,

Wat onderscheidt jou van anderen; wat is jouw talent?

Wat is jouw talent?

daarbij Weet wat jouw talent is, want organisaties zijn op zoek naar talent

 

Jouw talent, wat is dat? Heb jij dat als professional helder in beeld? En kun je je daarmee profileren?

Wist je:

  • dat ruim een derde van de organisaties interesse heeft in het werven van talent;
  • dat die organisaties spelen met de gedachte om niet langer hun mensen op functies te selecteren, maar op de talenten die ze hebben?

Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2012 – 2013.

En wist je dat uit onderzoek van Manpower blijkt dat 1 op de 3 bedrijven ter wereld niet het talent kan vinden dat ze zoeken?

 

Het is dus belangrijk dat jij een helder beeld hebt van jouw talent en dat je je als professional daarmee kunt profileren.

 

Wat is jouw talent?

© foto Martin Langbroek

 

Wat is een talent?

 

Simpel gezegd kun je talent verwoorden als ‘meer aanleg dan de meeste anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller leert en een hoger niveau kan bereiken’.

Een talent is meestal van nature gegeven. Een talent heeft alles te maken met aangeboren eigenschappen.

Niet voor niets vraag ik je in een coachtraject om ook succesverhalen te schrijven uit je vroege jeugd. Want wellicht komen daarin kwaliteiten naar voren, die wijzen in de richting van jouw talent.

Maar een talent moet nog wel ontwikkeld worden om tot excellente prestaties te komen, ook al is een talent in aanleg van nature gegeven.

En die ontwikkeling gaat niet vanzelf. Voor die ontwikkeling is een juiste context nodig en heel veel oefenen. Wist je dat je om echt goed te worden in iets, je er zeker 10.000 uur in moet steken?

Uitblinkers doen dat. Zij steken veel meer tijd in hun ambitie dan mensen die minder ver komen. Hun focus is steeds ‘ik wil mijn prestatie verbeteren’. Zij laten zich uitdagen. Zij leggen de lat hoog.

Ik zie dat ook bij mijn klanten. Zij zijn bewust bezig met de ontwikkeling van hun talent. Zij investeren daarin en kiezen welbewust voor begeleiding door mij als coach.

 

 

Ontwikkeling van talent gaat hand in hand met passie

 

Ontwikkeling van je talent kan bijna niet zonder passie voor wat je doet.

Als je veel tijd en energie moet steken in de ontwikkeling van je talent, dan moet je erg veel voldoening ervaren in wat je doet. Anders houd je dat niet vol.

Plezier hebben in wat je doet is in een MEER WAARDE IN WERK-traject dan ook een belangrijke factor.

Bij het in kaart brengen van je competenties, kom je tot een gewogen rangordening en een ‘top vijf’. In die ‘top vijf’ zitten de competenties die je relatief het liefste inzet in het werk dat je doet en waarin je relatief ook het beste bent. Maar hoe graag je iets doet, weegt het zwaarst bij gelijke beoordeling van hoe goed je in iets bent.

In de ‘top vijf’ van jouw competenties zit ook je talent.

 

Iedereen heeft talent

 

Het is alleen de kunst om je talent boven tafel te krijgen. Om het vervolgens te kunnen omarmen, verder te ontwikkelen en te benutten.

Voor jezelf is het soms moeilijk om je talent als zodanig te onderkennen.

Zoals ik beschreef, is een talent in aanleg van nature gegeven. In jouw optiek ben je ‘gewoon’ zo, of gedraag je je ‘gewoon’ zo. Je realiseert je vaak niet dat wat jij laat zien, niet ‘gewoon’ is, maar een kwaliteit. Misschien zelfs een talent.

En je realiseert je soms al helemaal niet dat je van zo’n talent je werk kunt maken.

 

Ik moet daarbij denken aan een van mijn coachklanten, een ICT architect.

Zijn contract is niet gecontinueerd en hij zit in de WW. Zijn vraag is of hij überhaupt een goede werkplek zou kunnen vinden. Hij is bang tussen de wal en het schip te raken.

In zijn ogen heeft hij als ICT architect geen specifieke specialisatie. Ook schieten volgens zijn vorige werkgever zijn communicatieve vaardigheden, zijn consultancy skills tekort.

Verder heeft hij de indruk dat men bij architectenbanen eerder een senior developer (programmeur/ontwikkelaar) in gedachten heeft. En de voorkeur heeft voor iemand die goed is in requirement analyse.

In zijn ogen heeft hij geen up-to-date expertise met betrekking tot development. Overigens wil hij ook geen senior developer zijn.  

Al met al heeft hij een negatief beeld van zichzelf en weet hij niet waarom een werkgever met hem in zee zou willen gaan.

 

Gaande het traject wordt duidelijk dat zijn competenties op het conceptuele en logische vlak meer dan gemiddeld ontwikkeld zijn. Zeker als je dat vergelijkt met een gemiddelde developer. Bovendien ligt op dat terrein ook zijn passie.

Als ICT architect weet hij zaken snel te plaatsen. Hij kan op technisch niveau snel en goed linken leggen. Hij doorziet snel de logica en weet die praktisch toepasbaar te maken. Zo komt hij tot product- en procesverbetering, meer effect en efficiency en hij weet met minder meer gedaan te krijgen.

Dat is zijn talent.

 

 

Werk maken van talent

 

Dat geldt voor jou als professional, maar ook voor organisaties.

 

Voor mijn bovengenoemde coachklant is het zaak om werk te maken van zijn talent.

Mijn advies aan hem is om voor de baanverwerving te focussen op netwerken.

Bij ‘traditioneel solliciteren’ loopt hij mogelijk grote kans om, zoals hijzelf aangeeft, ‘tussen de wal en het schip te raken’.

Gezien zijn kwaliteiten matcht hij niet optimaal met het profiel van een ICT architect. Evenmin matcht zijn professioneel profiel optimaal met het profiel van een programmeur.

Met zijn specifieke talent is het dus zaak om te focussen op netwerken. Want er zijn organisaties die zitten te springen om een professional zoals hij.

 

Steeds meer organisaties zijn geneigd om werk te maken van het vinden van talent en daar werk voor te creëren. 

Zij denken en werken minder functiegericht, maar meer mensgericht.

Zij zijn minder geneigd om zich te laten leiden door functieprofielen en daar een medewerker bij te zoeken. En laten zich meer leiden door talenten van mensen en zoeken een rol die daarbij past.

 

Dat vraagt van jou als professional een omslag in je denken. Dat denken zal minder gefocust zijn op functieprofielen en functiecriteria. Maar meer gericht op waar jij jouw talent te gelde kunt maken. In een volgend artikel kom ik daar op terug.

Het is dus van cruciaal belang dat jij weet wat jouw talent is. En dat je je daarmee kunt profileren.

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *