,

Je ambitie loslaten of gaan voor je ambitie?

Je ambitie loslaten of gaan voor je ambitie?

Handreikingen om te komen tot een antwoord op je vraag

 

Je bent moeder of vader. Je hebt je gezin en je hebt je werk.

Je wilt een goede vader of moeder zijn. Maar ook met betrekking tot werk heb je je ambitie. Je hebt niet voor niets gestudeerd en al jaren geïnvesteerd in je werk.

Je hebt een dilemma; Waar kies ik voor? Ga ik voor mijn ambitie met betrekking tot werk? Of laat ik mijn ambitie los en kies ik (vooralsnog) voor mijn gezin?

Alhoewel die vraag speelt voor vrouwen en mannen, is de vraag vooral voor vrouwen een heikel punt.

Die vraag kan je stevig bezig houden. Het kan moeilijk voor je zijn om die keuze te maken. Sociale beïnvloeding en verwachtingspatronen spelen daarbij een grote rol.

 

ambitie loslaten of gaan voor je ambitie

 

Emancipatie; een hot item

 

“Een goede moeder werkt vooral niet te veel” (E5 NRC, dinsdag 14 januari 2014); alsof je een slechte moeder bent als je voltijds werkt en gaat voor je ambitie.

“Een moeder die niet werkt heeft geen ambitie”; alsof fulltime moeder zijn niet je ambitie kan zijn.

“Anderhalve baan in een gezin mag geen nieuw keurslijf worden” (O&D 4-5 NRC, zaterdag 18 januari 2014); alsof je als moeder eigenlijk niet mag kiezen voor een halve baan.

 

Afgelopen week was het onderwerp emancipatie weer helemaal hot. En dan met name vrouwenemancipatie.

De aanleiding was een onderzoek waarop Justine Ruitenberg, verbonden aan het Instituut voor Arbeidsmarktstudies (UvA), vorige week promoveerde.

Zij deed onderzoek naar keuzevrijheid en arbeidsmarktgedrag van Nederlandse moeders.

 

Als moeder geen vrije keuze

 

Moeders worden in hun keuzes met betrekking tot arbeidsparticipatie sterk sociaal beïnvloed. Bijvoorbeeld door ouders, partners, vrienden en werkgevers.

In haar onderzoek toont Justine Ruitenberg dat aan.

Van die beïnvloeding ben je je als vrouw vaak niet bewust. Het proces speelt zich grotendeels af in je onderbewustzijn.

In een vorig artikel beschreef ik hoe je onderbewustzijn van invloed is op je gedrag. En dus op de keuzes die je maakt.

 

Als moeder zou je dus eigenlijk geen vrije keuze hebben.

En waarschijnlijk als vader en kostwinner door de sociale beïnvloeding evenmin. Maar dat heeft Justine Ruitenberg niet meegenomen in haar onderzoek

 

Wat ambitie eigenlijk is

 

Als we het hebben over ambitie, dan denken we meestal aan ambitie met betrekking tot werk.

Ambitie is dan het streven om carrière te maken. Het streven om een betere positie te verwerven. Ambitie in die betekenis gaat vaak gepaard met streven naar eer of roem.

In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel. Ambitie in deze zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren.

Zo kan je ambitie ook zijn om jong kinderen te krijgen en fulltime te gaan voor het moederschap.

 

Maar over het algemeen denken we bij ambitie aan het streven om carrière te maken. En in dat kader wordt de vraag Ga ik voor mijn ambitie of laat ik mijn ambitie los? ook meestal bedoeld.

 

In vrijheid je eigen keuzes maken; het kan

 

Moeders zijn geen willoze wezens, zegt Barbara Baarsma, algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (NRC, zaterdag 18 januari 2014, O&D5).

En ik ben het helemaal met haar eens.

Het is mogelijk om als moeder in vrijheid je eigen keuzes te maken. Ook al hebben sociale verwachtingspatronen hun invloed op jouw keuzeproces.

Wees je ervan bewust dat je die verwachtingspatronen gaande je ontwikkeling hebt geïnternaliseerd. En dat ze in je onderbewustzijn een rol spelen in je keuzeproces.

Houd die patronen kritisch tegen het licht en bepaal welbewust je eigen standpunt.

 

Je ambitie loslaten of gaan voor je ambitie? Handreikingen om te komen tot een antwoord op je vraag

 

1.   Breng in kaart wat belangrijk is voor jou.

Denk daarbij aan verschillende levensterreinen. Bijvoorbeeld werk, relaties (partner, kinderen, familie, vrienden), gezondheid, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling, financiën.

In een vorig artikel gaf ik je een aantal oefeningen om helder te krijgen wat belangrijk voor je is.

 

2.   Formuleer je levensdoelen in een persoonlijke missie.

In een vorig artikel vind je daarvoor een stappenplan.

 

3.   Schrijf eens op wat werk voor jou betekent.

Is werk een manier om je persoonlijk te ontwikkelen? Je grenzen te verleggen? Je kwaliteiten in te zetten voor een hoger doel? Een maatschappelijke bijdrage te leveren? Een middel voor sociale contacten?  Een financiële bijdrage te leveren aan het gezinsbudget? Maakt werk je onafhankelijk? Geeft werk je status?

 

4.   Kijk eens hoe werk zich verhoudt tot je andere levensdoelen.

Hoe ziet je leven eruit als je dat naar eigen wens in zou kunnen richten?

 

5.   Pas de dilemmabenadering toe.

Welke krachten drijven je in de richting van gaan voor je ambitie? En welke tegenkrachten houden je daarvan af?

Weeg je belangen en vind daarin voor jezelf een balans. Bespreek een en ander met je partner. Wellicht vinden jullie samen oplossingen voor bezwaren, belemmeringen, die je weerhouden van gaan voor je ambitie.

In een vorig artikel heb ik aan de hand van een concreet voorbeeld beschreven hoe de dilemmabenadering werkt.

 

 

Maak je eigen keuze met betrekking tot gaan voor je ambitie of je ambitie loslaten.

Laat je niet (langer) van de wijs brengen door wat de buitenwacht van je verwacht. Jij weet zelf het beste waarvoor je doet wat je doet.

 

 

En kun je wel wat hulp gebruiken om jouw dilemma helder te krijgen en/of op te lossen?

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail ([email protected]) me gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *