Wat is wijsheid?

Stappenplan oplossen loopbaandilemma

Stappenplan om te komen tot een oplossing van een loopbaandilemma

 

“Door mijn huidige werkgever is ontslag voor mij aangevraagd en verleend door het UWV (economische gronden). Per 1 april a.s. heb ik geen werk meer.

Nu kan ik ergens anders beginnen. Er wordt me een jaarcontract geboden. Het loon is helaas de helft van wat ik nu verdien.

Ik zit nu in dubio: wat als ik dit doe en na een jaar het contract niet verlengd wordt?

Wat als ik dit nu niet doe en ik over een jaar nog niks heb gevonden?

Wat is wijsheid?”

 

Als loopbaancoach beantwoord ik vragen van bezoekers op loopbaanadvies.net. Zo ook de vraag van Heidi.

De vraag van Heidi is een mooi voorbeeld van een loopbaandilemma. Een loopbaandilemma dat jij, mogelijk in een variant, herkent.

Welke keuze maak je? Wat is dan wijsheid?

 

Stappenplan oplossen loopbaandilemma

Een loopbaandilemma

 

Misschien sta je, net als Heidi, voor een keuzemoment in je loopbaan. En vraag je je af wat is verstandig om te doen?, wat kies ik?.

Je hebt een loopbaandilemma; je aarzelt om een keuze te maken tussen ja of nee, het een of het ander.

Zo’n lastige keuze staat meestal niet op zichzelf. Vooral ook, omdat de context waarin jij jouw besluit moet nemen, heel bepalend is.

In die context spelen verschillende factoren een rol. Die factoren kunnen jouw keuze positief of negatief beïnvloeden.

 

Heidi geeft daarvan zelf een paar voorbeelden.

Zij geeft voorbeelden van krachten die haar drijven in de richting van de andere baan. En tegenkrachten die haar eerder van die nieuwe baan afhouden.

Dat voelt als een spanningsveld. Een spanning tussen enerzijds krachten ten gunste van ‘ja’, anderzijds krachten ten gunste van ‘nee’.

Het is dan ook vaak moeilijk om de belangen tegen elkaar af te wegen en daarin een balans te vinden.

 

 

Het vinden van balans bij een loopbaandilemma

 

Bij een loopbaandilemma heb je te maken met een krachtenspel dat twee kanten op gaat. In zekere zin is er sprake van een tegenstelling.

Die tegenstelling zul je op de een of andere manier moeten overbruggen, daar een balans in vinden. Als je dat lukt, dan geeft dat rust. Bovendien geeft balans energie.

Als het je niet lukt om die balans te vinden, dan zal dat eerder energie kosten.

 

Zo zal het Heidi waarschijnlijk energie kosten als zij, ingegeven door angst om werk/inkomsten te verliezen, kiest voor werk dat niet bij haar past. Dat voor haar doen heel slecht verdient, bovendien. Zij loopt dan het risico dat zij haar motivatie verliest. Misschien zelfs opbrandt in haar werk.

Anderzijds kan het ook zijn, dat geen werk hebben Heidi zodanig beangstigt, dat ook dat haar veel energie kost. Waardoor zij maar weinig energie overhoudt voor werken aan werk.

Wil je lezen hoe dat werkt? Lees een van mijn vorige artikelen er (nog) eens op na.

 

 

Hoe een loopbaandilemma op te lossen; een stappenplan

 

Een loopbaandilemma geeft onrust. Een keuze kunnen maken geeft balans en dus rust. Zeker als voor jouw gevoel de keuze een goede is.

Ik geef je een stappenplan aan de hand waarvan jij jouw keuze kunt maken. Ik illustreer dat stappenplan aan de hand van het verhaal van Heidi.

 

1.   Omschrijf je loopbaandilemma

Om welke keuze gaat het? Wat is jouw loopbaandilemma?

Zo wil Heidi kiezen tussen Kies ik voor voorlopig even geen werk (en gebruik maken van een WW-uitkering)? of Kies ik voor het werk dat me aangeboden wordt?.

 

2.   Inventariseer welke krachten inwerken op de keuze die een dilemma voor je is

Dat kunnen zowel bevorderende als belemmerende krachten zijn. Bevorderende krachten trekken je naar de keuze voor een bepaald alternatief toe. Belemmerende krachten  houden je er eerder van af.

 

Naar aanleiding van het verhaal van Heidi geef ik je een paar voorbeelden:

a)   Over het algemeen kun je gemakkelijker van een baan naar een baan gaan, dan van een uitkering naar een baan.

b)   De baan voorziet haar van inkomsten en maakt haar onafhankelijk van een uitkering.

c)   Door die baan nu aan te pakken blijft ze in een werkritme en in de running.

d)   Het aangeboden werk kan een instrument zijn om te realiseren wat ze uiteindelijk voor ogen heeft. En zo kan die baan haar mogelijk helpen om weer aan het werk te komen in een functie en werkveld die echt bij haar passen.

e)   De baan kan sterk passen bij haar kwaliteiten en bij andere factoren die bepalend zijn voor fijn werk. Ik kan dat op grond van de door haar gegeven informatie niet inschatten.

f)    Het is niet altijd verstandig om zomaar ‘alles’ aan te pakken om maar aan het werk te zijn.

g)   De financiële risico’s met betrekking tot haar sociale zekerheid. Wat betekent het als het eenjarig contract niet wordt verlengd, temeer omdat zij daarbij nog maar de helft van haar huidig salaris gaat verdienen?

h)   De kansen en mogelijkheden die zij heeft, gegeven de huidige arbeidsmarkt.

 

3.   Ga van elke kracht na of die bevorderend werkt t.a.v. de keuze van een bepaald alternatief of juist remmend

Zo te zien zijn a tot met c bevorderende krachten. Eerder belemmerende krachten zijn f en g. De voorbeelden d, e en h kan ik op grond van de door Heidi gegeven informatie niet inschatten.

 

4.   Onderstreep welke krachten het meeste gewicht in de schaal leggen

Of maak ze vet of highlight ze. Stel ook vast of het om een niet veranderbare kracht gaat of om een kracht die beïnvloedbaar is.

Want belemmerende factoren kun je soms kleiner maken en bevorderende factoren kun je soms sterker benutten.

Zo krijgt Heidi een jaarcontract aangeboden, maar dat betekent niet dat zij er voor een jaar aan vast zit. Als haar baan niet te veeleisend is, zou ze naast haar baan volop werk kunnen maken van ander werk, dat beter bij haar past.

Het loon in de aangeboden baan is de helft van wat ze nu verdient, maar mogelijk kan ze daarover nog in onderhandeling.

 

5.   Het nemen van het besluit

Als je het proces van het expliciet benoemen en onderzoeken van de invloeden hebt doorlopen, kun je een beslissing nemen.

Doordat je de diverse invloeden op je keuzeproces onder ogen hebt gezien en hebt gewogen, heb je beter in de vingers waarvoor je kiest. En kun je een keuze maken waar je daadwerkelijk achter kunt staan. En waar je gemakkelijk met anderen over kunt communiceren.

Zodat je vol energie voor je keuze kunt gaan.

 

 

Heb jij een eigen voorbeeld van een loopbaandilemma? En wil je dat delen? Ik lees je reactie graag.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *