Tag Archief van: succesverhalen

Handreikingen om te komen van onbewust bekwaam tot bewust bekwaam

 

“Dat doe ik gewoon zo.”

“Zo ben ik gewoon.”

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, dat je zo bent of de dingen doet zoals je ze doet.

Ik hoor het met regelmaat. Niet alleen van coachklanten.

Maar wist je dat je grootste kwaliteiten misschien wel liggen bij dingen die je vanzelf doet? Waar jij als vanzelf acteert? Of je als van nature gedraagt?

Kennelijk vind je wat je zelf doet en hoe je bent als persoon al gauw heel gewoon.

Misschien ben je er zo aan gewend, zo vertrouwd mee, dat je het zelf niet meer ziet als een kwaliteit?

Het is mijn ervaring als loopbaancoach dat mensen over het algemeen veel meer kwaliteiten hebben, dan ze zelf denken.

Ze zijn zich maar ten dele bewust van wat ze te bieden hebben. Je zou ze onbewust bekwaam kunnen noemen.

Daarmee doen ze zichzelf tekort.

In mijn artikel geef ik je handreikingen hoe je van onbewust bekwaam kunt komen tot bewust bekwaam.

 

Doe jezelf niet tekort door wie je bent en wat je kunt maar ‘gewoon’ te vinden

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

 

Een van de vakken die ik als docent in het Hoger Onderwijs gaf, was methodische gespreksvoering, kortweg methodiek.

“Gesprekken voeren, dat kan ik al”, dacht menig student Personeel & Arbeid bij de start. Wat heb ik daarin nog te leren?

Daar kwam hij gaandeweg wel achter.

Gaande de lessencyclus kreeg hij in de gaten dat het methodisch voeren van gesprekken iets anders is dan wat je doet, als je in het dagelijks leven gesprekken voert.

Hij startte als onbewust onbekwaam. Maar werd zich er al snel van bewust dat er nog heel wat bij te spijkeren viel. Hij werd bewust onbekwaam.

Gaande de lessen werd dat bewust bekwaam. Het ging goed, maar nog niet helemaal vanzelf.

Voor dat laatste moet je ‘vlieguren’ kunnen maken. Pas dan hoef je er niet meer over na te denken en ben je onbewust bekwaam.

 

 

Met betrekking tot hun kwaliteiten zou je veel mensen onbewust bekwaam kunnen noemen.

 

Ze zijn zich niet bewust van de kwaliteiten die ze hebben. Of ze zijn zich er maar ten dele van bewust.

Sterker nog, ze zijn geneigd om hun positieve persoonskenmerken, karaktertrekken en wat ze kunnen maar gewoon te vinden. Terwijl ze dat over het algemeen niet zijn.

Het is dus de kunst om je bewust te worden van wat je te bieden hebt, van jouw kwaliteiten.

Zodat je van onbewust bekwaam kunt komen tot bewust bekwaam.

Pas dan kun je je overtuigd en overtuigend profileren met je kwaliteiten. En daarmee vergroot je je kansen op mooi werk.

 

 

Je succesverhalen; een belangrijk instrument om je kwaliteiten op het spoor te komen

 

In een eerder artikel schreef ik dat je succesverhalen de brug vormen naar jouw betekenisvolle toekomst.

Je succesverhalen zijn het instrument bij uitstek om je kwaliteiten op het spoor te komen. En om je bewust te worden van wat je te bieden hebt.

Het zelf identificeren en benoemen van eigen persoonlijke kwaliteiten is echter een hele kunst.

Zelf zie en onderken je ze niet zo snel. Juist omdat je het zelf zo ‘gewoon’ vindt zoals je bent en zoals je de dingen doet. Terwijl het niet zo ‘gewoon’ is.

 

 

Handreikingen om aan de hand van je succesverhalen te komen van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

 

Kwaliteiten van anderen zie je meestal makkelijker dan je eigen kwaliteiten.

Het leukste en het productiefste is dan ook om samen met anderen met succesverhalen aan het werk te gaan.

Ik geef je een paar tips voor de procedure:

 • Vraag enkele (1-3) vrienden of werk-vind-maatjes of ze zin hebben om samen met jou met succesverhalen te gaan werken.
 • Vraag, voordat je daadwerkelijk met elkaar aan het werk gaat, aan iedereen om één of twee succesverhalen te schrijven. Gebruik voor het schrijven van die verhalen mijn stappenplan.
 • Ga op een rustige plek bij elkaar zitten, zodat je geconcentreerd en lekker kunt werken.
 • Een iemand leest zijn verhaal voor. Stel dat jij begint. Lees je verhaal helemaal voor zonder onderbrekingen. Lees het dan eventueel nog een keer voor en laat je vrienden vragen stellen, als ze die hebben.
 • Als jij voorleest dan kunnen de anderen alvast beginnen met het opschrijven van de kwaliteiten die ze horen in je verhaal.
 • Na het voorlezen schrijf je ook zelf op welke kwaliteiten naar jouw idee blijken uit jouw verhaal.
 • Probeer de kwaliteiten specifiek te benoemen.
 • Als iedereen klaar is met schrijven, lees je als verhaalverteller voor welke kwaliteiten je zelf opgeschreven hebt.
 • Daarna vertellen de anderen welke kwaliteiten ze hebben opgeschreven naar aanleiding van jouw verhaal.
 • Het is handig om de verhalenverteller de opgeschreven kwaliteiten dan ook daadwerkelijk te geven.
 • Als je de kwaliteit die je toegeschreven wordt niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Het mooie van het samenwerken met anderen is dat zij kwaliteiten zien die jij niet ziet. Een ander ziet als kwaliteit wat jij als gewoon, als vanzelfsprekend vindt.
 • Daarna is de volgende persoon aan de beurt en volgt de groep dezelfde procedure.

 

In één verhaalronde merk je al het positieve effect van het samen met anderen aan het werk gaan met succesverhalen.

Niet alleen zien anderen eerder jouw kwaliteiten. Ze zijn daarover ook positiever. En gegarandeerd, gaande de rit word je steeds meer bewust bekwaam.


En heb je geen maatjes om samen mee aan het werk te gaan?

Dan is het de kunst om te kijken naar je successen door de ogen van een ander.

In een vorig artikel gaf ik je daarvoor al een aantal tips.

 

 

Zo realiseer je je steeds beter wat jij te bieden hebt. En word je van onbewust bekwaam, bewust bekwaam.

Zoals een van de deelnemers aan de 3-daagse training aangaf: “Het is echt een lekker gevoel als je je eigen competenties helder in beeld hebt”.

 

 

 

Wil je weten wat de vervolgstappen zijn van het werken met succesverhalen? 

Lees het in mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?’ – Een loopbaanstrategie voor gedreven hbo’ers en academici die meer waarde willen realiseren in hun werk.

 

Kun je in het proces van het werken met succesverhalen wel wat hulp en begeleiding gebruiken?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) met gerust voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

Hoe je succesvol de confrontatie aangaat met ‘ja-maar’ en ‘gewoon’

 

‘Ja-maar’ en ‘gewoon’; je zult ze maar samen tegenkomen op je pad.

Zie er dan maar eens aan voorbij te gaan.

Wist je dat ze familie zijn van elkaar? Min of meer broertje en zusje?

Het is echt niet zo’n lekker span. Nee, ze kunnen je behoorlijk in de weg zitten. Zeker als ze met z’n tweeën zijn.

Helaas is dat vaak het geval. Ze trekken graag samen op. Want samen zijn ze sterk.

Ze zijn sterk in het dwarsbomen en verlammen van wie ze tegenkomen. En het is alsof ze een extra zintuig hebben voor hun prooi.

Zijn ze eenmaal op je pad, dan is het moeilijk om ze kwijt te raken.

Ze hebben de neiging om aan je te blijven plakken. Je moet van goede huize komen, wil je ze van je af kunnen schudden.

Maar ben je ze eenmaal kwijt, dan voelt dat als een overwinning. Dat sterkt je zelfvertrouwen.

Kom je ze een volgende keer dan weer tegen?

Alle kans dat ze met een grote boog om je heen lopen. Wetend dat ze jou toch niet meer te pakken krijgen.

 

‘Ja-maar’ en ‘gewoon’; als broertje en zusje een gevaarlijk span

 

‘Ja-maar’ en ‘gewoon’ zijn als broertje en zusje

 

In een van mijn vorige artikelen beschreef ik hoe een uitspraak als “Ik ga het nu gewoon doen” in negatieve zin je gedrag kan beïnvloeden.

Vooral als je eigenlijk weet dat het voor jou niet gewoon is. Dat er volop obstakels zijn op je weg. Obstakels of hobbels die je moet zien te trotseren.

 

Die obstakels dringen zich als vanzelf aan je op.

Vaak in de vorm van ja-maar’s:

“Ja maar, ik heb geen opleiding gedaan in die richting.”

“Ja maar, wie heeft daar geld voor over?”

“Ja maar, ik ken niemand binnen dat bedrijf.”

“Ja maar, er zijn nauwelijks vacatures in die richting.”

 

Vaak ben je je er niet van bewust wat je ermee zegt.

En zeker niet van wat ja-maar met je doet.

Net als gewoon doen kan ja-maar je behoorlijk verlammen. Met als gevolg dat je niet in actie komt.

Met ja-maar ontkracht je jezelf en verklein je je kansen op succes. In een van mijn vorige artikelen kun je nog eens nalezen hoe dat werkt.

 

‘Ja-maar’ en ‘gewoon’ hebben dan ook veel met elkaar gemeen. Ze zijn echt familie van elkaar. Ze zijn broertje en zusje. En ze trekken veel samen op.

 

 

Hoe je met ‘ja-en’ succesvol de confrontatie aangaat met ‘ja-maar’

 

Ja-en zet je aan tot handelen en vergroot daardoor jouw kans op succes.

“Ja-en, ik heb geen specifieke opleiding in die richting gedaan, maar ik kan wel mijn expertise laten blijken.”

“Ja-en, door goed mijn onderzoek te doen krijg ik boven water welke partijen gebaat zijn bij mijn aanbod en er dus geld voor over hebben.”

“Ja-en, ik onderzoek in mijn netwerk wie me in contact kan brengen met iemand die werkt in of voor dat bedrijf.”

“Ja-en, solliciteren naar aanleiding van vacatures is ook niet dé weg. Ik ga gesprekken aan om de 70% aan werk die ‘onder water zit’ boven water te krijgen.”

 

Kijk je vanuit de positie van ja-en, dan ben je gericht op kansen en mogelijkheden.

En alle kans dat je je doelen daadwerkelijk realiseert.

Dat heeft deels te maken met selffulfilling prophecy. Maar ook met het psychologisch mechanisme van intern en extern attribueren.

 

 

Als jij denkt dat iets voor jou mogelijk is, dan zul je er vol voor gaan

 

Heb je een positief zelfbeeld?

Zo ja, dan ben je bij tegenslag eerder geneigd om die toe te schrijven aan externe factoren of aan pech. “Jammer dan, een volgende keer beter”, zal je reactie zijn.

Heb je een negatief zelfbeeld en zit het even tegen?

Dan ben je eerder geneigd om je mislukking toe te schrijven aan jezelf: “Zie je nou wel, dat ik het niet kan”, of “zie je wel, dat ze geen behoefte hebben aan mensen zoals ik”.

Een groot risico ligt dan op de loer. Want als jij denkt dat je het toch niet kunt of dat men toch niet zit te wachten op mensen zoals jij, waarom zou je je dan nog inspannen om het tegendeel te bewijzen?

Zo wordt de vicieuze cirkel in gang gezet.

En zo raak je ja-maar niet kwijt.

Integendeel, ja-maar blijft op je schouder zitten en blijft in je oor fluisteren waar en wanneer die maar kan.

 

 

Een krachtig wapen tegen ‘ja-maar’ en ‘gewoon’

 

Een helder beeld hebben van het werk dat je wilt doen is een krachtig wapen tegen ‘ja-maar’ en ‘gewoon’.

Zoals Herna Verhagen, CEO van PostNL, aangaf in een interview in Intermediair Magazine:

“Zolang je je dromen achternagaat is iedereen tot heel veel in staat.”

Zij laat zich daarin inspireren door een uitspraak van Nelson Mandela: “The future belongs to those who believe in their dreams”.

In 2014 werd Herna Verhagen door Opzij uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland.

In het interview met haar:

“Ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan, maar ik was me wel op jonge leeftijd al bewust van mijn drijfveren. Al rond mijn vierde had ik de drive om de dingen de volgende dag beter te doen. Die drive is onlosmakelijk aan me verbonden. Het maakt ook dat ik gemakkelijk een knop kan omzetten bij tegenslagen.”

 

Je bewust zijn van wat je te bieden hebt is een ander krachtig wapen tegen ‘ja-maar’ en ‘gewoon’.

Naast het hebben van een helder beeld van het werk dat je wilt doen.

Het is mijn ervaring als coach dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om zijn kwaliteiten daadwerkelijk als kwaliteiten te zien.

Ook bij het destilleren van kwaliteiten uit succesverhalen ligt het gevaar van iets gewoon vinden op de loer.

Meer daarover lees je in mijn volgende artikel.

 

 

 

Heb jij nog geen helder beeld van wat je te bieden hebt?

En van waar jij warm voor loopt en hoe jouw droombaan eruitziet?

Lees mijn boek ‘Wat wil ik nu echt?‘ – Een loopbaanstrategie voor gedreven hbo’ers en academici die meer waarde willen realiseren in hun werk.

 

 

 

Laat je niet verlammen door het imposter syndroom

 

Het is allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld, een beetje bluf dus.”

Met lang niet alles wat gevraagd wordt in de vacatureomschrijving heeft Eric ervaring. Maar hij laat zich niet afschrikken. Zo spannend is het niet voor hem.

Voor Margriet is dat anders. Super spannend vindt ze het. “Wat ik allemaal gedaan heb, stelt niet zoveel voor. Ik kan eigenlijk niets bijzonders. Succesverhalen heb ik dan ook niet.”

Wist je dat vrouwen over het algemeen eerder geneigd zijn om op zeker te spelen dan mannen? Dat veel vrouwen bijvoorbeeld 100% zeker willen weten dat ze een functie aan kunnen, voordat ze reageren op een vacature?

En mannen? Die denken kennelijk veel eerder dat ze het wel kunnen. Zoals Eric zegt “Zo vreselijk ingewikkeld is het allemaal niet.

Met name succesvolle vrouwen kunnen last hebben van wat men noemt het imposter syndroom. Dat kan hen aardig in de weg zitten. Vooral ook met betrekking tot hun loopbaan.

Ze worden voortdurend gekweld door de angst dat ze ontmaskerd worden. Ze zijn bang dat anderen (en zijzelf) erachter komen dat ze niet competent genoeg zijn. Terwijl ze wel hun best doen om competent over te komen.

Ze ontwikkelen allerlei mechanismen om die ontmaskering te voorkomen. Daarbij realiseren ze zich niet, dat ze daarmee het risico lopen in een negatieve spiraal terecht te komen. Hoe dat werkt, lees je in mijn artikel.

Overigens is het imposter syndroom beslist niet alleen een vrouwending. Ook mannen kunnen er behoorlijk last van hebben.

 

Hoe beschermingsmechanismen je steeds onzekerder maken

 

Het imposter syndroom gaat over onzekerheid

 

Die onzekerheid heeft te maken met het feit dat je denkt dat je anderen een onrealistisch beeld van jezelf voorspiegelt. Dat je je mooier, beter, succesvoller voordoet dan je bent.

Terwijl je eigenlijk heel goed weet dat je wel iets kunt, op basis van wat je hebt gepresteerd. Zelfs op basis van harde feiten. Maar kennelijk heb je die prestaties niet of in elk geval onvoldoende geïnternaliseerd.

Je bent geneigd om je successen toe te schrijven aan externe factoren. Bijvoorbeeld pech of geluk of hulp van anderen. Zoals we dat dan noemen; je bent geneigd om extern te attribueren. Daarover later meer.

Een ander punt kan zijn, dat je geneigd bent de zwaarte van de taak te bagatelliseren. “Ach, het schrijven van die juridische teksten stelt niets voor.” Daarbij voorbijgaand aan het feit dat niet iedereen dat zomaar kan en even goed doet.

 

In een traject bij MEER WAARDE IN WERK komt dan al gauw naar voren dat je toch heel wat moet kennen, kunnen en zijn om zo’n in jouw ogen gemakkelijk klusje naar behoren te klaren.

Het je daadwerkelijk toe-eigenen van die kwaliteiten is dan een volgende stap. Voor iemand die regelmatig last heeft van gevoelens van het imposter syndroom is dat moeilijk.

Je bent bang dat anderen door het plaatje dat je voorspiegelt heen prikken. En dat je genadeloos door de mand valt.

Dat wil je krampachtig voorkomen en daar heb je dan je mechanismen voor. Ook al ben je je daarvan misschien lang niet altijd bewust.

 

 

Mechanismen om ontmaskering te voorkomen

 

Wist je dat symptomen van het imposter syndroom meer voorkomen dan je denkt?

Dat 75% van de vrouwen gevoelens van het imposter syndroom bij zichzelf herkent? Dat zelfs 30% van de vrouwen aangeeft er regelmatig last van te hebben?

Voor mannen liggen die percentages respectievelijk op 50 en 9%. Een aanmerkelijk verschil dus.

De cijfers geven overigens wel aan, dat de symptomen ook heel duidelijk kunnen spelen bij mannen.

 

Welke mechanismen zet men dan in om ontmaskering te voorkomen? Bewust of onbewust. Kijk maar eens wat je daarvan herkent.

 

Om te voorkomen dat je door de mand valt kan het zijn dat je harder gaat werken. Nog harder dan je wellicht al deed.

Dat je bijvoorbeeld ongezond perfectionistisch wordt.

Niet voor niets noem ik het ongezond. Want streven naar perfectionisme, uit angst om door de mand te vallen of uit twijfel aan eigen competenties, is beslist niet gezond. Je kunt jezelf daarmee aardig voorbijlopen en uiteindelijk kan het leiden tot burn-out.

 

Een ander beschermingsmechanisme om te voorkomen dat je door de mand valt, is uitdagingen vermijden.

Als je niet hoog grijpt, dan kun je ook niet diep vallen. In elk geval niet zo diep dat je door de mand valt.

Het voelt veilig om uitdagingen uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld vooral niet in de schijnwerpers te gaan staan. Want stel je voor, ze zouden je wel eens kunnen ontmaskeren als je op de voorgrond treedt.

 

Maar die beschermingsmechanismen gaan je niet helpen. Integendeel, ze leiden ertoe dat je alleen maar onzekerder wordt. En dat je impostergevoelens dus sterker worden.

 

 

Hoe mechanismen om ontmaskering te voorkomen je nog onzekerder maken

 

In een eerder artikel schreef ik over intern en extern attribueren.

Attributie heeft te maken met het toeschrijven van het resultaat van je gedrag aan factoren in jezelf (interne attributie) of factoren buiten jezelf (externe attributie).

Heb je veel last van impostergevoelens, dan ben je geneigd om je successen toe te schrijven aan externe factoren. Bijvoorbeeld dat je toevallig geluk had. Of dat de taak niet zo moeilijk was als je had gedacht.

Mislukking daarentegen ben je eerder geneigd om toe te schrijven aan jezelf. “Zie je wel, ik kan dat gewoon ook niet goed. Voor mij is dat te hoog gegrepen.” Terwijl het best kan zijn, dat de omstandigheden ongunstig waren of de taak onvoldoende scherp was gedefinieerd.

 

Hoe komt het dan dat de afweermechanismen je nog onzekerder maken?

 

Neem als voorbeeld nog harder werken.

Dat harde werken leidt mogelijk tot het gewenste resultaat. Het is dus succesvol. Maar wat gebeurt met de betreffende persoon?

Die eigent zich dat succes niet toe. Die is geneigd om het succes toe te schrijven aan het harde werken. Of misschien zelfs wel geluk of hulp van anderen. In elk geval niet aan eigen competenties, haar kwaliteiten.

Bij een volgende uitdaging kan ze dus ook niet terugvallen op haar competenties. Voor haar gevoel is een volgend succes weer afhankelijk van externe factoren.

Ze is dus weer onzeker en bang dat het haar niet gaat lukken. Misschien is ze zelfs onzekerder dan de vorige keer.

 

Wat er gebeurt als je uitdagingen uit de weg gaat.

Ga je uitdagingen uit de weg, dan kun je ook geen successen ervaren. Dat betekent dat je niet kunt ervaren waar met name jouw competenties liggen, waar je goed in bent.

Dat je ook niet kunt experimenteren om te ontdekken wat wel of niet bij je past. Terwijl het je misschien wel aantrekt.

Dat maakt je nog onzekerder over wat je te bieden hebt, terwijl je je al onzeker voelt.

 

 

Ga uitdagingen dus niet uit de weg. Zie ze als een kans. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en eigen je je kwaliteiten toe.

 

In een volgend artikel geef ik je tips hoe je het imposter syndroom tegen kunt gaan. En hoe je kunt voorkomen dat je in die valkuil stapt.

 

 

Voel jij je onzeker over wat je te bieden hebt?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het in kaart brengen van je kwaliteiten?

Neem gerust contact met me op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Weten wat jouw assets zijn is van cruciaal belang voor een succesvolle loopbaan

 

Onlangs las ik een artikel op de website van deondernemer.nl met de intrigerende kop ‘Hang een prijskaartje aan jezelf’.  

Zo’n titel roept bij mij als loopbaanprofessional een bepaald beeld op. Maar de inhoud van het artikel ging over iets heel anders dan ik veronderstelde.

Zo zie je maar weer, dat je waarneming wordt gekleurd door de bril waardoor je kijkt.

En ook al ging het artikel over iets heel anders dan ik dacht, er zijn duidelijk verbanden te leggen tussen de inhoud van het artikel en mijn vakgebied als loopbaanprofessional.

 

Want weten wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt, weten wat jouw assets zijn, is van cruciaal belang voor een succesvolle loopbaan.

Als jij een goed beeld hebt van jouw assets, dan kun je een inschatting maken van wat jij waard bent voor een werk- of opdrachtgever.

En dan denk ik beslist niet alleen aan het prijskaartje dat je aan jezelf kunt hangen.

 

weten wat je assets zijn

Assets, wat zijn dat?

 

Het begrip asset’ wordt in verschillende contexten gebruikt.

In de economische betekenis is een asset ‘iets van waarde’ en te omschrijven als:

Alles met een commerciële en- of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu. Een asset heeft een bepaalde waarde in het economisch verkeer.

 

Wist jij dat je zo ook een bedrag aan jezelf kunt koppelen?

Kennelijk kun je de economische waarde ook uitrekenen voor een individu. Je moet dan denken aan je vermogen, je eigendommen, je activa. Daarover ging het artikel op deondernemer.nl

Heb jij ooit gehoord van je netto financiële waarde? Heb jij misschien zelfs je eigen netto financiële waarde al eens berekend?

Ik niet. Ik wist zelfs niet wat dat is.

Maar zou je je netto financiële waarde willen berekenen? Op internet is daar volop informatie over te vinden.

 

 

Assets in de psychologische betekenis van het woord

 

Assets in de psychologische betekenis van het woord zijn voor mij als loopbaanprofessional interessanter.  

Bij assets in die betekenis moet je denken aan waardevolle eigenschappen, persoonlijke kwaliteiten, pluspunten van jou als persoon.

Je assets zeggen iets over wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt. En wat jou van anderen onderscheidt.

Overigens hoef je je assets niet per definitie te gelde te maken in het werk dat je doet en je assets kunnen ook buiten je werk van betekenis zijn.

 

 

Assets met betrekking tot werk en inzetbaarheid in werk

 

Hoe zit het met jouw kennis als professional? Wat doe je met wat je weet? Hoe pas je je kennis toe? En wat zijn jouw persoonskenmerken en wat is jouw attitude?

Het antwoord op die vragen zegt alles over jouw assets. En jouw assets zeggen iets over wat jij waard bent op de arbeidsmarkt.

 

Met betrekking tot werk spreekt men ook wel van een drietal niveaus.

Als basis assets ziet men basisvaardigheden en essentiële persoonskenmerken zoals betrouwbaarheid en integriteit.

Als intermediate assets, het tussenniveau, ziet men specifieke beroepsvaardigheden, algemene vaardigheden zoals communiceren en het oplossen van problemen en persoonskenmerken zoals motivatie en initiatief.

High level assets omvatten skills die een aanmerkelijke bijdrage leveren aan het resultaat van een organisatie. Professionals met dat niveau blinken bijvoorbeeld uit in teammanagement, zelfmanagement of het signaleren en grijpen van kansen voor de organisatie.

Zoals ik ook wel hoor van mijn coachklanten; dat zijn de professionals die het predicaat krijgen van ‘topper’, ‘executive’ of ‘high potential’.

 

 

Je assets en mijn coachtrajecten

 

In een traject breng je aan de hand van je succesverhalen je assets in kaart.

Wil je een idee krijgen van hoe we werken met je succesverhalen, lees mijn artikel er nog eens op na.

 

Maar het weet hebben van je assets is niet genoeg. Als professional moet je je ook met je assets kunnen profileren en ze kunnen ‘vermarkten’, ook al klinkt dat in jouw oren misschien wat negatief.

Het is belangrijk dat je je ambities kenbaar maakt, dat je je laat horen. En dat je overtuigend presenteert hoe jij voor een organisatie van betekenis kunt zijn. Niet alleen offline in gesprekken, maar bijvoorbeeld ook online op LinkedIn.

 

En dat leer je in een coachtraject.

En zo voorkom je dat je, net als een van mijn klanten, voor een voor jou aantrekkelijke functie gepasseerd wordt en achteraf te horen krijgt “ik wist niet dat jij ambities had”.

 

 

Heb jij je assets niet goed in beeld?

Of vind je het moeilijk om je daarmee te profileren?

Neem contact met me op voor een oriënterend gesprek.

 

© foto: Martin Langbroek

 

 

Wat er nodig is om je motivatie te ontwikkelen en te voeden

 

In mijn vorige artikel schreef ik over de vijf vragen die je helpen om inzicht te krijgen in wat je nodig hebt om je motivatie te verbeteren, als die zwak of afwezig is.

Uit de vijf vragen blijkt dat het voor succes belangrijk is dat je een doel hebt, dat écht jouw doel is en dat waardevol voor je is. En dat je er vertrouwen in hebt, dat je jouw doel kunt realiseren en vooruitgang ervaart op jouw weg ernaar toe. En verder dat je bereid bent om eventuele tegenslag het hoofd te bieden.

Dat geldt voor het behalen van succes in zijn algemeenheid, maar specifiek ook op het terrein van verandering van baan of louter baanverwerving.

In dit artikel ga ik in op karaktertrekken die jouw kans op succes vergroten en het belang van ervaren van succes. Een volgend artikel geeft je meer informatie over visualisatie en ondersteuning door anderen, als motivatie bevorderende factoren.

 

Motivatie; cruciale factor voor succes

 

In hoeverre is succes voor de een meer weggelegd dan voor de ander?

 

Het zal je niet ontgaan, dat de een ogenschijnlijk gemakkelijker succes bereikt dan de ander. En mocht je jezelf scharen bij de laatste categorie, dan vraag je je misschien af wat je mist waardoor jij vooralsnog niet zo succesvol bent.

Het lijkt dan gemakkelijk om dat af te doen met argumenten die een genetische grondslag hebben, denkend bijvoorbeeld aan intelligentie en karaktereigenschappen. Waarbij die laatste categorie dan vaak gezien wordt als verankerd in de genen en dus weinig beïnvloedbaar. “Ik ben nu eenmaal niet zo’n streber” of “Het is nu eenmaal heel moeilijk voor mij om me op iets te concentreren” of “Ik ben niet zo’n gepassioneerd type”.

Alsof dat verklarende factoren zijn waardoor je niet succesvol kunt zijn en je het niet in je hebt om de doelen die je je stelt, te realiseren. Zo sprak ik onlangs een potentiële klant. Zijn diploma van het voortgezet onderwijs heeft hij gehaald, maar daarna stokte het. Twee keer heeft hij bij twee verschillende hogescholen het eerste jaar van eenzelfde opleiding gevolgd. Beide zonder succes. Toen is hij maar aan het werk gegaan, ervan uitgaande dat een hbo-opleiding er voor hem niet inzit. Maar is dat wel zo?

Wellicht speelde toentertijd het gebrek aan motivatie een grotere rol dan hij denkt. En ik schat in, dat aan een aantal van de vijf factoren voor succes niet werd voldaan.

 

Specifieke persoonskenmerken die je helpen om de doelen die je jezelf gesteld hebt, te realiseren

 

Zelfbepaling; doelgerichtheid en een zekere mate van vasthoudendheid, onverzettelijkheid zijn persoonskenmerken die je helpen om jouw doelen te realiseren. Maar of je die kenmerken kunt labelen als karaktertrekken? Dus niet te beïnvloeden?

Volgens Ben Furman, Finse psychiater, psychotherapeut en voorstander en trainer van de oplossingsgerichte therapie, is zelfbepaling niet zozeer een karaktertrek. Dus niet een kenmerk dat in de aard van de persoon verankerd is. Hij ziet het als een persoonskenmerk dat in iedereen naar voren kan komen als de condities juist zijn.

Als de wil er is, dan zijn we volgens hem allemaal erg gedisciplineerd, om wat dan ook te doen en succes te realiseren. Volgens Furman heeft iedereen de kwaliteit zelfbepaling in zich. Zelfs als die kwaliteit ver te zoeken of slapende is.

Ik zie dat soms ook bij mijn coachklanten. Waar iemand in eerste instantie een enigszins gelaten en afwachtende indruk maakt, gebeurt het dat hij gaande het traject ‘het licht ziet aan het uiteinde van de tunnel’. Waardoor er energie vrijkomt en hij gemotiveerd en vol energie werk maakt van eigen succes.

 

 

Veerkracht als cruciale factor om gemotiveerd te werken aan je succes

 

Op je weg naar succes zal je vast wel geconfronteerd worden met tegenslag.

Bijvoorbeeld dat je een van de laatste twee bent in een selectieprocedure en uiteindelijk niet uitverkozen wordt.

Of dat een mooi project aan jouw neus voorbijgaat of dat je te laat hoort van een mooie vacature. Dat is balen.

Cruciaal voor jouw motivatie is dan hoe je daarmee omgaat. Blijf je hangen in de negatieve ervaring en loopt je zelfvertrouwen flinke deuken op? Of anticipeer je op mogelijke tegenslag? Ben je erop voorbereid dat er gaande de rit momenten kunnen zijn dat het even tegenzit en ga je daar op een positieve manier mee om?

Jouw reactie heeft alles te maken met jouw veerkracht. Of noem het vertrouwen of positivisme.

 

 

Succes voedt succes

 

Hoe meer succeservaringen je hebt, hoe sterker je erin gelooft dat je meer succes kunt hebben. En iedereen heeft succeservaringen, ook al zijn ze in jouw ogen nog zo klein. Bovendien zijn soms die succeservaringen in de vergetelheid geraakt en moeten ze weer ‘opgepoetst’ worden.

In mijn trajecten, individueel of in het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ start je dan ook meestal met het schrijven van jouw succesverhalen.

Door het concreet beschrijven van jouw ervaringen plaats je jezelf psychologisch als het ware weer in die situatie en ervaar je jouw succes. Bovendien zijn jouw succesverhalen de bron voor het destilleren en benoemen van jouw kwaliteiten. En door in het vervolg van de systematiek voorbeelden op een rij te zetten waaruit jouw kwaliteiten blijken, werken de geschreven succesverhalen als blikopener voor andere voorbeelden van persoonlijk succes.

En succes voedt succes! Hoe meer succeservaringen je hebt, hoe sterker je erin gelooft dat je meer succes kunt hebben. Stel je doelen dan ook niet te hoog. Maar ook niet te laag. Zorg dat je succes behaalt en gevoelens van succes ervaart voordat je meer risico’s neemt en de lat hoger legt.

Zo is het bijvoorbeeld slim om als je begint met netwerken, te starten met mensen die relationeel dicht bij je staan en die jou goed kennen. Dan kun je in een vertrouwde omgeving oefenen met het voeren van netwerkgesprekken. Heb je eenmaal wat ervaring opgedaan met netwerken, dan is het ook gemakkelijker voor je om mensen te benaderen die je minder goed kent.

 

 

 

Heb je nog geen helder beeld van jouw doel; wat je écht wilt? Of van wat werk voor jou waardevol maakt in balans met wat naast werk belangrijk voor je is?

Ervaar je onvoldoende zelfvertrouwen in eigen kunnen om jouw doel te realiseren?

Heb je zelf al pogingen ondernomen om jouw doel te realiseren, maar merk je weinig vooruitgang?

 

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’. Gegarandeerd krijg je antwoord op wat je écht wilt. Bovendien ontwikkel je inzichten en vaardigheden om gemotiveerd en gedisciplineerd jouw doel te realiseren.

 

 

 

 

 

Waarom het ‘hoe’ cruciaal is om je overtuigd en overtuigend te profileren met je kwaliteiten

 

Waar ben jij met name goed in?

Waarom moeten ze jou hebben voor deze functie en niet iemand anders?

Waarin onderscheid jij je van anderen, wat zijn jouw unique selling points?

 

Zie die vragen maar eens te beantwoorden en je overtuigd en overtuigend te profileren met jouw kwaliteiten.

Dat is lang niet voor iedereen gemakkelijk.

Misschien heb je wel enigszins een beeld van waar jij goed in bent. Maar je kwaliteiten specifiek benoemen en ze overtuigd en overtuigend over het voetlicht brengen, dat is weer een ander verhaal.

Het kan ook goed zijn, dat je het heel lastig vindt om jouw kwaliteiten te benoemen. Vooral omdat ze voor jouzelf zo gewoon zijn; “Dat doe ik gewoon zo” of “Zo ben ik gewoon”. En dat je je daarbij niet realiseert dat wat jij gewoon vindt, jou juist onderscheidt van anderen.

 

Door heel concreet te maken hoe je iets doet en dat specifiek te beschrijven in jouw succesverhalen, kun je jouw kwaliteiten boven water krijgen.

Bovendien kun je door die concrete beschrijving van het hoe, je overtuigd en overtuigend profileren met jouw kwaliteiten.

 

Hoe je je overtuigd en overtuigend profileert met je kwaliteiten

 

De concrete beschrijving van hoe je iets doet is cruciaal om jouw kwaliteiten boven water te krijgen

 

Ik geef je een voorbeeld:

“Ik ben gaan praten met managers/ directies van de participaties die al ver zijn op het gebied van duurzaamheid om te begrijpen waar zij behoefte aan hebben en wat zij gedaan hebben. Ook heb ik gesproken met ontwikkelaars van modellen of analyse instrumenten om bedrijven en businessmodellen te analyseren op het gebied van duurzaamheid (risico’s, opbrengsten) en op basis daarvan heb ik een functieomschrijving met rollen en doelen opgesteld”.  

 

In hoeverre krijg jij een beeld bij dit verhaal? Kun jij voor je zien hoe de verhalenverteller heeft gehandeld?

Ik heb er nog geen beeld bij. Ik schat in dat de verhalenverteller zelf, dat ook nog niet scherp heeft. Of misschien niet meer.

 

In vergelijkbare situaties krijg ik dat vaak bevestigd. Met daarbij dan de vermelding, dat het ook als probleem ervaren wordt als er in gesprekken met potentiële opdracht- of werkgevers gevraagd wordt naar een specificering.

 

Dat specifieke beeld van hoe jij gehandeld hebt is superbelangrijk. Niet alleen voor jouzelf als verhalenverteller, maar ook voor jouw toehoorder(s).

Zo vraagt bovenstaand voorbeeld om verduidelijking, wil ik onderbouwd kwaliteiten destilleren uit dit verhaal.

Er komen allerlei hoe-vragen in me op; bijvoorbeeld:

 • Hoe heb je participaties/ bedrijven geselecteerd?
 • Hoe heb je contact gelegd met managers/ directies?
 • Hoe ben je ontwikkelaars van modellen of analyse instrumenten op het spoor gekomen en hoe heb je een selectie gemaakt?
 • Hoe ben je te werk gegaan bij het opstellen van de functieomschrijving?

 

Het antwoord op die hoe-vragen heb ik nodig om mijn plaatje compleet te maken. Pas als dat het geval is, kan ik beargumenteerd kwaliteiten destilleren uit het verhaal.

 

 

Wat een concrete beschrijving van het hoe doet met jou als verhalenverteller

 

Niet alleen voor de toehoorder is het belangrijk dat je specifiek beschrijft hoe je iets gedaan hebt, maar ook voor jezelf.

Door in herinnering te halen hoe je iets concreet hebt aangepakt, kun je het weer voor je zien.

Je plaatst je psychologisch als het ware weer in die situatie. Met alle gewaarwordingen die daarbij horen. Bijvoorbeeld hoe gemakkelijk het je af ging. Of hoe leuk je het vond om te doen.

 

Het aan den lijve weer ervaren hoe het voor je was, heeft effect op jouw presentatie.

Het sterkt jou in jouw overtuiging van wat je kunt en wat je leuk vindt om te doen.

Ben je trots op wat je gedaan hebt en vooral ook hoe je het aangepakt hebt, dan straal je dat zowel verbaal als non-verbaal uit. Je gaat vanzelf bijvoorbeeld rechterop zitten, naar voren leunen en wat je vertelt kracht bij zetten door gebaren.

Vond je de activiteit of de taak leuk om te doen, dan gaan je ogen stralen als je het vertelt.

En door jouw enthousiasme en jouw zelfverzekerdheid en kracht weet je de ander mee te nemen in jouw verhaal.

 

 

Door de concrete beschrijving van het hoe, kun je je niet alleen overtuigd, maar ook overtuigend profileren met jouw kwaliteiten

 

Zoals ik als coach uit een concreet beschreven succesverhaal beargumenteerd kwaliteiten kan destilleren, zo kunnen jouw gesprekspartners dat ook.

Als trainer in het voeren van het criteriumgericht interview, spreek ik uit ervaring.

Kun jij een succesverhaal heel concreet beschrijven, dan kan zeker een getrainde toehoorder op zijn vingers tellen welke kwaliteiten hij zoal hoort in jouw verhaal.

Meestal zijn dat veel meer kwaliteiten dan de kwaliteit naar aanleiding waarvan jij jouw voorbeeld geeft.

 

Bovendien kun je door de voorbeelden die je geeft een gesprek sturen in de richting van de succesverhalen waarmee jij je wilt profileren.

Zoals Daan, een van de deelnemers aan het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ aangaf:

“Door de training kom je tijdens zo’n gesprek er achter waar het toe doet. Je weet het gesprek te sturen en hebt in een korte tijd een beeld van het bedrijf en of je erbij past”.

 

 

Kortom

 

Zorg voor specifiek beschreven voorbeelden, waaruit blijkt dat je bepaalde kwaliteiten hebt. Heb vooral aandacht voor de beschrijving van het hoe.

Dat helpt je niet alleen om zelf overtuigd te zijn van wat je te bieden hebt. Het zal je ook helpen om jouw gesprekspartners daarvan te overtuigen.

Want jouw succesverhalen zijn het bewijs van wat jij te bieden hebt.

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt?

En van de koers die jij wilt varen?

Lees mijn aanbod betreffende het programma ‘Bouw je ideale loopbaan’ en bepaal welke optie het beste bij je past.

 

 

Wil je eerst je vragen aan me voorleggen?

Maak gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. Dat kan via deze link.

 

 

 

 

Hoe je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten informatie geven over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Het is je vast al duidelijk geworden dat succesverhalen, of noem het levensverhalen, een wezenlijk onderdeel zijn van de Meer Waarde Benadering.

Ook al gebruiken we de succesverhalen in eerste instantie om er jouw kwaliteiten uit te destilleren, ze leveren veel meer op dan dat. Jouw levensverhalen vormen een brug naar jouw betekenisvolle toekomst.

Door het schrijven van je succesverhalen ervaar je niet alleen waar je goed in bent. Maar ook wat je leuk vindt om te doen.

Al schrijvend voel je waar je warm voor loopt. Jouw verhalen kunnen zo een ander licht werpen op je motieven en drijfveren. Je ervaart wat je werkelijk drijft en hoe jij van betekenis wilt zijn.

Jouw levensverhalen en de daaruit te destilleren kwaliteiten geven zo ook informatie over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk. Dus voor jou belangrijke criteria met betrekking tot werk, wil jij floreren.

Meer daarover lees je in mijn artikel.

 

Hoe je criteria met betrekking tot werk kunt ontlenen aan je succesverhalen

 

Concreet beschreven succesverhalen laten je ervaren wat je leuk vindt om te doen en welke kwaliteiten je vooral wilt inzetten in jouw werk

 

Goed geschreven succesverhalen zijn verhalen waarin je heel concreet beschrijft hoe je te werk bent gegaan. Hoe je zaken hebt aangepakt.

 

Uit concreet beschreven succesverhalen kun je beargumenteerd kwaliteiten destilleren.

Is een verhaal onvoldoende concreet beschreven, dan wordt het benoemen van kwaliteiten op basis van zo’n verhaal nattevingerwerk.

 

Daarnaast is concreet beschrijven van je succesverhalen belangrijk omdat het effect heeft op jezelf.

Door een concrete beschrijving plaats je jezelf als het ware psychologisch gezien weer in die situatie. Met alle gewaarwordingen die daarbij horen.

Zodat je aan den lijve, in je lijf weer ervaart hoe gemakkelijk iets je af gaat. En vooral ook hoe leuk je het vindt om te doen.

Dat kan concreet betekenen dat je tot de conclusie komt dat je een bepaalde kwaliteit meer in je leven wilt brengen. En dus wilt opnemen in jouw lijst van criteria met betrekking tot werk.

 

Dat gevoel kan overigens nog versterkt worden door het op een rij zetten van andere succesmomenten in je loopbaan. Als bewijs dat je ervaren kwaliteiten hebt.

 

 

Je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten kunnen een ander licht werpen op je motieven en drijfveren

 

Ik maak weloverwogen keuzes en zet me vol overgave in om mijn gezin zo optimaal mogelijk en met zorg te begeleiden in hun opvoeding, ontwikkeling en werk”.

Voor een van de deelnemers aan de 3-daagse training scoort deze kwaliteit het hoogst in de gewogen rangordening van haar kwaliteiten. In vergelijking met haar andere kwaliteiten zet ze deze relatief het liefste in. Bovendien gaat deze kwaliteit haar in vergelijking met andere kwaliteiten het gemakkelijkst af.

Voor haar werpt dat een nieuw licht op haar motieven en drijfveren.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor:

Ik draag vanuit betrokkenheid bij de organisatie overtuigd de verantwoordelijkheid voor mijn werk door van het begin tot het eind zorg te dragen voor een project/activiteit en me behulpzaam en loyaal op te stellen richting collega’s”.

Bovengenoemde kwaliteit zegt naast motieven en drijfveren ook iets over wat zij nodig heeft om zich senang te voelen in haar werk. Dat is in dit geval betrokkenheid.

Om zich betrokken te kunnen voelen is het voor haar belangrijk dat de missie van de organisatie past bij haar persoonlijke missie.

 

 

Je succesverhalen en de daaruit gedestilleerde kwaliteiten geven informatie over wat jij nodig hebt om goed te gedijen in je werk

 

Aansluitend bij mijn voorbeelden uit de vorige paragraaf zou je kunnen komen tot onder andere de volgende criteria met betrekking tot werk:

 • Het werk moet goed te combineren zijn met haar taken in haar gezin. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te werken in deeltijd. Of flexibiliteit met betrekking tot werktijden.
 • Een baan op de communicatieafdeling van een organisatie voelt vooralsnog als de best passende optie. Als ze zou willen blijven werken in haar huidige vakgebied. Temeer omdat betrokkenheid bij de organisatie voor haar belangrijk is. Dus geen zelfstandig ondernemerschap en liever ook geen baan in loondienst bij een communicatiebureau.

 

Ook komt naar aanleiding van haar succesverhalen naar voren dat ze graag wil leren, zich wil ontwikkelen in haar werk.

Wil ze floreren in haar werk, dan zullen mogelijkheden om zich te ontwikkelen aanwezig moeten zijn. Of zal ze deze zelf moeten kunnen creëren.

Naast eerdergenoemde criteria zijn ontwikkelkansen dan voor haar een ander belangrijk criterium met betrekking tot werk.

 

 

Kortom

 

Ook al gebruiken we de succesverhalen dus in eerste instantie om er kwaliteiten uit te destilleren, ze leveren veel meer op dan dat.

Wil je daarvan optimaal profiteren, dan vraagt dat inzicht en overzicht. Dat betekent ook verder kijken dan het voor de hand liggende.

 

 

 

Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken?

Meld je dan aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Of bel (0575-544588/ 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

Hoe je de vraag beantwoordt “Waarom moeten we jou kiezen en niet iemand anders?”

 

“Wat maakt jou met name geschikt voor het werk dat je wilt doen?” Je kunt het zien als een vervolgvraag op “Waarom deze functie voor jou?”.

“Waarom deze functie voor jou?”, gaat over de vraag waarom jij bepaald werk wilt doen.

“Wat maakt jou met name geschikt voor het werk dat je wilt doen?” of kortweg “Waarom jij voor deze functie?” gaat over de vraag welke kwaliteiten jij hebt om dat werk te doen. En welke resultaten jij met die kwaliteiten hebt neergezet.

Kwaliteiten zie ik daarbij als containerbegrip voor alles wat jij te bieden hebt. In ondernemerstermen worden dat jouw assets genoemd.

Over het antwoord op de vraag “Waarom deze functie voor jou?” kun je lezen in mijn vorige artikel.

In dit artikel geef ik je handreikingen en tips voor het beantwoorden van de vraag “Waarom ben jij met name geschikt voor deze functie?”. Of sterker nog, “Waarom moeten we jou kiezen en niet iemand anders?”.

 

Wat jou met name geschikt maakt voor werk dat je wilt doen

 

Een goed beeld van het werk waarvoor je opteert is cruciaal voor succes

 

Heb je een functie op het oog, waar jij vol voor wilt gaan om die te bemachtigen?

Zorg dan dat je een helder beeld hebt van de functie. Zodat je voor jezelf een helder antwoord kunt formuleren op de vraag, wat voor iemand je moet zijn en wat je moet kennen en kunnen om dat werk goed te doen.

Bij een vacature kun je die informatie deels vinden in een functieprofiel of een taakomschrijving. Deels moet je daarvoor tussen de regels door lezen. Of wellicht nadere informatie inwinnen bij de persoon die daarover gaat.

 

Vorm je letterlijk een beeld van de functie naar aanleiding van de vacature of het functieprofiel. Zorg dat je het voor je ziet.

Hoe ziet bijvoorbeeld het takenpakket eruit? Werk je alleen of werk je met anderen samen? Met wie of voor wie werk je? Hoe lopen de lijnen? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden zich? Aan wie leg je verantwoording af? Heb je beslissingsbevoegdheden en zo ja welke? In hoeverre heb je ondersteuning of ondersteun jij anderen?

Als je je een beeld vormt van de functie, dan kom je er meestal ook achter waar hiaten zitten. Welke informatie je mist en waar je dus aanvullend nog naar moet informeren om het plaatje compleet te krijgen.

 

Controleer ook of jouw interpretatie van de situatie en de functie klopt. Dat geldt ook voor gesprekken voorafgaand aan een daadwerkelijke sollicitatie.

Bereid een aantal relevante vragen voor om helder te krijgen of het beeld dat jij van de vacante functie hebt, overeenkomt met het beeld dat de organisatie ervan heeft.

Doe je dat niet, dan loop je het risico dat wat je denkt te weten je op een dwaalspoor brengt. En dat jouw uitgangspunt aan de hand waarvan jij bepaalt wat jou met name geschikt maakt voor de functie, niet klopt met de werkelijkheid.

Met het risico dat je de plank misslaat.

 

 

Vraag je af wat de kritieke succesfactoren zijn voor de functie die jij beoogt

 

Heb je een helder beeld van de functie?

Vraag je dan af welke competenties cruciaal zijn voor de functie die jij beoogt.

Wat zijn, wat men noemt de kritieke succesfactoren? Volsta daarbij niet met de functiecriteria die genoemd worden in de beschrijving van de vacature.

Als ik samen met een coachklant een sollicitatie voorbereid, dan maken we naast de functiecriteria, onze eigen lijst. Op basis van het beeld van de functie in zijn context en de informatie uit de vacature.

Lang niet altijd staan de kritieke succesfactoren expliciet in de beschrijving van een vacature.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat je door extra informatie in te winnen hebt achterhaald welke specifieke problematiek er speelt in betreffende organisatie. Of met betrekking tot de beoogde functie.

Door zorgvuldig informatie in te winnen en daarop in te spelen, kun je bij voorbaat voorsprong creëren op anderen. Alleen al doordat jij een beter beeld hebt van de kritieke succesfactoren.

 

Inventariseer de competenties die jij bezit voor betreffende functie

 

Heb je eenmaal de kritieke succesfactoren in kaart gebracht? Leg die dan naast jouw competentieprofiel.

Welke competenties uit jouw profiel matchen met de kritieke succesfactoren? En welke van jouw competenties zijn daarop een waardevolle aanvulling?

Alleen al door het specifiek benoemen van jouw competenties onderscheid je je van anderen. Ik denk dan aan het benoemen van je competenties met de drie elementen; het ‘hoe’, het ‘wat’ en de context.

Wil je nog eens nalezen hoe je je competenties scherp in beeld kunt krijgen en scherp kunt formuleren?

Lees mijn serie van drie artikelen over het destilleren van persoonlijke kwaliteiten uit levensverhalen.

 

Schrijf voorbeelden op waaruit blijkt dat jij die competenties bezit

 

En laat zien en laat horen welke resultaten jij daarmee hebt neergezet. Zodat je je overtuigd en overtuigend kunt presenteren voor de functie die jij beoogt.

Zeker een selecteur wil er zelf de vinger achter krijgen dat jij de competenties die je zegt te hebben, daadwerkelijk bezit. Die wil een helder beeld van je om te bepalen of die jou moet kiezen voor de vacante functie of iemand anders.

Zorg dus dat je daarop goed bent voorbereid. Dat betekent dat je voor elke competentie, cruciaal voor de functie, minimaal drie voorbeelden kunt noemen waaruit blijkt dat je die competentie hebt.

En dat je specifiek kunt benoemen wat je met die kwaliteit hebt neergezet. Bij voorkeur noem je dan objectieve, meetbare resultaten.

 

 

Het stappenplan dat ik beschrijf schrikt je misschien af. Vooral gelet op de tijdsinvestering en de inzet die het vraagt.

Het is echter mijn ervaring en die van mijn coachklanten, dat het zich ruimschoots terug verdient.

Want, heb je het fundament om succesvol werk te maken van werk eenmaal staan, dan is meer dan het halve werk al gedaan.

 

Heb je nog geen fundament om succesvol werk te maken van werk?

Lees dan mijn aanbod betreffende de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

Gegarandeerd sta je na de drie trainingsdagen optimaal toegerust in de startblokken om succesvol werk te maken van jouw ideale werk.

 

 

 

 

Wat je helpt om jezelf op waarde te schatten

 

Onlangs las ik een interessant artikel over de skills gap; het gat tussen de kwaliteiten die je bezit en de kwaliteiten die in een bepaalde functie van je worden gevraagd.

Kwaliteiten zie ik daarbij als een containerbegrip. Kwaliteiten omvatten alles wat jij als professional te bieden hebt. In ondernemerstermen, jouw assets.

In het artikel wordt gesproken over een onderzoek waaruit blijkt, dat 61% van de respondenten voelt dat die skills gap er is. Zij geven daar ook concrete eigen voorbeelden van.

Aan de andere kant beweert 95% van de respondenten dat zij gekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen, of zelfs overgekwalificeerd.

Dat is opmerkelijk: in hoeverre is een deel van die 95% geneigd om zichzelf te overschatten?

Naast een groep die geneigd is om zichzelf te overschatten, is er kennelijk ook een groep, die geneigd is om zichzelf te onderschatten.

Meer daarover en over wat je helpt om jezelf op waarde te schatten, lees je in mijn artikel.

 

Mind the Gap! Overschat of onderschat jezelf niet!

 

De ‘skills gap’ en de ‘reality gap’

 

Ruim de helft van de respondenten (61%) in het onderzoek geeft aan, te voelen dat er een skills gap is. Zij voelen dus aan dat ze ondergekwalificeerd zijn.

Aan de andere kant zegt 95% van de respondenten, dat zij vinden dat zij gekwalificeerd of zelfs overgekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen. Of misschien willen doen.

Doet dat niet denken aan een reality gap?

 

Menig selecteur of recruiter zal de reality gap in bepaalde situaties onderkennen.

Ik kan echt mijn dagen vullen met gesprekken met mensen die vinden dat ze nu toe zijn aan het managen van een school. Die zeggen dat ze er veel verstand van hebben, omdat ze zelf op school hebben gezeten en hun kinderen ook. Maar dat doe ik dus niet”.

Dat mailde mij laatst een recruiter, gespecialiseerd in werving en selectie van leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs.

 

 

De ‘reality gap’ in het genoemde onderzoek

 

Het onderzoek werd gedaan onder bijna 3000 managers in diverse werkvelden. Zowel in de profit als non-profit sector en in organisaties van diverse omvang.

In het assessment werden 12 managementcompetenties gemeten. De scores werden vergeleken met een normgroep.

Voordat de deelnemers objectieve feedback kregen over hun scores, werden zij geïnformeerd over de gemiddelde competentiescore, gemeten over de hele onderzoekspopulatie.

Vervolgens werd er naar de verwachting van hun eigen score gevraagd.

Wat blijkt?

Participanten met een score lager dan het gemiddelde gaven bijna unaniem aan, een hogere score te verwachten dan het gemiddelde.

De participanten daarentegen, die hoger dan het gemiddelde gescoord hadden, noemden verwachte scores, vaak significant lager dan hun werkelijke scores.

Onder die groep participanten waren ook respondenten die opmerkelijk hoger dan het gemiddelde scoorden. Soms zelfs in de top 25.

 

 

Mensen met een hoog niveau van persoonlijk meesterschap zijn geneigd om zichzelf te onderschatten

 

Ofschoon mensen vaak verweten wordt dat ze hun zwakheden niet kennen, blijken velen niet te weten waar ze goed in zijn”.

Dat schijnt Jonathan Swift al in de 18e eeuw gezegd te hebben.

Misschien ken je hem van Gulliver’s reizen?

 

Peter Senge, auteur van onder andere  De Vijfde Discipline zegt over het onderkennen van eigen kwaliteiten en zwakheden:

Mensen met een hoog niveau van persoonlijk meesterschap zijn zich buitengewoon bewust van hun onwetendheid, incompetenties en de gebieden waarop ze nog kunnen groeien”.

Wellicht zijn ze daardoor eerder geneigd om zichzelf te onderschatten.

 

 

‘Gap’ tussen bewuste, ervaren kwaliteiten en de totale set aan kwaliteiten die je hebt

 

Je kunt niet alleen spreken van een skills gap en een reality gap, maar ook over een gap tussen bewuste kwaliteiten en de totale set aan kwaliteiten die je hebt.

Zoals je wellicht weet, werken we bij MEER WAARDE IN WERK onder andere met succesverhalen.

Daaruit destilleren we persoonlijke kwaliteiten.

Bij persoonlijke kwaliteiten kun je denken aan basisvaardigheden of  functionele vaardigheden, specifieke vaardigheden en persoonskenmerken of karaktertrekken.

 

Werkend met groepen is het mijn ervaring, dat de verhaleninbrenger in eerste instantie zelf over het algemeen maar vier of vijf persoonlijke kwaliteiten kan benoemen, naar aanleiding van zijn verhaal.

Met de groep halen we uit een concreet beschreven succesverhaal met gemak twintig of dertig kwaliteiten.

En het opmerkelijke is, dat de verhalenverteller ze over het algemeen allemaal herkent.

Kwaliteiten die de verhalenverteller geneigd is om over het hoofd te zien, zijn met name persoonskenmerken en karaktertrekken.

Kennelijk zijn die voor jezelf zo vertrouwd, dat je ze niet als kwaliteiten herkent en erkent. “Dat doe ik gewoon zo” of “zo ben ik gewoon” zijn uitspraken die ik vaak hoor.

De verhalenverteller realiseert zich niet, of in elk geval onvoldoende, dat het niet gewoon is, dat je je zo gedraagt.

Zoals Jonathan Swift gezegd schijnt te hebben:

In us as in soils, sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of”.

 

 

Wat je helpt om jezelf op waarde te schatten

 

Het is de kunst om het zicht op je kwaliteiten te vergroten. En dus je onbewuste kwaliteiten, het goud dat in jou verborgen ligt, op te sporen.

En vervolgens te delven en zichtbaar te maken voor jezelf en je omgeving. Zodat men weet en ziet wat er in jou blinkt.

 

Werken met succesverhalen helpt daarbij.

Vraag ook anderen om feedback. Vaak zien en horen anderen jouw kwaliteiten beter dan jijzelf.

En doe jezelf niet tekort, maak je in je persoonlijk meesterschap niet onnodig klein.

 

 

Heb jij nog geen goed beeld van wat jij op de arbeidsmarkt te bieden hebt?

Schrijf je in voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Na de 3 trainingsdagen heb je gegarandeerd een helder en compleet beeld van je kwaliteiten.

Ook kun je voorbeelden noemen waaruit blijkt dat je betreffende kwaliteiten daadwerkelijk hebt.

Dat sterkt niet alleen je zelfvertrouwen. Door het bewijsmateriaal van je kwaliteiten kun je je ook overtuigend presenteren.

Daarmee verklein je de reality gap.

 

 

 

 

 

Handreikingen en tips om te komen tot antwoorden

 

Mijn ideale baan? Daar vraag je me wat.

Eerlijk gezegd weet ik niet wat de voor mij ideale baan is. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn, maar ik weet niet waar ik echt warm voor loop. En ik weet al helemaal niet welk werk bij mij zou passen. Ik heb behoefte aan begeleiding bij het bepalen van mijn koers”.

 

Hoe kom je er achter wat je wilt qua werk?

Die vraag wordt mij als loopbaancoach met regelmaat voorgelegd. Die vraag heb jij je zelf misschien ook wel eens gesteld.

Mogelijk weet je niet waar te beginnen. En hoe je het antwoord kunt krijgen op die vraag.

In mijn artikel help ik je een eind op weg aan de hand van een drietal cruciale vragen. Ook geef ik je handreikingen en tips om te komen tot een antwoord op die vragen.

Als je de antwoorden voor jezelf hebt geformuleerd, dan heb je de bouwstenen in handen om de koers naar de voor jou ideale baan uit te stippelen.

 

Jouw ideale baan, de baan waarvan jij gaat vlammen

 

 

Je ideale baan; de baan die optimaal bij je past

 

Wat is de ideale baan?

Het antwoord op die vraag is heel subjectief en voor iedereen verschillend.

Toch zijn er ook overeenkomsten en kun je spreken van een algemene deler.

De ideale baan is in elk geval een baan waarin je gelukkig bent. Een baan ook, die een beroep doet op waar je goed in bent. En een baan die in lijn is met je waarden en die je energie geeft.

Op grond van die algemene deler kun je komen tot een drietal cruciale vragen waarop je een antwoord moet hebben, wil je een eerste omschrijving kunnen geven van de voor jou ideale baan.

 

 

Drie cruciale vragen om meer zicht te krijgen op de voor jou ideale baan

 

Wil je helder krijgen hoe de voor ideale baan eruit moet zien, dan moet je het antwoord weten op de volgende drie cruciale vragen:

 1. Waar ben jij met name goed in?
 2. Wat zijn voor jou belangrijke waarden?
 3. Wat inspireert jou het meest?

 

Ad 1. Waar ben jij met name goed in?

En ook niet onbelangrijk: welke kwaliteiten zet je het liefst in, in het werk dat je doet?

Wist je dat uit onderzoek van Fortune Magazine blijkt dat mensen die werk doen waar ze goed in zijn en dat ze leuk vinden om te doen, 127% productiever zijn?

Dat verbaast mij niet. Misschien herken je het zelf ook. Want als je werk doet waar je goed in bent en dat je leuk vindt om te doen, dan raak je eerder in de flow.

 

Handreikingen en tips om te komen tot een antwoord op de vraag:

Beschrijf je succeservaringen in de vorm van levensverhalen. In een eerder artikel gaf ik je daarvoor een stappenplan.

Destilleer je kwaliteiten uit je succesverhalen. In een serie van drie artikelen, waarvan hier het eerste kun je lezen hoe je dat doet.

In een traject bij MEER WAARDE IN WERK komen we dan ook nog tot een top 5. Dat is een gewogen rangordening van de kwaliteiten die je relatief het liefste inzet en waar je relatief het beste in bent.

 

 

Ad 2. Wat zijn voor jou belangrijke waarden?

Vind jij bijvoorbeeld, net als een van mijn coachklanten, vrijheid en avontuur belangrijk?

Dan is de kans groot, dat je niet voor een baas wilt werken. Maar aan het werk wilt als zelfstandig professional of in je eigen onderneming.

Is daarentegen juist zekerheid voor jou heel belangrijk en scoort jouw gezin hoog op jouw waardenlijst? Dan wil je misschien het liefst vanuit huis werken of op een kantoor vlakbij, met flexibele werktijden.

Het is dan ook zaak om voor jezelf helder te hebben wat voor jou waardevol is.

Dat bakent je loopbaankeuzes af. Niet alleen met betrekking tot de balans tussen werk en privé, maar ook met betrekking tot de organisaties waarvoor en de mensen waarmee je wilt werken.

 

Handreikingen en tips om te komen tot een antwoord op de vraag:

Maak een lijstje van de voor jou belangrijke waarden. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling, status, verantwoordelijkheid, gezag, fysieke uitdaging, geld, intellectuele status, invloed, onafhankelijkheid, enerverend werk, milieubewustzijn, variatie, prestatie.

Selecteer de 3 tot 5 voor jou belangrijkste. Geef voor elke geselecteerde waarde aan, waarom je die waarde uit je hele lijst als het meest belangrijk hebt geselecteerd.

Ga na wat de keuze van die waarden voor jou kan betekenen. Noteer de aandachtspunten, die voor je keuze het meest belangrijk zijn. Dat kunnen aandachtspunten zijn, die positieve of negatieve gevolgen kunnen hebben voor je keuze.

Vraag je af wat deze aandachtspunten betekenen voor jouw loopbaankeuze.

 

 

Ad 3. Wat inspireert jou het meest?

Iets doen dat je inspireert draagt bij aan je geluk.

Het meeste inspirerende is voor veel mensen, als je een bijdrage kunt leveren aan een hoger doel, iets dat groter is dan jij zelf.

In een van mijn vorige artikelen schreef ik over jouw heilig vuurtje, your bigger why. Dat heeft alles te maken met waarom je bepaald werk wilt doen.

Als je weet waarom je doet wat je doet, dan gaat je vuurtje flink vlammen. En dat wordt niet alleen opgemerkt, maar heeft ook zijn effect. Niet alleen op jouw welbevinden en het ervaren van voldoening, maar ook op jouw prestaties.

 

Handreikingen en tips om te komen tot een antwoord op de vraag:

Maak voor jezelf helder welke bijdrage jij wilt leveren met de dingen die jij doet in je werk.  Bij MEER WAARDE IN WERK noemen we dat je persoonlijke missie met betrekking tot werk, je werkmissie.

 

 

Tot slot

Als jij jouw antwoord weet op de drie cruciale vragen en als je focust op waar jouw kracht ligt, je laat sturen door de voor jou belangrijkste waarden en waar jij een bijdrage aan wilt leveren, dan ligt de weg voor je open naar de voor jou ideale baan.

 

 

 

Vind je het moeilijk om op eigen houtje helder te krijgen hoe je ideale baan eruit moet gaan zien?

 

Kun je daarbij wel wat structuur en/of begeleiding gebruiken? 

 

Meld je dan aan voor de 3-daagse training ‘Bouw je ideale loopbaan’.

 

Of bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail me ([email protected])  voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 photo by MaretH.