Leven om te werken of werken om te leven

werken om te leven of leven om te werken

De betekenis van werk; waarom werk?

 

Niet dat ik leef om te werken. Ik werk om te leven”.

 

Die uitspraak of varianten daarop hoor ik met regelmaat. We zeggen het zo gemakkelijk “leven om te werken” of “werken om te leven”, maar eigenlijk is het vreemd.

 

De uitspraak suggereert dat werk alleen gaat over werken en dat leven iets anders is dan werk.

Het kan natuurlijk zijn, dat het op je werk een saaie, dooie boel is, maar jij leeft dan toch nog wel. (Mag ik hopen……)

De uitspraak suggereert ook dat een van de twee, leven dan wel werken, belangrijker gevonden wordt. Welke van de twee het belangrijkste voor je is, wordt  bepaald door de invulling en de betekenis die jij eraan geeft.

 

Wat betekent werk voor jou? Is werk voor jou vooral belangrijk om te kunnen leven zoals jij dat wilt? Of leef jij voor je werk?

 leven om te werken of werken om te leven© foto De Visu / Shutterstock.com

 

Misvatting over leven en werken

 

Het is een misvatting dat werk alleen maar gaat over werken en leven losgekoppeld is van werk. Ook in je werk leef je. En hopelijk voluit. Dat wens ik je toe.

Het onderscheid tussen werk en leven is dan ook een kunstmatig onderscheid. Sterker nog, werk is een van de levensterreinen. Naast werk zullen allerlei andere levensterreinen belangrijk voor je zijn. Om er maar eens een paar te noemen; het runnen van je huishouden, het onderhouden van sociale contacten, je inspanningen om gezond te blijven en je te ontwikkelen, je studie, misschien je vrijwilligerswerk.

 

 

‘Life Work Balance’ is dan ook een vreemde term.

 

Of het moet zijn, dat je daarmee doelt op de balans tussen je werk en de andere levensterreinen die belangrijk voor je zijn. Alhoewel dat niet expliciet wordt aangegeven, denk ik dat het meestal wel zo wordt bedoeld.

Die andere terreinen worden dan aangeduid als privé. Naast je werkleven heb je je privéleven. Samen vormen ze jouw leven.

Sowieso is balans een misleidende term. We zijn dan geneigd om te denken in termen van tijd, balans tussen tijd voor het werk en tijd voor zaken buiten het werk, tijd voor privé. Ik schreef daarover in een eerder artikel In dat artikel ging het ook over tijd en dan met name over ‘prioriteit’.

In een ander artikel gaf ik al aan dat werk en privé ook steeds meer vervlechten tot één.

 

 

De betekenis van werk; waarom werken?

 

Ik herinner me een uitspraak van een van de deelnemers aan de driedaagse training. Het betrof een vijfendertigjarige, hoger opgeleide vrouw. Ze had wel een relatie, maar kinderen wilde ze niet. Op een gegeven moment verzuchtte ze “misschien moet ik maar accepteren dat werk gewoon niet leuk kan zijn”.

Die uitspraak raakte me en ik stelde me voor, hoe dat dan zou zijn. Voor mij was het geen aantrekkelijk perspectief. Het lijkt mij heel moeilijk; een heel werkleven voor de boeg en je dan neerleggen bij werk dat je als een opgave ervaart. Vooral ook als je werk zoveel leef-tijd in beslag neemt.

Werk is altijd vol van betekenis, ook al geeft het werk inhoudelijk weinig voldoening en vind je het werk misschien niet leuk. Het is essentieel om de betekenis van je werk te ervaren en bij voorkeur dan positief.

 

Zo heeft bijvoorbeeld Maslow beschreven hoe door werk in onze menselijke behoeften wordt voorzien:

  • Werk levert inkomsten op, zodat je eten en kleren kunt kopen en kunt zorgen voor een dak boven je hoofd.
  • Werk biedt zekerheid en veiligheid, alhoewel je tegenwoordig zelfs met een contract voor onbepaalde tijd geen zekerheid hebt van een baan.
  • Werk biedt gelegenheid tot sociale interactie. Door je werk neem je een plaats in, in de maatschappij. Je maakt deel uit van een groep en je kunt samen bouwen aan iets. Allemaal factoren, die bijdragen aan je geluk.
  • Werk versterkt je zelfvertrouwen en je zelfrespect. Het biedt mogelijkheden om je te ontwikkelen als persoon en als professional. Werk levert je ook waardering op door anderen en het geeft je status.
  • Werk biedt de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen en op jouw manier een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

 

Zo kan werk bijdragen aan een beter leven, niet alleen voor jou zelf, maar ook voor anderen.

 

 

Wat betekent werk voor jou?

 

Ter inspiratie deel ik graag met je, wat mijn werk voor mij betekent:

“Door mijn werk lever ik een bijdrage aan ons gezinsinkomen en voel ik me financieel onafhankelijk. Mijn werk houdt mij scherp en door mijn werk ervaar ik dat ik midden in de maatschappij sta. Mijn werk biedt kansen om me verder te ontwikkelen en mijn talenten te ontplooien. Door mijn werk kan ik mijn persoonlijke boodschap uitdragen en een maatschappelijke bijdrage leveren. Dit doe ik door mensen te inspireren tot ontwikkeling en hen daarin te ondersteunen. Het beste en het unieke in hen naar boven te halen en hen zo toe te rusten dat ze hun ambities daadwerkelijk kunnen realiseren,  in hun werk en privé.  

 

In termen van MEER WAARDE IN WERK is dat mijn ‘werkmissie’. Mijn werkmissie gaat over wat voor mij belangrijk is in werk, waar ik warm voor loop en wat ik nastreef.

Daardoor fungeert de werkmissie ook als een soort meetlat, aan de hand waarvan ik keuzes maak. En op basis waarvan ik concrete doelen stel.

 

Mijn ‘werkmissie’ staat niet los van mijn ‘missie’ met betrekking tot andere levensterreinen die belangrijk voor me zijn.

Werk is voor mij een betekenisvol deel van mijn leven, maar niet ‘mijn leven’. Daarvoor zijn er teveel andere zaken in mijn leven die ook waardevol voor mij zijn.

 

Ik leef niet om te werken. Ik werk niet om te leven. Werk is deel van mijn leven. 

 

 

Hoe is dat voor jou? Ik lees je reactie graag.

 

 

Als je er niet in slaagt de betekenis van je werk positief te duiden, dan kan ik je daar goed bij helpen.

Als we er samen niet in slagen om dat te realiseren in jouw huidige situatie, dan help ik je bij het vinden van ander werk, dat optimaal past bij jou.

Bel (0575-544588 / 06-54762865) of e-mail me ([email protected]) voor een afspraak voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *