ook als stressoren. 

Ervaar je bijvoorbeeld volop steun van collega’s en je leidinggevende en zijn er ook volop mogelijkheden om je te ontplooien, dan zal je taakeisen eerder zien als een uitdaging. Wetend dat je hulpbronnen in je omgeving aan kunt boren, mocht dat nodig zijn.

Is dat het geval, dan kun je je taken over het algemeen ook beter aan en kun je goed op hoog niveau functioneren.

Voel je je niet veilig op je werk, ontbreekt sociale steun, krijg je weinig feedback over je functioneren en ervaar je weinig autonomie in je werk?

Dan heeft dat een negatief effect op jouw bevlogenheid en jouw welzijn.

 

 

Gezonde werkdruk als onderdeel van welzijn

 

Of de werkdruk als gezond wordt ervaren of niet, is heel persoonlijk.

Waar de een de werkdruk als gezond ervaart kan voor een ander de werkdruk zo hoog zijn dat hij er stress of misschien zelfs een burn-out van krijgt.

Je kunt namelijk onderscheid maken tussen draaglast en draagkracht.

Als de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen.

Hoe je de draaglast ervaart is heel persoonlijk. Ook de draagkracht is individueel verschillend.

Waar de een gezonde stress ervaart als in korte tijd veel werk verzet moet worden, kan voor een ander in dezelfde situatie de draaglast, de draagkracht te boven gaan. Mogelijk met overspannenheid als gevolg.

Bovendien kan het ook nog zo zijn dat je draagkracht tijdelijk minder is. Bijvoorbeeld doordat je al moe of ziek bent.

Resultaat is dan dat de eisen die aan je gesteld worden, groter zijn dan wat je als persoon aankan of denkt aan te kunnen.

 

Niet alleen voor jou als werknemer, maar ook voor een organisatie is het dus altijd goed zoeken naar het juiste evenwicht.

 

 

Kortom

 

Voel je je aangetrokken tot de missie van een organisatie omdat die goed matcht met jouw werkmissie?

Zet voor jezelf op een rij aan welke criteria mooi werk voor jou moet voldoen, naast een gedeelde missie.

Zorg dat je heel helder hebt wat jij in jouw werkomgeving nodig hebt om goed te gedijen. En vergeet ook niet wat je moet vermijden, wil je gelukkig zijn in en met het werk dat je doet.

Doe goed je onderzoek naar betreffende organisatie. Zodat je kunt aftasten of de organisatie aan jouw criteria beantwoordt en jij criteria al dan niet af kunt vinken.

 

 

 

Heb jij ervaring met werk dat goed aansloot bij jouw werkmissie, maar was je niet gelukkig met jouw werk?

Wil je jouw ervaring delen?

Ik lees het graag. En niet alleen ik, denk ik. Want het helpt om ervaringen te delen. Het nodigt ook uit om te leren van elkaar.

 

 

 

 

Hoe je jouw succes bij jobshoppen vergroot door selectief te werk te gaan

 

Black Friday; waarschijnlijk ken je het ook. En krijg je net als ik de laatste jaren steeds meer aanbiedingen in je inbox. De meeste click ik gelijk weg, want ze leiden me alleen maar af van het doel dat ik me heb gesteld. Bij een enkele aanbieding wil ik nog wel even verder lezen, maar tot actie leidt dat niet. Ik ben niet zo’n shopper.

Black Friday doet me denken aan de Drie Dwaze Dagen van De Bijenkorf. De verhalen van mensen die het magazine bladzijde na bladzijde uitplozen en hun target list maakten. Er op de bewuste dag er als de kippen bij waren om hun slag te slaan.

Je moet er maar zin in hebben. Maar hoe gek ook, als baanzoeker kun je wel van die mensen leren.

Er zijn mooie parallellen te trekken tussen shoppen op Black Friday en jobshoppen, succesvol verwerven van een mooie baan.

 

Wat Black Friday en jobshoppen met elkaar te maken hebben

 

Doe je huiswerk als je de beste deal wilt hebben

 

Bij Black Friday zijn de aanbiedingen op de dag zelf merendeels geen verrassing. Ze worden van tevoren bekendgemaakt, zodat jij je onderzoek kunt doen.

Dus, wil je profiteren van de beste deals, doe dan je huiswerk. Doe je onderzoek naar wie wat aanbiedt en bestudeer de deals. Zodat je kunt bepalen waar je je tijd aan besteedt en waar je het eerst naartoe gaat. Want omdat je maar beperkt de tijd hebt, kun je zeker offline niet alle mogelijke deals scoren. Dus je moet verstandig kiezen. En alle kans dat op is op.

Hetzelfde geldt als je een mooie baan wilt scoren.

 

 

Doe je onderzoek en maak je target list

 

Doe je onderzoek en breng in kaart welke organisaties voor jou mogelijk interessant zijn om voor te werken.

Doe je achtergrondonderzoek via internet en ga gesprekken aan. Kom op basis van jouw bevindingen tot een target list.

Investeer je beperkte tijd en energie in het leggen van contacten en spreken met mensen die daar werken. Als je focust op een target list van organisaties, is het veel gemakkelijker om aanbevelingen te krijgen voor een baan.

Zo kwam onlangs een van de deelnemers aan ‘Bouw je ideale loopbaan’ via een oud-collega in contact met een organisatie die interessant voor hem was. Hij werd benaderd door de directeur of hij interesse had in een gesprek. Inmiddels heeft hij daar een aantal gesprekken gevoerd en is zijn contract ondertekend.

 

 

Als jobshopper heb je eerder een baan dan als jobseeker

 

In aanmerking genomen dat 80% van de banen via via wordt ingevuld, is dat geen wonder. Spraying and praying, schieten met hagel en dan hopen dat je jouw doel bereikt, werkt over het algemeen niet.

Solliciteren op alle vacatures die maar enigszins passend zijn, is niet de manier. Je verknoeit je tijd. Zeker als je je realiseert dat onderzoek uitwijst dat maar 3 procent van de mensen die online solliciteren een baan krijgt.

Deels heeft dat te maken met het feit dat een organisatie een Applicant Tracking System (ATS) gebruikt. Is er geen 90-100% match, dan val je met jouw cv al gauw in het verkeerde bakje.

Spraying and praying leidt dan ook niet snel tot succes. Het is misschien wel het domste dat je kunt doen als je op zoek bent naar ander werk. Niet alleen is de kans op succes nagenoeg nihil, door alle afwijzingen voel je je steeds meer een mislukkeling.

 

Gericht shoppen van een baan geeft vele malen meer kans op succes.

 

 

Met gericht jobshoppen de baan verwerven die optimaal bij je past

 

Doe je huiswerk. Ga in gesprek met jezelf en vorm je een heel helder beeld van het werk dat je wilt doen. Bepaal jouw criteria met betrekking tot werk.

Inventariseer welke organisaties interessant voor je kunnen zijn. Doe je achtergrondonderzoek op internet en ga gesprekken aan. Kom op basis van de gesprekken tot een target list.

Leg proactief contact met werkgevers die je bewondert en respecteert. Je vergroot dan niet alleen de kans dat ze met jou willen werken, je vergroot ook de waarschijnlijkheid dat je de baan verwerft die optimaal bij je past. Zodat je niet alleen tevreden bent met je nieuwe werk, maar ook voldoening ervaart in het werk dat je doet. In balans met wat naast werk belangrijk voor je is.

Gericht jobshoppen sterkt enorm jouw zelfvertrouwen. Jij beslist voor wie jij wilt werken. Daardoor heb je heel duidelijk het gevoel dat jij in charge bent. Jij zit aan het stuur.

 

Zo mailde me de eerdergenoemde coachklant:

“Volgende week teken ik het contract. Ik ben via een oud-collega geïntroduceerd en na een paar goede gesprekken en onderhandelingen zijn al mijn vinkjes afgevinkt”.

 

 

 

Lijkt je dat niet heerlijk? Zou je dat ook wel willen?

Lees mijn aanbodBouw je ideale loopbaanen kies welke optie het beste bij je past.

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen?

Bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust.

Graag maak ik tijd voor je vrij om je vragen te beantwoorden.

 

 

 

 

Tips om in de vakantieperiode essentiële stappen te zetten in je werk-vind-proces

 

Nog één weekje te gaan en dan beginnen de schoolvakanties.

Dat is binnen organisaties goed te merken. Bij sommige bedrijven wordt er teruggeschakeld naar een lagere versnelling. Andere, bijvoorbeeld basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, gaan zelfs helemaal dicht.

De vakantieperiode is geen geschikte tijd om werk te maken van ander werk, wordt vaak gedacht.

Menige baanzoeker is dan ook geneigd om het werk-vind-proces tijdelijk in de wacht te zetten, om in september de draad weer op te pakken.

En moet je nog beginnen met je werk-vind-proces, dan heb je misschien de neiging om te wachten tot september en dan op te starten.

Maar wist je dat je juist de rustige vakantieperiode kunt gebruiken om werk te maken van ander werk? En dat je werk maken van werk in die periode helemaal niet on hold hoeft te zetten?

In mijn artikel geef ik je een aantal tips om de vakantietijd optimaal te benutten.

 

Hoe je de zomerperiode optimaal benut om werk te maken van ander werk

 

 

Tips om te zorgen dat je goed voorbereid bent om werk te maken van ander werk

 

De vakantieperiode is een ideale periode om ervoor te zorgen dat je arbeidsmarktklaar bent. Dat je het voorwerk gedaan hebt om succesvol de arbeidsmarkt te benaderen.

 

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Breng in kaart wat je op de arbeidsmarkt te bieden hebt

Wat zijn jouw kwaliteiten en waar ligt met name jouw expertise?

Zorg ook dat je voorbeelden kunt noemen waaruit dat blijkt. Jouw succesverhalen zijn immers het bewijs van wat jij te bieden hebt. Zorg dat je je succesverhalen paraat hebt.

 

2. Kom tot een omschrijving van het profiel van het voor jou ideale werk

Zodat je gericht op zoek kunt gaan naar het werk dat je wilt doen. En je daarmee kunt profileren in gesprekken en bijvoorbeeld ook op LinkedIn. Zodat je zichtbaar en vindbaar bent voor het werk dat je wilt doen.

 

3. Update je cv en je LinkedIn profiel

De zomervakantieperiode is bij uitstek geschikt om te werken aan je cv. Zodat je een up-to-date cv voorhanden hebt.

In een goed cv staan niet alleen taken en verantwoordelijkheden. Daarin staan ook projecten waaraan jij een bijdrage hebt geleverd, met vermelding van resultaten die jij hebt bereikt.

Handreikingen voor het omzetten van taken en verantwoordelijkheden naar resultaten, vind je in een van mijn vorige artikelen.

 

En heb je eenmaal een goed basis cv, dan zet je dat met gemak om naar je LinkedIn profiel.

Het is goed om je daarbij te realiseren dat je cv maar door enkele mensen wordt bekeken, terwijl je LinkedIn profiel een veel groter bereik heeft.

Onderschat de kracht van LinkedIn niet.

Zo werd een van mijn oud-coachklanten (55 jaar oud) vorige week nog via LinkedIn benaderd voor een nieuwe baan. Per 1 september gaat hij bij zijn nieuwe werkgever beginnen.

 

 

Tips om je onderzoek te doen naar waar mensen zoals jij nodig zijn

 

De zomervakantieperiode is bij uitstek geschikt om contacten te leggen en te netwerken. Maak daar gebruik van.

 

Ik geef je een aantal tips:

 

1. Bezoek netwerkbijeenkomsten en arrangeer zelf contacten

Vergeet bijvoorbeeld Time Out borrels niet, door netwerken vaak georganiseerd om een seizoen af te sluiten en de vakantie in te luiden.

Of de zomerborrels voor de thuisblijvers.

Organiseer ook zelf netwerkmogelijkheden. Leg contacten met oud-collega’s, maak een lunchafspraak of drink samen een biertje of glas wijn op een terras.

 

2. Breid je netwerk uit

Je eigen netwerk is een goede bron om je netwerk uit te breiden.

Vraag aan het eind van een netwerkgesprek naar tips, met wie je nog eens meer zou kunnen gaan praten. Zo bewerkstellig je een sneeuwbaleffect en kom je aan steeds meer waardevolle contacten.

 

Een super instrument om je netwerk uit te breiden is LinkedIn.

Maak een lijst van voor jou interessante organisaties en speur op LinkedIn welke connecties je daar hebt. Hetzij in de eerste graad, dan wel in de tweede.

In het geval van tweedegraads connecties, mail je connectie die ertussen zit of die voor jou een bruggetje wil maken.

 

En loop de connecties van de mensen met wie jij geconnect bent eens na. Wellicht brengt ook dat jou op ideeën om je netwerk uit te breiden.

 

3. Leg contact met recruiters gespecialiseerd in jouw vakgebied

Ook al kun je van recruiters niet verwachten dat ze je een baan in de schoot gaan werpen, recruiters kunnen wel voor jou van betekenis zijn.

Recruiters hebben vaak weet van vacatures, die jij niet kunt vinden. Bijvoorbeeld omdat de vacature niet bekend wordt gemaakt.

En zeker gespecialiseerde recruiters zijn vaak ook goed op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebieden en werkvelden. Daar kun jij je voordeel mee doen.

 

 

Grijp bij vacatures je kans, nu veel baanzoekers het tijdelijk af laten weten

 

Ook al is het vakantieperiode, dat wil nog niet zeggen, dat er geen vacatures zijn.

Wees daar alert op en grijp je kansen. Wellicht zijn er minder gegadigden voor een vacature, omdat menigeen op vakantie is.

 

 

Kortom,

De vakantieperiode is geen reden om je werk-vind-proces on hold te zetten.

Integendeel, de relatieve rust in de vakantieperiode biedt juist mogelijkheden om succesvol werk te maken van ander werk.

 

 

Heb je nog aanvullende tips om de zomerperiode optimaal te gebruiken om werk te maken van ander werk?

Wil je ze delen?

Ik lees het graag.